Page 1

Optagelsesproceduren Optagelsen varetages af lederen af forfattergrundkursus og en ekstern censor. Som led i optagelsen indkaldes udvalgte ansøgere til en samtale, hvor vi taler om det indsendte materiale. Af de indkaldte udvælges og optages 12 elever. Indbydelsen til samtale udsendes i slutningen af maj og det endelig svar udsendes i begyndelsen af juni måned.

Ansøgningens indhold og krav til ansøgere En ansøgning til forfattergrundkursus skal indeholde max. 10 A4 sider á 2000 tegn pr. side inkl. mellemrum med egne tekster. Du må gerne sende uddrag af tekster og gerne tekster i forskellige genre samtidig. Teksterne skal være på dansk. Ansøgningen skal derudover indeholde max.1 A4 side med information om din baggrund og motivation for at ansøge. Husk at skrive adresse, mail og telefonnummer på din ansøgning. Der er en aldersbegrænsning for ansøgere. Du skal være fyldt 15 år ved skoleårets start og ikke være ældre end 25 år. Der er intet krav om forudgående uddannelse.

Indsendelse af ansøgning

Forfattergrundkursus Holstebro

Ansøgningsfristen for optagelse til august 2010 er mandag den. 10. maj 2010 kl. 12.00 Ansøgninger, der kommer med posten den 10. maj, anses for rettidigt modtaget. Du kan også sende din ansøgning på mail til forfatter@holstebro.dk. Der er intet krav om forudgående uddannelse. Send ansøgningen til: Kultur og Fritid Holstebro bibliotek Kirkestræde 11 7500 Holstebro Mrk. ansøgning til forfattergrundkursus eller du kan sende den på mail til forfatter@holstebro.dk

Kontakt Ønsker du yderligere oplysninger om forfattergrundkursus, kan du ringe til på tlf.: 9611 6851 eller sende en mail til forfatter@holstebro.dk

nordvestjysk talentcenter holstebro


FGK

Forfattergrundkursus (FGK)

Formål

FGK er for dig: ♦ Som er mellem 15 og 25 år ♦ Som er nysgerrig, kreativ og energisk ♦ Som har kunstnerisk talent og vil udvikle det sammen med andre ♦ Som har lyst til at arbejde med forskellige former for tekstproduktion ♦ Som vil være en del af et kunstnerisk miljø, hvor der arbejdes på tværs af kunstarter og stilarter.

Som elev på grundkurset dygtiggøres du inden for tekstproduktionens forskellige former samt kvalificeres til evt. efterfølgende at søge optagelse på forfatteruddannelser, dramatikeruddannelser, manuskriptuddannelser, journalistuddannelser m.m.

Undervisningen Du kommer til at arbejde i et spændende miljø, hvor du møder professionelle forfattere og andre unge, der dele dine interesser. FGK tilbyder undervisning på højt niveau med både faste lærere og gæsteundervisere, der som regel selv er professionelle tekstforfattere. Eleverne introduceres til en lang række grundteknikker. Du er selv i høj grad med til at forme din uddannelse, idet du selv er med til at vælge, hvilke genrer, du ønsker at fordybe dig i. Ved udgangen af hvert skoleår aflægges der en prøve, som vurderes af de relevante lærere og en ekstern sensor. Undervisningen foregår primært på Holstebro Bibliotek. FKG er en nyoprettet treårig deluddannelse i tekstproduktion med omkring 1012 timers undervisning om ugen. Hertil kommer deltagelse i projekter. Uddannelsen kan, i lighed med NTCs øvrige uddannelser, følges sideløbende med en gymnasial uddannelse eller en af Holstebros mellemlange videregående uddannelser.

De 5 grundkurser I Holstebro findes der nu fem grundkurser: ♦ Musikalsk Grundkursus (MGK) ♦ Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) ♦ Grundkursus i Dans (GKD) ♦ Grundkursus i Scenekunst (GKS) ♦ Forfattergrundkursus (FGK)

Nordvestjysk Talentcenter (NTC) FGK er medlem af NTC, som er en paraplyorganisation, der arbejder for unge på vej mod en uddannelse inden for kunst og kultur. Det betyder du som elev på FGK kommer til at møde andre unge, der uddanner sig til tilsvarende grundkurser indenfor musik, billedkunst, dans og scenekunst.

Pris FGK har en deltagerafgift på 750 kr. pr. måned.

Formålet med uddannelsen er at: ♦ give eleverne et grundigt kendskab til tekstproduktionens forskellige former, såvel teoretisk som praktisk. ♦ bringe eleverne på et højt niveau inden for tekstproduktion og skribentvirksomhed ♦ udvikle elevernes kreative og digteriske fantasi ♦ give eleverne redskaber til at bearbejde og redigere deres materiale ♦ give eleverne mulighed for at udvikle sig kunstnerisk, fagligt og menneskeligt. ♦ bidrage til at styrke og udvikle forfatter- og skribentmiljøet i lokalområdet.

K G F

Holstebro er den eneste by i landet, hvor der er hele fem grundkurser. Ved at gå på grundkursus i Holstebro får du således en helt speciel mulighed for at få inspiration og indgå i fællesprojekter med andre talentfulde unge inden for et andet kunstnerisk felt.

Forfattergrundkursus  

Brochure om Forfattergrundkurset

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you