Page 1

SPACES BY HOLMRIS


IGLOO ................................................ 6 FREE, AIR ........................................ 14 SWING ..............................................22 SMALL TALK .....................................28 REEF .................................................34 PIT STOP ..........................................42 INFO WALL .......................................46 WING .................................................48


3


SPACES BY HOLMRIS Vores mål er at skabe kreative rumløsninger med fokus på akustik, teknologi og overflader. Vi arbejder innovativt med produkter til fællesområderne samt uformelle mødezoner, som anvendes til videndeling og fordybelse. Det er vigtigt for os, at rumløsningerne er komfortable og giver brugeren et indtryk af godt arbejdsklima/-miljø. Udover vores standard sortiment tilbyder vi at indgå i samarbejde med kunder og arkitekter på projekter hvor der skal udvikles inventar til moderne og visionære indretninger.

4

We work innovatively towards creating products for touchdown and informal meeting zones because people need space for knowledge-sharing and contemplation. Thoughtful work designs and comfortable space solutions are of highest importance to us, as these factors provide users with a perception of a great work environment. Beyond our standard products, we engage in collaboration with customers and architects projects with designated furniture adapting to modern and visionary interior design solutions.


55


IGLOO IGLOO-konceptet blev oprindeligt udviklet af AART designers i samarbejde med VUC Syd til to uddannelsescentre i Sønderjylland. VUC Syd ønskede at skabe et digitalt og differentieret læringsmiljø, hvor kursisterne kunne trække sig tilbage fra det åbne læringsmiljø til mere afskærmede dialogrum. Dialogrum, der ville give en ny oplevelse af læring og samarbejde.

The IGLOO concept was originally developed by AART designers in cooperation with VUC Syd for two education centres in Southern Jutland. VUC Syd wanted to create a digital and differentiated learning environment where the course participants could retreat from the open learning environment to shielded dialogue rooms. Dialogue rooms that would provide a new experience in learning and cooperation.

AART designers udviklede IGLOO-konceptet – et rum i rummet bygget op omkring en række integrerede, digitale skærme i midten, der gav kursisterne mulighed for at præsentere og diskutere i øjenhøjde. Konceptet blev hurtigt anerkendt af VUC Syd og blev sat i produktion

In response, AART designers developed the IGLOO concept – a room within the room built around a number of integrated digital screens in the middle, so the course participants had the opportunity to present and discuss at eye level. The concept was quickly recognised by VUC Syd and was put in production and further developed into a series of dialogue rooms by AART designers in cooperation with Spaces by Holmris.

Et fleksibelt arbejds- og læringsmiljø IGLOO-konceptet giver nye muligheder for at skabe klart definerede arbejdsområder i store, åbne miljøer. Med sit hybride design kan IGLOO’en skabe rammer for alt fra møder og studiekredse til individuel fordybelse, mens de integrerede skærme gør det muligt at tilpasse konceptet til fremtidens digitale kontor- og læringsmiljøer. Selve strukturen består af præfabrikerede moduler, som er nemme at sætte op og tage ned. Hver IGLOO er nem at flytte og tilpasse. Dækket med skum og beklædt med stof på både inderside og yderside skaber konceptet samtidig en behagelig, afdæmpet akustik. Stoffet kommer i en bred vifte af farver. Det er på den måde muligt at føje et unikt udtryk til hver IGLOO for at matche virksomhedens eller uddannelsesinstitutionens profil. Design: Aart designers

A flexible space for working and learning The IGLOO concept offers new possibilities in creating clearly defined spaces in large open room environments. With its hybrid design, the concept can provide a framework for everything from meetings and study groups to individual immersion, while the integrated screens make it possible to adapt the concept to the digital office and learning environments of the future. The structure itself consists of prefabricated modules, which are easy to set up and take down. Each IGLOO is easy to move and adapt to a given large room. The concept is covered with foam covered with fabric on both the inside and outside to create dampened acoustics. The fabric comes in a wide variety of colours, making it possible to add a unique expression to each IGLOO matching the company or educational institution’s profile. Design: Aart designers

66


7


8


9


10


11


IGLOO

Inspiration

SEAT

CIRCULAR

TRIANGULAR

FULL

CURVED

STRAIGHT

ENTRY

QUADRANGULAR

RECTANGULAR HALF

CURVED

STRAIGHT

DISPLAY

FREE

LOW

CURVED

WALL

STRAIGHT

6000 mm

12

6000 mm

6000 mm

2500 mm

1750 mm

1250 mm

1000 mm

CORNER

6000 mm


13


FREE Free serien er en modulopbygget sofaserie bestående af sofaer, puffer, borde og skærmvægge med mulighed for tilkøb af WriteOn overflade og strømudtag. FREE og FREE HIGH har mange anvendelsesmuligheder som det lækre loungemiljø, der med sit stilrene og kubistiske udtryk falder flot ind i de moderne indretningsopgaver. Møblerne kan bruges til de uformelle møder og små pauser eller som akustiske møde- og læringsrum i det store fællesrum. FREE kan løbende udbygges - og opstillingen kan ændres i tak med behov og udvikling.

14

Free is a modular sofa series including sofas, pouffes, tables and screen walls with optional purchase of WriteOn surface and power outlet. FREE and FREE HIGH have lots of applications as cool lounge environment and fits the modern interior planning solutions perfectly with its modern and cubistic expression. The furniture is perfect for informal meetings and breaks or as acoustic meeting- and learning space inside larger common areas. FREE can be continually be extended and rearranged to meet the ever changing workplace requirements.


15


16


17


18


19


FREE

Inspiration

20

2701

2721

2711

2731

2702

2722

2712

2732

2703

2723

2713

2733

2741

2742

2743

2760

2764


21


SWING

22

SWING er en modulopbygget sofaserie bestående af sofaer, bænke/puffer, borde og skærmvægge i tre højder, med mulighed for tilkøb af WriteOn overflade og strømudtag.

SWING is a modular sofa series including sofas, benches/pouffes, tables and screen walls in three heights with optional purchase of WriteOn surface and power outlet.

SWING med sit organiske udtryk kan anvendes som det kreative arbejdsmiljø, der slynger sig igennem en større kontorindretning, indrettet med de aktuelle funktioner så som møde, lounge, touch-down arbejdsplads, bibliotek m.m. - eller måske er man mere til at lave små cirkler i indretningen indeholdende de samme funktioner.

With its organic expression SWING is perfect as a creative work environment, that winds through a larger office planning and offers relevant functions like meeting, lounge, touch-down workplace, library etc. – or maybe you wish to create smaller circles in the decor arrangement providing the same functions.

Den todelte sofa, hvor sæde og ryg er bygget ind i hinanden i et flot design, giver mulighed for spændende farvekombinationer.

The two-piece sofa, where seat and back are integrated in a stylish design opens for exciting colour combinations.


23


24


25


SWING Inspiration

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

26

1949

1950

1951

1952

1963

1964

1965

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1990

1991

1992

1993

1995

1997

1998

1999

1994


27


SMALL TALK SMALL TALK serien er opbygget af 10 cm tykke modulvægge - 90 eller 60 grader eller lige moduler - i 2 højder med kerne af skum eller Ecophon for optimal akustik. Loftet med sine flotte huller sørger for lysninfald i boksen. Der er mulighed for tilkøb af WriteOn overflade, strømudtag og borde. SMALL TALK er tænkt til de små møder i de store føllesområder - til fordybelse eller den private telefonsamtale. Der findes 6 forskellige modeller.

28

SMALL TALK is organised with 10 cm modular wall elements – 90 or 60 degrees or straight modules – in two heights with a core of foam or Ecophon to give optimum acoustic comfort. The cool light holes in the ceiling, passes light into the box. Optional purchase of Write On surface, power outlet monitor and desks/ tables. SMALL TALK is ideal for short meetings in large common areas – for contemplation or private conversations. You find six different models


29


30


31


SMALL TALK Inspiration

2020

2021

2023

2024

2026

32

2022


33


REEF REEF COLLECTION er en lounge møbelserie, der er designet til at imødekomme en lang række funktioner i diverse indgangsområder, fællesarealer, venteværelser og lignende. REEF COLLECTION er et polstersystem skabt i et legende og inspirerende formsprog, der kan kombineres på et utal af måder, og kun fantasien sætter grænser. REEF COLLECTION opfordrer til forskellige siddeog hvilepositioner alt efter størrelse og sammensætning af møbelelementer. Både armlæn og ryglæn kan endvidere bruges til bøger, blade og den bærbare computer. REEF COLLECTION er udformet som terrasser, der skyder sig ud og ind i hinanden og derved får et markant arkitektonisk udtryk, som kommenterer og leger med de omkringliggende rum. REEF COLLECTION består grundlæggende af to siddemoduler, som findes i højre- og venstrevendte udgaver. Disse moduler kan udstyres med armlæn og tre forskellige typer ryglæn. REEF COLLECTION er konstrueret til hårdt brug med bund i massivt fyrretræ og kraftig krydsfiner. Alt er samlet med kraftige massive metalbeslag og gennemgående bolte. REEF COLLECTION bordet er udført i bukket kraftigt metal og kan males i de fleste RAL-farver. Hvis bordene med tiden skrammes, kan de let genmales og fremstå som nye. Design: Hans Thyge & Co.

34

REEF COLLECTION is a furniture system intended to be playful and inspiring; the units can be combined in countless ways – limited only by your imagination. REEF COLLECTION encourages various sitting and resting positions depending on the size and arrangement of the units. Both the armrest and backrest can be used for books, magazines and laptops. REEF COLLECTION is designed as ‘terraces’ running toward and away from each other and thus having a distinctive architectural expression that reflects & enhances the character of the surrounding space. REEF COLLECTION consists basically of two seating modules available in right and left facing versions. These units can be fitted with armrests and/or three different types of backs. REEF COLLECTION is made with a base of solid pine and thick plywood. Everything is assembled with solid metal brackets and bolts to provide maximum strength & rigidity. The REEF COLLECTION table is made in a simple and practical ‘trolley’ style in bent metal and can be painted in most RAL colours. If the tables eventually become scratched, they can easily be repainted to look as good as new. Design: Hans Thyge & Co.


35


Free is a modular sofa series including sofas, pouffes, tables and screen walls with optional purchase of WriteOn surface and power outlet. FREE and FREE HIGH have lots of applications as cool lounge environment and fits the modern interior planning solutions perfectly with its modern and cubistic expression. The furniture is perfect for informal meetings and breaks or as acoustic meeting- and learning space inside larger common areas. FREE can be continually be extended and rearranged to meet the ever changing workplace requirements.

36


37


38


39


40


41


42


43


REEF

Inspiration

IS7171-4

IS7171-5

IS7252-1

IS7253-1

IS7282-1

IS7283-1

IS7555

IS7333

IS7635

IS6111

IS7290

44

IS7295

IS8111

IS8121

IS8131

IS8151

IS8171

IS8411

IS8421

IS8431

IS8451

IS8471

IS8311

IS8321

IS8801

IS9801

IS8381


IS6111

45


PIT STOP

46

PIT STOP serien er rum-i-rum løsninger som kan stå frit eller monteres op ad væg. Vægge og loft har en tykkelse på 10 cm - med overflade i mat laminat/ hvid WriteOn eller PowerColor, så væggene kan anvendes som Whiteboard.

PIT STOP series is a space-in-space solution and stands freely or mounted onto a wall. Walls and ceiling is 10 cm with mat laminate/white WriteOn or PowerColor surface giving the walls an extra function as Whiteboard.

PIT STOP tilbydes med akustikplader på indvendige sider i bestræbelsen på at opnå den optimale lyd for brugerne. Endvidere er der mulighed for tilkøb af strømløsninger og LED spots.

PIT STOP is available with acoustic panels on the inside to achieve the optimal sound for the user. Optional purchase of power solutions monitor and LED spots.

PIT STOP er det ekstra møderum eller touch-down arbejdspladsen i det store fællesrum.

PIT STOP is the extra meeting room or touchdown working space within a large common area.


47


48


49


INFO WALL & CLICK

50

INFO WALL_CLICK er den lille arbejdsstation til tjek af mails mellem møder eller til forberedelse mellem undervisningstimerne.

INFO WALL_CLICK is a small work station where you check emails between meetings or prepare between classes.

INFO WALL_CLICK er tænkt udført med overflade i hvid WriteOn eller PowerColor, så den kan anvendes som Whiteboard. Der er mulighed for tilkøb af strømløsning samt LED spot.

INFO WALL_CLICK is designed with a white WriteOn surface or powerColor, and provide the additional function of a Whiteboard. Optional purchase of power solutions and LED spot.

INFO WALL_CLICK er udført i 5 mm forspændt acryl med et stel af rustfri børstet stål - den tilbydes standard i 4 farver - sort, hvid, rød og satin sort.

INFO WALL_CLICK is made of 5 mm prestressed acrylic with stainless brushed frame of steel – and comes as standard in four colours – black, white, red and black satin.


51


INFO WALL & WING

52

INFO WALL_WING er det oplagte samlingspunkt i forbindelse med projektarbejdet. Det produceres i mat laminat, hvid WriteOn og PowerColor, så man kan bruge hele produktet som whiteboard tavle.

INFO WALL & WING is the obvious gathering point during project work. Manufactured in matte laminate, white WriteOn and PowerColor, the whole furniture can be used as whiteboard.

INFO WALL_WING kan også købes separat og bruges som højt mødebord eller receptionsskranke. Bordet er lavet i et smart og skævt design, der bryder de lige linjer.

INFO WALL & WING can be bought separately and used as high meeting table or reception desk. The cool and quirky design of the table breaks the straight lines.

INFO WALL_WING kan frit vælges som ensfarvet eller som tofarvet.

INFO WALL & WING is available as plain or twocoloured.

Der er mulighed for tilkøb af PowerPort, som monteres i bordpladen på WING - og LED-spot, som monteres på INFO WALL. Endvidere kan INFO WALL klargøres til montering af skærm.

Optional purchase of PowerPort, installed in WING´s desktop – and LED spot installed on the INFO WALL. INFO WALL is prepared so a screen can easily be mounted.


53


INFO WALL & WING Inspiration

2033

54

1120


SPACES BY HOLMRIS

G INNOVATORS BY NATURE 速

UP

Odinsvej 5 DK - 8850 Bjerringbro sales@holmris.com www.spacesbyholmris.com

Spaces katalog 2016 - Inspiration  
Spaces katalog 2016 - Inspiration