Page 1

HOLMRIS INSPIRATION office collection

INNOVATORS BY NATURE ®


2

//inspiration//office collection


> nordic roots global view <

3


We bring excitement to work Virksomhedens visuelle identitet bliver mere og mere vigtig og dermed også indretning af arbejdsrummet. Det behøver ikke være kedeligt... Hos Holmris Group skaber vi ekstraordinære løsninger der understøtter arbejdsglæde, innovation og effektivitet - hvor mennesker udfolder sig optimalt. Vi ønsker at begejstre og inspirere med vores unikke og nordiske designløsninger. At være noget særligt... Ønsker du også at skabe excitement og differentiere din organisation fra det ordinære, står vore passionerede medarbejdere klar til at guide dig, så vi sammen kan udvikle netop den identitet og adfærd du ønsker at understøtte i dit arbejdsrum.

* The visual identity of the company is increasingly vital and with that, also interior design of the workspace. It does not have to be dull… At Holmris Group, we create extraordinary solutions that support the pleasure of work, innovation and efficiency – and where people unfold their full potential. We wish to enthuse and inspire with our unique and Nordic design solutions. Being something special…. Are you also passionate about creating excitement and distinguish your organization from the ordinary, our passionate staff are ready to guide you, and together we can develop exactly the identity and conduct you wish to support in your workplace.

4

//inspiration//office collection


5


C A B A L E H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K ¡ I S B R A N D D E S I G N

//inspiration//office collection

6


7


C A B A L E H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K ¡ I S B R A N D D E S I G N

//inspiration//office collection

8


9


C A B A L E H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K ¡ I S B R A N D D E S I G N

//inspiration//office collection

10


11


C A B A L E H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K ¡ I S B R A N D D E S I G N

//inspiration//office collection

12


13


CABALE CAFÉ & CONFERENCE · ISBRAND DESIGN

//inspiration//office collection

14


15


CABALE CAFÉ & CONFERENCE · ISBRAND DESIGN

//inspiration//office collection

16


17


CABALE CAFÉ & CONFERENCE · ISBRAND DESIGN CABALE CAFÉ. DESIGN: LISE & HANS ISBRAND

18

//inspiration//office collection


19


CABALE CAFÉ & CONFERENCE · ISBRAND DESIGN

//inspiration//office collection

20


21


Q40 H E I G H T A D J U S T B A L E B E N C H I N G D E S K

//inspiration//office collection

22


23


Q40 H E I G H T A D J U S T B A L E B E N C H I N G D E S K

//inspiration//office collection

24


25


H 4 · H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K

//inspiration//office collection

26


27


H 4 · H E I G H T A D J U S TA B L E D E S K

//inspiration//office collection

28


29


X - TA B L E · D E S I G N K I B I S I

//inspiration//office collection

30


31


X - TA B L E · D E S I G N K I B I S I

//inspiration//office collection

32


33


MILK DESK · DESIGN SØREN ROSE STUDIO

//inspiration//office collection

34


MILK CLASSIC. DESIGN: SÃ&#x2DC;REN ROSE STUDIO

35


MINI MILK · 4MILK · DESIGN SØREN ROSE STUDIO MINI MILK. DESIGN: SØREN ROSE STUDIO

36

//inspiration//office collection


37


GRANDE MILK · DESIGN SØREN ROSE STUDIO

//inspiration//office collection

38


39


GENESE DESK · DESIGN: VOSS & HEDLUND

//inspiration//office collection

40


41


GENESE DESK · DESIGN: VOSS & HEDLUND

//inspiration//office collection

42


43


GENESE MYCABINET · DESIGN: VOSS & HEDLUND GENESE MYCABINET. DESIGN: VOSS & HEDLUND

44

//inspiration//office collection


45


GENESE CAFÃ&#x2030; & CONFERENCE 46

//inspiration//office collection


47


GENESE CAFÃ&#x2030; & CONFERENCE 48

//inspiration//office collection


49


X12 · O F F I C E · C O N F E R E N C E · C A F É

//inspiration//office collection

50


51


Q20 S P L I T D E S K 52

//inspiration//office collection


53


Q20 D E S K · U R B A N S TO R A G E

//inspiration//office collection

54


55


Q20 D E S K · U R B A N S TO R A G E

//inspiration//office collection

56


57


Q10 D E S K · U R B A N S TO R A G E

//inspiration//office collection

58


59


60

//inspiration//office collection


URBAN STORAGE

61


62

//inspiration//office collection


URBAN STORAGE

63


64

//inspiration//office collection


URBAN STORAGE

65


66

//inspiration//office collection


URBAN STORAGE

67


URBAN STORAGE 68

//inspiration//office collection


69


URBAN STORAGE 70

//inspiration//office collection


71


CABLE MANAGEMENT 72

//inspiration//office collection


73


TIME OUT 74

//inspiration//office collection


75


C A L FA · M E E T I N G & C A F É 76

//inspiration//office collection


77


QUADRO · MEETING & CAFÉ 78

//inspiration//office collection


79


T I M E O U T · TA B L E & B E N C H

//inspiration//office collection

80


81


RECEPTION 82

//inspiration//office collection


83


E P O K E ¡ H H55 84

//inspiration//office collection


85


REFERENCES BESTSELLER, AARHUS, DK 86

//inspiration//office collection


87


REFERENCES K A M M E R A D V O K AT E N , A A R H U S , D K

//inspiration//office collection

88


89


REFERENCES YA R A , O S L O , N O R G E

//inspiration//office collection

90


91


REFERENCES FOSS, HILLERÃ&#x2DC;D ,DK 92

//inspiration//office collection


93


REFERENCES AT E A , A A R H U S , D K

//inspiration//office collection

94


95


REFERENCES VUC, SYD, DK 96

//inspiration//office collection


97


REFERENCES VUC, SYD, DK 98

//inspiration//office collection


99


REFERENCES AT E A , A A R H U S , D K

//inspiration//office collection

100


VUC FYN 101


REFERENCES GOSHOPPING, HERNING, DK 102

//inspiration//office collection


103


REFERENCES C E N T R I C A , S TAVA N G E R , N O R G E

//inspiration//office collection

104


105


106

//inspiration//office collection


SEB BANK,COPENHAGEN,DK REFERENCES

107


REFERENCES M I D D E L FA R T S PA R E K A S S E , D K

//inspiration//office collection

108


109


REFERENCES IN2MEDIA, COPENHAGEN, DK 110

//inspiration//office collection


111


REFERENCES F O R M3, K O L D I N G, D K

//inspiration//office collection

112


113


REFERENCES GAPS, SLAGELSE,DK 114

//inspiration//office collection


115


HOLMRIS Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til bolig- og projektmarkedet. Siden 1994 har vi specialiseret os i kontormøbel-inventar og er nu blandt de mest innovative danske virksomheder indenfor dette område. Vi har hele tiden fokus på ergonomi, funktionalitet, design og trends. Dette gør, at vore møbler lever op til de krav, der i dag stilles til moderne kvalitetsmøbler.

Holmris A/S is a family owned company, and through 3 generations Holmris has supplied the Danish living- and project market with premium-quality furniture. Since 1994 we have specialized in manufacturing office furniture and are now among the most innovative Danish companies within the furniture industry. We keep constantly focus on ergonomics, functionality, design and trends, and our furniture meet today´s requirements to modern quality furniture. www.holmris.com

116

//inspiration//office collection


HOLMRIS MILJØ/ENVIRONMENT Holmris Office kan med stolthed kalde sig en ”miljørigtig virksomhed”. Vi har udarbejdet mål og handlingsplaner for at nedbringe miljøpåvirkninger overalt i virksomheden og blev i 2009 ISO14001 – certificeret.

It is with great pride Holmris Office is now announced to be “eco-friendly company”. We have formulated objects and plans of action to reduce exposure in every part of the company, and was ISO 14001 certified in 2009.

DANSK MØBEL KONTROL/QUALITY CONTROL Vi er medlem af Dansk Møbel Kontrol. Møbler med Dansk Møbelkontrols registrerede mærke er en garanti for møbler af upåklagelig kvalitet, som opfylder de høje krav til materialer, produktionsmetoder, sikkerhed, styrke og holdbarhed.

Furniture with the patented Danish Furniture Makers´ Quality Control labels is a sign of impeccable qua-lity. Furniture fulfilling high requirements with regard to materials, production methods and to its stability, strength and durability.

LINAK Holmris Office har et tæt samarbejde med LINAK om hæve/sænke motorer til arbejdsborde. LINAK Koncernhovedkvarteret ligger i Guderup, Danmark, i en af verdens mest veludstyrede faciliteter til produktion af aktuatorer. Holmris Office has a very close cooperation with Linak about manufacturing of motors for height adjustable sit stand desk. LINAK Group Headquarters is situated in Guderup in Denmark in one of the most well-equipped actuator production facilities in the world.

117


01

02

03

04

118

//inspiration//office collection


DESIGNERE/DESIGNERS Vi mener, at et godt design skal være baseret på analyser, forskning og kreativitet. Dette opnår vi kun ved at arbejde med de bedste designere og arkitekter. We believe that good design should be based on analysis, research and creativity. And this can only be achieved by working with top designers and architects. 01. KiBiSi, Bjarke Ingels, Lars Larsen, Jens Martin Skibsted 02. Voss & Hedlund, Morten Voss & Christian Hedlund 03. Isbrand Design, Lise & Hans Isbrand 04. Søren Rose Studio, Søren Rose 05. Hans Thyge og Co., Hans Thyge 06. Aart designers, Anders Tyrrestrup & Morten Hove Lasthein

05

06

119


G INNOVATORS BY NATURE

UP ®

Holmris A/S Odinsvej 5 8850 Bjerringbro Denmark sales@holmris.com www.holmris.com

Inspiration  
Inspiration