Page 1

ANALYSE · STRATEGI · EKSEKVERING

PUBLIC AFFAIRS


SÆT DIT AFTRYK PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN Politik er sjældent isoleret fra omverdenen. Som PR-bureau har vi et skarpt blik for samspillet mellem medier og politik, og vi flytter fastlåste sager ved at skabe forståelse for virksomhedernes udfordringer i medier og samfundet.


E

Politiske beslutninger skaber rammerne for dansk erhvervsliv. Nye punktafgifter, miljøkrav eller anden regulering kan ramme virksomheder på livsnerven. Samtidig kan politiske beslutninger åbne nye forretningsmuligheder, som når offentlige myndigheder investerer i infrastruktur, køber nyt materiel eller godkender din virksomheds nye produkter. Hos Holm Kommunikation hjælper vi vores kunder med at blive hørt og få indflydelse på politiske beslutninger. Det kan være på højeste politiske niveau eller hos den ansvarlige embedsmand i kommuner, regioner, på Christiansborg eller i ministerier og styrelser. Mange beslut-ninger træffes i dag i EU, og vi tilbyder derfor også råd-givning i Bruxelles. Vores Public Affairs-team har politisk baggrund og ekspertise i strategisk kommunikation. Vi kan derfor hjælpe virksomheder med at vurdere de politiske muligheder, udarbejde en effektiv og realistisk strategi og få succes med den egentlige politiske relationsopbygning og interessevaretagelse. Vi hjælper også med at opbygge politiske netværk, så virksomheder og politikere kan mødes, fx inden regelændringer bliver en trussel for forretningen. I kontakten med politikere og medier tilkendegiver vi altid, hvilke interesser vi repræsenterer.


En grundig analyse af virksomhedens udfordringer og muligheder samt afdækning af relevante politiske interessenter og potentielle alliancepartnere. Da politik er i konstant bevægelse med skiftende parlamentariske flertal og dagsordner, bør det analytiske grundlag løbende opdateres og justeres.

ANAL

Strategien beskriver, hvordan vi skaber alliancer og flytter positioner, og hvilke budskaber og dokumentation der hjælper os i den ønskede retning. Vi lægger en plan, der fx skaber samspil mellem politiske aktiviteter og en strategisk presseindsats.

ST

Skal arbejdet være en succes, kræver det en professionel indsats og adgang til relevante politikere, embedsmænd og medier. Vores Public Affairs-team har e solidt netværk og ekspertise i at få leveret budska erne til de rigtige aktører.


LYSE

Vi har en metodisk tilgang til den politiske interessevaretagelse, der bestĂĽr af tre grundelementer:

TRATEGI

et ab-

EKSEKVERING


Vi skelner typisk mellem tre forløbstyper:

1 2 3

Systematisk overvågning og relationsopbygning Systematisk overvågning af politiske udmeldinger gør det muligt at påvirke tidligt i en politisk proces. Relationsopbygning og pleje af netværk sikrer, at der er tætte forbindelser til centrale stakeholders. Proaktiv indsats En proaktiv indsats begynder typisk, når der er optræk til et konkret politisk udspil, som virksomheden ønsker at påvirke. Beslutningstagerne er stadig åbne for konstruktive forslag og debat på dette stadium. Reaktiv indsats Her er beslutningsprocessen i gang og nået så langt, at det er vanskeligere at påvirke beslutningen. Ny dokumentation og presseomtale kan dog rykke ved forudsætningerne og skabe ny bevægelse.


EN GOD PA-PROCES BEGYNDER TIDLIGT Jo tidligere en politisk proces kan præges, jo større er sandsynlig heden for succes.


Vi har solid erfaring med politisk interessevaretagelse inden for de fleste brancher og kan bl.a. fremhæve: • Pharma • It og tele • Miljø • Landbrug • Transport • Service • Fødevarer • Kemi


BRANCHER


VIL DU VIDE MERE? Holms Public Affairs-team består af en række profiler med bred erfaring i politik og strategisk kommunikation. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at

Morte Adm. d

kontakte en af os:

Morte af og direktø munik politis Konse og er a tænke


en Holm direktør

Mathias Holm Pedersen Partner

Jan Store CEO for kontor i Bruxelles

Mette Nord Projektleder

en er grundlægger administrerende ør hos Holm Komkation. Han har sk baggrund i Det ervative Folkeparti aktiv i den politiske etank CEPOS.

Mathias er seniorkonsulent og partner i Holm Kommunikation. Han har tidligere arbejdet på Den Danske Ambassade i Washington D.C. og været en del af kampagnearbejdet for flere folkevalgte politikere fra Radikale Venstre.

Jan er CEO for Holm Kommunikation og Milttons fælles kontor i Bruxelles. Han har tidligere været Finlands EU-ambassadør i Bruxelles samt ambassadør i Polen.

Mette er projektleder i Holm Kommunikation. Hun har politisk baggrund i Radikale Venstre, hvor hun bl.a. har arbejdet i Radikale Venstres sekretariat på Christiansborg og været kampagneleder for flere folkevalgte politikere.


Kontakt vores Public Affairs-team for yderligere information: Morten Holm mh@holm.dk Tlf. +45 4079 2333 Mathias Holm Pedersen mhp@holm.dk Tlf. +45 2293 7730 Mette Nord mn@holm.dk Tlf. +45 8188 2448

Holm Kommunikation Ryesgade 3F, 1. sal 2200 København N Tlf. +45 33 93 23 33 www.holm.dk

Profile for info@holm.dk

Public affairs - Holm Kommunikation  

Politik er sjældent isoleret fra omverdenen. Som PR-bureau har vi et skarpt blik for samspillet mellem medier og politik, og vi flytter fast...

Public affairs - Holm Kommunikation  

Politik er sjældent isoleret fra omverdenen. Som PR-bureau har vi et skarpt blik for samspillet mellem medier og politik, og vi flytter fast...

Advertisement