Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Ellen Hollevoet 6HA2 2013-2014 Mentor: De heer Decock


3


1

WOORD VOORAF

Ik ben Ellen Hollevoet en ik volg Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Dit jaar kregen we verschillende uitdagende opdrachten die samen de geïntegreerde proef vormen. Deze gip-bundel is een werk waar ik fier op ben, een persoonlijke uitwerking van opdrachten die in verband staan met onze minionderneming Pétivo. In het vijfde jaar werd ons verteld dat we een minionderneming zouden opstarten waar we ons hele zesde jaar zouden aan spenderen. Samen met 17 ondernemende studenten Handel stichtten we Pétivo. Dankzij de gip-opdrachten leerden we zowat alles om de minionderneming draaiende te houden: zelfvertrouwen opbouwen, verkooptechnieken, financieel beheer. Graag wil ik hiervoor in de eerste plaats dhr. Decock bedanken om ons waar nodig te coachen. Ten tweede zou ik graag dhr. Vandaele bedanken om ons bij te sturen en om ons taaladvies te verstrekken. Vervolgens wil ik graag mevr. Van der Meersch in de belangstelling plaatsen. Zij gaf het hele jaar door goede raad, steun en vertrouwen. In het algemeen bedank ik VLAJO om ons deze kans te geven. Pétivo was niet alleen een minionderneming, maar ook een leerrijke bron naar de toekomst toe. Als laatste een persoon die zeker niet onopgemerkt mag blijven, Mieke Kennes. Zij is onze projectcoördinator van VLAJO en hield ons op de hoogte van verdere evenementen. Link naar ISSUU: http://issuu.com/hollevoetellen/docs/gip_ellen_hollevoet

3


4


2

INLEIDING

In het vijfde jaar zijn we aan de slag gegaan met te enquêteren. De enquêtes omvatten vragen rond de ideeën van verschillende mogelijke miniondernemingen. Het begin van het zesde jaar was ook het begin van Pétivo. Het productassortiment bestaat uit aperitief en benodigdheden. Om te slagen in het ondernemen, zijn er enkele opdrachten aan verbonden die terwijl ook in verband staan met de vakken bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels, Duits en informatica. De kerngedachte is om via onze minionderneming opdrachten concreet uit te werken. De uitgevoerde opdrachten staan chronologisch volgens het denken en doen van de minionderneming. Voor we van start konden gaan, moest iedereen zijn functie kennen. De functies werden verdeeld in september en herverdeeld in januari. Vervolgens zochten we aandeelhouders die in ons geloven. Samen investeerden zij in ons project een mooi bedrag. Om dit project voor te stellen werd er een vergadering georganiseerd en werden er uitnodigingen verzonden naar de aandeelhouders. Om ongeveer te weten hoeveel personen er aanwezig zouden zijn, werd er een online registratiesite aangemaakt. Op deze avond kregen zij een gepersonaliseerd aandeel aangeboden. Internet is overal beschikbaar, dus zorgen wij ook voor een website van Pétivo. Ons assortiment stond ongeveer al op het punt, maar in welke mate zijn de mensen geïnteresseerd? Dit gingen we na aan de hand van een marktonderzoek en een analyse ervan. Nadat ons aanbod optimaal was, kwamen de bestellingen. Om deze volgens correcte wijze te verkopen stelden we verschillende verkoopfacturen op. Het was mogelijk dat we een Franse bestelling kregen, dus werd ons assortiment opgesteld in het Frans. We kennen natuurlijk nog meer talen dan alleen het Frans. In het Engels stelden we een samenvattende PowerPoint op over de politiek in België. Vervolgens vertaalden we in het Duits ons organogram. Een van de grootste opdrachten was het opstellen van de marketingmix van onze minionderneming. Hierdoor kregen we wel een goed overzicht over de vier P’s van Pétivo. De marketingmix heb je nodig om publicatie te maken. In het Frans kregen we de opdracht om een campagne op te stellen van een specifiek product. Bij de nieuwe functieverdeling hoort ook een sollicitatiegesprek en stelden we een CV op in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het creatieve filmpje zorgde voor een compleet plaatje. Na deze uitdaging kwamen we weer voor nieuwe uitdaging te staan, de analyse van de jaarrekening. Aan de hand van de jaarrekening op de website van de nationale bank, berekenden en interpreteerden we cijfers van onze leveranciers. Deze opdracht zorgt voor een goede voorbereiding voor het opstarten van een fictief bedrijf in de UK. De opgezochte informatie en verzonden e-mails bewijzen dat we ook een goede ondernemer zouden zijn in de UK. Naar het einde toe blijven we in de vreemde talen. Een verkoopgesprek in het Frans verbeterde onze Franse

5


woordenschat en uitspraak. In het Duits stelden we een fictieve aanvraag op naar een mogelijke Duitse leverancier. We sluiten de minionderneming af met een slotvergadering waarop we het dividend van de aandeelhouders bekend maakten. Doorheen het jaar kregen we nog enkele doorlopende opdrachten zoals de verslagen van de bestuursvergadering en enkele bedrijfsbezoeken, zowel in Zweden als in BelgiĂŤ.

6


3

INHOUDSOPGAVE

1

WOORD VOORAF............................................................................................................................................ 3

2

INLEIDING ....................................................................................................................................................... 5

3

INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................... 7

4

OVERZICHT BIJLAGEN ..................................................................................................................................... 9

5

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................... 11

5.1 5.2

GEDRUKTE EN GEPUBLICEERDE BRONNEN ...................................................................................................................... 11 NIET GEDRUKT, ONLINE .............................................................................................................................................. 11

6

DEELOPDRACHTEN ....................................................................................................................................... 13

6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.20.1 6.20.2

ORGANOGRAM ........................................................................................................................................................ 13 Organogram september ..................................................................................................................................... 13 Organogram januari ........................................................................................................................................... 14 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING .............................................................................................................. 15 AFDRUKKEN AANDELEN .............................................................................................................................................. 16 ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING ..................................................................................................... 17 WEBSITE MINIONDERNEMING ..................................................................................................................................... 18 MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE + ANALYSE...................................................................................................................... 20 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN .................................................................................................... 26 PRÉSENTER L’ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE................................................................................................... 28 POWERPOINT / PREZI-PRESENTATION / FILM .................................................................................................................. 30 VORSTELLUNG DES MINI-UNTERNEHMENS ..................................................................................................................... 36 MARKETINGMIX ....................................................................................................................................................... 38 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE ..................................................................................................................................... 47 SOLLICITATIEBRIEF EN CV ............................................................................................................................................ 48 SOLLICITATIEGESPREK ................................................................................................................................................ 49 ANALYSE VAN DE JAARREKENING .................................................................................................................................. 50 FILE: ‘STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK’ ............................................................................................................ 55 LA CONVERSATION DE VENTE ....................................................................................................................................... 61 GESCHÄFTSBRIEF (ANFRAGE) ...................................................................................................................................... 62 UITNODIGING AANDEELHOUDERS 2 .............................................................................................................................. 63 BEDRIJFSBEZOEKEN ................................................................................................................................................... 64 Tectubes in Zweden, Hjo ................................................................................................................................. 64 Vyncke ............................................................................................................................................................. 66

7

CONCLUSIE ................................................................................................................................................... 68

7


8


4

OVERZICHT BIJLAGEN

8

BIJLAGEN ...................................................................................................................................................... 69

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.10.1 8.10.2

BIJLAGE 1: UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING ............................................................................................... 69 BIJLAGE 2: VOORBEELDENQUÊTE.................................................................................................................................. 71 BIJLAGE 3: 4 ANDERE VERKOOPFACTUREN ..................................................................................................................... 73 BIJLAGE 4: LETTRE COMMERCIAL .................................................................................................................................. 77 BIJLAGE 5: AFFICHE ................................................................................................................................................... 78 BIJLAGE 6: SOLLICITATIEBRIEF EN CV MET QR-CODE NAAR APPSITE ..................................................................................... 79 BIJLAGE 7: CV IN HET FRANS, ENGELS EN DUITS MET QR-CODE NAAR APPSITE ...................................................................... 81 BIJLAGE 8: BALANS & RESULTATENREKENING ................................................................................................................. 84 BIJLAGE 9: CONTACT DETAILS ...................................................................................................................................... 87 VERSLAGEN BESTUURSVERGADERING MINIONDERNEMING ................................................................................................ 90 verslag 1 .......................................................................................................................................................... 90 Verslag 2.......................................................................................................................................................... 92

9


10


5

BIBLIOGRAFIE

5.1 GEDRUKTE EN GEPUBLICEERDE BRONNEN Devriendt, D. (2007-2010). Voor wie écht met Word wil werken. Oostkamp: www.wwwsoft.be. De Mil, M., & Fleerackers, T., & Impens, K., & Van de Cruys, V., & Van de Sijpe, P., & Van Hecke, W., & Van Doorne, O. (2013). Handel zes module 6, sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, human resources. Antwerpen: De Boeck NV Fleerackers, T., & Van de Cruys, V., & Van Doorne, O. (2011). Handel vijf module 2, de onderneming en haar omgeving. Antwerpen: De Boeck NV Jacobs J., & Stoops, I. (2011). Alles klar? Wirtschaft. Wommelgem: Van In. Van Haesendonck, J. (2007). 6 Branché ateliers. Wommelgem: Van In. Van de Cruys, V., & Van de Sijpe, P., & Heyvaert, F., & Van Doorne, O. (2013). Handel zes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening, investeringsanalyse, financieel beleid. Antwerpen: De Boeck NV Van de Cruys, V., & Van de Sijpe, P., & Van der Streeck, G., & Van Doorne O. (2013). Handel zes module 7, commercieel beleid, internationale handel, duurzaam ondernemen. Antwerpen: De Boeck NV

5.2 NIET GEDRUKT, ONLINE NATIONALE BANK VAN BELGIE: http://handel-vijf-zes.deboeck.com/public/index.php WEBSITE PETIVO: www.petivo.be PORTAAL BELGIE: http://www.belgium.be/nl/ GOVERNMENT UK: https://www.gov.uk/ Rosseel, L. (lotterosseel@gmail.com). (26.03.2014). How to start a business? [E-mail aan s.n. (europe@londonchamber.co.uk)]. Rosseel, L. (lotterosseel@gmail.com). (25.03.2014). How to start a buisness? [E-mail aan s.n. (information@londonchamber.co.uk)]. Rosseel, L. (lotterosseel@gmail.com). (17.01.2014). How to open a new business? [E-mail aan s.n. (lc@londonchamber.co.uk)]. Rosseel, L. (lotterosseel@gmail.com). (s.d.). How to open a new business? [E-mail aan s.n. (export@kentinvictachamber.co.uk)].

11


Rosseel, L. (lotterosseel@gmail.com) (s.d.). How to start a new business in the UK? [E-mail aan s.n. (tradefairs@blcc.co.uk)]. Mercantini, C. (IBIntern3@londonchamber.co.uk) (26.03.2014). RE: How to start a business? [E-mail aan L. Rosseel (lotterosseel@gmail.com)].

12


6

DEELOPDRACHTEN

6.1 ORGANOGRAM 6.1.1 ORGANOGRAM SEPTEMBER

13


6.1.2 ORGANOGRAM JANUARI

Beide organogrammen vindt u digitaal in de submap: organogram onder de naam 6.1.1 organogram september en 6.1.2 organogram januari.

14


6.2 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING Deze opdracht was het begin van alles. Hierin zorgden we voor een up-to-date, moderne aandeelhoudersbrief. Door het gebruik van verzendlijsten, barcodes en QR-codes konden we onze aandeelhouders efficiĂŤnt registreren op de eerste aandeelhoudersvergadering. Zelf gingen zij aan de slag met het controleren van de persoonlijke gegevens en zich aan te melden voor deze vergadering. De gepersonaliseerde brief met ontvangstrookje is zowel te vinden in bijlage 1 als digitaal in de submap aandeelhoudersvergadering onder de naam 6.2 uitnodiging aandeelhoudersvergadering.

15


6.3 AFDRUKKEN AANDELEN Op de eerste aandeelhoudersvergadering kreeg elke aandeelhouder een ‘certificaat van aandeel op naam’. We gingen efficiënt te werk in Word en maakten tekstvakken met alle gegevens van de aandeelhouder. Alle vakken moesten op de juiste plaats staan zodat het kon afgedrukt worden op de aandelen die we kregen van Vlajo. Het eindresultaat zorgde voor een professionele uitstraling van het aandeel. Mijn eindresultaat kunt u digitaal bewonderen in de submap: aandeelhoudersvergadering onder de naam 6.3 Afdrukken aandelen.

16


6.4 ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING Elke aandeelhouder heeft een gepersonaliseerde uitnodiging ontvangen. Via hun persoonlijke code kunnen ze zich op de website of via de QR-code aanmelden. Als ze zich aanmelden via de website moet er eerst een minionderneming gekozen worden en dan kunnen ze invullen met hoeveel personen ze komen. Link website: http://mini.jozefienen.be

17


6.5 WEBSITE MINIONDERNEMING

18


Na de mislopende communicatie met 6IB zijn we uiteindelijk zelf begonnen met het maken van een website voor Pétivo. Deze website is tot stand gekomen met een domeinnaam van VLAJO. Door onze minieme kennis over het maken van een website en het toevoegen van foto’s, creëerde onze webmaster een simpele website. Alle relevante informatie kunt u op de website terugvinden. Via onderstaande link gaat u gemakkelijk naar de website. U kunt ook de QR-code scannen. Link website: www.petivo.be

19


6.6 MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE + ANALYSE Inleiding Nadat we onze enquête afgenomen hebben, kunnen we aan de slag met het echte werk, de analyse. Uit de ingevulde vragenlijsten halen we bruikbare resultaten die we kunnen toepassen binnen onze minionderneming. We hebben gekozen voor zowel gesloten als open vragen. Dit is geen toeval, want we willen dat de mensen ook hun eigen keuze kunnen noteren, ook al staat deze nog niet in de antwoordmogelijkheden. Zo kunnen we misschien nieuwe ideeën ontwikkelen. Samen met mijn ondernemende collega, Tjundi Noppe, heb ik een enquête gemaakt. We zijn deze dan deels samen gaan afnemen en daardoor doen we de markanalyse apart. De gestelde vragen zijn opgemaakt aan de hand van de minionderneming. Sommige zaken zijn nog niet helemaal duidelijk, dan denk ik aan de producten en pakketjes. Met deze vragen willen we tot een conclusie komen over wat we nu zullen verkopen, wat zal aanslaan bij de consument én zal het winst opleveren? Analyse

Zonder de mensen in te leiden waarover de enquête ging kunnen we afleiden dat de naam Pétivo volgens de meesten (6 personen) verwijst naar aperitief. Dat was in de eerste plaats ook het doel van de vraag. We kunnen concluderen dat de mensen ook aan Italië (3 personen) en aan iets kleins (3 personen) denken. De naam komt eigenlijk van het Italiaanse apéritivo en het Franse bon appétit. Alle antwoorden hebben te maken met aperitief. We hebben dus een duidelijke, verklarende naam gekozen voor wat de minionderneming verkoopt.

20


De gegeven antwoorden komen vooral van jongere mensen (16 – 25 jaar). Dit was geen bewuste keuze. 4 ondervraagden zijn ouder dan 36 jaar. Er is wel een leeftijdsverschil, maar toch zien we niet veel verschil in antwoorden. De gestelde vragen gaan natuurlijk over smaken en dit heeft niks met de leeftijd te maken, maar met eigen keuzes.

Jong of oud, iedereen eet graag aperitiefhapjes (19 personen). Dit kunnen we afleiden uit bovenstaande grafiek. Er zijn veel variaties in aperitiefhapjes. De keuzemogelijkheden en de gemaakte keuzes worden in de volgende grafieken geanalyseerd.

21


In bovenstaande grafiek vinden we de verschillende aperitiefhapjes van ons assortiment. Van alle producten zijn klaargemaakte toastjes en mosterd voor de meesten het lekkerst (7 personen). Wat volgt, zijn is kaas (8 personen), salami (11 personen) en chips (9 personen). Zoutkoekjes vallen minder in de smaak (6 personen). Gedroogde tomaten zijn niet lekker (5 personen). Toch hebben we deze keuzemogelijkheid aangeboden omdat we wilden weten of er vraag naar was. Jammer genoeg mogen wij geen toastjes maken en kunnen wij geen leverancier vinden.

De voorkeur van de meesten gaat uit naar Appletiser (7 personen). Fruitsap en kinderchampagne (5 personen) komen op de tweede plaats te staan. De zoete, fruitige smaak bevalt de meeste ondervraagden. De belangrijkste conclusie die we kunnen nemen uit de grafiek is dat nietalcoholische dranken heel weinig aanslaan bij de ondervraagden. Niemand heeft gekozen voor alcoholvrij bier, maar toch zijn er 2 mensen die de alcoholvrije wijn verkiezen.

22


Hierboven vinden we het budget dat mensen hebben om een aperitief te verzorgen voor 4 personen. Dit was voor velen een moeilijke vraag, maar de antwoorden liggen relatief dicht bij elkaar. € 20,00 is de meest voorhand liggende prijs om te besteden (13 personen). 4 mensen zouden € 30,00 spenderen en 2 mensen kiezen voor het gemiddelde van de 2 bedragen, € 25,00. Als we in de toekomst samengestelde pakketjes verkopen, kunnen we met het budget van de consument rekening houden.

In de vorige grafiek werd het budget besproken. Aan de hand van het budget kunnen we samengestelde pakketjes maken, maar dan moeten we weten of de consument hierin zou geïnteresseerd zijn. Hier zien we dat de meningen verdeeld zijn. 10 personen zouden dit kopen en 9 personen niet. We zitten dus bijna met een evenwicht. We kunnen het altijd proberen en kijken of het aanslaat.

23


De presentatie van de het aperitief (zowel drank als hapjes) is niet onbelangrijk. We vroegen ons af wat de mensen nu zouden gebruiken om hun aperitief te presenteren. De meeste ondervraagden zouden aperitiefbordjes gebruiken (13 personen). Tandenstokers zouden ze ook op tafel plaatsen (9 personen). Maar er is minder interesse in schaaltjes ( personen) of in onderleggers (5 personen). ‘Dit hebben we al’, zeiden ze. De laatste 2 producten zijn toch wel basisproducten die men normaal al standaard in huis zal hebben.

Deze open vraag werd zeer positief beantwoord. De meerderheid vindt het verkopen van een aperitiefassortiment een goed idee (9 personen). 3 personen vinden het goed, eens iets anders en origineel. 2 personen vinden het tof! De laatste antwoorden waren: mooi initiatief (1 persoon), fantastisch (1 persoon). We mogen ervan uitgaan dat we dus een goed concept hebben!

24


Geen van de ondervraagde personen vond onze enquête slecht. 18 personen duidden een blij gezichtje aan en 1 persoon een twijfelend gezichtje. De ondervraagden hebben geen moeilijkheden ondervonden bij de gestelde vragen. We hebben nuttige, doelgerichte en bruikbare antwoorden gekregen. Conclusie In het totaal hebben wij 19 personen aangesproken om de enquête in te vullen. 14 personen zijn tussen 18 jaar en 25 jaar. 1 iemand is tussen 36 jaar en 45 jaar en 3 personen zijn ouder dan 46 jaar. De gestelde vragen waren voor iedereen duidelijk. Hierdoor hebben we ook bruikbare antwoorden gekregen. We hebben alleen maar positieve reacties gekregen over ons concept! De naam Pétivo verwijst volgens sommigen naar Italië, iets kleins… De meerderheid kiest voor aperitief, dit was het doel. De naam moet verwijzen naar het concept. We kunnen ervan uitgaan dat iedereen graag aperitiefhapjes eet. In de eerste plaats verkiezen de meesten klaargemaakte toastjes en mosterd. Daarop volgt kaas, salami en chips. Wat de meesten niet lusten zijn zongedroogde tomaten. Wat wij niet in ons assortiment hebben zijn kaargemaakte toastjes en zongedroogde tomaten. Voor ons is het niet toegelaten om zelf iets te maken, en we vinden geen goede leveranciers voor deze producten. Appletiser, kinderchampagne en fruitsap valt bij de meesten in de smaak. Over smaken valt niet te twisten. Voor een aperitief voor 4 personen wordt er een budget van €20,00 tot € 30,00 uitgegeven. Aan deze prijs kunnen we ons ook houden voor het maken van mandjes. Aangezien er bijna evenveel mensen voor dan tegen pakketjes zijn kunnen we dit in de toekomst samenstellen, gekoppeld aan het budget van de consument. Als presentatie van het aperitief zouden de meeste ondervraagden aperitiefbordjes gebruiken. Een voorbeeldenquête kunt u vinden in bijlage 2.

25


6.7 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN A/P/ +/- D/C K/O

Volgnr.

Rek. nr.

Rekeningen

Bedrag in EUR D

1 A O O P

+ + +

D D C C

40000 70402 70400 45110

8/11/2013 Handelsdebiteuren HK op verkopen (-) Verkopen Hg Verschuldigde btw -VF/01-

40000 45110 70400 45110 74600

19/11/2013 Handelsdebiteuren HK op verkopen (-) Verkopen Hg Verschuldigde btw Doorgerekende kosten -VF/02-

40000 70402 70400 45110

16/12/2013 Handelsdebiteuren HK op verkopen (-) Verkopen Hg Verschuldigde btw -VF/03-

40020 70420

6/02/2014 HD export Verkopen -VF/04-

40010 70410

6/03/2014 Handeldebiteuren ICL Verkopen ICL -VF/05-

2 A O O P O

+ + + +

D D C C C

3 A O O P

+ + +

D D C C

4 A O

+ +

D C

5 A O

26

+ +

D C

C

14.99 0.59 14.75 0.83

26.18 0.30 10.00 1.48 15.00

69.90 1.40 78.05 9.55

125.81 125.81

116.55 116.55


De 4 andere verkoopfacturen kunt u vinden in Bijlage 3. Alle verkoopfacturen zijn digitaal beschikbaar in de submap: verkoopfacturen.

27


6.8 PRÉSENTER L’ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE En annexe (annexe 4), vous trouvez la lettre commerciale. Et digital vous trouvez la catalogue dans le sous-dossier: assortiment.

Dans ce catalogue vous voyez 10 produits de l’assortiment de Pétivo. Nous vendons un assortiment d’apéritifs et accompagnements. Notre slogan est ‘Pas d’apéro, sans Pétivo’. Le chips Croky

Les chips sont finementcoupés et croustillants. Tout ceci résulte en un goût délicieux. On a le goût poivron, salé, ketchup et pickles. Le Prix : € 1,10 Les biscuits salés GullÓn

C’est un mini mix de biscuits salés dans plusieurs formes. Parfait pour servir à l’apéritif. Le prix : € 3,00 Le chips de maïs Doritos

Un petit emballage, assez pour une portion. Ce sont de petits chips de maïs au goût barbecue doux. Le prix : € 1,00 Le poivre tuc

On a choisi le goût poivron pour le Tuc classique. C’est un biscuit poivré, léger avec des épices sel ajoutés. Idéal pour les enfants et les adolescents. Le prix : € 2,00 Les cacahuètes (crac a nut)

Ce noix sont délicieuses grâce à la couche croustillante avec des épices. Le prix : € 2,50 28


La moutarde Wostyn

L’arôme est créée par les graines noires de la moutarde. La moutarde est produite par ‘Moutarde Wostyn’. Ils ont écrasé les graines de moutarde sans ajouter de colorant. Le prix : € 2.75 Le fromage à la bière Duvel

Quand vous goûtez le fromage, la bière fond dans la bouche. Ce n’est pas un fromage traditionnel parce qu’il est renforcé par le goût de la Duvel. Le prix : € 17, 95 Le fromage aux noix

C’est un fromage réalisé avec diverses sortes de noix comme la noix, les noisettes, les noix de cajou. On a aussi ajouté du sel et de la crème. Le prix : € 16,95

Le fromage aux orties

Oui, ce goût existe aussi. C’est un atout impressionnant dans notre gamme. Vous pouvez le servir sur une planche de fromage, c’est rafraîchissant. Le prix : € 16,95 Le fromage jeune

Ce fromage a un goût crémeux. C’est excellent sur une tartine ou avec de la moutarde. Vous pouvez le servir sur un cure-dents avec un raisin. Le prix : € 12,95

29


6.9 POWERPOINT / PREZI-PRESENTATION / FILM

The political system in Belgium Provinces Belgium counts 10 provinces and consists of 3 regions. The Flemish and the Walloon region count each five provinces. The third Belgian regions named the Brussels-Capital region.

3 1

2

5 4

11 6 7 Flemish region 1. West Flanders 2. East Flanders 3. Antwerp 4. Flemish Brabant 5. Limburg

9 8

10

Brussels-Capital region 11. Brussels Luxembourg

Walloon region 6. Walloon Brabant 7. Hainaut 8. Names 9. Liege

10. Luxembourg

Belgium Belgium became independent in 1830. In 23 years, there have been 5 state reforms. The first Article of the Belgian constitution says:� Belgium is a federal state, composed of communities and regions.�

30


Structure federal state Federal state The Federal State has important responsibilities in the field of foreign affairs, justice, finance, social security, important parts of national health and domestic affairs (also for the communities and regions). Belgium is divided in 10 provinces and 589 municipal councils. The departments and communities Language and culture provide the association of people. From here follows the notion ‘communities’. Belgium is located on the fracture line of German and Latin cultures. This explains why the country has three official languages: Dutch, French and German. That’s the reason why Belgium has three communities: the Flemish Community, the French Community and the Germanspeaking Community. These communities respond with the population groups. The regions The regions aspired to more economic autonomy with consequence the establishment of the 3 regions: The Flemish Region, the Brussels Capital Region and the Walloon Region.   

The Flemish speaking community: they have the power of the Flemish region and the Brussels Region. The French speaking community: they take control of the Walloon region and also the Brussels Region. The German speaking community: they have the right of the Dutch speaking community.

Federal authorities The federal authorities’ power The Federal State checks everything that connected with the public interest. Some examples are the public finances, the army, parts of public health… These kind of things. King Our new king since the 21st of July 2013 is Filip. Here you can see a short movie about ‘how he became the new king of Belgium’. He’s the 7th king of Belgium. He mediates with the ministers in name of the community. The important role to ensure that the armed forces are properly maintained is also for him.

Federal Government Composition We have 13 ministers and Elio Di Rupo is our Federal Prime minister. And we have 6 state secretaries. Function of our Prime minister Elio Di Rupo is the head of the Government. He’s like the CEO of a company? He’s the leader. When he quit, the whole Government quit.

31


Federal Parliament Some powers like the control of the Federal Government, the budget and the State accounts are exercised exclusively by the Chamber. The Senate has the only powers to settle conflicts of interest that may arise between the Federal Parliament, the Parliament of the Communities and the Regions. But the Chamber has the final say. Chamber and Senate take care of the public interest of the State, together with the Federal Government.

Federal Public services and Public Planning Services At this time the name ‘ministry’ is transformed in the ‘Federal Public Services’. They have the task to support a minister and service to the rural inhabitants. 

Federal Public services (FOD’s) Some examples: the Finance FPS, Mobility and Transport FPS, Social Security FPS…

Elections You can look at the elections as a battle of different political parties to get a place top of the election list. Each party has its own members and their own different opinions that they promise to live up to. On the basis of those opinions, the people can decide who they want to vote. Because of that, each party makes propaganda to get chosen. This mainly happens during the election time to get as many votes and support as possible. This happens by radio, TV and flyers. The organisation of the elections is in the hands of the Federal Government home affairs but the organisation of the elections for the provinces- and municipalities are in the hands of the three Belgian regions. Political groups Belgium consists of three different political groups.  Flemish speaking political parties  French speaking political parties  German speaking political parties  The most common political groups are the Flemish and French-speaking parties. Electoral system The elections happen according to the general electoral system.  Each voter can release one vote  The election is secret  Voting is obligated from the age of 18 years.  Voting happens in the municipality

32


Sort of elections in Belgium  Federal elections Election of the members of the chamber of people’s representatives. 

Regional elections Election of the members of the Flemish parliament, the Walloon parliament and the BrusselsCapital region. This happens every 5 years

Municipal and provincial council elections Elections of the members of the provincial councils and of the municipal councils. This happens every 6 year.

 De next federal elections will happen in June 2014

Political parties (most important) Flemish parties National populist party 1. Nieuwe-Vlaamse Alliantie NV-A Christian Democracy 2. Christen-Democratisch en Vlaams CD&V Social Democratic Party 3. Socialistische Partij Anders Sp.a Liberal Party 4. Open Vlaamse Liberalen en Democraten Open Vld National party 5. Vlaams belang VB ecological party 6. Groen Groen Liberal party 7. Lijst Dedecker Libertair, Direct, Democratisch LDD Marxism party 8. Partij van de Arbeid van België PvdA French speaking parties Social party 1. Parti Socialiste PS Liberal party 2. Mouvement Réformateur MR Human party 3. Centre démocrate humaniste cdH Ecological party 4. Écologistes confédérés pour l’Organisation de Ecolo Luttes originales Liberal, national party 5. Fédéralistes Démocrates Francophones FDF National party 6. Démocratie Nationale DN Marxism party 7. Parti du Travail de Belgique PTB German speaking parties Social Democratic Party 1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD Liberal party 2. Partei für Freiheit und Fortschritt PFF Ecological party 3. Ecolo Ecolo Liberal party 4. Vivant Vivant The biggest political families in Belgium are traditionally the Christian democrats, the socialists and the liberals. Top 3 Flemish groups 1) Nva: nieuwe vlaamse alliantie 2) CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 3) Sp.a

33


Top Wallonische groepen 1) Parti Socialist: 2) MR: Mouvement Réformateur 3) CDH: Christian democracy The three powers The State power in Belgium is divided into three powers: legislative, executive and judiciary. Each State controls and limits the other states. This principle of the separation of powers is not expressly stated in the Constitution and is also not absolute The Federal Legislative power Makes the laws and controls the Executive power. It is exercised by the Parliament and the King. The parliament consists of two rooms, the Senate and the House of representatives. The Federal Executive power Controls the country. They shall ensure that the laws are applied and respected in concrete cases. The executive power is exercised by the King and his Government of ministers and Secretaries of State. The Judiciary Rules on disputes and is exercised by courts and tribunals. It also controls the legality of the acts of the Executive. The communities and regions each have a separate legislative and executive power. However, the judiciary is equal for the Federal Government, the communities and the regions.

Legislation The legislation exists of three departments.  Constitution  Government Gazette  Legal text

34


Conclusion The Political system in Belgium is complicated if you haven’t heard of it. We hope you’ve learned something about it. We have 5 questions for you to control if you understood everything. 1) What is the name of the 3 regions? - Flemish, Deutsch and Spanish - Flemish, French and German - French, German and Spanish 2) What’s the function of our Federal Prime Minister? - Leader of a company - Leader of Belgium - Leader of the army 3) Which department has the final say about decisions? - The Senate - The Federal Government - The Chamber 4) Which is not correct about the Electoral system? - The election is secret - Each voter can release more than one vote? - Voting is obligated from the age of 18 years. 5) What are the 3 powers in Belgium? - Federal legislative power, Federal executive power, The judiciary - Federal legislative power, Federal executive power, Legal Power - The judiciary, Federal executive power, the Constitution

You can find the digital version in the submap presentation: digital result.

35


6.10 VORSTELLUNG DES MINI-UNTERNEHMENS Ich bin die Geschäftsführerin vom Mini-Unternehmen Pétivo. Der Name stammt vom Italienischen aperitivo und Französischen bon appétit. Wir sind achtzehn unternehmungslustige Schüler von 6HA2. Jeder hat seine Aufgabe. Wir verkaufen eine Aperitif Auswahl und Erforderliche Worunter, so wie Käsen, Salami, Chips, Senf und alkoholfreie Getränke. Unser Spruch ist Keine Snacks ohne Pétivo. Herr Decock ist der Gründer vom Spruch. Wir haben Lieferanten aus der Umgebung. Wir planen Verkaufsmomente in der Schule, auf dem Marktplatz, in Schweden und Verkaufsmomente von Vlajo organisiert. Wir machen Werbung über die Webseite (noch in Anfertigung) und über Facebook. Wir haben 80 Aktionäre und 800 Euro Startkapital. Zwei Mal pro Jahr haben wir eine Hauptversammlung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich Seher wir ins bei einem Verkaufsmoment!

Sie finden die Vorstellung des Mini-Unternehmens digital in der subordner: Deutsch.

36


37


6.11 MARKETINGMIX

Product De productkeuze is het begin van alles. Het is belangrijk dat iedereen in de onderneming er volledig achter staat. Vorig jaar kregen we de opdracht om per twee een productengamma voor te stellen. Niemand van ons kwam op een idee waar iedereen mee akkoord was tot op het moment dat iemand voorstelde om kaas en salami te verkopen. Dit voorstel zijn we dan verder beginnen uitwerken en zo zijn we gekomen bij een aperitiefassortiment. Dit in het begin van het schooljaar tot stand gekomen. De naam Pétivo werd pas begin oktober beslist. Pétivo is afkomstig van het franse ‘bon appétit’ en het italiaanse ‘apéritivo’. Onze leercoach kwam met de perfecte slogan, namelijk ‘No apéro without Pétivo’. Onze aangeboden producten zijn verbruiksgoederen die niet-duurzaam zijn, maar we hebben ook een klein aanbod van gebruiksgoederen die wel duurzaam zijn. Hieronder ziet u een tabel met de opsplitsing ervan. Het zijn consumentengoederen, die verkocht worden op de B2C markt.

38


Verbruiksgoederen

Gebruiksgoederen

Crocky chips (paprika, zout, pickles, ketchup)

Mandje

Gullon mini mix

Pepervat

Doritos (twisties honey, sweet paprika)

Zoutvat

Tuc paprika Crac’n nuts Mosterd Wostyn Kaas (Duvelbier, noten, brandnetel, jong) Appetiser Minute maid sinaas brick Sommerau (rosÊ, wit, rood) Looza ace Aoste worstjes Olijven Tandenstokers

Ons assortiment van consumentengoederen kunnen we onderverdelen in 2 groepen. De meeste producten zijn convenience goods. Dit zijn goederen die de klant regelmatig koopt en dus niet echt veel hoeft bij na te denken. Anderzijds hebben wij ook preference goods waarbij ik dan weer denk aan exclusieve producten van leverancier Joka. Deze producten eisen hoge verwachtigen, maar het zijn toch producten die regelmatig aangekocht worden.

Momenteel bestellen we bij zeven verschillende leveranciers. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe of andere leveranciers om een betere kwaliteit, service of prijs te bekomen.

Eurobis Fabriekweg 59 8480 Eernegem

Ameel Industrieweg 22 8800 Roeselare

Wostyn Concienceplein 7 8820 Torhout

Vierhoekshoeve Brielstraat 71 9860 Gijzenzele

Drankenservice Dorpsstraat 182 8340 Sijsele

Franky freshfood Waregemsesteenweg 28 9790 Wortegem-Petegem

Joka Industriezone Blauwe Toren Z11 Monnikenwerve 194 8000 Brugge In totaal verkopen wij 26 verschillende producten die deel uitmaken van ons assortiment (lengte). Wij hebben twee groepen (breedte) waarin we alles onderverdelen.

39


Voedsel (aperitiefassortiment)

Kaas met Provençaalse kruiden

Chips

Dranken

Crocky chips paprika

Appetiser

Crocky chips zout

Minute Mate sinaas brick

Crocky chips pickles

Sommerau rosé

Crocky chips ketchup

Sommerau rood

Doritos twisties honey

Sommerau wit

Doritos sweet paprika

Looza Ace

Zout- en paprikakoekjes

vleeswaren

Gullon mini mix

Aoste worstjes

tuc paprika

Mini Ardèche pur porc

Nootjes

Chorizo Santa forte

Crac’n nuts

Serrano ham

Piedras – chocolate almonds

Baton pur porc l’Ardèchois

Mosterd mosterd Wostyn Kazen Duvelbierkaas Notenkaas

Niet-voedsel (benodigdheden)

Brandnetelkaas

Mandje

Jonge kaas

pepervat

Kaas met mosterdzaadjes

Zoutvat

Kaas met pesto en basilicum

tandenstokers

40


Wij hebben gekozen om duvelbierkaas (A), mosterd (Wostyn) (B) en de Sommerau wijnen (C) in de productlevenscyclus voor te stellen. De duvelbierkaas zorgt voor een versnelde toename van de omzet. De verkoopsaantallen van de mosterdpotjes stijgen en dus krijgen we meer winst. De Sommerau wijnen krijgen geen aantrek van de klanten.

B A

C

Rijpingsfase

Verzadigingsfase

Aftakelingsfase

Als service naar de consument toe staat klantvriendelijkheid voorop. Klantentevredenheid is een opportuniteit voor ons. Klanten zullen niet kopen als ze niet tevreden zijn. Dit leidt tot klantentrouw, hierdoor wordt de consument ook trouw aan onze onderneming en zullen ze vlugger iets opnieuw kopen. Een bijkomende service die wij willen geven (via leverancier Joka) is om bestellingen te doen, met een hoger prijskaartje, en om deze dan aan hen te bezorgen. Op elk product staat een etiket met de houdbaarheidsdatum en met andere nodige informatie. Wij hebben ook onze naam op elk product gekleefd zodat onze naam in beeld blijft. De prijs vermelden wij via kaartjes dat we dan in de stand voor de producten plaatsen. Het is belangrijk dat de prijs voor de consument goed zichtbaar is.

41


Prijs Ons doel is om potentiële klanten echt aan te zetten tot kopen. Zo willen we mensen kennis laten maken met onze minionderneming. We zullen alle verkoopmomenten aangrijpen die wij krijgen van de school en van Vlajo. Graag zouden wij (zoals elke minionderneming) het meeste winst maken en onze aandeelhouders een mooi dividend uitkeren. Ons dividend zouden we graag zien komen op € 4,00 . Zo zou iedere aandeelhouder € 14,00 ontvangen op het einde van het jaar. Dit is een minimumbedrag. Aangezien ons bedrijf maar 9 maanden zal bestaan willen wij onze doelstellingen op een kort termijn behalen. Onze naambekendheid wordt gecreëerd via leerlingen, website, aandeelhoudersvergadering, catalogus en niet onbelangrijk, via verkoopmomenten. Graag hadden we iets verrassend nieuws gedaan rond de reclame van onze mini. We hebben vlaggen en petjes laten maken met Pétivo op. Voor deze doelstelling zijn we al geslaagd. Onze klanten weten wat wij aanbieden. Exclusieve producten beschikken over een achtergrond van herkomst die wij met veel plezier aan de klant meedelen. Door deze achtergrond zorgen we ervoor dat de klant verlangt naar onze producten en zo ook overgaat tot aankoop. Klantentevredenheid is een opportuniteit (zie product). Klanten zullen bereid zijn om wat meer te spenderen doordat wij een minionderneming zijn en omdat we exclusiviteit bieden. Bij de aankoop van mosterd Wostyn kan de klant ook genieten van korting (2+1 gratis). De prijs wordt bepaald door het technisch departement. Voor ons is het belangrijk dat iedereen akkoord gaat met de verkoopprijs van de producten. Wij hebben geen procentuele of forfaitaire winstmarge. De meeste prijzen eindigen op ‘€ …,95. Hiermee willen wij een psychologische prijszetting creëren. We vergelijken altijd onze prijs met de prijs van winkels die onze producten verkopen. Onder de prijs van de concurrenten gaan we niet, maar we houden er rekening mee dat de consument de producten ook ergens anders goedkoper kan vinden. Daarom proberen we om rond hun prijs te blijven. Iedereen weet dat je voor kwaliteit wat meer betaalt, dit is ook het imago dat wij willen hanteren. We zullen ook elke klacht met zorg behandelen. Bij de eerste verkoop kwamen er wat klachten binnen omtrent een kaas (brandnetelkaas). Deze kazen hebben wij niet meer verkocht, maar we zochten verder naar een leverancier die ons wel een goede kwaliteit van deze kaas kan leveren. We moeten telkens zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding en daarom hebben we graag een nieuwe, betere leverancier gevonden. We bleven zoeken tot we de juiste gevonden hadden.

42


Plaats Alle verkoopmomenten werden met beide handen gegrepen. Tot nu toe hebben we verkocht op de aandeelhoudersvergadering en op het eerste oudercontact. We zijn reeds ingeschreven om op de markt van Brugge en in Roeselare te verkopen. We willen zoveel mogelijk verkopen, om zoveel mogelijk winst te maken en om een zo groot mogelijk dividend te kunnen geven aan onze aandeelhouders. Zij hebben tenslotte hun kapitaal als vertrouwen in onze minionderneming gestopt. Even een overzicht van de voorlopig vastgelegde verkoopmomenten. Afgelopen verkoopmomenten

Toekomstige verkoopmomenten

23 oktober 2013

28 november 2013

(Opening aandeelhoudersvergadering)

(Speelplaats school

25 oktober

30 november 2013

(Oudercontact op school)

(Markt Brugge) 20 december 2013 (Oudercontact school) 22 december 2013 (Markt Roeselare)

Net zoals de verkoopmomenten werden de verkoopplaatsen met beide handen gegrepen, aangezien deze in verband staan met elkaar. Iedereen kan iets kopen aan onze stand, maar wanneer er geen verkoopmomenten zijn kan de klant het hele schooljaar door producten bestellen aan de hand van bestelbonnen, of via onze website en facebookpagina. Op de website kunnen de klanten altijd onze producten terugvinden. We hopen op online bestellingen om zo ook winst te maken.

43


De organisatie van het magazijn valt onder de verantwoordelijkheid van de magazijniers. We beschikken over een klein magazijn waar de producten worden gestapeld op houten schappen. Ieder schap is geïdentificeerd met een sticker, met andere woorden, ieder product heeft zijn vaste plaats. In het magazijn wordt gewerkt met het systeem van FIFO (First in, First out) aangezien de producten over een houdbaarheidsdatum beschikken. Promotie We hebben niet echt een specifieke doelgroep voor ogen. Eigenlijk willen we graag alle leeftijden en beide geslachten aanspreken. Aangezien ons productassortiment bestaat uit voeding weten we dat onze producten kunnen aangesproken worden over de gehele bevolking. Het logo was een minder moeilijke beslissing dan de naam. Iedereen was het eens met het concept en de vorm. De uitwerking verliep moeilijker... We waren vastbesloten om Pétivo met slogan als logo te gebruiken. Hiermee staat onze naam in de kijker en wordt onze minionderneming extra benadrukt. Er zijn verschillende ideeën rond het logo naar voor gekomen, maar uiteindelijk hebben we toch een beslissing kunnen maken en is dit logo uit de kast gekomen. Aangezien pétivo meteen doet denken aan eten hebben we een tandenstoker met olijfje en kaasje gekozen als extra accent. De boodschap die we met de slogan willen overbrengen is vrij duidelijk en is verstaanbaar voor iedereen.‘No apéro without Pétivo!’ Het ontstaan van de naam kwam al eerder naar voren in het aspect van het product. De slogan verwijst dus naar het feit dat er geen aperitief kan zijn zonder Pétivo, en zo de mensen aan te zetten toch eens producten uit ons assortiment te proberen. We maken gebruik van een rational appeal omdat de boodschap verwijst naar de producteigenschappen. De stand zelf heeft een neutrale uitstraling en bestaat voorwaardelijk uit hout en plexiglas. Hij is zeer praktisch aangezien hij op wieltjes staat en uit vier verschillende delen bestaat. Zo kan de stand makkelijk vervoerd worden naar de verschillende verkoopplaatsen. We hebben gekozen voor een rechthoekige stand met vooraan vier stukken plexiglas om zo onze producten voor te stellen. De andere vier stukken hout is om producten in te plaatsen als voorraad (met deurtjes langs de andere kant).

44


De huisstijl bestaat uit drie verschillende aspecten; kleuren, communicatie en gedrag. Om de huisstijl smaakvol te maken, werd er gekozen voor specifieke kleuren. Oranje, kaki en wit. De kleur oranje verwijst naar eten, en de kakikleur is ontstaan uit de olijf op het logo. Het is de bedoeling om een zo natuurlijk mogelijke en aantrekkelijke uitstraling te hebben.

De communicatie in de minionderneming verloopt ook meestal zonder problemen. Dit gebeurt trouwens wekelijks tijdens de praktijkuren van Bedrijfseconomie. De CEO en de Adjunct-directeur steunen elkaar op de lastige momenten en spelen in op elkaars minpunten. De communicatie ligt in de kern van onze minionderneming en is dan ook zeer sterk aanwezig. Over het gedrag valt niet veel te betwisten. Soms gaat het er vrij hectisch aan toe, maar de leerlingen weten altijd wel de moed te bedaren. Door het gebruik van onze communicatie kunnen de onduidelijkheden altijd opgelost worden.

45


Zoals eerder vermeld bestaat ons productassortiment uit 26 diverse producten. Hier kunt u tot slot onze catalogus bezichtigen. Product

Prijs

crocky chips paprika

€ 1,10

crocky chips zout

€ 1,10

crocky chips pickles

€ 1,10

crocky chips ketchup

€ 1,10

gullon mini mix

€ 3,00

doritos twisties honey

€ 1,00

doritos sweet paprika

€ 1,00

tuc paprika

€ 2,00

crac’n nuts

€ 2,50

mosterd Wostyn

€ 2,95

duvelbierkaas

€ 18,95

notenkaas

€ 17,95

brandnetelkaas

€ 17,95

jonge kaas

€ 13,95

appetiser

€ 1,50

minute mate sinaas brick

€ 1,20

sommerau rosé

€ 5,00

sommerau rood

€ 5,00

sommerau wit

€ 5,00

looza ace

€ 1,50

aoste worstjes

€ 2,30

olijven

€ 3,50

tandenstokers

€ 1,00

mandje

€ 5,00

pepervat

€ 5,00

zoutvat

€ 5,00

46


6.12 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Texte publicitaire: Vous avez tout pour un bon apéritif? Vous êtes sûr? Je ne vois pas de fromage sur le tableau. Avezvous essayé les fromages de Pétivo? Essayez le fromage de Pétivo, le fromage de votre vie! On a 4 goûts: - le fromage à la bière Duvel. Le goût se fond dans la bouche. - le fromage aux noix avec diverses sortes de noix. - le fromage aux orties donne un goût rafraîchissant. - le fromage jeune avec un goût crémeux.

Oui, c’est difficile à choisir. Alors venez chez nous pour goûter! Cherchez nous sur Facebook, c’est là où vous trouvez nos moments de vente!

Vous trouvez l’affiche et un lien en annexe 5. Digital vous trouvez les aussi dans le sous-dossier: campagne publicitarie.

47


6.13 SOLLICITATIEBRIEF EN CV

De Nederlandse cv en de sollicitatiebrief kunt u vinden in bijlage 6. De Franse, Engelse en Duitse cv zijn te vinden in bijlage 7. Op elke cv staat ook een QR-code die verwijst naar de appsite.Alles is digitaal te vinden in de submap sollicitatie.

48


6.14 SOLLICITATIEGESPREK Het sollicitatiegesprek vond plaats op 28 januari 2014. De aanwezige leerkrachten waren mevr. S. De Meyer en dhr. K. Punie. Zij beoordeelden ons op onze capaciteiten, antwoorden en inzet tijdens het eerste trimester. Er werden vragen gesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Ik solliciteerde terug voor dezelfde functie, namelijk gedelegeerd bestuurder. Dit gesprek maakte ons een ervaring rijker.

49


6.15 ANALYSE VAN DE JAARREKENING Inleiding We hebben Eurobis BVBA gekozen, omdat dit een van de leveranciers is van PĂŠtivo. Het bedrijfgevestigd in Eernegem. Sinds 1977 is het familiebedrijf Eurobis, van de familie Van Renterghem, en is het een groothandel. De jaarrekening van Eurobis zagen we dat ze grote winstmarges hadden. Ze halen hun winst voornamelijk uit de markten die ze doen en produceren ook zelf koekjes, van het merk Eurobis. De merkproducten verkopen ze aan een goede prijs. Ze zijn vooral gespecialiseerd in koekjes, cakes, snoep en chocolade. Elke keer als er iets besteld is, worden de producten afgehaald door Ellen. We kopen verschillende soorten chips en Gullon mini mix bij hen aan. In onze minionderneming kunt u paprika, zout, ketchup en pickles chips kopen. We bestellen meerdere malen per maand.

Hieronder vindt u de boekhoudkundige gegevens van het bedrijf die wij terugvonden in de balanscentrale.

De balans en resltatenrekening zijn terug te vinden in bijlage 8. Ook digitaal kunt u alles vinden in de submap: analyse jaarrekening.

50


Liquiditeit in ruime zin (=current ratio)

Liquiditeit in ruime zin

1,95

Vlottende activa

Boekjaar 2012

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

394.955,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

629.915,00

VIII. Geldbeleggingen

0,00

IX. Liquide middelen

407.815,00

X. Overlopende rekeningen

1.946,00 Totaal

Vreemd vermogen op KT

Boekjaar 2012

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

737.404,00

X. Overlopende rekeningen

0,00 Totaal

Formule: Liquiditeit in ruime zin

1.434.631,00

737.404,00

= (aangepaste) Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn = 1 434 631,00 737 404,00

Conclusie:

De vlottende activa zijn in het boekjaar 2012 meer dan voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Het is groter dan 1 en dat wil zeggen dat Eurobis in staat is om de schulden op korte termijn terug te betalen.

51


Liquiditeit in enge zin (=quick ratio of acid test ratio)

Liquiditeit in enge zin

1,41 Boekjaar 2012

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

629.915,00 0,00

IX. Liquide middelen

407.815,00

X. Overlopende rekeningen

1.946,00 Totaal

1.039.676,00 Boekjaar 2012

Schulden op ten hoogste één jaar

737.404,00

Overlopende rekeningen

0,00 Totaal

Formule: Liquiditeit in enge zin

=

737.404,00

Vlottende activa - voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

= 1 039 676,00 737 404,00 Conclusie:

52

Hier wordt geen rekening gehouden met de voorraad van de onderneming. Dit resulteert positief, omdat het groter is dan 1. Eurobis is zonder de voorraad nog steeds in staat om hun schulden op korte termijn af te betalen met vlottende activa.


Solvabiliteit

Boekjaar 2012 Eigen vermogen

1.378.915,00

Totaal vermogen

2.621.320,00

solvabiliteit Formule: Solvabiliteit

52,60% =

Eigen vermogen Totaal vermogen

x 100

= 1 378 915,00 2 621 320,00 Conclusie:

Het percentage is meer da 33%, dat is erg positief voor de onderneming. Ze kunnen hun schulden zowel op korte termijn, als op lange termijn voldoen. Door dit hoge percentage hebben ze een grote kredietwaardigheid.

Rendabiliteit of winstgevendheid

boekjaar 2012 Winst van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen

REV Formule: Rendabiliteit

148.415,00 1.378.915,00

10,76%

Winst van het boekjaar voor belastingen: 222 358,00 - belastingen op het resultaat 73 943,00 148 415,00

= winst (verlies) van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen

x 100

= 148 415,00 1 378 915,00 Conclusie:

Hieruit kunnen we concluderen dat het rendement hoog ligt. Voor investeerders is dit een zeer goede rendabiliteit van het bedrijf. Investeren blijft een risico, maar door dit percentage zullen investeerders aangetrokken worden. Het is hoger dan 8%, en dat zien de aandeelhouders graag.

53


EBIT ( Earnings Before Interest and Tax) Boekjaar 2012 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903)

222.358,00

- Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9)

0,00 0,00

+ Kosten van schulden (code 650)

0,00

+ Andere financiële kosten (code 652/9)

0,00

= EBIT

222.358,00

Formule: EBIT

= Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten uit vlottende activa - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden + Andere financiële kosten

Conclusie:

Dit bedrag is de winst voor intresten en belastingen. Het bedrijfsresultaat is positief, omdat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten.

54


6.16 FILE: ‘STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK’ First of all… We need to have an idea that we can turn out in a product to sell. We choose the Belgian chocolate. We would like to start the Dumon factory in the Dean Street, Soho, London. We need to register our idea to be sure that nobody copies it. Now that we have our idea, we can talk to people and ask what they find about it. After this, we’ll import chocolate and test it. We’ll use the suppliers Dumon, from Belgium. We won’t make the chocolate ourselves. We already searched some information on websites, but because of the mail that we received from ‘International Business Intern’, things got clear. Choosing the right Legal status for your business In the brochure we consider all the pros and cons, we choose a limited company . The first advantage is that it is more ‘professional’. The company’s finances are separate from the personal finances (owners). We can have shareholders to raise the capital of the business. In the beginning, we will be the only shareholders, directors. The tax bills are lower than with a sole trader. We are also able to take dividends out of the company. Now we can start to make a business plan. The organisations you must contact when starting up o HM Revenue & Customs This is for the tax and the National Insurance. o HMRC They must know when you exactly will start to sell. This organization needs to know the information about the staff. You also can register the VAT here. o Companies house We need to register our business before we begin to sell. This takes between 10 and 14 days to start things up. The normal version will cost £20. o Local authority We need to have a permission to start up a chocolate store. o Insurance broker One of the important things is the insurance. You never know what happens. Something can happen to the staff or there can be fire in the store… o PRS for Music/PPL When we would like to play music in the store or in the back, we need to have a licence.

55


o Information Commissioner's Office When we ask information about the customers, we need to know what we can or can’t ask. For example we ask for their address, but we don’t really need it. We’re only going to send them mails. o Bank Because we are a limited company, the chocolate store needs a bank account. We need to open a new bank account in the UK. Registration food business We must register at least 28 days before we start to prepare the chocolate. Food is one of the most difficult products to preserve. You’ll have to pay attention to the date, the right temperature, how we save it, the transport of it…

Register a limited company online

56


Competitors In the neighbourhood of Soho, you will find 4 chocolate-makers but these chocolatiers don’t have Belgian chocolate and that makes our chocolate store so special, so more or less we have no competition.

57


Our interior On the ground floor we have chosen for an authentic design because we will give our customers a warm and friendly feeling. To create an authentic atmosphere we’ based us on 3 specific colours namely brown, dark brown and beige. On the left side of our shop you will see a counter with different chocolates in different colours and flavours. This bank is in beige because this colour gives the people a friendliness and fresh feeling. On the beige walls hangs a TV for the customers so that they can watch while they’re waiting. On this TV we will show a movie how our Belgian chocolate is made.

On the right side of our shop you will find an ‘chocolate bar’. We want to serve all kinds of recipes made with chocolate. And our specialty is the famous homemade hot chocolate! There are seats where we let people taste our homemade dishes with our Belgian chocolate. And our specialty is the famous homemade hot chocolate! We have chosen for dark brown chairs and sofas because this colour most suits the beige walls.

In the middle of our shop you will find a chocolate fountain with in the middle of this fountain the atonium of Brussels. It symbolizes that our chocolate is from Belgium. I think I will also lure tourists to enter the shop. So that means more customers.

58


Because our shop is close to a student area, we want to make our 1 st floor modern. This modern interior starts with our chairs. When people walk on the stairs we will give them a feeling that they are travelling from the authentic world to the modern world. To give them that feeling we have chosen to make our ceiling creative and modern and our walls have to be authentic, so a modern chair with a authentic touch. On the picture left you will see how it looks like, the ceiling are chocolate drops that can fall every minute and the wall has an authentic design. On the first floor you have also some dark brown seats where you can relax and have a chat while you drink our delicious chocolate or something else. On the beige wall we will paint flowing chocolate. And in this room there stand 2 little chocolate fountains from which people can taste. And if it is winter we can use our fireplace to give our customers a warm and cozy atmosphere.

And in the right corner we also have some modern toilet with an authentic decoration. And below you find our ground plan and our 1st floor plan.

Ground plan:

59


1St floor plan :

Conclusion We think that it is possible to open a Belgian chocolate store in London. The chocolate store is located in the middle of London in the neighbourhood of students and nearby there are no competitors who’re sell Belgian chocolate, so this is just the perfect place! So if we had the budget and a diploma, we leave Belgium immediately and travel to London! In supplement 9, you can find the contact details. Digital you can see all documents in the submap: business in the UK.

60


6.17 LA CONVERSATION DE VENTE Vous voyez notre preparation.       

 

  

          

Bonjour, enchantée! Bonjour, Madame. On s’occupe de vous? Non, pas encore. Suivez-moi au stand. Est-ce que vous connaissez Pétivo ? Non, je ne connais pas. Vous pouvez m’expliquer ? Oui, bien sûr. Nous sommes une mini-entreprise des Joséphines à Bruges. Nous vendons tous les produits qui concernent l’apéritif. L’assortiment se compose de chips, d’olives, de moutarde, de noix, de viandes diverses, de toutes sortes de fromages... parce que nous avons des fromages exclusifs. Pourriez-vous m’expliquer l’assortiment des fromages? Je crois que j’ai exactement ce qu’il vous faut. Nous avons du fromage jeune, du fromage avec des noix, avec des herbes provençales, avec de la moutarde, avec de la pâte de piment et avec du basilic et du pesto. Ce sont des fromages exclusifs. Ils pèsent presque 1 kilo. Tous les goûts coûtent 16 euros. Et le fromage jeune coûte 15 euros. Pourriez-vous me présenter vos saucissons ? Mais oui, bien sûr. Les saucissons viennent de Joka. C’est une société spécialisée dans les produits de charcuterie. Nos saucissons ont un goût spécial. Merci de votre information. Je voudrais bien 5 fromages avec du basilic et du pesto, 5 fromages avec des herbes provençales et 5 fromages avec des noix. Quant aux saucissons, je prends 25 pièces. Combien ça coûte ? Au total, ça fait € 584,95, TVA incluse. Serait-il possible d’obtenir une réduction ? Comme il s’agit d’une première commande, nous pouvons vous accorder une remise de 10%. Au total, ça fait: € 436,46. Merci. Quel est le délai de livraison, s’il vous plaît ? Le délai de livraison est de 2 semaines mais nous n’effectuons pas de livraison franco à domicile. Quelles sont les modalités de paiement ? La facture est payable à 30 jours de date de la facture. Quel est le mode de paiement ? Vous payez par virement sur notre compte en banque. Vous trouvez le numéro de notre compte en banque sur la facture. Merci de votre temps. A bientôt ! Merci de votre achat et à la prochaine !

61


6.18 GESCHÄFTSBRIEF (ANFRAGE)

Knabbershop Langestraße 210 DE-28195 Bremen Belgien, der 22.04.2014 Anfrage für Angebot Sehr geehrte Damen und Herren, auf ihre Webseite haben wir erfahren, dass Sie ein führender esse Geschäft sind und dass Sie über ein breites Sortiment von Kartoffelchips und Nüsse verfügen. Wir sind ein Mini-Unternehmen Pétivo, in Brügge, Belgien. Wir verkaufen ein Aperitif-Sortiment und wir wollen gern unser Sortiment erweitern. Da wir unsere Sortiment erweitern wollen, bitten wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer-und Zahlungsbedingungen. Wenn Sie uns günstige Preise anbieten, können wir Ihnen in Zukunft einen Auftrag größeren Umfangs versichern. Falls die Qualität Ihrer esse-Sortiment unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen unsere Kartoffelchips und Nüsse bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen

Ellen Hollevoet Geschäftsführerin Tjundi Noppe Einkäufer

Sie finden das Geschäftsbrief digital in der subordner: Deutsch.

62


6.19 UITNODIGING AANDEELHOUDERS 2 Digitaal kunt u de flyer terugvinden in de submap: aandeelhoudersvergadering.

63


6.20 BEDRIJFSBEZOEKEN 6.20.1 TECTUBES IN ZWEDEN, HJO Het bedrijf is opgericht in 1917, toen was hun hoofdproduct tubes gemaakt van lood. De voornaamste leveringen gebeurden in Scandinavië en Europa. De VSA en de rest van de wereld zorgen slechts voor een vraag van 4%. Sommige basismaterialen zijn afkomstig van België. Ons klein landje bezorgt hen plastiek als grondstof. Het aluminium komt van Oostenrijk. De tubes worden het meest gemaakt voor de farmaceutische industrie. Het bedrijf maken 280 miljoen tubes per jaar. Findus is een bedrijf die tubes bij hen aankoopt om ze dan te vullen met bv. ‘kalles’ of kaviaar. In Zweden is de kaviaar het hoofdproduct waarvoor ze tubes produceren. Kaviaar wordt verpakt in een aluminium tube. Er is ook nog een tweede soort, plastic tubes. Er zijn ook verschillende vormen. Deze vormen maken ze d.m.v. een gietvorm. De stopsels worden aangekocht. Sinds 2012 zijn ze bezig met de groene PE. In het bedrijf zijn er verschillende machines te vinden. Dit is ook nodig voor de verschillende processen te kunnen verwezenlijken.

Het proces van de aluminiumtubes verloopt zo. Eerst koopt het bedrijf koude aluminiumschijven aan en deze worden geprest met een druk van 200 ton. Nadien wordt het opgewarmd in een oven met 500°C zodat het zich tot een tube wringt. Vervolgens gedroogd zodat de vorm niet meer verandert, maar het is flexibel. Na dit alles wordt er reclame op geprint. Dit deel is het meest tijdrovend van allemaal. Voordat de tubes in een kartonnen doos terecht komen voor veilig transport wordt er een dopsel opgedraaid. De 130 mensen die er werken controleren de machines en de bedrukking. Tubes die niet correct bedrukt worden, gooien ze weg.

64


De plastic tubes worden gemaakt van kleine plastiek schijfjes, bolletjes. Hieruit worden er buisjes gemaakt, maar de ‘schouder’ van de tube (het punt waar het product uitkomt voor consumptie) is nog niet gevormd. Hiervoor wordt de tube geoxideerd. Er wordt een speciale zilveren of gouden folie opgelegd (bescherming) om vervolgens erop te printen met UV kleuren. Net zoals de aluminiumtubes worden deze in een doos gestoken voor transport met een stopsel erop.

De prijs voor een aluminium tube (ongeveer 15 cent) is goedkoper dan van een plastic tube (ongeveer 25 cent). De prijzen voor tubes waar er cosmetische producten inkomen zijn duurder.

Eigen mening: Ik vond dit bedrijf interessant eens te bezoeken. Het is eens iets anders dat de alledaagse firma’s. Het was een verrassing hoe de productie van tubes eraan toe ging.

65


6.20.2 VYNCKE

19 12

Het bedrijf werd in 1912 opgericht door Louis Vyncke, verder gezet door Michel. Daarna volgde Dirk en sinds 2012 staan Dieter en Pieter samen aan het hoofd. Zij vormen de 4de generatie die samen met hun Vynckeneers een oplossing zoeken voor het efficiënt, milieubewust produceren van energie. Hierbij hoort de slogan “Keeping that fire burning”. Er zijn 300 Vynckeneers verspreid over de hele wereld, met 4000 referenties wereldwijd. Het is een familie bedrijf dat gevestigd is over de hele wereld; Thailand, Frankrijk, Singapore, India… Over de hele wereld loopt een proces van biomassa die tot energie wordt verwekt, 40 plants over de hele wereld, 260 broeders. Er zijn 7 miljard mensen in de wereld met een unieke vingerprint. Iedereen heeft een missie. Het begon allemaal aan de rivier de Leie. Er werd vlas geplant en er ontstond een vlasindustrie. De missie kwam er door: -

arm land, waardoor er veel motivatie was om iets te beginnen. Hierdoor ontstond een geldoogst, wat je oogst om te verkopen. persoonlijke, eigen bedrijf, de missie van je leven. Na de oorlog wilden de mensen iets doen, iets ondernemen.

De grondlegger van het bedrijf vond de stoomboiler uit. Hiermee maakten ze d.m.v. zwarte kool energie en na WOI warm water. Om energie te maken had je een boiler nodig, deze werd ‘ingepakt’ waardoor ze kon drijven op een rivier naar Congo. Vyncke werd een wereldbedrijf door een droom. De droom was om energie te maken in Congo. Vyncke is een familiebedrijf. Hun toekomstplannen zijn niet louter gericht op cijfers, maar op het komende jaar. Vyncke zorgt e rook voor dat de ‘Vynckeneers’ genoeg inkomen hebben om ervan te leven. Wat zij ook zeer belangrijk vinden is het welzijn van de mensen. Hieronder verstaan we het graag doen van, amuseren in je werk. Als we nu eens het ondernemen bekijken als een feest. Dan is het feest niet hier in België, maar internationaal! Europa is niet zo aantrekkelijk meer. De uitdaging is een verspreiding van Vyncke in China, India en Afrika. Ondernemers in China houden 2 dingen in hun achterhoofd. Namelijk het idee en ‘laat het leven’. Hun visie is geloven in jezelf, mensen zijn belangrijk en een inkomen kan je maar verdienen door dingen te realiseren. Dit kun je alleen maar bereiken door vertrouwen te hebben. Buiten het bedrijf kom je in een groene omgeving terecht. Dit wordt de ‘Walk of flames’ genaamd. De mensen die er werken kunnen genieten van de uitgebreide tuin, waardoor ze er de beste uren van hun dag in doorbrengen. De paden zijn gemaakt van boomschors. Er staan verschillende

66


beelden die de doelstellingen van het bedrijf weergeven. Ze hebben een paar bijenkorven en ze maken er dan ook geregeld gebruik van om hun potentiĂŤle klanten honing te laten proeven. Binnen een paar jaar zullen ze hun klanten ook van de ĂŠchte Vyncke wijn kunnen laten proeven. Ze zijn bezig met het nabouwen van een oud gebouw. Hiervoor gebruiken ze geen isolatie, maar oude materialen zoals kurk. De tuin is verbazingwekkend, overbluffend en past helemaal binnen hun concept.

Als je bent wat je doet, ben je zen.

67


7

CONCLUSIE

In het algemeen was de gip interessant voor de toekomst. Alle opdrachten staan in verband met de minionderneming en onrechtstreeks ook met het bedrijfsleven waar we later in terecht kunnen komen. Dit zorgt er ook voor dat het nuttig en boeiend is. Op elk vlak hebben we wel iets bijgeleerd. Daarbij denk ik aan: een uitnodiging maken en het leren werken met verzendlijsten, het opstellen van een verkoopfactuur, een eigen cv creĂŤren. Ook blik ik terug op enkele leerrijke opdrachten in andere talen zoals reclame maken voor producten in het Frans en een aanvraag opmaken in het Duits. Door dit eindwerk en door de minionderneming heb ik ook veel geleerd over mezelf, en dat is ook wel belangrijk. Zoals de slogan van de Jozefienen luidt Jouw sprong naar de toekomst!. Dat kunnen wij zeker beamen door deze geĂŻntegreerde proef. Ik ben trots op de minionderneming, op het mooi dividend dat we uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders. Deze gip-bundel is mijn eigen creatie en ik ben er fier op. Dit resultaat zorgt voor een mooi chronologisch geheel van wat we in de minionderneming hebben gedaan en hoe we alles tot een prachtig einde hebben gebracht.

68


8

BIJLAGEN

8.1 BIJLAGE 1: UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING

Mevrouw Siska Loyson Joorisstraat 28 8490 VARSENARE uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk PTV/U/1

Brugge 2013-10-01

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering woensdag 23 oktober 2013 Geachte mevrouw Loyson Eerst en vooral willen wij u graag bedanken voor het vertrouwen in onze minionderneming. Om Pétivo voor te stellen, nodigen wij u graag uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering. U wordt verwacht op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in de schilderskapel (Zilverstraat 26 te Brugge). Op deze avond zal u ook kennis kunnen maken met de twee andere miniondernemingen, De Oorzaak en Maison Cuberdon. Wij zullen u ook ons aperitiefassortiment voorstellen en er zal ook een mogelijkheid zijn om uw eerste aankoop te doen. Onze agendapunten:  20 u. ontvangst  20.15 u. voorstelling miniondernemingen  21 u. receptie en verkoopmoment Nadien wordt u nog een hapje en een drankje aangeboden. Wij hopen u te mogen ontvangen op onze aandeelhoudersvergadering. Gelieve u ook aan te melden op http://mini.jozefienen.be om uw gegevens te controleren. U kunt op deze site ook uw aanwezigheid bevestigen met uw persoonlijk wachtwoord: wUuKSW. Gelieve het strookje op de volgende pagina in te vullen en af te geven op de avond van de aandeelhoudersvergadering. Wij hopen u te mogen begroeten!

69


Ontvangstbewijs aandeel

Handtekening:

Siska Loyson verklaart haar aandeel ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober.

!2000004286002!



70

Brugge, 23 oktober 2013


8.2 BIJLAGE 2: VOORBEELDENQUÊTE Goeiedag. Graag zouden wij u een tiental vragen stellen. Zou u een paar minuutjes tijd hebben om deze samen met ons te beantwoorden? Wij zijn ondernemende studenten van zes handel in het Sint-Jozefsinstituut Brugge. Dit jaar hebben wij de minionderneming opgericht dat een aperitiefassortiment verkoopt, genaamd ‘Pétivo’. Om deze op punt te stellen, voeren wij een marktonderzoek uit. Zo kunnen we ons productassortiment perfectioneren.

1. Waaraan denkt u bij de naam Pétivo ? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ 2. In welke leeftijdscategorie bevindt u zich? ◊ 16 – 25 jaar ◊ 26 – 35 jaar ◊ 36 – 45 jaar ◊ 46 - … jaar 3. Eet u graag aperitiefhapjes? ◊ ja ◊ neen 4. Wat vindt u het lekkerst bij een aperitief? Geef een cijfer: 1: zeer lekker

… …

gedroogde tomaten kaas

salami

5: niet lekker

chips

2: lekker 3: matig 4: minder lekker

+ mosterd (omcirkel)

zoutkoekjes (tuc, mix) klaargemaakte toastjes

71


5. Als u iets zou kopen uit ons assortiment, waarnaar zou uw voorkeur uitgaan? (kruis aan) niet-alcoholisch bier niet-alcoholische wijn fruitsap appletiser kinderchampagne

6. Hoeveel zou u besteden aan aperitiefhapjes voor 4 personen? € _____________________ 7. Zou u geïnteresseerd zijn in samengestelde pakketjes? ◊ neen ◊ ja  Welke producten zou u dan interessant vinden om te combineren? ___________________________________________________________ 8. Welke van onderstaande producten zou u gebruiken om uw aperitief te presenteren? ◊ tandenstokers ◊ aperitiefbordjes ◊ schaaltjes (voor chips) ◊ onderleggers (voor drank) ◊ andere:_______________________________________________________ 9. Wat vindt u van het concept dat we aperitiefbenodigdheden in een minionderneming verkopen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ 10. Wat vond u van de vragen in deze enquête? (omcirkel)

   Bedankt voor uw tijd en het beantwoorden van deze vragen. Uw mening zal zeker van belang zijn in de evaluatie. Ellen Hollevoet (CEO) & Tjundi Noppe (Technisch directeur)

72


8.3 BIJLAGE 3: 4 ANDERE VERKOOPFACTUREN

73


74


75


76


8.4 BIJLAGE 4: LETTRE COMMERCIAL

Madame D. Vandewalle ApErO sprl Rue des entreprises FR-62200 BOULOGNE votre lettre du

vos références

nos références

Bruges 2013-10-25

Présentation de l’assortiment de Pétivo

Madame

Nous avons le plaisir de vous présenter notre mini-entreprise Pétivo. Nous vendons un assortiment d’apéritifs comme des chips, de la moutarde Wostyn, des fromages et des apéritifs sans alcool. Notre slogan est ‘Pas d’apéro, sans Pétivo’! Visitez sur notre site www.petivo.be, vous y voyez nos produits avec les prix. Vous avez la possibilité de commander en ligne. Nous vous présentons 10 produits de notre entreprise dans notre catalogue en annexe. Voulez-vous acheter quelque chose ? Pas de problème ! Venez à Bruges pour admirer voir notre étal le 25 octobre de 17 heures à 19 heures. Nous serons heureux de vous accueillir. Merci de votre confiance. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Ellen Hollevoet et Florande Morina président-directeur général et chef service comptable

77


8.5 BIJLAGE 5: AFFICHE Pour voir le film pour la publicité à la television, cliquez ce lien. http://youtu.be/qc220OwI1Dc

78


8.6 BIJLAGE 6: SOLLICITATIEBRIEF EN CV MET QR-CODE NAAR APPSITE Ellen Hollevoet Aartrijksestraat 168 8211 AARTRIJKE 0473 53 04 43

De heer Hans Decock Minionderneming Pétivo Zilverstraat 26 8000 BRUGGE BRUGGE 2014-01-17 Sollicitatie gedelegeerd bestuurder (CEO) Pétivo

Geachte heer Hans Decock Aangezien ik de huidige gedelegeerd bestuurder ben binnen de minionderneming Pétivo, zou ik graag terug willen solliciteren voor deze functie. Gedelegeerd bestuurder zijn is een grote verantwoordelijkheid die ik graag op mij neem. Delegeren, zorgen dat alles goed verloopt bij verkoopmomenten, collega’s aanmoedigen. Deze aspecten liggen mij en tonen aan dat ondernemen in mij zit. Doordat ik een gedreven persoon ben, zorg ik ervoor dat alles goed verloopt waardoor het bedrijf rendabel blijft. Ondertussen heb ik ook al bijscholingen gedaan. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn cv. Ik heb reeds bewezen dat ik accuraat, assertief en commercieel ben. We werken in teamverband, maar de eindbeslissing ligt bij mij . Mijn ervaring van het eerste semester zal ik gebruiken om het tweede semester nog beter te maken. Als bijlage vindt u mijn cv terug. Ik kom graag langs voor een gesprek zodat ik mijn kwaliteiten en verwezenlijkingen verder kan toelichten. Met vriendelijke groeten

Ellen Hollevoet

79


80


8.7 BIJLAGE 7: CV IN HET FRANS, ENGELS EN DUITS MET QR-CODE NAAR APPSITE

81


82


83


8.8 BIJLAGE 8: BALANS & RESULTATENREKENING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

Codes 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280/1 280 281 282/3

€ 1.186.689,00 € € € 1.186.689,00 € 1.057.112,00 € 50.372,00 € 79.208,00 € € € € € € € € -

282 283 284/8 284 285/8

€ € € € €

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen

29/58 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 50/53 50 51/53

€ 1.434.631,00 € € € € 394.955,00 € 394.955,00 € € € € € € € € 629.915,00 € 115.521,00 € 514.394,00 € € € -

84

-


Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

54/58 490/1 20/58 Codes 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42

€ 407.815,00 € 1.946,00 € 2.621.320,00 € 1.378.915,00 € 39.700,00 € 39.700,00 € € € € 1.339.215,00 € 3.970,00 € € € € 66.166,00 € 1.269.079,00 € € € € € € € € € € € € 1.242.405,00 € 505.001,00 € 505.001,00 € € € € 505.001,00 € € € € € € € 737.404,00 € 40.000,00

85


vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

86

43 430/8 439 44 440/4 441 46

€ € € € € € € €

69.064,00 69.064,00 -

45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

€ € 627.277,00 € 603.650,00 € 1.063,00 € € 2.621.320,00


8.9 BIJLAGE 9: CONTACT DETAILS

Emails & website Below, you will find mails that we sent to chambers of commerce and a mail that we get back! Mail 1 : to : europe@londonchamber.co.uk

Mail 2 : to : information@londonchamber.co.uk

87


Mail 3: to : ic@londonchamber.co.uk

Mail 4 : to : export@kentinvictachamber.co.uk

Mail 5 : to : tradefairs@blcc.co.uk

88


ď ł

Answer on mail 1:

For all the people who’re living in the UK but far away from London, We have good news! The chocolate store has now an e-shop! Click and buy! Our E-shop : http://chocolatestore-com.webnode.be/

89


8.10 VERSLAGEN BESTUURSVERGADERING MINIONDERNEMING 8.10.1

VERSLAG 1

Verslag personeelsbeleid Vergadering Pétivo 2012-11-26

SJZ/PTV/01

Datum en uur

2013-11-26, 15.15-16.40 u.

Plaats

Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E303

Aanwezig

Brecht Aneca, Octavie Bouckaert, Bob De Becker, Emile Decraene, Yasmine Delacourt, Joyce Deschacht, Jolien Floréal, Bruno Gheysens, Ellen Hollevoet (notulist), Camille Lambrecht, Julie Messiaen, Floranda Morina, Ines Rammeloo, Lotte Rosseel, Bram Thomas, Tess Vanbrabant, Arne Vogelaers

verontschuldigd

Tjundi Noppe

Aantal pagina’s

2

Agenda 1 2 3 4 5 6

Bespreking prijzen chips voor verkoopmoment Stockage producten en stand voor en na verkoopmoment Brugge Leveranciers van kazen Levering Joka Bestellingen dranken Promotie

Op donderdag 28 november 2013 zullen wij samen met de 2 andere miniondernemingen tijdens de pauzes verkopen. Normaal hanteren wij voor de chips een prijs van € 1.10, maar omdat we een goede verkoop verwachten, hebben we gekozen om de prijs te laten dalen naar € 1.00. Per pauze verkochten we 70 zakjes chips, dus kunnen we besluiten dat we en goede verkoop hadden. We hebben dan ook voldoende chips aangekocht. Normaal is er nog concurrentie met ‘The Box’. Hiervoor zijn we met hen tot een overeenkomst gekomen dat zij geen chips, van Oxfam, zullen

90


verkopen op donderdag. De stand zal onder het afdak komen te staan bij de andere 2 miniondernemingen. Aangezien we zaterdag 30 november 2013 voor de eerste keer verkopen op het Zand moeten onze stand en de producten ergens staan waar we er ’s morgens aan kunnen. De school is niet open, dus we kunnen niks in het magazijn laten staan. We zullen alles vrijdagavond in Tabigha plaatsen. De stand en producten van Maison Cuberdon zullen daar ook staan. ’s Morgens komt Luk Landuyt met een bestelwagen om de standen en producten naar t’ Zand te brengen. Voor het opbergen, zal hij ook alles terugbrengen naar Tabigha. Hieronder vindt u de regeling van wie wanneer zal verkopen. 7.30 u

Arne

Bob

Tjundi

9.00 u

Yasmine

Lotte

Jolien

10.00 u

Bram

Julie

Emile

12.00 u

Tess

Floranda

Ines

Joyce

Ellen

Tjundi

Vervolgens zijn we op zoek naar een nieuwe leverancier voor de kazen. We hebben nog maar 1 keer kaas aangekocht en dat was voor de verkoop op de aandeelhoudersvergadering en het oudercontact. We hebben enkel klachten binnengekregen dat de brandnetelkaas niet zo lekker is. De Vierhoekhoeve was tot nu toe onze leverancier, hij is gevestigd in Gijzenzele en we moeten 30 bolletjes bestellen per keer we aankopen. Hierdoor zijn we gekomen bij het Baliehof. Bij hen kopen we kaasbolletjes van (900-950 gram) aan voor 6.95 (excl. Btw). Dit is een zeer interessante prijs! Er is een bestelling geplaatst voor jong belegen kaas, kaas met noten, mosterdzaadjes, pesto met basilicum, hommelbierkaas, Provençaalse kruiden (met zongedroogde tomaten). De levertijd is 6 weken, dus we zullen maar kaas hebben na de kerstvakantie. Ondertussen wordt er naar een oplossing gezocht om kaas te hebben op de verkoopmomenten voor Nieuwjaar. Ondertussen hebben we ook informatie gevraagd over appelsap met pompelmoes, bosvruchten, aardbeien, bananenchips en de notenmix. Woensdag komt de levering van Joka toe. Wat mag u van deze leverancier verwacten? Wel we hebben besloten om exclusieve producten te verkopen zoals choriszo, saucizest Ardèche, met chocolade overgoten noten, serrano ham… Dit punt werd aangehaald omdat we te weten moesten komen wanneer ze leveren op woensdag en het is in de voormiddag geworden. Aangezien we in de mini-uren wat producten hebben verkocht, moeten we opnieuw bestellen bij de drankencentrale Traen. We hebben appetizer (36 blikjes) en Looza Ace (36 flesjes) besteld omdat deze dranken goed verkopen. Tot slot werd er ook bepaald hoe we promotie zouden voeren voor de verkoop van donderdag. Enkele collega’s namen onmiddellijk het initiatief om affiches in de gangen en in klassen op te hangen. Het commercieel departement zorgt ervoor dat affiches zijn opgehangen voor donderdag zodat iedereen weet dat wij ook zullen verkopen.

91


8.10.2 VERSLAG 2

Verslag verkoop Zweden en verkoop 14/02 personeelsbeleid Datum en uur 2013-02-11, 15.50-16.40 u.

SJZ/PTV/02

Plaats

Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E303

Aanwezig

Brecht Aneca, Octavie Bouckaert, Bob De Becker, Emile Decraene, Yasmine Delacourt, Joyce Deschacht, Jolien Floréal, Bruno Gheysens, Ellen Hollevoet (notulist), Julie Messiaen, Floranda Morina, Tjundi Noppe, Ines Rammeloo, Lotte Rosseel, Bram Thomas, Tess Vanbrabant, Arne Vogelaers

verontschuldigd

Camille Lambrecht

Aantal pagina’s

2

Agenda 1 2 3 4 5 6

Verkopen Zweden evalueren en omzet uitrekenen Zweedse kronen wisselen Promotie bestelbon Voorbereiding verkoop van 14 februari Bestellen van nieuwe producten Website onderhouden

In Zweden hebben we een goede verkoop gehad. We wisten dat we ongeveer 2500 kronen hadden na de verkoop. De magazijniers controleerden de producten die in het magazijn staan. Deze werden vergeleken met de bestelbonnen die zijn opgemaakt in Zweden en zo kwamen we tot een verkoopprijs van € 237,27. Dit is de omzet. De uiteindelijke winst van de verkoop wordt donderdag berekend.

92


Omdat we over een groot bedrag Zweedse kronen beschikken, moeten we ze gaan inwisselen voor euro’s. De personen die Zweedse kronen hebben voorgeschoten voor de mini, zodat er wisselgeld aanwezig was, krijgen alles terug. Iedereen die zelf nog Zweedse kronen heeft, mag ze meegeven om ze tegen de actuele koers te wisselen. Als we het even grosso modo berekenen, kunnen we nog 4 maanden verkopen. Er zijn nog maar 2 geplande verkopen in het vooruitzicht, dus moeten we zo veel mogelijk bestellingen binnenkrijgen via bestelbonnen. Er werd afgesproken dat iedereen € 20,00 verkoopt per maand. Dit geldt voor februari, maart en april. Degene die het meeste heeft verkocht, gaat naar huis met een prijs. Op Valentijn zullen alle miniondernemingen verkopen op de grote speelplaats. Er werden bestelbonnen gemaakt, snoepjes in hartjesvorm werden aangekocht. We proberen ook iets nieuws. We zullen nu ook paprikachips verkopen met een inhoud van 100 gram i.p.v. 40 gram. Er is veel vraag naar, dus ze zullen normaal gezien snel de deur uit zijn. De leerkrachten moeten verwittigd worden, zodat ze weten wie wat later in de les zal zijn. Omwille van de goede verkoop in Zweden moeten sommige producten opnieuw besteld worden. De vleeswaren van Joka worden terug besteld, maar met de langst houdbare datum, omdat we niet meer veel verkoopmomenten hebben. We vroegen ook om ze vacuüm te verpakken voor de transport naar Zweden. Dit beviel ons zeer goed en daarom vragen we dit nu opnieuw. Ze bewaren zo ook veel langer. Volgens de magazijniers moet er anders niks meer worden bijbesteld. In Zweden zijn er veel foto’s genomen. Om de facebookpagina en website actueel te houden, worden deze foto’s ook online geplaatst. Voorlopig is de omslagfoto het valentijnslogo, om nog wat in de sfeer van Valentijn te blijven. De 2 verslagen zijn digitaal terug te vinden in de submap: bestuursvergadering.

93

gip Ellen Hollevoet  
Advertisement