Page 1

taalcoach wijzer amsterdam www.taalcoachwijzer.nl


Inburgeraars, oudkomers, vluchtelingen, veel mensen in Amsterdam zijn bezig om de Nederlandse taal te leren. Om naast de lessen regelmatig Nederlands te oefenen, zijn er taalcoaches. Dit zijn vrijwilligers die met inburgeraars, thuis of tijdens een uitstapje, over allerlei onderwerpen praten.


Door taalcoaching leren inburgeraars beter Nederlands te spreken en te verstaan. Bovendien komen zij door de gesprekken en de activiteiten die worden ondernomen, meer te weten over de Nederlandse samenleving. Ook kunnen taalcoaches helpen bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Een taalcoach voor uw cursist? In deze folder vindt u een overzicht van vijf vrijwilligersorganisaties die taalcoaching aanbieden, voor jong en oud, man of vrouw, vluchteling of migrant. Meld uw cursist aan via www.taalcoachwijzer.nl.

Legenda Vooral praten

Praten en activiteiten ondernemen


Voor iedereen en door heel de stad

Taalcoaching met GildeSamenSpraak Stedelijk 020 - 420 65 54

(ma t/m do 10.00 tot 13.00 uur)

Voor wie

Inburgeraars en niet-inburgeraars, mannen en vrouwen. De deelnemers kunnen een eenvoudig gesprek in het Nederlands voeren. Werkwijze Eenmaal per week komt de deelnemer bij de taalcoach thuis. Ze spreken Nederlands met elkaar. Alles waar de anderstalige behoefte aan heeft, komt aan de orde. Gesprekken over kinderen, werk, hobby’s of politiek, vragen over de inburgeringscursus en zonodig hulp bij het oefenen van Cruciale Praktijksituaties (CP’s). Waar Door heel Amsterdam.

Speciaal voor vluchtelingen

Taalcoaching met Vluchtelingen-­ werk Amstel tot Zaan 020 - 627 77 45 Voor wie Inburgeringsplichtige vluchtelingen van alle niveaus. Werkwijze De taalcoach helpt eenmaal in de week één tot anderhalf uur bij het leren van de Nederlandse taal, zoveel mogelijk aansluitend op de thema’s die tijdens de inburgeringscursus behandeld worden. Dit vindt plaats bij de vluchteling en/of bij de taalcoach thuis. Waar Door heel Amsterdam.


Samen spreken vergroot het zelfvertrouwen

Taalcoaching met SamenSpraak Oost/Watergraafsmeer 020 - 463 51 41

(ma, di en wo 9.30 - 11.30 uur)

Voor wie Inburgeraars en niet-inburgeraars die in Oost/Watergraafsmeer wonen en telefonisch bereikbaar zijn. De deelnemer kan zonder tolk op een eenvoudig niveau praten. Werkwijze De deelnemer komt één keer per week thuis bij de taalcoach of andersom. Er wordt gesproken in het Nederlands over het dagelijks leven of gedeelde interesses. Soms gaan ze samen op pad, dat bepalen de deelnemers zelf. Het contact duurt in principe een jaar. Waar Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Speciaal voor vrouwen

Taalcoaching met het Amsterdams Buurvrouwen Contact 020 - 320 27 10 Voor wie Vrouwen van allochtone afkomst, die steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Werkwijze Eén keer per week oefent de taalcoach (altijd een vrouw) dialogen en woordenschat gericht op de onderwerpen die in de inburgeringscursus behandeld worden en voor de Cruciale Praktijksituaties (CP’s) geleerd moeten worden. Waar Door heel Amsterdam.


Leer de stad en de taal in drie maanden kennen!

Taalcoaching met Mixen in Mokum 020 - 622 13 05

Voor wie Voor iedere ‘nieuwe’ Amsterdammer die graag in contact komt met een Nederlands sprekende ‘oude’ Amsterdammer. Om het Nederlands beter te leren spreken, het stadsdeel en de stad beter te leren kennen. Werkwijze De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Amsterdammer ondernemen één maal per week een activiteit. Het contact duurt drie maanden en kan indien gewenst met nog drie maanden worden verlengd. Waar Mixen in Mokum zit steeds drie maanden in een ander stadsdeel.

taalcoach wijzer amsterdam Het project Taalcoaching in Amsterdam heeft als doel om inburgeraars te helpen beter Nederlands te leren spreken en verstaan. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam coördineert dit project in opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Heeft u vragen over het project Taalcoaching in Amsterdam? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, 020-5301220 of taalcoaching@vca.nu. Tekst Ontwerp

Vrijwilligerscentrale Amsterdam Hollands Lof, Haarlem


Op www.taalcoachwijzer.nl vindt u snel een taalcoach voor uw cursist!


Brochure Taalcoach  

In deze folder vindt u een overzicht van vijf vrijwilligersorganisaties die taalcoaching aanbieden, voor jong en oud, man of vrouw, vluchtel...