Page 1

AA_fullcolourU.eps ABN AMRO full-colour for uncoated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm


Connecting with the community

It's in our genes

Our network is your network. Rabobank offers financial products and a wealth of food and agribusiness expertise. Working at the heart of communities, we gain a deeper understanding of all your financial needs. Talk to us. If we can't help, our network will.

www.rabobank.com World's leading food and agribusiness bank


Sponsors van de Nederlandse Vereniging

NOTULEN ALV

EVENEMENTENKALENDER

KITTY VERKLAART

Gedrukt op gerecycled papier

SKY SLUMS

Foto cover: Kees Metselaar

KINDERSPEL

Vrienden van de Vereniging Apprique

WEG VAN HONG KONG

Silver Sponsors BB&L Car Rental Infralutions

24 35 23 31 34 32 26 20 OVERLEVEN IN HONG KONG

Gold Sponsors HKWJ Tax Law & Partners ING Groep Robeco

12 19 16 10

Inhoudsopgave

OP ZOEK NAAR EEN BOEK

Platinum Sponsors ABN AMRO Philips Rabobank

STUDENT IN HONG KONG

De redactie bestaat uit: Ente Breed (Eindredactie) Aafke van Daelen Annelotte Dekker Rinske Kuiper Emma Richel Annemarelle van Schayik Adrienne Simons (Vormgeving) Linde Wolters

EET SMAKELIJK

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen die kwetsend of beledigend zijn niet te plaatsen en bijdragen te redigeren, in te korten, of naar een volgend nummer door te schuiven.

CHINESE UNIVERSITY

6 4

9

EVENEMENTEN

8

SHEUNG WAN

DILEMMA

De redactie is altijd op zoek naar bijdragen. Onderwerpen die in de meest brede zin interessant zijn voor Nederlanders in Hong Kong zijn van harte welkom! Kopij en/of foto's graag sturen naar: magazine@nedverhk.com.

VOORWOORD

De Hollandse Nieuwe wordt uitgegeven voor de leden van de Nederlandse Vereniging in Hong Kong en verschijnt vier keer per jaar.

CAGE HOMES

COLOFON


d o o r: R i n s k e Ku i p e r

Landgenoten, Een warm welkom in Hong Kong voor diegenen die hier

verschillende buslijnen die gemiddeld elke tien minuten

net zijn neergestreken. En voor hen die besloten hebben

bij de bushalte voor ons huis remden en weer optrokken

te blijven genieten van deze stad: fijn dat jullie er nog

leken 's nachts oneindig aan te zwellen. Na twee jaar

altijd zijn.

verhuisden we naar een flat zonder bussen, op de 23e verdieping. Dat is een grote verbetering, want nu schrijf

Deze

Hollandse

Nieuwe

gaat

over

wonen

en

vermoedelijk is dat een thema dat ons allemaal druk

ik jullie terwijl ik aan het zwembad zit. Daar is nooit zon, maar goed, er moet altijd iets te wensen blijven.

bezig houdt. Voelen we ons hier thuis? In welke buurt zoeken we ons appartement, hoe groot moeten de gym

Ik weet dat wij het niet slecht getroffen hebben. Er zijn

en het zwembad zijn? Of: hoe zagen we de meubels op

veel mensen die het beter hebben, maar ik had geen

maat en hoe passen we de inhoud van de dozen in een

flauw benul van de cijfers over diegenen die het zo veel

net te klein appartement? Persoonlijk denk ik regelmatig

slechter hebben. Verderop in dit magazine staat daar

met schrik en beven aan het moment dat we terug zullen

meer over: een schril contrast met onze zwembad- en

gaan. Dan zie ik hoeveel spullen ik verzameld heb en

fitness-werkelijkheid. Wisten jullie dat er van de zeven

dan weet ik dat dat nooit in de twee koffers zal passen

miljoen inwoners van Hong Kong, één miljoen onder de

waarmee we gekomen zijn. Ik ben nogal een bewaarder.

armoede grens leeft?

Ironisch genoeg is het enige dat in de afgelopen jaren wel is weggedaan die tweede koffer.

Een leuk feit daarentegen vind ik hoe ouderen hier leven. Laatst liep ik samen met een vriendin om zes uur

De spullen die ik hier verzameld heb, zullen nooit meer in twee koffers passen

's ochtends de peak op (ik ben hier dusdanig trots op dat ik dit graag even noem) en toen viel het me op hoeveel ouderen dat ook doen. Vanuit Frankrijk kende ik de vaste klanten op het terras, die zich voor dag en dauw aan een krantje, zwarte koffie en croissants laafden; niet de ouderen hier, zij sporten! Ze lopen ons voorbij de berg

Toen wij vanuit onze studentenhuizen naar Hong Kong

op en er gaat geen dag voorbij dat ik geen groepje zie

kwamen, bleken we hier minder over nagedacht te

stretchen, of tai-chiën op de campus waar ik werk.

hebben dan noodzakelijk is gebleken. We waren gewend elke beschikbare kamer met open armen aan te nemen,

Ik verheug me weer op een jaar vol activiteiten. Het

in Amsterdam was er nou eenmaal niet zo veel te krijgen.

Leidens Ontzet was in ieder geval een bijzonder gezellige

Met die insteek bekeken we drie jaar geleden drie

start van het verenigingsjaar.

appartementen. Eén sprong er uit omdat er een extra kamer was waar we onze logees kwijt zouden kunnen,

Tot gauw!

die namen we. Wat waren we blij; tot de eerste nacht in het nieuwe huis aanbrak en we ons realiseerden dat

Rinske Kuiper

men hier niet aan isolatie doet. De decibellen van de acht

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging te Hong Kong

Herfst 2013

4


Aangenaam kennis maken door: b est u u r en r e d a c tie

In deze Hollandse Nieuwe stellen enkele bestuursleden van de Nederlandse Vereniging en redactieleden van dit blad zich voor. Zij zetten zich in om het wonen in Hong Kong zo aangenaam mogelijk te maken voor de Nederlandse gemeenschap. En net als deze gemeenschap is deze groep vrijwilligers zo divers als de stad waarin we wonen. Met een beschrijving van hun woonbuurt, geven ze een inkijkje in hun leven in Hong Kong. Jammer genoeg heeft Marleen Walz de redactie verlaten. Met haar creatieve inbreng heeft dit magazine in 2010 een ware metamorphose doorgemaakt. We zullen haar missen!

EVEN VOORSTELLEN: Sai Ying Pun South

Ente Breed is eindredacteur van de Hollandse Nieuwe en is binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging verantwoordelijk voor de communicatie. Hij woont in MidLevels West, op Hong Kong Island. In de 2011 herfsteditie van de Hollandse Nieuwe ('Inspiratie') beschreef ik hoe mooi ik het doorkijkje van Centre Street vond. Dit uitzicht is in twee jaar flink veranderd. Waar voorheen smalle, oneven treden de straat sierden, kronkelt nu een roltrap naast brede tegels. Het geautomatiseerde wandelpad is bijna klaar en gaat vooraf aan de oplevering van een gloednieuw MTR station. Deze twee vervoersaanwinsten gaan gepaard met een metamorphose van de wijk waarin ze worden gebouwd. Sai Ying Pun, een wijk die vele expats een paar jaar geleden weinig zei, is nu waanzinnig populair. Het ene na het andere hippe restaurant wordt er geopend. In de 'wet market' kan ik sinds kort lokaal geoogste, organische groenten kopen van twee perfect Engels sprekende jongemannen. De 'gentrificatie' is een voldongen feit. Jammer genoeg gaat dit alles ten koste van de plekjes die deze buurt in eerste instantie zo aantrekkelijk maakten. Naast de kersverse pizzeria's, bistro's en sushitenten worden steeds meer locaties opgesierd met posters van de Hongkongse makelaars. De huren stijgen sneller dan de roltrap en de authentieke zaakjes verdwijnen in rap tempo. En ik, ik woon hier allemaal net boven. 'Mid-Levels West' staat er op mijn adres. Maar ik zie het liever als 'Sai Ying Pun South'. Vooral nu mijn luie lijf machinaal Centre Street op kan worden gehesen en nu er aan mijn westerse behoeften ruimschoots wordt voldaan, ben ik steeds vaker 'onder' Bonham Road te vinden. Ik heb weinig met de appartmentfabrieken van Mid-Levels en voel meer affiniteit met de kleinere, oudere gebouwen ten zuiden van deze torenflats. We wonen zelf in, voor Hongkongse begrippen, een laagbouwwoning. En we hebben zelfs een groen uitzicht, met dank aan de tuinierders van de luxe meisjesschool aan de overkant. Al met al heb ik dus niets te klagen over waar ik woon. Ik geniet dan ook met volle teugen van wat de wijk te bieden heeft en nog gaat bieden. En nu maar hopen dat onze huisbaas de huur voorlopig wel laat voor wat het is.

Herfst 2013

5


Buurt in Beeld cage homes door: An n emarel le v a n S c h a y ik & R in s k e Kuiper

Omdat iedereen die we in Hong Kong kennen

Shui Po. Tot zijn grote verbazing werd hier allerlei 'rotzooi'

een aangenaam tot zeer luxe leven leeft, is het zo

verkocht: dingen die hij zelf waardeloos of onzinnig vond.

onvoorstelbaar dat er hier ook mensen in kooien

Het was op dat moment dat Christopher een ander Hong

leven. Van de ruim zeven miljoen mensen die Hong

Kong leerde kennen.

Kong rijk is, wonen er zo'n 100.000 in armoede. Van deze groep armen leeft er een behoorlijk aantal in

Het Hong Kong dat hij kende was de stad waarin ouders

stalen kooien van ongeveer 180 bij 60 centimeter.

lange uren maken om hun kinderen het beste van het

Vaak staan deze kooien drie hoog opgestapeld: 18

beste te kunnen geven: dure scholen, veel naschoolse

tot 20 kooien per kamer. Er is geen kookgelegenheid

activiteiten, gadgets, dure kleren, verre vakanties en

en de twee toiletten, wasbak en kraan (dus geen

een 'maid' om voor de kinderen te zorgen. Maar voor

douche) worden met iedereen gedeeld. Bovendien

sommige Hongkongers, vooral in bepaalde delen van de

zijn deze onmenselijke ruimtes niet eens écht

stad, is het plaatje niet altijd zo rooskleurig. Sommige

goedkoop, per kooi wordt gemiddeld HK$ 1.000 huur

ouders doen werk ver onder hun niveau, hebben

per maand gevraagd.

helemaal geen werk, of zijn arbeidsongeschikt. Volgens Christopher hebben deze families niet alleen vrijwel geen

Anemarelle sprak met Christopher Cheng om meer te

besteedbaar inkomen, ze leven ook redelijk ver onder de

weten te komen over het leven van 'cage dwellers'. Ze

'gangbare sociale standaarden'.

ontmoette hem in de lente van 2011, toen hij een college gaf over zijn onderzoek. Toentertijd was ze al een paar jaar in Hong Kong en meerdere keren in Sham Shui Po geweest, maar nooit had ze de gebouwen waarover hij sprak van binnen gezien. Haar shock was groot toen ze de foto zag van Christopher in een zogenaamde

Per kooi wordt gemiddeld HK$ 1.000 huur per maand gevraagd... niet goedkoop

'cage home', hij woonde er voor korte tijd tijdens zijn onderzoek. Hier wilde ze meer van weten en vroeg hem naar zijn verhaal.

Onder de façade van een welvarende maatschappij leven de armen een ongezien en ongehoord leven.

Christophers familie komt oorspronkelijk uit China, maar

Christopher heeft zichzelf tot doel gesteld om een stem te

emigreerde naar Australië. Daar heeft hij zijn hele leven

geven aan deze mensen. Om deze missie te volbrengen,

gewoond, totdat hij besloot om te ontdekken hoe het

onderzocht hij het dagelijks leven en de routines van de

leven in Hong Kong was. Een van zijn neven, die gek van

'verstoken' families in de armste buurt van Hong Kong:

elektronica was, bracht hem naar Apliu Street in Sham

Sham Shui Po.

Herfst 2013

6


Hij startte zijn antropologische onderzoek in 2009 om

McDonalds en KFC. Dit is in Hong Kong zeker niet de

de vragen te beantwoorden waar de ongelijkheid in

goedkoopste keuze voor eten.

het postindustriële Hong Kong vandaan komt en hoe stedelingen hun geïmproviseerde levens leiden. Hierbij

Een jaar lang leefde Christopher in een 'cublicle', of een

ontdekte hij dat het leven in Sham Shui Po niet altijd

'cage home' in een uitgewoonde flat. Toen hij op zoek was

even logisch was. Er was rond die tijd veel te doen over

naar informanten voor zijn onderzoek sprak een hospita

kinderen in Hong Kong die niet genoeg te eten hadden.

hem aan. Ze vroeg of hij op zoek was naar huisvesting:

Maar de armen die hij zag, zagen er niet uit zoals hij zich

'Wat voor type zoek je, een gescheiden kamer ('partitioned

had voorgesteld. De mensen leden niet zichtbaar honger,

room') of een bed?' Hij besloot op dat moment dat het het

noch zag hij mensen die ten dode opgeschreven waren,

beste was om te leven rondom zijn informanten. Met het

zoals de arme mensen uit de verhalen van zijn ouders.

zware accent van iemand voor wie Kantonees niet zijn

Bovendien zag hij veel families bij fastfoodketens zoals

moedertaal is, antwoorde hij: 'ik neem de goedkoopste!'

Wil je meer weten? Zie een van de volgende websites: edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/10/28/cage.homes thewildmagazine.com/blog/the-forgotten-the-residents-on-hong-kongs-cage-homes briancasseyphotographer.com/photographs/cage-dogs atlasobscura.com/places/hong-kong-cage-homes

EVEN VOORSTELLEN: Waar is dat?

Yen Fai Chau is al enkele jaren actief voor de Nederlandse Vereniging, de laatste jaren als secretaris in het bestuur. Waar woont Yen Fai? 'Waar is dat?' Vaak krijg ik dit te horen als ik zeg dat ik in Wong Tai Sin woon. 'Twee stations rechts van Kowloon Tong, op de groene lijn', is mijn vaste antwoord. Het is niet het meest exotische gebied in Hong Kong, maar dat is eigenlijk juist het fijne ervan. Misschien ben je ooit weleens naar de Wong Tai Sin tempel geweest. Het is één van de bekendste en populairste Taoïstische tempels van Hong Kong. Elk Chinees Nieuwjaar staan honderden mensen klaar om als eerste de wierookstaafjes in het altaar te planten. Een 'wedstrijd' die vaak bekocht moet worden met de nodige verbrandingen. Van mijn oma krijg ik elk jaar een 'Lucky Charm', oftewel een 平安 符, gemaakt in de Wong Tai Sin tempel. Tot nu toe is er nog niks ernstigs gebeurd. Mijn achtertuin is de Lion Rock Mountain. Er is dus geen gebrek aan frisse lucht en rust, maar er is ook genoeg schoon drinkwater. Aan de rand van de berg staan een aantal kranen waar water direct uit de bergen komt. Volgens sommige buurtbewoners wordt het water uit de bergen gezuiverd door de vele lagen steen en is het daarom erg schoon. Het doet mij een beetje denken aan het kraanwater in Nederland. Als het mij uitkomt dan doe ik mijn sportschoenen aan en ga ik hiken op de berg. Je hebt een aantal makkelijke routes en als je 's ochtends begint kom je 's middags aan in Tai Wai. Net op tijd voor de lunch of 'afternoon tea'. Op het eerste gezicht is Wong Tai Sin misschien niet een buurt voor de doorsnee 'Gwei Lo', maar het heeft veel te bieden. Of het nu gaat om dagje hiken, een hapje eten, of een bezoek aan de fortune tellers, je vindt het hier allemaal, twee stations rechts van Kowloon Tong.

Herfst 2013

7


DILEMMA

d o o r: L i n d e Wo l te rs

Als je naast je twaalfurige werkdag, je feest in LKF, of

Wij Nederlandse expats hebben daar ook deels schuld

de zondagse hike nog eens een moment hebt om de

aan. Ikzelf kwam er bijvoorbeeld pas na een paar weken

krant door te bladeren, zie je dat klimaatverandering

in Hong Kong achter dat je ook hier afval kunt recyclen.

oprukt. We schijnen hier met zijn allen in Hong

Sindsdien neemt de werkster een keer per week de

Kong,

consumptie,

flessen mee die ik heb opgepot, in de hoop er een

een fenomenale hoeveelheid afval en vervuiling

recyclepunt voor te vinden. Er zijn er een paar plekken

te produceren en flink wat water en energie te

waar ze glas recyclen door er straatstenen van te maken,

verbruiken.

maar dat is maar een fractie van de flessen die worden

met

onze

onverzadigbare

weggegooid. Volgens het laatste rapport van het Wereld Natuur Fonds is de ecologische voetafdruk van Hong Kong meer dan

De meeste mensen die hier voor werk komen hebben een

tweemaal de omvang van de Chinese en bijna het

druk leven. En dat drukke leven (of klein wonen) betekent

drievoudige van de gemiddelde Aziatische voetafdruk.

dat we minder thuis eten, meer afval produceren, eerder

Simpeler gezegd: als iedereen het leven zou leiden

met een taxi dan het openbaar vervoer gaan, en zo groeit

dat wij in Hong Kong genieten, dan zou de mensheid

de lijst. We drinken water uit flessen, want we vertrouwen

2,6 werelden nodig hebben om in onze behoeften te

het kraanwater niet (prima te drinken trouwens, als je het

voorzien. Singapore heeft een nog grotere voetafdruk

filtert), vegetarisch eten is niet makkelijk te vinden en in

dan Hong Kong, maar verder zijn alleen Qatar, Koeweit

de supermarkt neigen we naar buitenlandse producten

en de Verenigde Arabische Emiraten ergere verbruikers

die per vliegtuig of boot arriveren. Daarnaast willen we

in de wereld. Niet echt een mooie top vijf om in te staan.

de regio verkennen en twee keer per jaar naar huis, dus zitten we gemiddeld vaker in het vliegtuig.

Consumptie in Hong Kong is door de jaren heen dramatisch gestegen, gestimuleerd door de hoge

Het is natuurlijk de vraag in welke mate we dit zelf in de

inkomens en de 24-uurseconomie. Voedsel, brandstof,

hand hebben, of dat het een concequentie is van wonen

kleding en vervoer hebben een groot aandeel in de

in Hong Kong. De meesten van ons spreken de taal niet,

consumptie van een stad die gebruik maakt van meer dan

dus de gemeentepolitiek ingaan om te vechten voor

150 keer de beschikbare bio-capaciteit (de hoeveelheid

groene taxi's of beter recyclen is moeilijk. En stemmen

productief land en productieve zee die gebruikt kan

voor verandering mogen we ook niet. Bovendien denken

worden voor de productie van goederen en het opnemen

we al snel: 'zo gaat het hier nou eenmaal'. Maar toch

van CO2).

rest ons een zeker dilemma: probeer je bewust te leven, of haal je het meeste uit de stad en trek je weer verder?

Meer informatie over recyclen in Hong Kong Glasverzamelpunten: www.greenglass.org.hk/?page_id=513 Overheidsinformatie: www.gov.hk/en/residents/environment/waste/wasteredrecyc.htm

Herfst 2013

8


Buurt in Beeld sheung wan fotoversl ag d o o r: K e e s Me ts e la a r

De Nederlandse fotograaf Kees Metselaar woont al enige jaren in Sheung Wan: een zeer fotogenieke buurt op Hong Kong Island. Copyright: Kees Metselaar/Hollandse Hoogte

Herfst 2013

9


Buurt in Beeld chinese University foto versl ag d o o r : A a fk e v a n D a e le n

EVEN VOORSTELLEN: Annemarelle

Annemarelle van Schayik is redactielid van de Hollandse Nieuwe. Ze woont al ruim vijf jaar in de bijzonder groene omgeving van The Chinese University of Hong Kong. Annemarelle begon haar opleiding Chinese Studies in augustus 2008. Sinds 2012 werkt ze aan haar onderzoeksmaster, met als onderwerp de aspiraties van Chinese studenten die van het vaste land naar Hong Kong zijn gekomen voor hun masteropleiding. Het universiteitsterrein is inmiddels haar 'thuis'. Niet gek, want de campus is prachtig gelegen en beschikt over een eigen buitenbad, atletiekbaan, tennisbanen, supermarkt, kapel, meerdere restaurants en zelfs een kliniek. Binnen tien minuten ben je op de markt van Tai Po. Kortom, een academisch paradijs midden in New Territories.

Morningside College: het complex waar Annemarelle woont.

Omheining bij uitkijkpunt op de achtste verdieping van Mong Man Wai Building. Onder studenten gaat het verhaal rond dat dit hek hoger is gemaakt naar aanleiding van zelfmoordgevallen.

Hoofdingang van het universiteitsterrein.

Herfst 2013

10

Annemarelle in haar studio.

De atletiekbaan.


Vijver van The Pavilion of Harmony, Onderdeel van New Asia College met als thema 'Union of Man and Nature' door dr. Ch'ien.

Chung Chi College, één van de negen colleges die de universiteit telt. Op de eerste en derde steen staat ‘Chung Chi’, op de middelste steen het logo van het college.

'Gele bogen' op de achtste verdieping van Mong Man Wai Building. Baantjes van 50 meter trekken in het 'olympic size' zwembad.

Eerstejaars studenten verkennen het universiteitsterrein.

Herfst 2013

11


Evenementen

sofasale Cup

door: G eert S o n n e m a n s

We gaan terug naar de tijd dat de Union Jack nog

van Ginkel kan zich niet herinneren of de hockeyers

fier op Government House wapperde en Wouter

眉berhaupt wel eens hebben gewonnen. Deze hegemonie

Bos de 'Internationale' nog niet mee kon zingen.

proberen de hockeyers al jaren te doorbreken. Dit jaar

Een voetballer en een hockeyer hangen tegen de

heeft het hockeyelftal zwaar ingezet op een zeldzame

ochtendgloren ondersteboven aan een barkruk in

overwinning. Meer dan de helft van hun spelers zijn

Joe Bananas. Ze hebben net een weddenschap

extern aangetrokken en v贸贸r de wedstrijd staan de heren

afgesloten. De deal is dat hun teams een halve

aan dubieuze bidonnetjes te lurken. Het voetbalteam

wedstrijd hockey en een halve wedstrijd voetbal

heeft een elftal geformeerd met enkel spelers uit de

tegen elkaar zullen spelen. De winnaars krijgen een

eigen opleiding en 's ochtends heeft iedereen met een

krat Heinekenpils en eeuwige roem. De Heineken

bruine boterham met kaas ontbeten.

Cup is geboren. Anno 2013 gaat het om grof geld. Dankzij het enorme sponsorbudget van de meest ambachtelijke meubelmaker van Azi毛, SofaSale (Europese kwaliteit, Chinese prijzen) en de verkoop van de exclusieve publicatierechten van

's Ochtends heeft iedereen met een bruine boterham met kaas ontbeten

het wedstrijdverslag aan de Hollandse Nieuwe, is de organisatie uit de rode cijfers gebleven. De deuren van de catacomben gaan open. Wat Zaterdagmiddag 29 juni. De zon is reeds over z'n

onwennig nemen de voetballers een hockeystick in

hoogtepunt heen, maar het is nog steeds warm, heel

de hand en gaan als oude mannetjes met gekromde

warm. In de catacomben van de Hong Kong Football

ruggen op hun positie staan. Na het fluitsignaal van de

Club is het koel. Gespannen staan de mannen van het

meest gevreesde scheidsrechter van Hong Kong, Kewal

Nederlandse voetbal- en hockeyteam in twee rijen naast

Gangaikondakanchipuram, slaan de hockeyers af. Het

elkaar klaar om te strijden om de SofaSale Cup. Buiten in

eerste kwartier spelen ze een gevaarlijk combinatiespel

het stadion brult het massaal toegestroomde publiek als

dwars door het midden, maar de verdediging van de

een hongerige leeuw, de tribunes beven.

voetballers staat goed. Dan toch, na twintig minuten spelen, een strakke steekpass van de linksbuiten, een

Sinds mensenheugenis heeft de voetbalploeg de 'Cup met de Dikke Dijen' mee naar huis genomen, zelfs Frank

Herfst 2013

12

laf lobje van de eenzame hockeyspits... 1-0.


Vijf minuten voor het einde van de eerste helft heeft

Nieuwe bank nodig? Ga naar www.sofasale.com.hk:

de coach van het voetbalteam al z'n mannen vooruit

Europese kwaliteit, Chinese prijzen.

gestuurd. Het is alles of niets. De hockeyers hangen als laffe Italianen met z'n allen voor eigen doel. Een

Voetballen in Hong Kong? Meld je aan bij Geert

snoeiharde push van de voetbalspits gaat rakelings

Sonnemans: gsonnemans@gmail.com.

naast. De hockeyers pikken de bal op. Een lange haal van achteruit gaat richting hun spits, bij de cirkel neemt hij de bal aan en duwt hem zachtjes in een hoekje... 2-0. Einde eerste helft. In de tweede helft heeft de hockeycoach als een volleerd bouwvakker een muur van elf spelers in hun voetbalgoal gemetseld. Ondanks een balbezit van meer dan 75 procent kunnen de voetballers geen gaatje vinden. Schoten vanuit de tweede linie kraken telkens op het stucwerk. Nog twee minuten te spelen en dan is er toch een briljante ĂŠĂŠn-twee van het spitsenduo, een verwoestend schot... knalt stuk

Bestuur Nederlandse Vereniging Hong Kong 2013-2014 Voorzitter:

Rinske Kuiper vz@nedverhk.com

Penningmeester:

Raymond Kwee treasurer@nedverhk.com

Secretaris:

Yen Fai Chau vraag@nedverhk.com

Ledenadministratie: Mariska Kes ledenadmin@nedverhk.com

op de paal. De scheidsrechter fluit af: 0-0.

Evenementen:

Marloes Heijink evenementen@nedverhk.com

Voor het eerst in onze herinnering heeft het hockeyteam

Communicatie:

Ente Breed nieuws@nedverhk.com magazine@nedverhk.com

Sponsorzaken:

Yukkie Ngay sponsor@nedverhk.com

Algemeen:

Roald Andersen-Roed webmaster@nedverhk.com

de Heineken Cup, Rabo Cup, SofaSale Cup gewonnen, onder voorbehoud: de uitslag van de B-staal is nog niet binnen. Het bleef die nacht nog lang onrustig in Joe Bananas en de Escape.

Evenementen

koffieochtend

door: G o u ke van Vo o r s t

Op dinsdagochtend 24 september dronken we koffie in de heerlijk zonnige tuin van de Consul-Generaal. We mochten weer aardig wat nieuwe Nederlanders begroeten, waaronder dit keer ook een aantal heren. De Consul-Generaal en zijn vrouw serveerden heerlijke appeltaart, met slagroom!

Herfst 2013

13


Evenementen

EEN GOED BEGIN

door: E n t e Breed I F o to ' s : A a fk e v a n D a e l en

Op

donderdag

bezochte,

3

oktober

succesvolle

en

vond gezellige

een

goed

heerlijk Nederlands eten van Orange Tree restaurant.

Algemene

Het weer was perfect en de wijn, champagne, bier en

Ledenvergadering plaats in Delaneys in Wan Chai.

cocktails vloeiden rijkelijk. Onze eigen DJ Bento zette de

Zie de notulen verderop in dit magazine. Na afloop

bijpassende toon met heerlijke lounge en dansmuziek.

werd er flink doorgeborreld met bittergarnituur van

Ja, echt waar: er werd gedanst!

Eurotrading. Het verenigingsjaar 2013-2014 begon dus goed! Twee dagen later werd de start van het jaar nog eens kracht bijgezet met een knalfeest: het Leidens Ontzet in Mong Kok. Over een lang pad met hoogtevrees

We werden getrakteerd op de allereerste boerenkool van het jaar

oproepend uitzicht en vrolijke ballonnen vonden de deelnemers hun weg naar het superhippe dakterras, The Backyard.

Dankzij de sponsoring van ING Bank en de grote inzet van de vrijwilligers ging iedereen voldaan naar huis met

Hier werden we getrakteerd op de allereerste boerenkoel

een – al dan niet compromitterende – polaroidfoto in de

van het jaar – vers overgevlogen uit Nederland – en ander

zak. Het gaat vast en zeker een mooi jaar worden.

Herfst 2013

14


adverteren in HOLLANDSE NIEUWE? Wil je adverteren in Hollandse Nieuwe? Dat kan. Dit blad valt vier maal per jaar op de Chinese mat van bijna elke Nederlander in Hong Kong. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken via: magazine@nedverhk.com.

EVEN VOORSTELLEN: K-town

Yukkie Ngay is de sponsorcoördinator van de Nederlandse Vereniging. Ze woont in Kennedy Town: een perfecte mix van oud en nieuw en een rap opkomende, hippe wijk voor professionals. Kennedy Town behoort tot het 'Central and Western' district van Hong Kong en er wonen ongeveer 300.000 inwoners in dit deel van de stad. De buurt is gemixt, het straatbeeld is zeer levendig en nieuwe bistro's, bars en gourmet winkels worden om de haverklap geopend. Dit zorgt voor een interessant en kleurrijk contrast tussen oud en nieuw. Momenteel is de MTR druk bezig met het verlengen van de Island Line naar Kennedy Town: naar verwachting wordt die in 2014 operationeel. Er rijden meer dan twintig bussen door Kennedy Town en een taxirit vanuit Central duurt ongeveer tien minuten. Hieronder volgen mijn persoonlijke favoriete plekjes in K-town. • Pavilion Gourmet (G/F, 45 Hau Wo Street) biedt een gevarieerde keuze aan kaas, wijn en andere fijne westerse producten. • Mini Store (G/F Timley Court, 99 Catchick Street) mag klein zijn, maar heeft een een grote collectie wijn, champagne en likeur. • Vleesliefhebbers kunnen zich uitleven bij Bistronomique Boucherie (Shop 5, G/F Grand Fortune Mansion, 1B Davis Street) met dry-aged steaks van Hugo Desnoyer, Bresse kip, Iberico ham en Basque saucisson. Het fijne ervan is dat je het vlees hier kan aanschaffen en dat het voor je gegrild kan worden bij buurman Bistro du Vin. Zeer handig als je thuis een feestje hebt • Bistro du Vin (Shop 1D, G/F, Davis Street) is een zeer gezellige Franse bistro. Waan je een middag in Frankrijk met klassiekers als Franse uiensoep, Bouillabaisse, Foie Gras, Coq au vin en Confit de canard. • Bij de Spanjaard Tapaella Grill (Shop F, G/F, Shun Cheong Building, 28 Hau Wo Street) is het 'no-nonsense' authentieke tapas smikkelen. • Ga voor een lokale ervaring naar Sheung Hei, ofwel 'Double Happiness' (嚐囍 煲仔小菜, GF, 25 North Street), waar traditionele 'claypot rice' de specialiteit is.

• Met een koel drankje, uitzicht over de haven en live muziek op zondagmiddag, is Quay West (25 New Praya) de perfecte plek om te chillen. • In Bulldog's Bar & Grill (G/F, 7-8 New Praya) is het ouderwets gezellig om met vrienden te kletsen en van hapjes te smikkelen. • Belgica (Shop B2, G/F, Hau Wo Court, 25-33 Hau Wo Street) is een kleine, maar fijne bar met meer dan vijftig verschillende soorten bier uit België. Pauwel Kwak, Blanche de Buxelles, Satan Gold, Floris, Kasteel: het is hier allemaal verkrijgbaar.

Herfst 2013

15


HAPJE VARIATIE d o o r: Sy n th i a L i e m

Is Hong Kong een kleine of grote stad? Als je deze

te vinden, maar er zijn zoveel meer leuke eettentjes en

vraag aan een buitenstaander stelt zal het antwoord

barretjes buiten de vaste plekken. Ik kies ook vaak voor

waarschijnlijk 'groot' zijn. Toch ervaar ik Hong Kong

een vertrouwde plek, want waarom zou je iets nieuws

als relatief klein, omdat mijn dagelijkse leefomgeving

proberen als je van dat ene leuke restaurantje weet dat

vaak niet verder gaat dan maximaal vier metro haltes:

het altijd goed is? Toch heb ik hier een paar tips op een

Tsim Sha Tsui, Admiralty, Central, Wan Chai en soms

rijtje gezet die zeker het proberen waard zijn.

Causeway Bay. Veel plezier met het ontdekken van veel meer plekken Toch heeft Hong Kong zijn charme naar mijn mening te

in Hong Kong!

danken aan de vele buurten waar ik niet geregeld kom. Ik woon momenteel bijna drie jaar in Hong Kong en er zijn nog steeds plekken waar ik nog nooit ben geweest.

• The Backyard, Langham Place, 555 Shanghai Street, Mongkok (zie Leidens Ontzet) • Black Sheep, 330 Shek O Road, Shek O

Bijna wekelijks ontdek ik een nieuw restaurantje in een verborgen steegje

• Lucy's, 64 Stanley Main Street, Stanley • Jaspa's Beach Club, Pak A Village, Sai Kung Country Park • The Stoep, 32 Lower Cheung Sha Village, Lantau Island • Melt Tai O, 67 Kat Hing Street, Tai O • Rainbow Seafood restaurant, Sok Kwu Wan, Lamma

Dat houdt deze stad nog steeds leuk en uitdagend om in te wonen. Bijna wekelijks word ik weer verrast door een nieuw restaurantje, verborgen steegje of visrestaurantje aan het water.

Island • Top Deck, Shum Wan Pier Drive Wong Chuk Hang, Aberdeen • One Thirty-one, 131 Tseng Tau Village Road, Sai Kungx

De favoriete restaurants en uitgaansgelegenheden in Soho en Central weten de meesten van ons blindelings

Herfst 2013

16

• Sugar at East, F/32 East Hotel, Tai Koo Shing


Bijzonder plekje: One Thirty-One Het verst verwijderd van de Hong Kong comfort-zone

Het menu wordt maandelijks gewijzigd en naast het huis is

ligt waarschijnlijk One-Thirtyone, een uniek gelegen

een fantastische kruitentuin te vinden waar alle kruiden die

restaurant in Sai Kung. Het kost je een taxirit van 45

in de gerechten gebruikt worden, dagelijks vers worden

minuten om er te komen maar dan beneemt het uitzicht

geplukt.

je de adem. One Thirty-one, 131 Tseng Tau Village Road, Sai Kung In een drie verdiepingen tellend, mediterraan, terracotta-

Reserveren is noodzakelijk.

kleurig huis is het sfeervolle restaurant te vinden. Het ligt aan een schitterende baai (Three Fathoms Cove) en heeft slechts vier tafels. Een lunch of diner in One-Thirtyone is dan ook een totaalervaring die niet goedkoop is, maar wel uniek in z'n soort.

EVEN VOORSTELLEN: Ode aan Ladder Street

Aafke van Daelen is redactielid van de Hollandse Nieuwe. Haar Hongkongse woonbuurt kent een waar juweeltje. 'Mijn buurt' is een breed begrip. Er staan geen piketpaaltjes die aangeven waar Mid-Levels precies eindigt en Sheung Wan begint. Maar ergens tussen Park Road, Bonham Road en Hollywood Road, voel ik mij thuis. Deze 'gouden driehoek' herbergt bovendien een bijzonder juweeltje dat ik zo goed als iedere dag mag betreden: Ladder Street. Nadat ik de voordeur achter mij dichttrek en Breezy Path – een pad dat zijn naam geheel eer aan doet - afdaal, sta ik binnen twee minuten aan de eerste treden van 'La Grande Dame'. Deze Franse beeldspraak gebruik ik niet voor niets, want van boven naar beneden kijkend, waan ik mij even op de trappen van Montmartre. Ontsnapt aan de drukte van Caine Road en klaar voor de afdaling. Ladder Street neemt mij mee op reis, naar Hong Kong anno vorige eeuw. In haar zijstraatjes, zie ik overgebleven laagbouw en een oude man die zich concentreert op zijn dagelijkse Tai Chi ritueel. Halverwege komt de geur van wierrook uit de Man Mo Tempel mij tegemoet. Ik steek Hollywood Road over en zie nog net hoe 'Antique Street' zijn stalletjes met waren uit voorbije jaren optuigt. Voordat ik voet zet op de rumoerige en commerciÍle bodem van Queens Road, kijk ik nog even achterom en denk ik: 'That's my hood!'

Herfst 2013

17


GErecycled magazine Sinds anderhalf jaar wordt de Hollandse Nieuwe gedrukt

Het proces van papier-recycling verloopt als volgt: papier

op gerecycled papier. Levend in een stad als Hong Kong,

wordt gemixt met water, dit mengsel wordt verhit en tot

waar we vervuiling en milieuproblemen regelmatig aan

pulp vermalen. Het papje wordt vervolgens gebleekt en

den lijve ondervinden, is dit een keuze geweest die ons

de inkt wordt er aan ontrokken. Meng er nog wat liters

als redactie niet moeilijk viel.

water doorheen en de basis voor een Hollandse Nieuwe is klaar. Eenzelfde papieren magazine kan tot zeven keer

We willen juist in deze kleine beslissingen ook

gerecycled worden.

verantwoordelijkheid dragen voor onze leefomgeving. Er wordt geschat dat wanneer we de helft van ons papier

Het papier van dit blad kan dus nog maar liefst twee jaar

zouden recyclen, we het kappen van 81.000 km bosland

mee! Leuk om te weten terwijl je verder bladert...

2

zouden kunnen voorkomen. Het was voor ons een reden om de daad bij het woord te voegen.

EVEN VOORSTELLEN: Locale charme

Roald Andersen, ondernemer in IT cloud hosting, is alweer bijna drie jaar permanent gevestigd in Hong Kong. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging is hij verantwoordelijk voor de mooie vernieuwde website. Het vinden van een goede maar betaalbare woonruimte is niet eenvoudig in Hong Kong. Voordat ik in 2011 naar Kong Kong verhuisde, had ik jaren regelmatig tussen Nederland en Hong Kong heen en weer gependeld, gebruik makende van het grote aantal hotels op het eiland. Uiteindelijk vond ik mijn eerste appartement in Wanchai, op de tweede verdieping in een oud pand aan de Johnston Road. Het was een prachtige plek, met onder mij de Thai, daartegenover de 24-uurs McDonalds, de tram die elke minuut langs komt, en de 'stinky tofu shop' die je ruikt als je het raam openzet. Genieten! Ik had hier ook bewust voor gekozen. Immers, als je naar Hong Kong komt, dan moet je ook weten hoe het is om te leven als een echte 'local'. En eerlijk gezegd was het uiteraard wel wennen, maar het beviel prima! Ik heb één voor één alle lokale restaurantjes uitgeprobeerd, de 'wet markets' bezocht, en praatjes gemaakt met de lokale 'free newspaper' krantenboer in mijn gebrekkige Kantonees. Bijna een jaar later verhuisde ik naar Tai Koo, waar ik nog altijd woon. Tai Koo, gebouwd op de locatie van de oude suikerfabriek, ligt wat rustiger, maar heeft wel alle gemakken die zo noodzakelijk zijn in Hong Kong. Er zijn winkelcentra, leuke restaurantjes, een metrohalte en een park aan het water. Daarnaast kun je lopen naar Quarry Bay en North Point, waar je weer de charme vindt van het oude Hong Kong waar ik jaren geleden verliefd op ben geworden. De foto is gemaakt in Quarry Bay Park, een uitstekend park waar je vanuit Tai Koo zo naartoe loopt. Fantastisch om te hardlopen, zeker nu het park sinds kort is uitgebreid richting Quarry Bay!

Herfst 2013

18


PERSOONLIJKE VERHALEN door : A n n e m a re l l e v a n S c h a y i k

Voor de meeste bachelorstudenten is de zomer een

niet erg interessant, behalve dan voor de Hongkongse

tijd om extra 'credits' te halen in Hong Kong, om stage

universiteiten die meer studenten willen trekken.

te lopen in Shanghai, of om af te reizen naar het verre Europa of het iets dichterbij gelegen Zuid-Korea. Master-

In mijn onderzoek kijk ik naar de dromen, verlangens en

en doctoraalstudenten zoals ik hebben, in ieder geval op

aspiraties van Chinezen die naar Hong Kong komen voor

papier, slechts recht op veertien dagen vakantie per jaar.

een vervolgstudie. In de vijf jaar dat ik hier studeer zijn er

Tijdens de semesters worden we geacht in Hong Kong

meer en meer Chinezen aangenomen, niet alleen in de

te zijn om professoren te helpen en in sommige gevallen

bachelorprogramma's, maar vooral in de masterprogramma's.

klasdiscussies te leiden als onderwijsassistenten. Voor

Meer en meer is de taal die in de kantines wordt gesproken

ons is de zomer de tijd om onderzoek te doen. Ik bracht

Mandarijn.

afgelopen zomer daarom door in Guangzhou. In eerste instantie wilde ik mijn onderzoek richten op het Hongkongse werkleven. Maar aangezien ik slechts twee jaar de tijd heb voor mijn onderzoek en het voor antropologen erg belangrijk is om voldoende tijd door te brengen in het

Eén student droomde al van Hong Kong, sinds hij als kind een Hongkongse film zag

veld, begon ik met interviewen op mijn eigen campus. Na gesprekken met mijn supervisor, besloot ik gebruik te maken van diepgaande interviews in plaats van enquêtes. Natuurlijk

Maar wat mij intrigeert zijn de persoonlijke verhalen, zoals

sluit het ene het andere niet uit, maar vooronderzoek wees

van de student die naar Hong Kong kwam omdat haar

uit dat de gesprekken meer informatie opleverden. Van

vriend hier wilde studeren, om er later achter te komen dat hij

januari tot maart interviewde ik rond de dertig studenten uit

aangenomen was in Singapore. Een andere student kwam

het vasteland van China die in Hong Kong studeerden. Om

naar Hong Kong omdat ze hier een beurs kreeg voor een

het onderwerp van meerdere kanten te bekijken, besloot ik

promotieonderzoek. Weer een ander had altijd van Hong

dat het goed zou zijn ook diegenen te interviewen die nog niet

Kong gedroomd sinds hij, als kind, een bepaalde Hong Kong

in Hong Kong waren. Mei en juni bracht ik daarom door in de

film had gezien. En de volgende koos voor Hong Kong omdat

Sun Yat-sen University in Guangzhou voor verder onderzoek.

ze hier een jaar werk ervaring op wilde doen voordat ze terug gaat naar het vasteland.

Maar waarom nu precies dit onderzoek? Sinds een aantal jaren probeert de Hongkongse overheid minder geld in

Het nieuwe schooljaar is, op het moment dat ik dit schrijf,

haar universiteiten te stoppen; een trend die nagenoeg

pas een week oud, maar de werkdruk is daarom niet minder

wereldwijd is. De studenten moeten hun geld ergens anders

groot. De uitdaging van dit jaar is om dit alles te analyseren

vandaan halen en de Chinezen van het vasteland zijn erg

en tot een scriptie te komen die gefocust is, maar die ook

gretig om naar Hong Kong te komen. Hong Kong is namelijk

interessant is om te lezen en enige academische waarde

goedkoper dan Amerika of Engeland en heeft een westers

heeft. Het gaat een zwaar jaar worden – waarschijnlijk het

universiteitsysteem met professoren van over de hele wereld.

zwaarste tot nu toe – maar aan het einde van de weg wacht

Deze redenen zijn erg voor de hand liggend en op zichzelf

vast en zeker een zeer voldaan gevoel. Herfst 2013

19


Buurt in Beeld sky-slums door: Ad ri en n e S im o n s I b e e ld : S o C O

'Als je maar een dak boven je hoofd hebt', zeggen we

die mensen juist inperken en verlammen, dragen een groot

regelmatig tegen elkaar. Toch zien we zelden huizen die

gevaar met zich mee. Agressief en neurotisch gedrag

daadwerkelijk niet meer zijn dan dat: een dak boven het

ontstaat wanneer mensen te lang moeten leven in een te

hoofd. Hong Kong heeft ze daarentegen in overvloed.

kleine ruimte. Bewoners worden niet beschermd, maar juist

Leven in één van de meest dichtbevolkte steden ter

beschadigd door hun leefplek en dat maakt 'have-nots' nog

wereld houdt in dat ruimte schaars is. Bij gebrek aan

kwetsbaarder.

betaalbare woningen zijn unieke leefvormen ontstaan die ons voorstellingsvermogen flink te boven gaan.

Een goedkope Hongkongse woonvorm die niet in beeld werd

Begin dit jaar fotografeerde de Society for Community

gebracht in de fotoreportage van SoCO, is de zogenaamde

Organization (SoCO) er een aantal. En door dit

'sky-slum'. Een sky-slum bestaat uit illegale, zelf gemaakte

beeldmateriaal was het even mogelijk om via de 'social

bouwsels met een penthouse-uitzicht. Ze bevinden zich

media' binnen te kijken bij mensen, die hun bestaan

op daken van flats. Onzichtbaar vanaf straatniveau, zijn

moet proppen in hokjes zo groot als een royaal toilet. In

het de best bewaarde geheimen van de stad. Ze vormen

het echt is er tenslotte geen ruimte voor gasten.

eigen, kleine gemeenschappen met straatjes, tuintjes, en tempeltjes, maar dan dertig meter boven de begane grond.

Een eigen plek is door belachelijk hoge woonlasten een 'luxe' die niet voor iedereen is weggelegd. De 320.000 mensen die al jaren wachten op een sociale huurwoning zijn bekend bij de politiek, maar het kan jaren duren voor ze hiervoor in aan merking komen. Tot die tijd zijn er tijdelijke oplossingen, zoals de in beeld gebrachte 'coffin homes' en onderverdeelde flats.

Een sky-slum bestaat uit een groep illegale bouwsels met penthouse-uitzicht

'Coffin Homes' doen hun naam eer aan: het zijn piepkleine kamertjes van anderhalve vierkante meter. Het exacte oppervlak van een… bed.

Het woord sloppenwijk is nauwelijks van toepassing, want de bouwsels moeten aan strenge eisen voldoen en kunnen

Voor ons allemaal geldt: we floreren als we controle hebben

tegen betaling aangesloten worden op water, electriciteit

over ons gedrag, als we kunnen kiezen wanneer we zichtbaar

en gas. Ook kan er post ontvangen worden. Toch zijn de

of onzichtbaar zijn. In ons huis moeten we de ruimte hebben

'dakbewoners' ook kwetsbaar. Ze kunnen elk moment

om ons terug te trekken en huiswerk te maken, intiem te zijn

uit hun illegale optrekjes gezet worden door de overheid

met onze partners, of van kamer te veranderen om meer

of ontwikkelaars. De meeste dakbewoners zouden voor

contact te hebben met huisgenoten. De overheid in Hong

geen goud willen verhuizen naar de krappe alternatieven

Kong probeert zoveel mogelijk mensen een dak boven het

die voorhanden zijn binnen hun beperkte budget. De

hoofd te geven en dat is een geweldig streven. Maar ruimtes

huisjes zijn tenslotte monumenten van zelfexpressie:

Herfst 2013

20


helemaal ingericht en opgebouwd naar eigen behoefte.

Ons huis kan ons inpireren en onze dagelijkse activiteiten

Natuurlijk is het onzin om deze leefomstandigheden te

ondersteunen, maar een ruimte kan ons ook depressief

idealiseren. Maar het gaat hier wel om plekken die ruimte

maken en onze beste intenties ondermijnen. Een

bieden om je te ontwikkelen, zowel figuurlijk als letterlijk.

huis is zoveel meer dan een dak boven het hoofd.

Meer informatie: website Society for Community Organization (SoCO): http://www.soco.org.hk/index_e.htm Bekijk de hele foto-serie op: http://spacesandflows.com

EVEN VOORSTELLEN: Dag Peel Street

Hilde Kerstens was tot de afgelopen Algemene Ledenvergadering de penningmeester van de Nederlandse Vereniging. Zij zal binnenkort haar hippe Hongkongse straat verlaten. De straat waarin ik woon, Peel Street, kent iedereen wel, misschien niet van naam, maar je hebt er zeker wel eens gelopen. 'Mijn' stukje is, vergeleken met Staunton Street en Elgin Street, een oase van rust in Soho en toch maar op een steenworp afstand. Alle restaurantjes in Soho zijn binnen twee, nou ja toch zeker vijf minuten te bereiken. Boutiques voor leuke jurkjes, spa's, cafe's, de supermarkt, delicatesse zaakjes, alles is om de hoek. Eigenlijk hoef je Soho nooit te verlaten... Maar ja, dat ga ik toch doen. De beslissing is genomen, de kogel is door de kerk: half november ga ik terug naar Nederland, precies op tijd om de oude vertrouwde winterblues mee te krijgen. Ik ben al dikke truien aan het inslaan en heb mijn thuisbasis verzocht een nep-zon-lamp 'antiwinterdepressie' aan te schaffen. Het voelt dubbel, ik kijk er erg naar uit om terug te gaan naar Nederland, maar ik ga Hong Kong wel heel erg missen. Mijn vrienden, het gemak van leven, de leuke tripjes, de zon, het snel kunnen afspreken (wat in Nederland nooit werkt) en natuurlijk de Nederlandse Vereniging. Ik heb een hele leuke tijd gehad binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging, natuurlijk tijdens de evenementen en in het contact met alle leden. De borrels waren iedere maand weer heel gezellig, Sinterklaas is toch een beetje leuker in de zon en ik heb enorm genoten van het jaarlijks terugkerende gala 'het Oranjebal' en alle andere activiteiten. Voor iedereen die ik niet meer persoonlijk zie voor mijn vertrek, dank jullie wel voor het mede geweldig maken van mijn tijd in Hong Kong en extra dank aan alle (ex-) bestuursleden van de Nederlandse Vereniging. Ik ga jullie missen!

Herfst 2013

21


3293 ING Half Page Ad HR.pdf

1

10/17/12

3:23 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EVEN VOORSTELLEN: A room with a view

Rinske Kuiper is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Hong Kong. Ze woont in Mid-Levels op Hong Kong Island. Het huis van de voorzitter is niet zo groot, maar heel erg aangenaam. Samen met mijn vriend woon ik daar nu bijna een jaar. Het is een hele opluchting na twee jaar op Caine Road gewoond te hebben, waar het leek of de dubbeldekkers bij ons in de woonkamer parkeerden. We hebben er wel bewust voor gekozen om in Mid-Levels te blijven wonen: het is voor ons beide heel dichtbij ons werk en we houden ook wel van de gezelligheid (en de winkels, maar dat natuurlijk terzijde) die dit deel van Hong Kong met zich mee brengt. Soms dromen we over een groot huis op een eiland, maar elke dag forenzen met de ferry lijkt ons dan toch te veel gedoe. Bovendien is ook hier het strand nog altijd een stuk dichterbij dan dat het vanuit Amsterdam zou zijn. We vonden de huizenjacht hier vrij moeilijk, met zoveel flats waarin de ruimte in hele kleine hokjes is ingedeeld. Maar toen een collega van Koene uit Hong Kong vertrok, hebben wij die kans meteen gegrepen om naar een andere straat en van de derde naar de drieĂŤntwintigste verdieping te verhuizen! Van het uitzicht - een grote gele bakstenen muur en de buurman achter zijn pc zijn verruild voor de Bank of China Tower, een stukje skyline en de peak - genieten we nog elke dag.

Herfst 2013

22


WONE N

door : A n n e ma re l l e v a n Sh a y i k

Of we al lang in Hong Kong wonen of net zijn aangekomen, een appartement huren daar ontkomen de meesten van ons niet aan. Het is natuurlijk onmogelijk om in korte tijd alle woorden te leren die met wonen te maken hebben, maar hier een paar Kantonese woorden die je op weg kunnen helpen.

Nederlands

Kantonees

Traditionele Karakters

(Nederlandse uitspraak)

(voor het geval je het liever laat zien)

Appartement

Ngoek

Roltrap

Dien tai

電梯

Nooduitgang

Gan gap cheut hau

緊急出口

'Public housing'

Gong gong fong ngoek

公共房屋

Ik woon in...

Ngoh dju (hai) ...

我住 (喺)...

Waar is de supermarkts?

Tsieuw kap si tseung hai bien?

超級市場喺邊?

Mijn appartement is te duur/klein

Ngoh kaan ngoek tai gwai / sai

我間屋太貴/細

Huur

Fong djoe

房租

En voor diegene die net verhuisd zijn of gaan verhuizen, een Kantonese wijsheid: Verhuizen, zelfs naar een

Seung ngoek boen ha ngoek,

kleinere woning, kost geld.

m gien yat lo goek.

上屋搬下屋 ,唔見一籮穀。

Herfst 2013

23


Buiten lopen is niet nodig door : B a rbd ao ra o r: MAadrk ri eo nv n i ts e -Sp S i mo a annss

In Hong Kong hoeven je voeten nooit de grond te raken, maar eindelijk is er ook een boek dat je helpt je weg te vinden in het web van loopbruggen, tunnels en lobby's dat zo kenmerkend is voor onze stad. Cities without ground, A Hong Kong guidebook is een fascinerende poging om de verbindingen tussen gebouwen in kaart te brengen die ons in staat stellen helemaal van huis naar kantoor te lopen, via 'shopping malls', metrostations en 'ferry terminals'. Hong Kong is ontstaan op een onmogelijke plek. Dankzij lastige bergen en kostbaar ingepolderd land, staan gebouwen extreem dicht op elkaar. Niet alleen maakt dit het mogelijk om gebouwen via bruggen, tunnels of roltrappen met elkaar te verbinden, ook betekent het dat activiteiten die normaal op pleinen en in parken plaats vinden, verschuiven naar deze typische publieke ruimtes. Denk aan de 'helpers' die op zondagen in lange rijen op de loopbruggen zitten om er met elkaar te ontspannen, te eten en te kletsen. Of oude mannetjes die zich er met hun vogelkooi installeren. Favoriet in het boek zijn voor mij de kaarten van het Shun Tak Centre in Sheung Wan, waar zoveel activiteit is (het verbindt treinen, ferry's, helikopters, bussen en taxi's met elkaar). Het leuke van dit boek is dat de schrijvers proberen om vanuit een nieuwe invalshoek naar de stad te kijken. De gekleurde 'infographics' lijken op schatkaarten en stimuleren elke lezer om de stad op een nieuwe manier te gaan ontdekken. Bij voorkeur tijdens het regenseizoen, want 'buiten' lopen is niet nodig. Cities without ground, A Hong Kong guidebook Jonathan Solomon, Clara Wong en Adam Frampton

EVEN VOORSTELLEN: Mariska in Repulse Bay

Heb jij je contributie voor 2013-2014 al overgemaakt? Mariska Kes houdt voor de Nederlandse Vereniging de ledenadministratie bij. Ze woont aan de zuidkant van Hong Kong Island. Ik woon inmiddels bijna vier jaar in Hong Kong en doe de evenementen- en ledenadministratie. Ik woon, samen met m'n gezin, ook al bijna vier jaar in Repulse Bay. We hebben de mazzel gehad nog niet te hebben hoeven verhuizen vanwege de exorbitante huurverhogingen die in Hong Kong heel normaal zijn. We wonen in een ruim appartement op de vijftiende verdieping met een waanzinnig mooi uitzicht waar ik nog steeds niet op uitgekeken ben. Dit was een hele verandering met hoe we woonden in Nederland. Maar onder het motto 'als je iets doet, moet je het goed doen', hebben we bewust gekozen voor een heel andere woonvorm. En die bevalt ons tot op heden prima!

Herfst 2013

24


ONbekend terrein

in Hong Kong en HOLLAND

do o r: Bert Bu l th u is

Nicole Chabot, schrijfster met een Franse, Hong Kong

Afgelopen zomer was ze voor een maand terug in

Chinese achtergrond, schreef recentelijk een boek

Nederland en bezocht naast de voor haar bekende

over de woonwijken van Kowloon, een schiereiland

plaatsen als Amsterdam en Den Haag ook 'unknown

tussen Hong Kong Island en de New Territories.

territory': 'Een nieuwe ervaring voor me was Zwolle: een o zo gemoedelijke en verrassende historische stad, waar ik

Het boek heet Kowloon: Unknown Territory en onderzoekt

in een negentiende-eeuws, verbouwd pakhuisje verbleef.'

de vijf districten van dit boeiende gedeelte van Hong Kong: een gebied met vele lokale geuren en kleuren. Kowloon

Nu woont en werkt Nicole op Hong Kong Island in Mosque

betekent in het Chinees 'negen draken', een reflectie van

Street in Mid-Levels, vernoemd naar de honderd jaar oude

de vele gezichten van de buurt. 'Mijn favoriete buurt is

groene Jamia Moskee die er staat.

Kowloon City: Een unieke mix van Chinese handelaren uit Guangdong Province en Thaise bewoners geven de

'De straat waar ik woon is een relaxte plek (voor Hong

buurt een zeer aparte flavour in straatcultuur, eethuizen

Kong begrippen). Vaak zit ik 's avonds cider te drinken bij

en vertier.'

de lokale Thai op de hoek van de Escalator en Mosque Street en zie vele bekenden langskomen.'

Fameus was de buurt in het verleden door het ommuurde gedeelte, bekend als Kowloon Walled City: een zeer dicht

De sfeer in de straat is heel divers met Chinese walk-up

bevolkt vrijhandelsgebied en een plek voor opiumhandel,

appartementen, restaurantjes, lokale Chinese bedrijfjes,

prostitutie en 'triads' (gesloopt in 1993).

Sikh koeriers en het groene gebedshuis.

Nicole heeft een sterke band met Nederland en spreekt

'Elke week verandert de buurt echter en er wordt altijd

vloeiend Nederlands (al zegt ze zelf dat het een beetje

druk gebouwd.' Een sterke karakteristiek van alle wijken

roestig is):

in Hong Kong is de snelle veranderingsdynamiek. Door de enorme financiĂŤle druk wordt er constant gebouwd en

'In 2001 kwam ik voor een paar maanden naar Nederland.

verschuiven traditionele Chinese bedrijfjes en goedkopere

Ik bleef uiteindelijk zes jaar in Amsterdam. Ik startte er

woningen naar perifere buurten.

mijn schrijverscarrière als 'travel writer' voor reisgidsen als Fodor's. Het land is een onlosmakelijk deel van me

Het nieuwe boek van Nicole, Hong Kong: Everyday

geworden.'

people, zal begin volgend jaar gepubliceerd worden.

Herfst 2013

25


EEN SCHOOL VINDEN door : B a rb a ra M a rk o v i ts -Sp a a n s

Barbara Markovits-Spaans heeft afscheid genomen heb

relatief korte reisafstand naar het centrum of Kowloon

als directeur van de Oranje Sampan en is opgevolgd door

interessant voor veel expats met kinderen.

Froukje Kamoschinski. In deze Hollandse Nieuwe laat ze nog een keer van zich horen, met handige informatie

Veel Nederlandse kinderen van dit eiland en Kowloon

over scholen in Hong Kong.

komen op woensdagmiddag naar de Nederlandse

school de Oranje Sampan, bij Shouson Hill. Een aantal

Regelmatig ontving ik, als intermediair van de

ouders uit Sai Kung en Clear Water Bay (New Territories)

school, e-mails uit Nederland met de vraag waar

hebben ook voor deze school gekozen en hun kinderen

in Hong Kong het goed is om te wonen en welke

komen tegenwoordig per busje aan.

scholen Nederlandse kinderen aannemen zonder Engelse achtergrond. Om te beginnen zijn er drie Nederlandse scholen in Hong Kong op diverse locaties voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Hier wordt Nederlandse Taal en Cultuur Onderwijs

Het is bij een paar scholen mogelijk om kinderen bij de geboorte al in te schrijven

geboden. Dit vindt eens per week plaats na schooltijd en is dus geen dagonderwijs! Er zijn diverse lagere scholen op Hong Kong Island die Een internationale school voor je kind zoeken voor het

Nederlandse kinderen aannemen, zoals de International

reguliere onderwijs is helaas niet eenvoudig. Zowel de

Montessori school, de Harbour School, Delia Canedian

Consul-Generaal als de Nederlandse scholen hebben

School en de International Korean School. Als kinderen

vorig jaar bij de overheid van Hong Kong gelobbyd voor

Engels spreken zijn de EFS (English School Foundation)

meer plaatsen. Er zijn nu nieuwe scholen gebouwd

scholen

in Kowloon en New Territories. Dit is een reden voor

Amerikaanse, Canadese, Duits-Zwitserse of Franse ook

sommige expats geweest om naar het vasteland te

een mogelijkheid. Het voordeel van deze laatste scholen

verhuizen.

is dat zij zowel lager als middelbaar onderwijs aanbieden.

of

de

internationale

scholen

zoals

de

De middelbare internationale scholen hebben helaas Hong Kong Island

vaak lange wachtlijsten en vragen een hoge 'debenture'

Op Hong Kong Island is het financiĂŤle hart en het

(een bedrag, dat je de school leent in ruil voor een plek,

uitgaanscentrum gelegen en hier werken de meeste

maar helaas niet altijd geheel retour ontvangt).

mensen. Aan de zuidkant (Stanley, Repulse Bay, Deep Water Bay, Tai Tam) wonen veel expats met kinderen,

Binnenkort wordt er een nieuwe Montessori school

omgeven door stranden, parken en frisse lucht. Het

geopend in Stanley. Ook start de Kellett School een

is hier prettig wonen, maar de huur voor een huis

nieuwe campus in Kowloon Bay, die via de tunnel redelijk

met terras is vaak hoog. Pokfulam is in opkomst met

te bereiken is en dit jaar wat extra plaatsen te vergeven

appartementen in hoge luxe flats en is qua prijs en

had.

Herfst 2013

26


Discovery Bay

Algemene Info

Ook Discovery Bay, op Lantau Island, heeft een

Inschrijven voor 'preschools' en 'kindergartens' voor

Nederlandse school. Als je van rust en natuur houdt

kleine kinderen is redelijk eenvoudig. Bijna in elke buurt

en het niet lastig vindt om de ferry te nemen naar het

zijn er meerdere te vinden. De kleuterscholen van ESF

centrum, dan is dit je plek. Een paradijs voor kinderen,

staan ook open voor meerdere nationaliteiten en daarna

want er rijden geen auto’s en het is een kleine gezellige

stroom je makkelijker door naar de lagere school. Mocht

gemeenschap met veel expats, waar iedereen elkaar

je peuter of kleuter weinig Engels spreken en ben je op

kent. Daarnaast zijn Disneyland en de luchthaven in de

zoek naar een lagere ('primary') school, bereid hen dan

buurt. Hier is ook een internationale school voor lager

goed voor op de Engelse interviews!

en middelbaar onderwijs te vinden, waar helaas wel wachtlijsten voor bestaan. Nederlandse kinderen zonder

Het klinkt gek, maar het is bij een paar scholen mogelijk

Engelse achtergrond worden toegelaten als er plek is.

om kinderen bij de geboorte al te inschrijven. Dit kan bij de volgende internationale scholen: Kellett, German

Hong Luk Yuen

Swiss en French.

De derde Nederlandse school geeft eens per week les in Hong Luk Yuen. Het schoolgebouw waar men gebruikt,

Naast internationale scholen zijn er ook overheidsscholen.

is een internationale lagere school waar de Nederlandse

Veel expats zullen hier niet zo snel voor kiezen, behalve

kinderen ook overdag naar school gaan. Veel ouders

als een van de ouders Chinees is. De scholen zijn erg

van deze leerlingen werken voor Philips (Science Park)

gericht op presteren en Chinees is de voertaal.

of wonen in deze buurt voor de natuur en rust. Het is ook vlakbij de luchthaven. De huren in Sai Kung, Clear Water

Mocht je voor een paar weken of maanden een verblijf in

Bay en Hong Luk Yuen zijn een stuk lager dan op Hong

Hong Kong zoeken, of eerst willen rondkijken voordat je

Kong Island en je bent verzekerd van een mooie tuin en

beslist voor twee jaar te gaan huren, dan zijn de service

meer ruimte! Hong Kong Academy is jaar begonnen met

appartementen via www.hongkongparkview.com op

een prachtige campus in Sai Kung. Vorig jaar is er in

South Island een goede optie.

Gold Coast een Engelse school (Harrow) gestart. Kijk voor informatie of hulp bij het zoeken naar een juiste school op: www.topschools.hk. Vind een spoedcursus Engels voor je kind op www.sylvanlearning.com, www.hkets.net, www.itseducation.asia. Meer informatie over de Nederlandse scholen staat op www.nederlandseschoolhk.com.

EVEN VOORSTELLEN: Renbaan versus begraafplaats

Linde Wolters is het nieuwste lid van de Hollandse Nieuwe redactie. Ze woont in een populaire woonwijk van Happy Valley. Ik ben geboren in een bovenkamer in hartje Amsterdam en opgegroeid in de Europese hoofdstad Brussel. Nu, via het energievretende, maar levendige London en het zonnige Sydney, ben ik in Happy Valley terechtgekomen. Deze wijk had vroeger om een rivier die de rijstvelden irrigeerde. Ook was er een legerkamp en veel malaria. Vandaag de dag is het waarschijnlijk het best bekend om de renbaan, die al sinds 1845 bestaat. Maar ook de begraafplaats dingt naar de dubieuze eer van trekpleister. Daar ligt de hele geschiedenis van Hong Kong begraven: van de eerste westerse vrouwelijke missionaris die ooit in Hong Kong woonde, tot een man die in de opiumoorlog door een kanon aan flarden werd geschoten. Kortom, mocht je genoeg hebben van de visrestaurants en de meubelwinkels, ga daar eens een kijkje nemen!

Herfst 2013

27


BE ATR TI P S I X VOOOR P PAK PIIDS ER door : B a rb a ra Mdaork o vEi ts -SpBare ae nd s o r: n te

Hong Kong verkennen met kinderen? Geen probleem, deze stad heeft hen veel te bieden. Hong Kong Island

New Territories en Lantau

• Hong Kong Park heeft een speeltuin en prachtig grote

• Huur fietsen bij het MTR station van van Sha Tin en

volière. • Bezoek de planten en dieren in Hong Kong Zoological and Botanical Garden. • Ocean Park is een pretpark met spectaculair aquarium. • Gezellige stranden zijn Deep Water Bay, South Bay, St. Stephens Beach, Big Wave Bay. • Ga wakeboarden in Deep Water Bay of Repusle Bay, zie www.wakescout.com. • Huur een kano op het strand van Stanley. • Huur bodyboards bij Big Wave Bay. • Neem vanaf de Aberdeen visafslag het bootje naar Lamma Island om te hiken en vis te eten. Ook bereikbaar met de ferry vanaf Central. • Ga schildpadjes kijken en hiken bij het Tai Tam

fiets naar Tai Po. • Ga fietsen in Cheung Chau, er is een fietsverhuur bij de ferry. • Disneyland is pretpark voor jong en oud. • Spot roze dolfijnen via www.hkdolphinwatch.com. • Neem de 'cable car' naar de grote Buddha, boek tickets via www.np360.com.hk. • De Kandoorie Farm and Botanical Garden is organisch, leerzaam en leuk, zie www.kfbg.org.hk. • Tel ze allemaal tot je boven bent in de 10.000 Buddha's tempel! • Kampeer in Tipivillage op Palm Beach op Lantau Island. • Pluk aardbeien uit de Lavender Garden and Rainbow Organic Strawberry Farm in Fanling.

Reservoir, met waterval. • Geef je van te voren op bij de grote bibliotheek van Causeway Bay op boeken en speelgoed te lenen. • De kleintjes kunnen spelen in Funzone, in Westwood op Belcher's street, Kenny Town.

Macau • Dit eiland met Portugese geschiedenis heeft geweldige shows, mooie hotels, zwembaden en een prachtig oud centrum.

Kowloon en Tsim Sha Tsui

Leuke en informatieve websites

• De musea in Tsim Sha Tsui zijn heel goedkoop (gratis

• Op www.sassymamahk.com vinden moderne moeders

op woensdag) en de ferry-rit vanaf Central is al een belevenis. • Geniet van theater en ballet in het Hong Kong Culture Centre. • Kowloon Park heeft flamingo's en een openbaar zwembad. • Schaats baantjes in de winkelcentra Elements en Taikoo Shing.

Herfst 2013

28

ideeën. • Op www.littlestepsasia.com/hong-kong staan allerlei tips voor ouders. • Ga op zoek naar schatten via www.geocaching.com. • Vind op www.everytrail.com wandelingen in Hong Kong.


Nederlandse kraamzorg bij u thuis!

Cloud Hosting in Hong Kong

In uw eigen taal en volgens uw eigen culturele normen leren hoe uw baby verzorgd moet worden en zelf goed herstellen van de bevalling: dat kan bij u thuis, ongeacht waar u woont.

Starts at

$50

Your hosting gateway to Asia Pacific

Jolanda van Eenennaam en Nel Visser, beiden met ruime ervaring in de kraamzorg, werken nauw samen en reizen de hele wereld over om vrouwen in uw situatie een goede start te laten maken wanneer hun leven zo’n belangrijke verandering ondergaat.

/month

Wij spreken Nederlands! Cloud Servers

Web Hosting

Exchange Hosting

Windows/Linux

Up to 5GB or more

Exchange 2010/2013

Up to 24 Processors

Windows/Linux

Outlook Anywhere

Full Root Access

Apache, MySQL, PHP

Mailboxes up to 25GB

Remote Console

Daily Backups

Webmail

Dedicated IP Address

POP3 / IMAP e-mail

Anti-Spam/Anti-Virus

Snapshot Backup

Anti-Spam/Anti-Virus

Calendar Sharing

24 Hr Technical Support

Web Based Control Panel

ActiveSync for iPhone

Starts at

$ 50

$ 50

24x7 Technical Support

By Phone or through our Website

Kenmerkend is hun persoonlijke stijl en enorme inzet om deze week tot een feest te maken. Flexibiliteit en respect voor uw levensstijl en normen zijn een belangrijk onderdeel van hun deskundige zorg. Zij beheersen de Engelse en Franse taal goed genoeg om met een buitenlandse partner te communiceren.

/month

/month

SIGN-UP NOW!

• Controle van de fysieke conditie van moeder en kind • Adviezen m.b.t. de borstvoeding • Controle van de psychische conditie van moeder • Zorg voor partner en andere kinderen • Adviezen over de verzorging van een pasgeborene • Zorg voor het huishouden • Zorg voor de maaltijden

Starts at

Starts at

$125 /month

In uw eigen huis kunt u rekenen op het volgende:

Pay Monthly

Infralutions operates from different timezones allowing true 24/7 support.

Free up your IT budget and benefit from a low "pay-permonth-per user" model.

Contact us at:

+852-81999742

Kijk voor meer informatie en inschrijving op:

www.infralutions.com info@infralutions.com

www.embrasse-zorg.nl www.kraamzorg-nl.nl

Tan Wee Keong iLink Technlogies

1

6

A  

2

7

8

12

16

20

23

27

32

L

A B  

B

I

M I   E  

9

13

 

17

M

T R  

V A  

T

E

B

3

K R   O  

14

B

21

22

24

25

26

28

29

33

35

 

36

39

40

41

 

44

 

45

47

48

 

52

 

E

O G   E   N  

I R   M   A  

O

54

K

E

J T  

R

P

S S   A   G  

O

S

N

A

E

D

E

E R   T  

I

R

U

A A   L  

K

N

5

T

10

11

15

 

18

19

M A  

E

L

E

Z

I

E

N

30

31

34

37

38

42

 

43

46

 

49

53

E I  

U I  

A

H A   P  

L

N

N

E G  

E R  

K

 

S

G

J

U I   S   T  

D

O

O N   T  

Z

Z

 

50

E

A

A R  

I

Autohuur tarieven all-in vanaf € 23,*- per dag

B

S

E

I

N

M

J

A

O

J

A

O

4

 

B

P

N G   A   A   N  

A

• Laagste eigen risico • Geen extra verzekeringen bij aankomst • No nonsense voorwaarden

P

  51  

G

55

G

 

I F  

 

Oplossing

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

www.bblcarrental.nl 24 uurs

Schipho l

service

...direct

wegrijd en

!

Hierboven de oplossing van de puzzel uit het zomernummer van HN. Er zat een klein foutje in. Heb je hem ontdekt? 46 verticaal moest 47 verticaal zijn.

bb&l_2010_ad_108x140_v2013.indd 1

9/11/13 1:12 PM

Herfst 2013

29


kopij magazine Heb je een leuke, grappige of interessante ervaring als Nederlander in Hong Kong die je graag zou willen delen? Wil je reageren op een van de artikelen in Hollandse Nieuwe of heb je een leuke tip die elke Nederlander zou kunnen gebruiken? Klim in de pen en stuur ons je ingezonden brief of artikel via: magazine@nedverhk.com.

EVEN VOORSTELLEN: Thuis in het Wilde Westen

Ontwerpster van de Hollandse Nieuwe, Adrienne Simons, woont in Kennedy Town: de meest westelijke wijk van Hong Kong Island. 'You are where you live' zeggen we wel eens. Ik hoop dat het waar is, want mijn buurtje in Kennedy Town is relaxed, 'down-to-earth' en inclusief. Of je nu een pub binnen stapt of bij je vaste eettentjes neerstrijkt, mensen kennen je snel en missen je als je een tijdje uit beeld bent. Toen ik vorig jaar van Sheung Wan naar Kennedy Town verhuisde, waarschuwden mensen gekscherend voor het Wilde Westen van Hong Kong Island. Maar ik voel me (veelzeggend genoeg?) meer 'op mijn plek' dan ooit. Ik werk in de creatieve sector en laat me daarom graag inspireren door mijn omgeving. In een stad waar de kloof tussen rijk en arm en de hoogte van je salaris doorgaans af te lezen valt aan je adres, is Kennedy Town een unieke mix van verschillende soorten mensen. Het is nog betaalbaar om een bakkerij te laten runnen door gehandicapten, kunstenaars kunnen het zich veroorloven om te experimenteren in pakhuizen en kleine familiebedrijven houden hier nog wÊl het hoofd boven water. Hoe lang dit nog het geval is, weet ik niet. Ik vrees dat de buurt met de komst van de metro in 2014 veel aan diversiteit zal inboeten. Maar dure bars en restaurants zien we toch al genoeg in Central? Laat Kennedy Town lekker zichzelf blijven‌ dan is het aangenaam kennis maken.

mini cage homes in het wild Even waren cage-homes ook in Central te vinden. Maar dan nog kleiner dan de hokjes waar we over lazen op pagina 6/7 van dit blad. Kwing Chi Kit en Benny Lam maakten kleine mini-exemplaren in samenwerking met SoCO en lieten ze achter op verschillende plaatsen in de stad. Deze guerilla-actie werd op poten gezet om bewustwording te creeeren rond armoede in Hong Kong. Volgens een recent artikel in de South China Morning Post behoren de ouderen in onze stad tot de armsten in de ontwikkelde wereld. Beschamend om op dit gebied een nummer-1positie in te nemen. Iets om letterlijk 'bij stil te staan'.

Herfst 2013

30

door: Adrienne Simons I Foto: SoCO


Op de hoogte d o o r: E n te B re e d

Hong Kong heeft meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou zeggen, maar het is niet altijd even makkelijk om te weten te komen wat er gaande is. Hier volgen enkele websites die je helpen op de hoogte te blijven van al wat er hier zoal is te doen. • hkticketing.com - voor het boeken van culturele tickets. • hkmovies6.com - vanaf hier kun je een zeer handige app downloaden voor je telefoon of tablet waarop de meeste films in bijna alle bioscopen worden vermeld. • Zie voor filmagenda's ook de individuele websites van de bioscoopgroepen in Hong Kong: AMC: amccinemas.hk.com, Broadway Circuit: cinema.com.hk en UA Cinemas: uacinemas.com.hk • timeout.com.hk - de website van de bekende stadsmagazinereeks, Hong Kong editie. • hk-magazine.com - lees online artikelen, of download de app van Hong Kong Magazine. Hier vind je ook een overzicht van alle plekken waar je de gedrukte versie van dit populaire wekelijkse tijdschrift gratis kunt verkrijgen. • urbandiscovery.asia - voor het boeken van een 'food walk'. • nedverhk.com - voor alle Nederlandse evenementen. Heb je ook een handige, leuke tip? Laat het ons weten via magazine@nedverhk.com.

Ping Shan Trail I Door: Caroline Hendrickx Hong Kong heeft zes erfgoedwandelingen, waarvan twee in de New Territories. Eén ervan is de 'Ping Shan Trail', in de buurt van Yuen Long. Hier loop je door een historisch stuk van Hong Kong dat werd bewoond door de 'Tang clan'. Deze trail is 1,6 kilometer lang en loopt onder andere langs Sheung Cheung Wai: een tweehonderd jaar oud ommuurd dorp. Ook passeert het in 1874 geboude pension Ching Shu Hin, twee tempels en het oude politiekantoor (1900) dat nu een bezoekerscentrum huisvest. De wandeling eindigt bij de oudste pagode van Hong Kong: Tsui Shing Lau Pagoda, uit 1486.

Herfst 2013

31


do o r: A l e x a n d e r d e N e ré e

Kitty Cheung leert de Nederlanders in Hong Kong Mandarijn. In de Hollandse Nieuwe verklaart zij steeds enkele karakters. In deze editie: huizen. Kitty gaat al enige tijd mee in Hong Kong. Zo weet zij zich nog te herinneren van haar aankomst in Hong Kong, dat haar ouders overwogen hebben om te gaan wonen

Kowloon 九 龙 Jiǔ lóng

Walled 成 chéng

City 寨 zhài

in de Kowloon Walled City. Dat was niet voor iedereen

nieuwe 新 xīn

weggelegd, maar het was wel een relatief goede plek voor nieuwe immigranten uit Mainland China. Veel van Kitty's lotgenoten begonnen langs de rand van de weg in tijdelijke hutjes gemaakt van hout, of in sommige gevallen wel van steen, maar altijd illegaal.

houten 木 mù

woning 屋 wū stenen 石 shí

Om de wildgroei van dergelijke illegale nederzettingen tegen te gaan, werden de bewoners van deze hutjes door de overheid ondergebracht in tijdelijke woonruimte. Als je daar werd ondergebracht, betekende het dat je – afhankelijk van je inkomen en andere factoren – na

tijdelijke 临 时 lín shí

'public housing' 公 屋 gōng wū

housing' flat te huren. Voor diegenen die na verloop van deel te nemen aan het systeem waarbij de overheid deze flats te koop aanbiedt ('home ownership scheme').

'home ownership scheme' 居 屋 jū wū 'cage house' 笼 屋 lóng wū

Kitty heeft gelukkig zelf nooit hoeven leven in een 'cage house', of in een flat die illegaal is onderverdeeld, zoals ook niet ongebruikelijk is. Hoewel de meeste van ons in de verschillende variaties van torens wonen, is het doel uiteraard voor iedereen hetzelfde: een fijne mansion op de Peak, een rijkemanswoning.

Herfst 2013

32

woning 屋 wū

woonruimte ('estate') 屋 邨 wū cūn

verloop van tijd in aanmerking kon komen om een 'public tijd wat gespaard hadden, bestond de mogelijkheid om

immigrant 移 民 yí mín

illegaal onderverdeelde flat opgeknipte plek 割 房 gē fáng rijkemanswoning 毫 宅 háo zhái


DEEP.

GAIN WISE www.hkwj-taxlaw.hk

Innovative investing Based on 80 years of looking ahead As an investment pioneer, we have been innovating since the day our company was founded in the Netherlands. Leveraging our local knowledge globally, we offer our clients investment solutions with a proven track record. Explore the opportunities at www.robeco.hk

Important Information Issued by Robeco Hong Kong Limited, licensed and regulated by Securities and Futures Commission of Hong Kong.

0073_Adv_Dutch mag Hong Kong_165x127mm.indd 1

05-09-13 15:42


Evenementenkalender

De Nederlandse Vereniging in Hong Kong is een sociaal centrum waarin we de saamhorigheid onder de Nederlanders in Hong Kong bevorderen. Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert uiteenlopende evenementen voor de leden en hun vrienden. Lees hier welke evenementen er de komende maanden (onder voorbehoud) zullen plaatsvinden. Voor meer actuele informatie:

Website:

www.nedverhk.com

Nieuwsbrief: nieuws@nedverhk.com Facebook: facebook.com/nedverhk

donderdag 7 november, 5 december,

zaterdag 30 november

2 januari, 6 februari

Intocht sinterklaas

Maandelijkse borrel

Het drukst bezochte evenement van de

Kom elke eerste donderdag van de maand,

Nederlandse Vereniging vindt plaats op 30

vanaf 19:00 uur, naar de borrel in bar Linq.

november. Kijk op de website om te zien waar de

Linq vind je op nr. 35 Pottinger Street, tussen

Goedheiligman dit keer de Nederlandse kinderen

Lyndhurst Terrace en Hollywood Road. De

in Hong Kong komt begroeten!

eerste twee drankjes ontvang je gratis van de Nederlandse Vereniging en de hele avond

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen

gelden er happy hour prijzen.

naar: evenementen@nedverhk.com

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

www.nedverhk.com

www.nedverhk.com

LID WORDEN Als lid van de Nederlandse Vereniging ontvang je niet alleen de Hollandse Nieuwe, maar krijg je ook tegen een gereduceerd tarief toegang tot alle evenementen die de Vereniging organiseert. Daarnaast wordt je altijd op de hoogte gehouden van de Nederlandse ontwikkelingen in Hong Kong door middel van nieuwsbrieven. De kosten van het lidmaatschap voor 2013-2014 bedragen: Individueel Lidmaatschap HKD 450 Eenmalige inschrijfkosten HKD 50

Familie (v.a. 2 pers.) Studenten HKD 900 HKD 250 HKD 100 HKD 0

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 31 juni. Stuur een e-mail als je lid wilt worden of gegevens wilt wijzigen naar: ledenadmin@nedverhk.com

Herfst 2013

34


NOTULEN ALV door: Yen F ai Cha u

Notulen van de 63e Algemene Ledenvergadering van

Het bestuur vindt het belangrijk om goed contact te hebben

de Nederlandse Vereniging te Hong Kong, op 3 oktober

met wat wij de 'Nederlandse driehoek' noemen: het

2013 in Delaney 's, Hong Kong

Consulaat-Generaal, de Dutch Chamber en de Nederlandse Vereniging. De voorzitter bedankt hen voor hun aanwezigheid

1. Opening De

voorzitter,

vanavond. Rinske

Kuiper,

opent

de Algemene

Ledenvergadering (ALV) om 19.45 uur. Ze bedankt de

Secretariaat

aanwezige leden voor hun komst en legt uit dat deze ALV

De secretaris schrijft de Nederlandse Vereniging in bij

anders zal gaan dan voorgaande jaren. Niet elk bestuurslid

de politie als een non-profit organisatie. Het adres van

zal een kort verslag houden, maar de voorzitter zal de meeste

de secretaris staat geregistreerd als het adres van de

verslagen samenvatten om de duur van de ALV aanzienlijk

Nederlandse Vereniging.

in te korten. Daarnaast zullen de penningmeester Hilde Kerstens en het algemeen bestuurslid Roald Andersen het

Ledenadministratie

woord krijgen met betrekking tot respectievelijk de financiën

De Nederlandse Vereniging heeft nu in totaal 681 leden. Het

en de nieuwe website.

ledenbestand bestaat nu uit:

Notulen van de 62e Algemene Ledenvergadering d.d. 04

• 421 volwassenen

september 2012

• 260 kinderen

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de notulen van

• verdeeld over 250 huishoudens

vorig jaar. Er is geen commentaar. De notulen worden goedgekeurd.

Ten opzichte van vorig jaar heeft de Vereniging 94 leden minder. Dit lijkt veel, maar het valt mee. Tijdens de ALV van

2. Verslag van het bestuur over de gang van zaken

2012 is besproken om het ledenbestand op te schonen door

gedurende het verenigingsjaar 2012-2013

op zoek te gaan naar leden die nog wel in het bestand staan,

Allereerst wil de voorzitter alle vrijwilligers heel hartelijk

maar hun lidmaatschap niet hebben voldaan noch naar

bedanken, zonder hen is de Vereniging nergens. De sponsors

evenementen komen. Mariska heeft hier hard aan gewerkt

zullen later in de vergadering bedankt worden. De doelstelling

en heeft leden die niet bereikbaar waren uit het ledenbestand

van de Nederlandse Vereniging is om saamhorigheid onder

gehaald.

de Nederlanders te bevorderen. De evenementen worden goed bezocht en dat stemt het bestuur erg tevreden. Dit

Evenementen

jaar zal een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden. Naast

• De twee koffieochtenden zijn bedoeld voor nieuwe

vrijwilligers voor evenementen hebben we een enthousiaste

mensen in Hong Kong om kennis te maken met

redactie voor de Hollandse Nieuwe.

oudgedienden.

Herfst 2013

35


• Het Sinterklaasfeest werd weer georganiseerd bij de Hong

Nieuwe, de nieuwsbrieven en de Facebookpagina.

Kong Sea School in Stanley. De opzet was enigszins anders en het evenement was naar de middag verplaatst.

In de redactie werd afscheid genomen van Marleen

De opkomst was goed: 202 kinderen en 210 volwassenen.

Spreeuwenberg-Walz. De redactie bestaat nu uit Ente

• Het jaarlijkse schaatsen op de baan in Tai Koo was een

Breed (Eindredactie), Aafke van Daelen, Annelotte

groot feest. Er waren 43 kinderen en 30 volwassenen. De

Dekker, Rinske Kuiper, Emma Richel, Annemarelle

dag werd feestelijk met hamburgers en friet afgesloten.

van Schayik, Adrienne Simons (vormgeving) en Linde

• Door een gebrek aan aanmeldingen voor een

Wolters. Bijdrages van leden zijn altijd welkom. Naast de

Nederlandse Vereniging City Challenge sloten we aan bij

artikelen verzorgd door de redactieleden zijn er regelmatig

een City Challenge georganiseerd voor CWS. Het was

bijdragen van de Nederlandse School, Alexander de

een hele leuke middag.

Nerée, Synthia Liem en Valerie Arpeau-Van der Pol.

• In april zochten 105 kinderen paaseieren op de residentie van de Consul-Generaal. Het is fijn dat we de residentie

Onze Facebook pagina heeft nu 382 'likes' en dat kan

voor dit soort evenementen mogen gebruiken.

altijd meer. Nieuwsbrieven zijn zeer belangrijk voor de

• De film die we dit jaar vertoonden voor 41 aanwezigen

Nederlandse Vereniging waar alle Nederlanders op de

was 'Alles is familie'. Wat gaat er immers boven een goede

hoogte worden gehouden en dit is ook een middel om

Nederlandse film?

onze sponsoren publiciteit te geven. Er is een apart

• De vrijmarkt werd goed bezocht, er waren 97 kinderen en

agendapunt gereserveerd voor de website.

75 volwassenen. • Het jaarlijkse Oranjebal kreeg dit jaar een koninklijk tintje en had met 198 aanwezigen een erg goede opkomst

Sponsoring Er is een duidelijk verschil tussen de sponsorlijst van vorig

• Nadat we vorig jaar tijdens de ALV hadden besproken

jaar en dit jaar. Vorig jaar waren er drie groepen sponsoren,

dat we evenementen moeten organiseren voor meer

te weten: Gold, Silver en evenementensponsoren. Omdat

uiteenlopende leeftijdsgroepen, organiseerden we voor

er grote verschillen bestonden tussen de sponsorbijdrages

het eerst een tienerevenement. Het paintballen viel in

binnen één sponsorgroep hebben we besloten de

de smaak en we zullen de komende jaren evenementen

sponsorstructuur als volgt te vernieuwen:

voor deze leeftijdsgroep blijven organiseren. • Het Dragonboat evenement werd minder goed bezocht

• Platinum: ABN AMRO, Philips en de Rabobank

dan vorig jaar, slechts door 50 mensen. We vermoeden

• Gold: ING en Robeco

dat dit vooral kwam door het slechte weer dat aan het

• Silver: BB&L, HKWJ Tax Law & Partners en

evenement voorafging en omdat het feest midden in de week viel. We gaan er hard aan werken om weer een spetterend feest te organiseren voor volgend jaar.

Infralutions. • Vriend van de Nederlandse Vereniging: als eerste Vriend hebben wij Apprique (Maarten Swemmer) mogen verwelkomen.

Communicatie

• Evenementensponsor: Dit is voor bedrijven die zich niet

Ente heeft een nieuwe functie gekregen in het afgelopen

willen committeren voor een jaar, maar wel graag een

bestuursjaar: hij heeft alle communicatie van de Vereniging

evenement willen steunen.

verzorgd. Wij vonden het verstandig om één persoon te hebben voor alle communicatie, waaronder de Hollandse

Herfst 2013

36

De voorzitter bedankt alle sponsoren.


3. Financiën

gekregen en hebben we het geld dat overgehouden is

a. Financieel verslag

van het Leidens Ontzet bij het Oranjebal gebruikt om het

De voorzitter geeft het woord aan onze penningmeester.

alsnog terug te geven aan de leden.

De penningmeester legt uit dat er dit jaar een aantal dingen anders zijn gedaan dan voorgaande jaren, zij zal

We waren drastisch over ons budget voor de Dragonboat

de punten bespreken die er uit springen. Het eerste wat

races. We konden geen sponsor vinden voor dit evenement.

opvalt, is dat de resultatenrekening positief is in plaats

De sponsor van voorgaande jaren had afgezien om dit

van het begrootte negatieve resultaat. Dat komt door een

jaar weer te sponsoren. Het weer voorafgaand aan de

aantal punten:

Dragonboat races viel erg tegen en uiteindelijk zijn veel mensen niet gekomen. Dit verenigingsjaar zullen we ons

• Mariska heeft haar best gedaan om alle contributie

richten op hoe we meer mensen aan kunnen trekken voor

binnen te halen uit voorgaande jaren waardoor we

de Dragonboat races en tijdig zoeken naar een sponsor.

hogere inkomsten hadden via contributiebetaling van

Als de hierboven genoemde punten worden meegenomen

de leden.

zou het resultaat gebaseerd op puur de activiteiten van dit

• We hebben de helft van de voorzieningen voor de

jaar neerkomen op een tekort van HK$82,000.

website laten vrij vallen aangezien de website nu bijna klaar is. De rest van de voorziening houden we aan

b. Verslag verificatiecommissie en decharge van de

voor toekomstig onderhoud en veranderingen aan de

penningmeester

website.

De leden van de verificatiecommissie zijn niet aanwezig bij

• Er waren hogere algemeen-sponsor-inkomsten, omdat

de ALV. Wel hebben beiden de documenten ondertekend

Robeco van evenementensponsor naar algemeen

en verlenen ze decharge aan de penningmeester over het

sponsor is gegaan.

boekjaar 2012-2013.

• Onder 'overige baten ' zijn in het verenigingsjaar 20122013 de nog te ontvangen sponsorgelden over 2011-

4. Voorstellen

2012 geboekt. Dit jaar hebben we de nog te ontvangen

a. Goedkeuring financieel verslag

sponsorgelden daarentegen al onder sponsoring

Na de uitleg van de penningmeester over de financiële

geboekt, zodat het al in 2012-2013 in de resultaten

situatie van de Nederlandse Vereniging is het financieel

rekening naar voren komt en het resultaat van 2013-

verslag goedgekeurd.

2014 niet wordt verstoord. b. Voorstel wijzigen Reglement van de Nederlandse Wat betreft evenemementen was het Oranjebal dit jaar

Vereniging

marginaal over het budget. Het Leidens Ontzet, het eerste

Het bestuur stelt voor om de reglementen van de

grote evenement van het verenigingsjaar, kwam onder

Nederlandse Vereniging, het 'Gele Boekje ' te herzien.

budget uit. Dat kwam omdat we normaliter de prijzen van

De tekst is voor het laatst gewijzigd in 1981 en het lijkt

het kaartje vaststellen aan de hand van evenementskosten

het bestuur goed om deze te herzien. Alle wijzigingen

en de sponsorbijdrage. Omdat de sponsoring bij het

zullen naar de leden worden opgestuurd ter goedkeuring.

vaststellen van de kaartprijs de sponsoring nog niet rond

Henk Kooiker vraagt om welk wijzigingen het gaat. Het

was hebben we dit niet meegenomen in de begroting. Op

bestuur legt uit dat er taalfouten in de tekst staan, het

het laatst hebben we alsnog toezegging van de sponsor

loopjaar van het verenigingsjaar niet overeenkomt met

Herfst 2013

37


de werkelijkheid en sommige punten niet meer worden

c. Lancering nieuwe website

toegepast. Sommige regels die nu bestaan staan niet in

Er is hard gewerkt aan de nieuwe website van de

de reglementen. Niet alle leden weten bijvoorbeeld dat

Nederlandse Vereniging en eindelijk kunnen we de nieuwe

zij zich dienen uit te schrijven uit de vereniging omdat

website presenteren aan de leden. De layout van de

ze anders lidmaatschapsgelden dienen te blijven betalen.

website was verjaard en is nu in een nieuw jasje gestoken.

Dergelijke ongemakken willen we voorkomen door de

Ook hebben we nu een online archief met edities van de

regels op de website te publiceren zodat leden gemakkelijk

Hollandse Nieuwe, deze zijn toegankelijk voor leden. Dit

beschikking hebben over de statuten.

gedeelte van de website is afgeschermd en leden moeten inloggen voordat ze toegang hebben tot het archief. Alle

c. Decharge van het bestuur

leden krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord via email

Er wordt decharge verleend aan het bestuur. Het bestuur

toegestuurd.

heeft zijn werk goed gedaan en wordt vrijgesteld van zijn taken.

De website heeft ook een nieuwe Facebook 'like ' functie, waar stukjes tekst 'geliked ' en gedeeld kunnen worden met

5. Benoemingen

leden en niet-leden.

a. Benoeming verificatiecommissie 2013-2014 Erik Leenders en Frank van Kempen worden benoemd voor

Binnenkort kunnen leden zich via de website aanmelden voor

de verificatiecommissie 2013-2014.

evenementen en ook gasten opgeven voor een evenement. Monique Bakker vraagt of leden online kunnen betalen voor

b. Benoeming bestuur 2013-2014

de evenementen. Roald legt uit dat een PayPal integratie

Gouke verlaat het bestuur als evenementencoördinator. Het

in de planning zit zodat leden online kunnen betalen voor

bestuur bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

evenementen.

Ze wordt vervangen door Marloes Heijink. Hilde verlaat het bestuur en Hong Kong, haar positie wordt overgenomen

Met de nieuwe layout van de website hebben sponsors een

door Raymond Kwee. Hilde wordt ook bedankt voor haar

prominentere plek gekregen, ze zijn beter zichtbaar op de

inzet. De voordracht voor het nieuwe bestuur is:

website. Naast de verbeteringen willen we gebruik gaan maken van Google Statistics zodat we onze bezoekers beter

• Voorzitter:

Rinske Kuiper

kunnen analyseren. We kunnen dan zien hoeveel leden en

• Penningmeester:

Raymond Kwee

niet-leden de website bezoeken en zien hoe ze onze site

• Secretaris:

Yen Fai Chau

hebben gevonden.

• Evenementencoördinator: Marloes Heijink • Ledenadministratie:

Mariska Kes

Maarten Swemmer vraagt of de website beschikbaar is voor

• Communicatie/vice vz:

Ente Breed

tablets en smartphones. Roald vertelt dat we geen mobiele

• Sponsorzaken:

Yukkie Ngai

versie maken vanwege technische redenen, het platform

• Webzaken:

Roald Andersen-Roed

is niet geschikt voor het maken van websites voor mobiele apparatuur. Wel kan de website in de 'niet-mobiele' vorm ook

De voordracht voor het nieuwe bestuur wordt aangenomen.

Herfst 2013

38

op telefoons en tablets worden bekeken.


Rondvraag

zich aanmelden. Het team was ook niet zo actief als de jaren

Linde Wolters vraagt wie er zoal gaan naar een koffieochtend

daarvoor.

en voegt toe dat een koffieochtend een goed evenement is om nieuwe leden te werven. Koffieochtenden worden vaak

Willem Hoogland vraagt of er afgelopen verenigingsjaar een

bezocht door niet werkende Nederlanders. Van oudsher

goed doel was. Ons goede doel van afgelopen verenigingsjaar

heeft de koffieochtend een wat tuttig imago.

was Sailability. Met de opbrengsten van de veiling tijdens het Oranjebal is er een reddingsboot gekocht voor kinderen met

De Consul-Generaal, Wilfred Mohr zegt dat het Consulaat-

een handicap. Er is ook een hijskraan aangeschaft waarmee

Generaal schat dat er 5.000 Nederlanders in Hong Kong zijn.

de kinderen met rolstoel in de boot getild kunnen worden.

De Nederlandse Vereniging heeft minder dan 1.000 leden en

Het totale sponsorbedrag was HK$127,346.

hij vraagt of de Vereniging een actief beleid heeft om leden te werven. De voorzitter zegt dat dit een steeds terugkerend

Rudolph Hollander vraagt of er een maximum aantal jaren is

onderwerp van gesprek is binnen het bestuur. We denken dat

om in het bestuur te zitten? Een limiet kan mensen verplichten

er van die 5.000 Nederlanders een grote groep Nederlandse

om te wisselen. Willem Hoogland legt uit dat het in de Dutch

Chinezen is die minder behoefte heeft om lid te worden van

Chamber voorkomt dat sommige leden heel lang in bestuur

de Vereniging. Ook zijn er oudgedienden die zich wellicht

zitten en vraagt zich af hoe lang iemand enthousiasme kan

niet meer genoodzaakt voelen lid te zijn van de Vereniging.

opbrengen voor een bepaalde functie. Willem vraagt ook of

We willen de Vereniging meer onder de aandacht brengen

dit een goed punt is om mee te nemen in het 'Gele Boekje'.

met de nieuwe website en de Facebookpagina. Daarnaast

Ente merkt op dat de Vereniging altijd actief zoekt naar

zijn onze borrels open voor iedereen, niet leden worden daar

nieuwe kandidaat bestuursleden. Rinske voegt toe dat het

gevraagd om lid te worden.

verloop binnen het bestuur ook natuurlijk is, bovendien zijn bestuursleden die langer bij het bestuur zitten bijna allemaal

Henk Kooiker vraagt of er flyers zijn op het consulaat. We

van functie gewisseld. Elk jaar hebben we te maken met

hebben op het moment geen flyers op het consulaat, maar

verloop, daarom is het ook goed dat andere bestuursleden

dit lijkt het bestuur een goed idee om te doen. Dennis Ziengs

blijven zodat het bestuur constant is. Er zal in het voorstel

suggereert om affiches te vertalen naar het Chinees, om zo

voor de nieuwe reglemementen een termijn worden gesteld

de Chinese Nederlanders te bereiken. Het bestuur vindt het

voor het voorzitterschap en de penningmeester.

een goed idee en gaat kijken of dit haalbaar is. Wel zijn alle evenementen in het Nederlands en is het veel werk om alles

Rudolph Hollander stelt voor om een sjoel-evenement te

twee- of zelfs drietalig (Engels) te doen aangezien we veel

organiseren. Dit idee wordt enthousiast onvangen.

communicatie hebben met de leden. De penningmeester merkt op dat het doel van de Vereniging niet is om zo groot

Henk Kooiker merkt op dat KLM geen sponsor meer is van

mogelijk te worden, maar om een platform te zijn voor die

de Nederlandse Vereniging. Het was een globale beslissing

Nederlanders in Hong Kong die daar naar op zoek zijn.

van het bedrijf om te stoppen met de sponsoring.

Willem Hoogland vraagt wat de hoofdreden is dat er zo weinig

Dennis Ziengs zegt dat er ook goed nieuws is, want er

deelnemers waren voor het Dragonboat evenement. Het

is een nieuwe Nederlandse manager voor Heineken.

bestuur legt uit dat één tot twee weken voor het evenement

De sponsorcoördinator gaat kijken of er een verdere

het weer erg slecht was en mensen hebben gewacht met

samenwerking tot stand kan komen.

Herfst 2013

39


Willem Hoogland vraagt of de nieuwe sponsorindeling

één voor 'SME' sponsors. Een SME betaalt per gradatie

besproken is met de sponsoren. Yukkie heeft dit

een lager bedrag, zodat kleinere bedrijven ook de kans

medegedeeld aan de sponsoren, maar dit is niet opgemerkt

hebben om de Nederlandse Vereniging te ondersteunen.

door Willem. Hij kreeg het idee dat zijn firma in ranking is

De platinum gradatie werd geïntroduceerd zodat bij het

gedaald, doordat het verkeerd stond aangegeven op de

gelijktrekken van de sponsorbedragen niemand een

projectie die tijdens de ALV werd getoond. Op de banner

niveau (gold of silver) zou dalen, maar gelijk zou blijven,

en de website blijkt zijn bedrijf wel correct te staan vermeld.

of zelfs zou stijgen (naar platinum) .

Hij vindt tevens dat de sponsorbanner niet zichtbaar

Willem Hoogland vraagt of alle leden in het getoonde

genoeg is op de borrel. Yukkie gaat kijken wat mogelijk is.

ledenoverzicht betaald hebben. Niet alle leden hebben

Theo Bosma merkt op dat er nu drie in plaats van twee

hun lidmaatschap betaald, de verzoeken voor betaling zijn

algemene sponsor-gradaties zijn. Wat betekent dat voor

wel al verstuurd naar de leden.

de prijzen van de sponsoring? Yukkie legt uit dat er eerder ook drie gradaties waren, maar dat we afgelopen jaar

6. Sluiting

geen 'Bronze' sponsors hadden. We hebben nu twee

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de

soorten pakketten: één voor 'corporate' sponsors en

vergadering om 20:35 uur.

Begroting Nederlandse Vereniging 2013-2014 Inkomsten

Uitgaven

Contributie 180.000,00 Interest 0,00 Sponsorgelden 150.000,00 Overige baten 0,00 Oranjebal Goede Doel 300.000,00

Algemeen Hollandse Nieuwe 65.000,00 Website 5.000,00 Administratie en secretariaat 5.000,00 Diversen 5.000,00 Bestuur 20.000,00 Opslag 15.000,00 115.000,00 Activiteiten Lustrumbijdrage 40.000,00 Oranjebal 85.000,00 Leidens Ontzet 40.000,00 Koffieochtend 2.000,00 Film 6.000,00 Flexibel Budget 60.000,00 Paasfeest 12.000,00 Sinterklaas 30.000,00 Schaatsen 5.000,00 Vrijmarkt 15.000,00 Jongeren Evenement 5.000,00 Dragon Boat Race 30.000,00 Mnd borrels 30.000,00 Algemene Ledenverg, 10.000,00

370.000,00

Begroot resultaat boekjaar -HK$ 185.000,00

Herfst 2013

40


NL@HK CONSULAAT-GENERAAL DER NEDERLANDEN

NEDERLANDS ONDERWIJS IN HONG KONG

www.hollandinhongkong.org

www.nederlandseschoolhk.com

Facebook: facebook/com/hollandinhongkong Twitter: @NLinHongKong

Discovery Bay Dutch Institute (DBDI)

Consulaire zaken: china-ca@minbuza.nl

Discovery College, 38 Siena Avenue.

Algemene informatie: information@netherlands-cg.org.hk Room 2402B, 24/F

Voorzitter: Eduard Wehry Tel. 2914 2169 / 6053 0619

Great Eagle Centre, 23 Harbour Road

Vice-voorzitter: Eva Ryelandt

Wanchai, Hong Kong

Tel. 9210 0012

Tel. 2599 9200

Secretaris: Vicky Koster

Consul-Generaal: Wilfred Mohr

Tel. 9221 3035

hon-cdp@minbuza.nl

infodbdi@gmail.com Penningmeester: Aukje Vestjens

DUTCH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG www.dutchchamber.hk Room 2402B, 24/F Great Eagle Centre, 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Voorzitter: Robert Scholten General Manager: Jacqueline Baud Tel. 2815 2801 info@dutchchamber.hk

Tel. 9858 5902 dbditreasurer@gmail.com Leerkrachtcoรถrdinator: Esther Algera Tel. 6900 2708 De Oranje Sampan, HK Island Directeur: Froukje Kamoschinski Tel. 5598 8045 directeur@oranjesampan.org Voorzitter: Bregje van Bragt voorzitter@oranjesampan.org

KOFFIEOCHTENDEN

Secretaris: Louis Kuijs

Een initiatief van de Vereniging om dames en

secretaris@oranjesampan.org

heren die pas in Hong Kong zijn komen wonen wegwijs te maken. evenementen@nedverhk.com

Officemanager: Mildred van Beelen-Feenstra officemanager@oranjesampan.org Penningmeester: Arnout van Rijn penningmeester@oranjesampan.org

DUTCH HOCKEY CLUB www.dutchhockeyclub.hk Voorzitter: Franca Kurpershoek-Hekster

Stichting Nederlandse School Hong Kong (SNSHK), Hong Lok Yuen

Tel. 9858 4558

Voorzitter: Sebastiaan Gruijters

contactus@dutchhockeyclub.hk

Tel. 6112 6723

Penningmeester: Koene van Aalst

voorzitter.snshk@hotmail.com

Tel. 9810 6619

Penningmeester: Jan Aart van der Steen

members@dutchhockeyclub.hk

Tel. 9858 3377

DHC Hockey Stars (4-12 jaar oud) kids@dutchhockeyclub.hk

penningmeester.snshk@hotmail.com Secretaris: Caroline Heyndrickx secretaris.snshk@hotmail.com

Herfst 2013

42


BEFORE AFTER

Lighting can change much more than just the light. It’s amazing how lighting can transform the whole atmosphere in a room.

To demonstrate this, Philips has done a series of Lightovers in real people’s homes, dramatically improving the ambiance using the latest LED lighting. Scan the QR code to watch this lightover and discover more at philips.com/seewhatlightcando. Philips LED Lighting. See what light can do.

Herfst 2013

43


Some results are harder to keep private

1

#

Most Financially Stable and Reputable Private Bank in Asia 2013 Best Global Private Bank in Asia 2013* Best Global Private Bank in Hong Kong 2013** Best Global Private Bank in Singapore 2013*

ABN AMRO Private Banking is inspired and grateful to be voted by our clients as the leading global Private Bank across Asia. Constantly re-inventing ourselves to serve you even better, our commitment to Asia has remained unchanged since 1826. We thank you for your confidence in us. We would be delighted to show you how our award-winning team of experienced and dedicated client service professionals can deliver bespoke wealth management solutions, highly relevant and tailored to your needs. To arrange a personal meeting, please contact us at joyceman@hk.abnamro.com www.abnamroprivatebanking.com

* As voted by High Net Worth Individuals with more than USD25 million Assets Under Management in the Asiamoney Private Banking Poll 2013 ** As voted by High Net Worth Individuals with USD1-5 million and more than 25 million Assets Under Management in the Asiamoney Private Banking Poll 2013

HN 2013 Herfst  
HN 2013 Herfst  
Advertisement