__MAIN_TEXT__

Page 1

AA_fullcolourU.eps ABN AMRO full-colour for uncoated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm


Connecting with the community

It's in our genes

Our network is your network. Rabobank offers financial products and a wealth of food and agribusiness expertise. Working at the heart of communities, we gain a deeper understanding of all your financial needs. Talk to us. If we can't help, our network will.

www.rabobank.com World's leading food and agribusiness bank


VERENIGING

BRUILOFT

ADRESJES

K U N S T VA N H E T G E V E N

Gedrukt op gerecycled papier

FA S H I O N

Foto cover: Studio Roosegaarde

35

24 34 30 21 18 FOOD-ART

Vrienden van de Vereniging Apprique

19

MARCEL WAND E R S

Silver Sponsors BB&L Car Rental Infralutions

EVENEMENTEN

22 EVEN VOORSTELLEN

Gold Sponsors HKWJ Tax Law & Partners ING Groep Robeco

14 16 15 12

INHOUDSOPGAVE

Sponsors van de Nederlandse Vereniging Platinum Sponsors ABN AMRO Philips Rabobank

SINGLE IN SOHO

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen die kwetsend of beledigend zijn niet te plaatsen en bijdragen te redigeren, in te korten, of naar een volgend nummer door te schuiven. De redactie bestaat uit: Ente Breed Aafke van Daelen (Eindredactie) Ivo Gagel Rinske Kuiper Emma Richel Annemarelle van Schayik Adrienne Simons (Vormgeving) Linde Wolters

DAAN ROOSEGAARDE

89

DIY DESIGN

4

6

DROOG

BODW

De redactie is altijd op zoek naar bijdragen. Onderwerpen die interessant zijn voor Nederlanders in Hong Kong zijn van harte welkom! Kopij en/of foto's graag sturen naar: magazine@nedverhk.com.

WELZIJN

Hollandse Nieuwe Magazine wordt uitgegeven voor de leden van de Nederlandse Vereniging in Hong Kong en verschijnt vier keer per jaar.

VOORWOORD

COLOFON


d o o r : R i n s k e K u i p er

Dag lezers, gelukkig Nieuwjaar! Ik hoop dat je een prachtige Kerst en een fijn begin van

In Hollywood denken mensen misschien aan plastische

2014 hebt gehad. Allereerst wil ik jullie hartelijk danken

chirurgie. Het design van een gezicht of een lichaam,

voor de complimenten die we krijgen over ons magazine,

bedacht door de chirurg, gemaakt op aanwijzingen van

dat is erg feestelijk om te horen! Ook wil ik graag onze

iemand die zichzelf opnieuw wil ontwerpen.

nieuwe hoofdredactrice Aafke van Daelen verwelkomen, en

Ente

Breed

onze

voormalige

hoofdredacteur

bedanken voor zijn tomeloze inzet voor ons tijdschrift.

Hoe krijg je inspiratie voor je ontwerp? Voor het herontwerpen van je lijf vermoed ik dat je kijkt naar mooie mensen op TV. Wanneer ik zelf werk aan designs voor

Het thema van deze editie is Design. Als ik nadenk over

mijn tassen en accessoires, weet ik niet precies waar

design en wat dat inhoudt, merk ik dat mijn gedachten

ik aan denk weet ik niet waar ik aan denk of waar mijn

automatisch naar gebouwen gaan. Naar het Lippo

inspiratie vandaan komt. In ieder geval niet van de neus

Centre bijvoorbeeld. Ik weet eigenlijk niet waarom;

van de buurvrouw of de jukbeenderen van m’n collega.

komt het doordat Hong Kong zo vol staat met moderne bouwwerken? Net terug uit Beijing merk ik dat ik denk

Vrees niet voor nog meer onbeantwoorde vragen, want

aan 'enorme ruimte' en 'uitzonderlijke mogelijkheden'.

in deze Hollandse Nieuwe lees je wat onze trouwe

Vlak naast ons hotel werd de grond klaargestoomd voor

schrijvers ontdekten over Design in Hong Kong.

Zou ik in Amsterdam ook meteen aan architectuur denken bij het woord design?

Met veel groeten en tot gauw op de maandelijkse borrel en onze andere evenementen!

Rinske Kuiper Voorzitter Nederlandse Vereniging Hong Kong

een nieuw project, op 'n oppervlak van minstens een voetbalveld. Ik begrijp wel dat architecten naar China gaan om iets groots en meeslepends neer te zetten, daar maakt men wel ruimte voor een bijzonder object. Dus ook design in China link ik aan gebouwen klaarblijkelijk. Zou ik in Amsterdam ook meteen aan architectuur denken? In Nederland zou ik wellicht eerder denken aan meubilair zoals stoelen van Rietveld.

Winter 2013 - 2014

4


DESIGN NEDERLANDSE MODECULTUUR d o o r : F r o u kj e K a m o s c h i n s k i

Als ik aan het thema ‘Design’ denk, denk ik aan de

Von Maltzahn in zijn onderzoek Dutch Identity in Fashion:

Nederlandse modecultuur. Wij Nederlanders staan niet

Co-evolution between Brands and Consumers. Volgens de

bekend om ons gevoel voor mode. “Doe maar gewoon dan

onderzoeker onderscheidt dit Nederlandse mode van mode

doe je al gek genoeg” past daar volgens mij helemaal bij.

in andere landen. In Italië of Frankrijk vinden consumenten

Wij voelen ons ongemakkelijk als we overdressed zijn, wij

het heel normaal om zich twee of drie keer per dag om te

willen vooral niet opvallen. Ik vond hier een leuk artikel over

kleden, afhankelijk van de gelegenheid.

in De Telegraaf van September 2012: Ik sprak met een vriendin over dit artikel. Zij was het "Als het om mode gaat, scoren wij Nederlanders niet al te

grotendeels

eens

met

bovengenoemde

conclusie,

best in Europa. Nederland eindigt namelijk op de een na

maar plaatste er een kanttekening bij. Nederlanders zijn

laatste plaats van modebewuste Europese landen. Italië

weliswaar niet modebewust, maar wel merkbewust. Zo

wordt geroemd door Europeanen. Italianen zijn het meest

kopen we in Nederland een bakfiets om onze kinderen

stijlvol gekleed, op de voet gevolgd door de Spanjaarden

naar school te brengen, maar dat moet wel een bakfiets

en Fransen. Daar kunnen de Turken, Nederlanders en

van de bekende Fietsfabriek zijn.

Russen nog een puntje aan zuigen: zij zijn namelijk de drie hekkensluiters. Dit blijkt uit onderzoek van Skyscanner

Wat me opvalt in de korte tijd dat ik in Hong Kong woon, is

onder 12.262 mensen."

dat mode hier onder de Nederlanders een heel belangrijke rol speelt. Op een feestje doet iedereen zijn best om

Ik kan mij herinneren uit een ver werkverleden dat een

er mooi uit te zien, maar ook in het dagelijks leven zien

aantal van mijn Marokkaanse collega’s zich verbaasden

Nederlanders er goed gekleed uit. In Hong Kong ben je niet

over de werkkleding van hun Nederlandse collega’s.

snel overdressed.

“Lekker makkelijk” was het motto. Een paar stevige stappers, spijkerbroek en een warme trui tijdens de koude

Voor mijn verjaardag heb ik een voucher voor een Style &

winterdagen. In de zomer laaide ieder jaar de discussie

Wardrobe Weeding Session gekregen. Aan mij zal het dus

weer op of het toegestaan was om in korte broek op het

niet meer liggen. Ik doe voortaan mijn best om iedere week

werk te verschijnen. Zij gruwelden hiervan. Ik voelde mij

in de juiste kleuren, eerder overdressed dan underdressed

enigszins beledigd door deze analyse en hoewel een

op het schoolplein te staan. Mijn oud-collega’s zullen trots

beetje overdreven, helemaal onjuist was hij niet.

op me zijn! En op de Nederlandse school in Hong Kong mag je gewoon in korte broek op het werk verschijnen!

Nederlanders houden er niet van zich meerdere keren per dag om te kleden. Ze willen kunnen werken, fietsen

Froukje Kamoschinski is begin dit schooljaar gestart

en uitgaan in dezelfde outfit. "Je moet ermee op de fiets

als directeur van de Nederlandse school, De Oranje

kunnen, naar je werk, en later naar een feestje," constateert

Sampan. Winter 2013 - 2014

5


HET IS HIER FANTASTICH MAAR NU EVEN NIET d o o r : A n n e l i e s v a n d e n B erg

Uitgezonden worden naar het buitenland gaat samen met allerlei verwachtingen: veranderingen in het leven,

zoekt een nieuwe invulling van je leven. •

nieuwe mogelijkheden voor je gezin en een kans om

wennen aan de lokale gebruiken, wellicht is de

iets van de wereld te zien. Om deze redenen hebben de meesten van ons de stap naar het buitenland

Je spreekt de taal niet of niet goed genoeg, je moet veiligheidssituatie anders dan je gewend bent.

Je moet je draai vinden in het land qua wonen, vervoer,

gewaagd. Je beleeft het leven meer intens: de pieken

boodschappen,

zijn hoger, maar de dalen zijn soms ook dieper. Over

scholen.

gezondheidszorg,

voorzieningen,

dit laatste wordt maar weinig gesproken. Daarnaast is je sociale vangnet verdwenen: Wanneer het over expats gaat heeft iedereen een mening

en is iedereen expert. Toen ik in 2003 mijn man volgde

je veel alleen bent. Je wilt ook niet te vaak bij hem/

naar Ivoorkust, viel het me op hoe weinig er werkelijk over de psychologische aspecten van expatriation

haar klagen. •

bekend is. Sindsdien heb ik me gespecialiseerd op dit gebied en ben tot interessante inzichten gekomen.

Je partner maakt lange dagen of reist veel, waardoor

Je sociale netwerk bestaat vooral uit (partners van) collega’s van je partner. Hoe open kun je zijn?

Je mist je familie en vrienden maar als je ze spreekt,

Zoals vaak binnen de psychologie speelt de kracht van

lijken ze vaak geen begrip voor de situatie te hebben. In

herkenning een grote rol: je bent niet de enige, het is

hun ogen heb je een geweldig en luxueus leven en heb

niet raar, en heel belangrijk: JA, er is wat aan te doen!

je dus weinig te klagen; ik noem dit het “Diva-Effect”.

Als expat is je leven meer intens. De pieken zijn hoger, de dalen dieper

Bij het merendeel van de expat partners leiden de bovenstaande problemen tot de volgende symptomen: verminderd

zelfvertrouwen,

stemmingswisselingen,

heimwee, stress, paniekaanvallen, slaapstoornissen of eetstoornissen. Daarnaast komen relatieproblemen en verslavingen veel voor. Onderzoek toont aan dat 20-40% van alle expat uitzendingen voortijdig eindigt, waarvan het

Psychologie van expatriation

meerendeel door een ontevreden partner.

Naast de gebruikelijke psychologische problematiek die iedereen kan ondervinden, sta je als expat bloot aan

Oplossingen

veeleisende omstandigheden. Hoewel je achter je besluit

Het is duidelijk dat dit een groot probleem is, maar wat valt

staat naar het buitenland te gaan, is de realiteit soms

er aan te doen? Er bestaat helaas geen wondermiddel,

moeilijker dan je had verwacht, vooral als partner.

maar de oplossingen liggen wel voor de hand:

De kans is groot dat je jezelf herkent in het volgende:

Je bent minder zelfverzekerd dan gewoonlijk omdat

- Sta op vaste tijden op

je zelf geen baan of vaste bezigheden meer hebt. Je

- Zoek vaste bezigheden: werk (werk zoeken is

Winter 2013 - 2014

6

Breng structuur in je leven:


ook werk), studie en hobbies

Hulp

Bedenk dat je nu de kans hebt om iets aan te

Het niet altijd makkelijk om expat te zijn, vooral niet als

pakken dat je altijd al wilde doen

partner. Er zullen veranderingen en opofferingen van

- Zoek actief sociale interactie op

je gevraagd worden, soms meer dan je lief is. Indien het

- Beweeg voldoende

bovenstaande je bekend voorkomt, maar je er niet in

- Eet gezond

slaagt de situatie te veranderen, zoek dan hulp bij een

• • •

Let op destructief gedrag zoals te veel eten, drinken,

professionele, gecertificeerde hulpverlener.

roken, shoppen.

Ik wens je een fantastische tijd toe, waar je ook naartoe gaat!

Wees open naar je partner, jouw falen, wordt zijn/haar falen

Annelies van den Berg – Overbeek

Wees open naar je nieuwe sociale netwerk. Iedereen

is gz-psycholoog en oprichtster van

heeft zijn problemen en het is verfrissend als er iemand

WorldSupport

is die eens niet de schone schijn ophoudt. (Pas op om

biz)

jezelf niet te kwetsbaar op te stellen)

psychologische

Bedenk dat deze situatie tijdelijk is: probeer te genieten

expats. Ze woont en werkt in Dubai

van het moment

met haar man en vier kinderen.

dat

(www.WorldSupport.

online

coaching

hulp

biedt

en aan

TELELOGOPEDIE: Online logopedie op afstand De dokter is er om lichamelijke klachten te onderzoeken, de tandarts om je gebit te controleren, en de fysiotherapeut helpt bij blessures. En wie helpt als er iets mis gaat in de communicatie? Communiceren is immers één van de belangrijkste aspecten in het leven. Het kan echter voorkomen dat volwassenen of kinderen problemen ondervinden in de communicatie. De logopedist is de specialist die je kunt vragen om problemen in de communicatie op het gebied van adem en stem, spraak, taal, mondmotoriek of gehoor te laten onderzoeken. Specifiek betekent dit dat de logopedist kan helpen bij onder andere heesheid, afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, openmondgedrag) articulatieproblemen (bijv. slissen), broddelen, bij een neurologische spraakstoornis zoals bij de ziekte van Parkinson, stotteren, dyslexie, taalontwikkelingsproblemen, vertraagde spraaktaalontwikkeling, meertaligheid en slikproblemen. De logopedist geeft na onderzoek advies, coaching of behandeling op maat. Ook geeft de logopedist (ouders van) kinderen in het buitenland advies en coaching op het gebied van meertaligheid en taalstimulering / uitbreiding van de Nederlandse taal. Als je in het buitenland woont is er vaak geen Nederlandstalige logopedist in de buurt. Dankzij nieuwe technieken, is het nu mogelijk om logopedische hulp te ontvangen in het Nederlands, ook als je in het buitenland verblijft. De Online Logopedie Praktijk verzorgt logopedie op afstand, ook wel Telelogopedie genoemd. Telelogopedie werkt in principe net zoals traditionele logopedie. Alleen bij Telelogopedie zie en hoor je de logopediste via het beeldscherm van je computer. Voor meer informatie mail Elianne Rumahloine: elianne@deonlinelogopediepraktijk.nl of kijk op www.deonlinelogopediepraktijk.nl

Winter 2013 - 2014

7


DESIGN BUSINESS OF DESIGN WEEK IN HONG KONG door: Aafke van Daelen

In december vond Business of Design Week (BODW)

Je houdt je bezig met de combinatie van emoties en

plaats in Hong Kong. BODW is een jaarlijks

design. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

evenement, georganiseerd door Hong Kong Design

Ik vergelijk het wel eens met de emoties die films oproepen

Centre, geheel in het teken van global design trends,

(denk horror films of comedies). Ook ontwerpers kunnen

innovatie en merken. Ik sprak met Paul Hekkert,

met hun producten de emoties van gebruikers regisseren,

professor Industriëel Ontwerpen aan de Technische

als in een film. Een mooi voorbeeld is een recent project

Universiteit van Delft, die voor deze gelegenheid in

van Susana Cámara waarbij verslaafden aan de hand van

Hong Kong was.

geuren worden geholpen om verhalen te vertellen over hun verslaving en hun leven. Onze zintuigen vormen een schat

Chinezen hebben de ambitie om “made in China”

aan mogelijkheden voor ontwerpers!

te upgraden naar “designed in China”. Is dat realistisch?

Wat vind je van Florentijn Hofman’s Inflatable Rubber

Je hoort er inderdaad veel over, maar ik zie er nog maar

Duck als kunst/design?

weinig van. Ze zien design vooral als middel om geld

Mijn persoonlijke mening is niet zo belangrijk.

te verdienen en vragen zich onvoldoende af waarom ze

Toch zijn we benieuwd wat een design expert als jij van

maken wat ze maken. Wat draagt het product bij aan het

zoiets vindt? Hong Kongers maakten massaal foto’s

leven van mensen, of aan de maatschappij als geheel?

van de gele eend en de kranten stonden er vol mee.

Als je dat scherp hebt en goed ontwerpt komt het geld

Eigenlijk vind ik het iets te makkelijk. Iets opblazen werkt

vanzelf.

altijd. Vergelijk het met de kunstenaar Christo die gebouwen inpakte. Weliswaar verschillende objecten in verschillende

Dit besef moet nog groeien in China. Het idee dat

steden, maar telkens hetzelfde trucje.

design kan bijdragen aan verstandig consumeren, in plaats van méér consumeren, is in China nog nauwelijks

Welke ontwerper of merk is jouw favoriet?

doorgedrongen.

Gek genoeg heb ik geen favorieten. Ik houd van ontwerpers – en merken – die uitgesproken en compromisloos zijn. Het

Mogen we niks van ze verwachten komende jaren?

merk Alessi had dat, in zijn beste tijd; sommige automotive

Toch wel, de huidige generatie Chinese studenten zit op de

ontwerpers hebben dat, zoals Lowie Vermeersch, de

goede weg, ik heb dus goede hoop. Jaren geleden wilden

voormalige hoofdontwerper van Pininfarina; sommige

de meeste studenten “bling bling” ontwerpen. Anno 2013

architecten hebben het, zoals de Japanner Toyo Ito; en

willen studenten graag iets ontwerpen dat een bijdrage

onze eigen Daan Roosegaarde heeft dat ook in een aantal

levert aan mens en maatschappij. Bijvoorbeeld om de

van zijn werken. Het mooie is dat al deze merken en

gezondheidszorg of energievoorziening te verbeteren.

ontwerpers hier op de BODW te horen en zien zijn!

Ik zie ook een opvoedende taak voor ontwerpers om mensen bewust te maken duurzaam te consumeren. Winter 2013 - 2014

8

Volg Paul op Twitter @paulhekkert


DESIGN DROOG BUILDING IN HK door: Aafke van Daelen

Eind 2013 opende de Nederlandse Designstichting

superieur qua kwaliteit en stijl. DROOG in Hong Kong is

DROOG zijn deuren in Hong Kong; te beginnen met

zeker niet alleen voor Westerse expats.

een pop-up store in Causeway Bay gericht op home accesories (open tot en met februari 2014) en daarna

Werkt DROOG ook met lokale (Chinese) ontwerpers?

volgde al snel een meubelzaak in Sheung Wan. Ik was

DROOG werkt met ontwerpers van over de hele wereld.

bij de opening van ‘DROOG Building’ in Sheung Wan

Niet alle designers zijn in dienst bij DROOG, maar

(een volledig pand van vier verdiepingen!) en sprak

werken in opdracht van DROOG. Uiteindelijk is DROOG

met Gilbert Wong, de zakenpartner van DROOG in

de producent van alle items.

Hong Kong. Een prachtig ‘nieuw’ pand helemaal alleen voor DROOG. Vertel! Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen met ieder een eigen thema:

Het concept is belangrijker dan de vormgeving bij producten van DROOG

• Nobody is protected – begane grond, waar meubels en asseccoires te zien zijn • Dusk to Dawn – eerste verdieping, wordt gebruikt voor

DROOG

workshops

accessories verkopen. Wat mogen we verwachten?

gaat

in

Hong

Kong

• Red Green Room – tweede verdieping, wordt gebruikt

Iedere twee weken zullen we een nieuwe accessoire

voor prive-bijeenkomsten en diners

aanbieden (maximaal 100 stuks). Het idee hierachter

• Blue Dots Bedroom – bovenste verdieping, wordt

is als volgt: we kopen overgebleven voorraad van het

gebruikt als priveruimte voor VIP gasten

een of ander in, om daar vervolgens iets nieuws van te

limited

edition

maken. Bijvoorbeeld: een kaars in de vorm van een bom Hoe zou je de stijl van DROOG omschrijven?

(jawel, zo’n zwarte ronde bom met een lontje) die tijdens

De stijl van DROOG is uniek en niet te vergelijken

het smelten langzaam drie stervormige broches onthult,

met bijvoorbeeld de eenvoud van Scandinavisch of de

de zogenaamde “Three Stars Brooche”. Uit ervaring

klasse van Italiaans design. DROOG staat voor design

weten we dat de meeste klanten twee stuks kopen,

waarbij het concept belangrijker is dan de vormgeving.

eentje om te gebruiken en eentje om ongebruikt naar te

Producten van DROOG zijn op nuchtere, ‘droge’ wijze

kunnen blijven kijken.

vormgegeven. DROOG Building is te vinden op 47 Square Street, Houden Hongkongers eigenlijk wel van Westers Design?

in Sheung Wan

Ze vinden het te gek! Chinezen zien Westers design als

Winter 2013 - 2014

9


PORK CHOPS d o o r : A n n e m a r e l l e v a n S c h a yik

Wie zich ooit gewaagd heeft aan een tour langs de

CUHK

daarentegen

voelt

vanaf

het

begin

meer

universiteiten die Hong Kong kent, heeft vast en zeker

gedesintegreerd. Als je vanuit het trein-/metrostation

de verschillen opgemerkt. The University of Science

richting de universiteit kijkt, zie je iets dat lijkt op 'n bij

and Technology heeft een super uitzicht over de zee en

elkaar geraapte collectie gebouwen. Los van elkaar best

onbetwist het mooiste zwembad. Kowloon Tong heeft niet

mooi, maar samengevoegd een rommelige eenheid.

één, maar twee universiteiten. De City University of Hong

Transport op de universiteit is al even ondoorgrondelijk,

Kong ligt tussen een heuvel en een shopping mall in, terwijl

het ingewikkelijke bussysteem is zelfs voor de meest

de Baptist University een stukje verder lopen is, maar veel

doorgewinterde student moeilijk te bevatten (vaak bevind

rustiger is gelegen. De twee ‘bekendste’ universiteiten van

ik me dan ook in de verkeerde bus).

Hong Kong, in ieder geval in het buitenland, verschillen van elkaar als dag en nacht. Het begint al met de geografische locatie. Hong Kong University (HKU) ligt op Hong Kong eiland waar de Britten voor het eerst voet aan wal zetten. The Chinese University

Volgens lokale vrienden kun je als man toch beter aan HKU studeren

of Hong Kong (CUHK) bevindt zich slechts 20 minuten vanaf de grens met China. HKU was sinds het begin van de 20ste eeuw lange tijd de enige universiteit die Hong

De verschillen zijn niet alleen merkbaar in architectuur,

Kong kende met een focus op het Britse rijk. De meeste

maar ook in de ‘cultuur’ van de universiteiten. HKU is

studenten die er naartoe gingen, kwamen dan ook uit de

meer geïnspireerd door het westen, de voertaal van de

rijkere gezinnen. Pas decennia later, in 1963, werd CUHK

universiteit is dan ook Engels. Je hoort de Hongkongers

opgericht, een samenvoeging van drie ‘colleges’ met

wel vaak Kantonees praten, maar Engels komt ook

een nadruk op het Chinese erfgoed. Beide universiteiten

regelmatig langs. De kantine’s zijn een mengelmoes van

hebben hun eigen culturen ontwikkeld, gebaseerd op

westerse ketens (zoals Starbucks en Delifrance) en lokale

deze verschillen. Iets wat je meteen voelt zodra je de

restaurants, die toch ook 'n pasta en salade op het menu

universiteiten binnen loopt.

hebben staan.

Wie rondloopt op de campus van HKU, heeft niet echt het

CUHK’s campus-cultuur is gebaseed op Chinese

idee in Hong Kong te zijn, tenzij je je toevallig om je heen

invloeden. De universiteit heeft geen Starbucks, maar een

kijkt en de wolkenkrabbers van Hong Kong ziet. Het geeft

Maxim’s die dan wel weer “proudly served by Starbucks”

mij altijd het gevoel alsof het terrein meer thuis hoort in

koffie verkoopt. Bovendien wordt hier naast Engels,

Groot-Brittannië dan in Hong Kong. Het is moeilijk uit te

ook veel Mandarijn en Kantonees gesproken. De oude

leggen, maar alles voelt ‘on-Hong Kong’s’. Van de eerste

colleges (zoals je kent van Harry Potter), zijn vooral

officiële poort tot de buitengelegenheden om te zitten en

gericht op de lokale talen. De nieuwe colleges lijken een

de bibliotheek, alles is zoals ik me een uitgebalanceerde

combinatie van Chinees en Westers te ambiëren. Voor

universiteit in Engeland voorstel.

buitenstaanders lijkt dit een oppervlakkig verschil, maar Hongkongers zien meer.

Winter 2013 - 2014

10


Het schijnt dat de verschillen van HKU en CUHK ook van

of een presentatie moeten geven. En aan make-up, daar

invloed zijn op de mensen die zich er voort bewegen, die

geven de meesten liever geen geld uit. Natuurlijk zijn het

resulteert in een aantal goede stereotypes. Studenten

stereotypen. Maar volgens mijn lokale vrienden kan je

aan HKU zijn met name Hongkongers die zich graag op

als man toch maar beter aan HKU studeren, of in ieder

het Westen richten, ze spreken beter Engels, kleden zich

geval zou je vriendin daar beter kunnen studeren, want

zoals op 'n Britse campus en de meiden gebruiken meer

de vrouwelijke CUHK studenten staan bekend als pork

make-up.

chops.

Aan CUHK is het kleding uitgangspunt 'sui bian', oftewel doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg: gewoon Kantonees (of voor de vasteland Chinezen Mandarijn), de alledaagse kleding is meer van het kaliber 'Duitser op camping', behalve voor diegenen die business studeren

EVEN VOORSTELLEN: Marloes Heijink

Marloes is sinds september 2013 de nieuwe evenementcoordinator en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging. Zij deelt deze taak met Alice Tjia. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Tijdens mijn schooltijd was ik druk bezig met mijn passies: accordeon en muziek. Daarnaast ben ik altijd actief geweest bij verenigingen, zoals mijn orkest- en volleybalvereniging. Tijdens mijn studententijd in Rotterdam ontwikkelde ik een interesse in cultuur. Toen de mogelijkheid zich voordeed op exchange te gaan naar Hong Kong, ging ik er voor! Mijn tijd in AziĂŤ, als vrijwilliger in Thailand en als exchange student in Hong Kong, was zo buitengewoon leuk, dat ik terug wilde komen voor mijn vervolgopleiding. En zo geschiedde. Op dit moment ben ik bezig met mijn onderzoeksmaster aan de Hong Kong Polytechnic University. Mijn studierichting is Consumer Behavior / Psychology en mijn onderzoek is gericht op de interacties tussen klanten in een service. Naast mijn werk op de universiteit ben ik in de weekenden vaak te vinden op de hiking trails in Hong Kong. Ondanks de geweldige culturele diversiteit van AziĂŤ en Hong Kong, mis ik de nuchterheid en pak-aan mentaliteit van de Nederlanders. Gelukkig bestaat de Nederlandse Vereniging! Sinds ik heb meegeholpen met de organisatie van Leidens Ontzet en de intocht van Sinterklaas, ben ik erg onder de indruk van de onvermoeibare vrijwilligers en de gezellige leden. Ik kijk er naar uit de komende tijd samen met Alice nog veel meer leuke evenementen te organiseren!

Winter 2013 - 2014

11


DIY DESIGN IN DE PUBLIEKE RUIMTE d o o r : I n g e G o u d s m i t e n A d r i e n n e S i mons

Wanneer je een wandeling maakt door oude buurten

hebben de gokkers-op-leeftijd traptreden gemaakt en een

van Hong Kong, kom je ze tegen in alle soorten en

reling van bamboestokken om zich aan op te hijsen.

maten: zelfgemaakte altaartjes. Uitgevoerd in frivoolrode badkamertegels of bescheiden beton, vormen

“Hier in Hong Kong zijn we niet bang om publieke ruimte te

ze kleine plekken die winkeliers tegen de zijkanten

beïnvloeden en zelf plekken te creëren waar behoefte aan

van winkelpanden creëren om geluk en succes te

is”, stelt John Batten, journalist en urban critic. “Het is met

beïnvloeden. Niet alleen de goden en voorouders

de stedelijke identiteit van Hong Kong verweven”.

hebben baat bij deze burgerlijke ongehoorzaamheid. Als je er op gaat letten, zie je méér stiekeme aanpassingen in de publieke ruimte, die bedoeld zijn om de leefomgeving te verbeteren. Do-It-Yourself urban planners zorgen voor kleurrijke en creatieve oplossingen in een stad waar men zich altijd bewust is

In Hong Kong doen mensen intiemere dingen in de openbare ruimte

van ruimte, juist omdat de beschikbaarheid ervan een probleem is. Natuurlijk is dat allereerst een uiting van onvrede over Vaak denken we bij het woord guerrilla-interventies

de ruimtelijke status quo. De kwaliteit van Hongkongse

aan jonge frisse ontwerpers. Maar in Hong Kong lijken,

parken en pleinen laat tenslotte veel te wensen over. Lelijke

fascinerend genoeg, de ouderen voorop te lopen in het

zalmroze betegeling, ongemakkelijke bankjes (waar je niet

scheppen van geschikte plekken. Denk aan de steile stukjes

languit op kunt liggen) en een lange lijst regels, maken dat

in Sheung Wan, waar oudjes stoelen hebben neergezet om

mensen liever ontspannen in de minder formele stukken

rustplaatsen te maken als onderbreking van de lange klim

van de stad, zoals een industriële pier in Kennedy Town

naar boven. En in Mong Kok is een heuvel te vinden waar

waar wel gefietst, gebarbecued en gegokt mag worden.

ouderen Mahjong spelen. Van matten en stukken hout Winter 2013 - 2014

12


Intieme dingen Toch is gebrek aan kwaliteit niet de enige reden waarom

Sheung Wan proberen hun straat leefbaarder te maken

Hongkongers nogal assertief met de publieke ruimte

door zelf planten buiten te zetten, maar anderzijds

omgaan. Fotograaf Tse Ming-Chong beschrijft treffend hoe

zijn er in veel buurten kleine alleyshops die de stoep

inwoners van de stad een extreem nauwe relatie hebben

als werkplaats gebruiken. Kappers, horlogemannetjes

met openbare ruimte: “Juist omdat we met zovelen op een

en schoenmakers kunnen hun werk nu eenmaal niet

klein oppervlak leven, valt me op dat mensen publieke

doen op de twee vierkante meter die ze zich financieel

plekken proberen te privatiseren”. En inderdaad, we zien

kunnen veroorloven. Ironisch is, dat deze karakteristieke

het overal om ons heen: winkeliers drogen hun seafood

bedrijfjes in de afgelopen jaren de constante factoren in

op de stoep in Sai Ying Pun waar je als voetganger langs

sommige straten zijn geworden. Door de extreem hoge

laveert. Een kunstenaar op Hollywood Road heeft van een

huurprijzen op Hong Kong Island, is er veel verloop in de

bankje en blinde gevel, zijn persoonlijke atelier en galerie

grotere winkelpanden. Gek genoeg zijn de tijdelijk ogende

gemaakt, en zo zijn er nog vele andere voorbeelden te

alleyshops inmiddels juist de vaste ankers in de buurt.

noemen. Hong Kong is van een city of spaces veranderd in een city Gebrek aan vierkante meters is een gegeven in Hong

of objects. In het groot zijn we ons er allemaal bewust van.

Kong. Het maakt het noodzakelijk om plaatsen opnieuw te

Onze skyline heeft geweldige iconen en indrukwekkende

interpreteren. Dit wordt als eerste in de persoonlijke sfeer

wolkenkrabbers maar in het klein markeren Hongkongers

zichtbaar: bewoners van flats bouwen hun balkons om tot

hun territorium ook met objecten. Monumenten van

een extra kamer of gebruiken het balkon als opslagplek.

zelfexpressie, verzet en creativiteit. ‘The best way to

Maar ook op straat zien we de effecten. Het brengt met

complain is to make something’, iets waar wij Nederlanders

zich mee dat mensen intiemere dingen gaan doen in

zeker van zouden kunnen leren.

openbare ruimtes. Zoals rek- en strekoefeningen, ze knappen een uiltje of bidden bij een straattempeltje. Geven en nemen Met ruimte omgaan is een proces van geven en nemen, waar Hongkongers doorgaans goed in zijn. Winkeliers in

DESIGN IN THE CITY ARCHISUITS Altijd leuk om te kijken hoe men in andere steden om gaat met de ongemakken in de publieke ruimte. In Los Angeles maakte Sara Ross vier geweldige Archisuits. Joggingpakken gemaakt van rekbare stof en foam, bedoelt om te dragen in relatie tot specifieke architectonische structuren in de stad. Ross: "The suits include the negative space of the structures and allow a wearer to fit into, or onto, structures designed to deny them." Als je het mij vraagt een perfecte match voor de Hong Kongse park-bankjes. Archisuit, Los Angeles, 2005, © Sarah Ross. Action no.38; Action – Foamy Velour Suits Challenge Authority; Actors – Sarah Ross; Tools – Foam, velour fabric, scissors, sewing machine; Site – Los Angeles, USA, Website: http:// www.insecurespaces.net. Door: Adrienne Simons

Winter 2013 - 2014

13


DESIGN BUSINESS OF DESIGN WEEK IN HONG KONG door: Aafke van Daelen

Tijdens de Business of Design Week sprak ik met

Onze 'Flow', maar ook onze 'Lotus', zouden zeker op

Daan Roosegaarde van Studio Roosegaarde. Bij

grotere schaal kunnen worden uitgevoerd op de gevels

velen bekend van zijn publieke optredens in De

van gebouwen. 'Flow' is bovendien geluidsarm. Hong

Wereld Draait Door en Zomergasten.

Kong lijkt me de perfecte stad voor een nieuw pilot project als toegangspoort naar China.

In Hong Kong is veel licht van wolkenkrabbers, lichtshows en reclameborden. Sommigen spreken

In Hong Kong en Azië worden grote hoeveelheden

zelfs van lichtvervuiling. Denk je dat Hong Kong een

energie verbruikt. Het merendeel van de energie is

goede plek is voor kunst waarbij licht centraal staat?

opgewekt in vervuilende kolencentrales, terwijl er

(denk aan Marbels op plaatsen als ‘Avenue of Stars’ of

zoveel zon is om zonne-energie op te wekken!

‘Kowloon Cultural District’)

Wat is er volgens jou nodig om overheden te

Jazeker, licht kan veel subtieler en socialer zijn. Het is

overtuigen van slimme technologie zoals jouw Smart

belangrijk voor een stad als Hong Kong om de sociale

Highway? Kwestie van geld of...?

interactie tussen inwoners een impuls te geven en

Interactieve en duurzame landschappen zijn de manier

ervaringen te bieden die je niet kunt ‘downloaden’.

voor mensen om in de toekomst te overleven. Een slimme overheid investeert in nieuwe concepten, zodat

In Hong Kong is steeds meer aandacht voor

ze voorop loopt. Het is onze rol, als designers, om met

duurzaamheid, maar nog lang niet iedereen brengt

nieuwe voorstellen te komen voor Smart Cities.

het in de praktijk. Ben je in gesprek met bedrijven in Hong Kong over duurzame projecten?

In Hong Kong en China wordt de ambitie uitgesproken lokale

om “made in China” te upgraden naar “designed in

vastgoedontwikkelaars, zoals SWIRE, die unieke en

China”. Zie jij daar al voorbeelden van in de praktijk

duurzame plekken willen ontwikkelen voor de toekomst

en wat is volgens jou nodig om daar te komen?

van Hong Kong. Daar kunnen onze bestaande maar ook

Ik zie daar nog weinig van, maar de ambitie lijkt me

nieuwe ontwerpen invulling aan geven.

prima. BODW is daarin een eerste, goede stap.

We

zijn

in

gesprek

Het straatbeeld in Hong

met

enkele

Kong is gevuld met air

conditioners die zijn gemonteerd aan de buitenkant van gebouwen en enorm veel lawaai maken. Is jouw Interactive Airconditioner 'Flow' besteed aan grootschalige inzet in Hong Kong / Azië?

Winter 2013 - 2014

14


SLAGINGSKANS d o o r : E m m a R i chel

Toen ik in de zomer van 2008 voor het eerst in Hong

op relaties? Lokale stelletje ontmoeten elkaar ook hier en

Kong was, stond ik voor de studentenresidentie van de

blijven doorgaans wel lang bij elkaar. Waarom verloopt

Polytechnic University stiekem een sigaretje te roken,

het voor westerlingen in Hong Kong zo anders? Zijn we

toen een jongen naar mij toekwam voor een aansteker.

als volwassenen op schoolreisje zonder onze ouders en

We raakten aan de praat en we zijn sinds die dag dikke

vegen we alle ‘regels’ van tafel? Ik denk dat het om een

vrienden.

combinatie van factoren gaat. De meesten van ons komen hier voor een bepaalde tijd en willen we het onderste uit de

Onder het genot van vele drankjes hebben wij maandenlang

kan halen: zoveel mogelijk ontdekken en beleven in een

gefilosofeerd over alle belangrijke en onbelangrijke dingen

korte periode.

des levens, waaronder liefde en relaties. We kwamen al snel tot de conclusie dat Hong Kong niet de plek is voor serieuze en monogame relaties. Hong Kong is namelijk bij uitstek de locatie om nieuwe ervaringen aan te gaan; nieuwe carrieremogelijkheden, nieuwe winkels, nieuwe kroegen, nieuwe mensen en nieuwe verkeringen.

Het

Er is nog teveel te beleven dus staat de biologische klok op de snooze-stand

‘snelle leven’. Ook wij kwamen naar Hong Kong op zoek naar nieuwe

Toen ik naar Hong Kong verhuisde, was ik mij bewust

uitdagingen en kansen. Mijn aansteker-vriend was ervan

van het feit dat dit geen plek is voor relaties. Ik ben dan

overtuigd dat hij in Hong Kong niet aan een serieuze relatie

ook nooit naar Hong Kong gekomen met de behoefte de

zou beginnen. Totdat hij tijdens een van onze stapavonden

man van mijn leven te ontmoeten. Ik ben nu 26 en de

in Lan Kwai Fong, een meisje van school tegenkwam

huwelijksuitnodigingen en babyfoto’s van leeftijdsgenoten

met wie hij afgelopen kerst getrouwd is. Na twee jaar een

uit Nederland stromen binnen. Maar mijn vrienden in Hong

langeafstandsrelatie te hebben gehad, wonen ze nu al

Kong zitten nog lang niet in die fase. Er is nog teveel te

twee jaar dolgelukkig samen in Guangzhou.

ontdekken en te beleven, dus hebben we de biologische klok op de snooze-stand gezet.

Ik denk dat ze een slimme beslissing hebben genomen om naar het rustigere Guangzhou te verhuizen. Het is mij

Ondanks mijn persoonlijke reserveringen rond het huwelijk,

namelijk door de jaren heen opgevallen dat “het snelle

ben ik afgelopen kerst naar Guangzhou gereisd om het

leven” van Hong Kong negatieve invloed heeft op de

trouwfeest van mijn fantastische vrienden te vieren. Ik liet

slagingskans van een relaties die hier ontstaan.

al mijn scepsis over de liefde in Azië thuis, heb mezelf als “sister” (Chinese variant van bruidsmeisje) een week lang

Toch is dit leven niet uniek voor Hong Kong. Er zijn zoveel

laten onderdompelen in huwelijksgeluk en weet zeker

steden waar mensen dezelfde doelen en verlangens

dat Mr. & Mrs Aansteker samen een lang gelukkig leven

hebben als hier. Maar waarom drukt het hier zo’n stempel

tegemoet gaan. Winter 2013 - 2014

15


EVENEMENTEN

INTOCHT SINTERKLAAS

d o o r : M a r l o e s H e i j i n k I F o t o ' s : R o b b ert Muller

Na een lange reis per boot vanuit Spanje, over diepe

zich nu een beetje zorgen over het grote aantal jonge

oceanen en door woeste tyfoons, is Sinterklaas

Pietentalentjes in Hong Kong.

ook dit jaar weer veilig aangekomen in Hong Kong! Op zondag 24 November 2013 waren zo’n

Ook konden de kinderen zich vermaken met Oudhollandse

vierhonderd kinderen en ouders aanwezig om onze

spelletjes, zoals koekhappen en touwtrekken, twee

Goedheiligman te verwelkomen op de Hong Kong

fantastische springkussens en hun gezicht mooi laten

Sea School in Stanley.

beschilderen. Aan lekkernijen ontbrak het evenmin: de Pieten liepen rond met zakken vol snoepgoed en

De verwachtingen waren hoog gespannen. De kinderen

restaurant The Orange Tree verzorgde bitterballen met

begonnen steeds harder te zingen en plots was in de

frietjes en poffertjes.

verte een boot te zien! De Sint en zijn pieten werden verwelkomd door de Consul Generaal en Hoofdpiet was

Als afsluiting van deze gezellige dag werden de

verrukt te horen hoe goed de Nederlandse kinderen

kinderen verrast met een heleboel cadeautjes: domino’s,

Sinterklaaswoordjes in het Engels konden zeggen.

bestuurbare auto’s, en spannende boeken. Tot volgend jaar Sint!

Dit jaar konden de kinderen een officieel Pietendiploma behalen door over de daken te lopen met een pakje in de

De Sintcommissie wil graag alle vrijwilligers bedanken

hand en deze in de schoorsteen te mikken. In totaal zijn

die hebben meegeholpen dit evenement tot een succes

er maar liefst 120 diploma’s uitgereikt! De Pieten maken

te maken.

Winter 2013 - 2014

16


EVENEMENTEN

KERSTCOCKTAIL

door: Marloes Heijink & Alice Tjia

Wist je dat een "rond punt" Vlaams is voor "rotonde"? Wij

Ondanks wat hinder met het geluidsinstallatie (het was

niet, tot onze vrienden van de Belgian Club dit vertelden

immers vrijdag de dertiende), bracht Laura een aantal

tijdens de gezamenlijk georganiseerde Kerstcocktail op

fantastische nummers ten gehore. Na haar optreden werd

vrijdag 13 december.

het publiek ook nog getrakteerd op een miniconcert van Martijn Ballering op de piano en dansten de gasten op de

Het kerstfeest vond plaats in de stijlvolle lobby van

muziek van de Renaissance-band.

het Renaissance Harbour View Hotel. De ster van de avond was niemand minder dan Laura Fygi! Laura staat

Het tweede hoogtepunt van de avond was de Lucky

wereldwijd bekend als de Dutch Jazz Queen. Tijdens haar

Draw. De prijswinnaars gingen naar huis met onder meer

Azië Tour 2013 zong zij haar repertoire voor volle zalen

hotelovernachtingen, lunch- en dinnercoupons in het

in onder meer Japan, Singapore, Beijing, Guangzhou,

Renaissance, vouchers voor snacks van Eurotrading,

Shenzhen, en uiteraard Hong Kong. Geheel in stijl werd

koptelefoons van Philips en drie prachtige horloges van

onze diva door de Nederlandse Vereniging opgehaald

Watch Review Hong Kong.

met een gele Ferrari.

DESIGN IN THE CITY UPCYCLEN Hong Kong heeft een van de meest vooraanstaande

temperatuur om de stof heen; is het onder de 34 graden

modescholen in de wereld: de Fashion & Textiles faculteit

Celsius absorbeert de stof, is het warmer dan laat de stof

aan de Polytechnic University. Bij PolyU ligt een sterke

het water weer los.

focus op innovatie. Het creëren van nieuwe stoffen en het bewerken en manipuleren van bestaande stoffen is aan

Mochten wij in de toekomst net als Marty McFly (uit de

de orde van de dag.

film Back to the future) een zelfdrogende jas hebben, zou het goed kunnen dat de techniek ontwikkeld is in Hong

Zo is in 2013 door PolyU een nieuwe vorm van katoen

Kong! Momenteel vindt er op de campus van PolyU een

ontwikkeld,

competitie plaats die zich richt op het “upcyclen”, een soort

in

samenwerking

met

de

Technische

Universiteit Eindhoven. Deze soort katoen is ontworpen

recyclen met als doel het verbeteren van het ontwerp.

om uit zichzelf enorme hoeveelheden vocht uit mist (tot wel 340% van het eigen gewicht!) uit de lucht te absorberen

Door: Emma Richel

en weer af te stoten. Dit gebeurt afhankelijk van de

Winter 2013 - 2014

17


KUNST OP JE BORD d o o r : S y n t h i a L i em

In Hong Kong zijn talloze chefs elke dag aan de

mooi uit ziet. Graag deel ik mijn favorieten met jullie.

slag om de mooiste gerechten te bedenken en te bereiden. Creativiteit, nieuwe technieken, kleuren,

• Bo Innovation (drie Michelin sterren) is een

seizoensgebonden ingrediënten en de uiteindelijke

restaurant dat zichzelf omschrijft als “X-treme Chinese

presentatie zijn allemaal dingen waar oneindig mee

cuisine”. Tijdens Restaurant Week heb ik dit restaurant

gevarieerd kan worden in de keuken. Echte top

uitgeprobeerd en ik was verrast door de gerechten zoals

Chefs zijn naar mijn mening kunstenaars die van elk

moleculair ‘xiao long bao’. Mocht je eens iets bijzonders

gerecht iets moois proberen te maken, zodat zijn of

willen uitproberen in de Chinese keuken, raad ik dit

haar gasten bij elk hapje denken WAUW.

restaurant zeker aan.

In de onlangs verschenen Michelin Guide ‘Hong

• Sushi Shikon (drie Michelin sterren) brengt de ‘Ginza

Kong en Macau 2014’ staan restaurants vermeld die

sushi experience’ naar Hong Kong. Een belangrijk

worden gezien als ‘worthy establishments’. Van sterren

onderdeel van deze experience is dat de Chef gerechten

restaurants tot restaurants met een Bib Gourmand, het

bereidt binnen een meter afstand van zijn of haar gast.

onderscheidingsteken voor 'een eetgelegenheid die

Om mee te gaan in het ritme en de oorspronkelijk

een prima maaltijd serveert onder HK$300 exclusief

bedoelding van sushi, moeten de sushi items binnen

drankjes’. Hong Kong telt momenteel 5 restaurants met

30 seconden na presentatie van de Chef door de gast

drie Michelin Sterren, 13 restaurants met twee Michelin

genuttigd worden.

Sterren, 44 restaurants met één Michelin Ster en 69 Bib Gourmand restaurants (Bib is de afkorting van Bibendum,

• In de categorie Bib Gourmand restaurants zijn mijn

het michelinmannetje).

favorieten Din Tai Fung, FoFo by el Willy en Nha Trang.

Voor DiningCity kom ik regelmatig in goede restaurants en ben ik vaak verrast door de creativiteit en

Ter inspiratie hieronder een aantal foto’s van wat ik noem

smaakexplosies van gerechten. Soms vind ik het zelfs

‘Art on a Plate’ ofwel ‘kunst op je bord’. De vraag is: lik je

zonde om een hapje te nemen, omdat het gerecht er zo

je vingers erbij af of blijf je er liever naar kijken?

Winter 2013 - 2014

18


ADVERTEREN HN MAGAZINE

Net een nieuwe business gestart, of lijkt het je wat om je bedrijf of service onder de aandacht te brengen in ons blad? HN Magazine verschijnt vier keer per jaar en valt bij ruim 700 leden in Hong Kong op de mat. Neem contact op over de mogelijkheden om te adverteren via: magazine@nedverhk.com.

EVEN VOORSTELLEN: Ling Alice Tjia

Alice is sinds november 2013 de nieuwe evenementcoordinator en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging. Zij vervult deze rol samen met Marloes Heijink. Mijn naam is Ie Ling Alice Tjia en ik ben geboren in Amersfoort. Mijn familie komt van oorsprong uit het voormalig Nederlands-Indië. Ik ben opgegroeid in De BiltBilthoven. Tijdens mijn studie aan de Hoge Hotelschool Den Haag ben ik altijd actief geweest met het organiseren van events, een damesdispuut en de studentenvereniging La Confrérie van de Hotelschool. Dit is een van de redenen waarom ik gekozen heb op dit vlak actief te blijven in Hong Kong. Ook vind ik het belangrijk om meer Nederlandse mensen te leren kennen in Hong Kong, aangezien ik stiekem mijn thuisbasis wel een beetje mis. Tijdens mijn studie heb ik twee stages gelopen in Azië: bij de InterContinental Expo Hotel in Shanghai (2010) en bij de Mandarin Oriental Hotel in Hong Kong (2013). Onlangs ben ik afgestudeerd aan de Hotelschool Den Haag en vanaf januari 2014 kan ik beginnen bij de Mandarin Oriental Hotel Groep binnen het zogenaamde ‘Management Development Program’. Op dit moment ga ik vijf dagen per week naar school in Wanchai om mijn Chinees te verbeteren. Mijn ouders zijn eigenaren van Indonesisch restaurant Mutiara in De Bilt. Van kinds af aan heb ik meegeholpen in hun zaak en uiteindelijk heb ik de managementtaken op me genomen. Onlangs hebben we de zaak met succes gerenoveerd. Ik hoop meer leden te leren kennen in Hong Kong en zal mijn uiterste best doen om samen met Marloes leuke evenementen te organiseren!

DESIGN IN THE CITY JCCAC Veel oude gebouwen in Hong Kong worden afgebroken.

artiesten en organisaties en stelt zowel Chinese als

Gelukkig geldt dat niet voor het oude fabriekspand

Westerse visuele en beeldende kunst tentoon.

in Shek Kip Mei waarin de Jockey Club Creative Arts Centre is gevestigd. Dit interdisciplinaire kunstcentrum

door: Annemarelle van Shayik

is toegankelijk voor de kunstgemeenschap en overige geïnteresseerden. Het centrum huisvest meer dan 100

Winter 2013 - 2014

19


KOPIJ HN MAGAZINE Heb je een leuke, grappige of interessante ervaring als Nederlander in Hong Kong die je graag zou willen delen? Wil je reageren op een van de artikelen in Hollandse Nieuwe of heb je een leuke tip die elke Nederlander zou kunnen gebruiken? Klim in de pen en stuur ons je ingezonden brief of artikel via: magazine@nedverhk.com.

EVEN VOORSTELLEN: Raymond Kwee

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd Raymond Kwee benoemd tot penningmeester van de Vereniging. In het dagelijkse leven is Raymond Chief Financial Officer Hong Kong & China bij ING Bank.

In 2007 kreeg ik de kans voor ING Private Banking in Singapore te gaan werken. Helaas kon dat niet doorgaan, omdat ik hard nodig was tijdens de fusie van Postbank met ING Bank. In 2010, nadat de fusie was afgerond, kreeg ik een nieuwe kans: ik kon kiezen tussen Brussel, Luxemburg-Stad of Hong Kong. De keuze was niet moeilijk, ook al kende ik Hong Kong nauwelijks. Brussel en Luxemburg-Stad verbleken mijns inziens totaal bij het levendige Hong Kong. Voordat ik naar Hong Kong vetrok, dacht ik aardig bekend te zijn met de Chinese cultuur en gebruiken. Etnisch gezien ben ik Chinees, ook al ben ik intussen de zesde generatie die buiten China is geboren (Amsterdam om precies te zijn). Eenmaal in Hong Kong kwam ik er snel achter dat de Chinese gebruiken zoals ik die kende, als erg ouderwets werden beschouwd. Achteraf gezien is dat niet zo vreemd aangezien mijn Chinese gebruiken tijdens vijf generaties in Indonesië niet zijn geëvolueerd zoals dat wel in Hong Kong en China is gebeurd. Het levert soms lachende gezichten op bij mijn lokale collega’s en vrienden. Het komt wel vaker voor dat mensen mij verbaasd aankijken. Ik spreek namelijk geen Kantonees of Mandarijn. In de taxi, het lokale eethuis of de supermarkt krijg ik verbaasde blikken als ik vertel dat ik geen Chinees spreek. Het leverde mij ook een boze taxichauffeur op, die dacht dat ik weigerde Kantonees of Mandarijn te spreken. Hij dacht: “a Chinese with an attitude”. Hij zette mij vervolgens zijn taxi uit! Intussen spreek ik een paar woorden Kantonees en Mandarijn, maar ik heb grote moeite met de uitspraak en klemtoon. Een woord kan door een andere uitspraak zo maar een andere betekenis krijgen. Zo vroeg een man in de lift naar welke verdieping ik wilde. Ik dacht de man in het Kantonees te antwoorden: “tiende verdieping”. Een schaterlach als reactie. Ik bleek “hitsige man” gezegd te hebben. Ik blijf hard oefenen op mijn uitspraak, maar ik zal nog vaak vreemd klinkende uitspraken doen, vrees ik.

Winter 2013 - 2014

20


DESIGN MODE OP MAAT door: Emma Richel

We kunnen het niet over design in Hong Kong hebben

je bijvoorbeeld het gemiddelde lichaam van een Chinese

zonder te spreken over “draagbaar design” ofwel

vrouw met een Nederlandse vrouw vergelijkt. Als westerse

mode. Op straat in Hong Kong zie je dagelijks veel

vrouw is het helaas niet zo simpel als “gewoon een maatje

verschillende kledingstijlen; van hippe tieners in Mong

groter kopen” bij een Chinees kleding merk dat Chinese

Kok tot vrouwen op middelbare leeftijd met glitterende

maatstaven hanteert.

kattenshirts tot welvarende dertigers en veertigers die van top tot teen gehuld zijn in luxe merken. Voor ieders

Het bedrijf waar ik voor werk, Alvanon, onderzoekt in Hong

smaak en budget is van alles te krijgen in de stad.

Kong bovengenoemde verschillen, om voor kledingmerken de juiste maatreeks en pasvorm te bepalen. Op basis van

Behalve

wat

wij

als

consumenten

zien

van

de

onderzoek naar de veranderende lichaamsvormen overal

kledingindustrie, is er ook een gigantische tussen- en

ter wereld, weet Alvanon precies wat het verschil is tussen

groothandel. Enorme hoeveelheden textiel geproduceerd

bijvoorbeeld een Europese vrouw van 35 en een Hong

in Zuid-China komen langs Hong Kong. Om die reden zijn

Kongse vrouw van 20 jaar oud.

de meeste modemerken met hun inkoop vertegenwoordigd in Hong Kong. Maar er gebeurt op modegebied nog veel

AlvaKids App

meer: Hong Kong is een plek waar geïnnoveerd wordt in

We hebben onlangs een nieuwe service gelanceerd voor

de mode.

consumenten: AlvaKids. Dit is een (gratis) dienst voor ouders die op zoek zijn naar de juiste kledingmaat voor

Een vrouw van 35 en een vrouw van 20 hebben niet hetzelfde maatje 38

hun kinderkleding. Via een mobiele app (iOS & Android) en een service op de sites van online kledingwinkels, kunnen ouders profielen maken voor hun kinderen. Deze profielen bestaan uit basisgegevens, zoals leeftijd, lengte en gewicht. Zodra de ouders deze gegevens ingevoerd hebben, kan Alvanon adviseren over de beste kledingmaat. Kinderen hoeven niet meer mee op pad om

Innovatie in maatvoering en pasvorm

kleding te kopen en ouders kunnen met een gerust hart

Een goed kledingstuk is niet uitsluitend afhankelijk van een

online kleding bestellen die zeker weten past. Ouders

goed ontwerp, de juiste stoffen en hoogwaardige productie.

bewaren de profielen en ondertussen laat AlvaKids de

Een cruciaal onderdeel is maatvoering en pasvorm.

profielen meegroeien, zodat ouders in de toekomst ook de

Iedereen weet dat als je maat 38 hebt bij merk A, je niet

juiste maat blijven kiezen.

per definitie dezelfde maat hebt bij merk B. En sommige merken passen gewoon beter dan andere, ondanks dat

Voor meer informatie:

de tailleomvang misschien voor beide merken precies

www.alvanon.com en www.AlvaKids.com

goed is. Deze verschillen komen vooral naar voren als Winter 2013 - 2014

21


MARCEL WANDERS v e r t a a l d d o o r : B a r b a r a M a r k o v its

Dit artikel is een ingekorte vertaling van Lara Day’s interview

maar als je goed kijkt, ontvouwen zich de kleine details

“20 questions with Marcel Wanders” voor Wall Street Journal,

en vernuftige technieken, zoals bij zijn bekende Air Chair.

november 2013

Deze is gemaakt van plastic dat door het gebruik van Magis nieuwe gas-injectie techniek uit één stuk bestaat.

Vandaag de dag heeft hij 50 ontwerpers onder zich in zijn Amsterdamse studio en ontwerpt hij als Art Director voor

Naast het ontwerp van servies voor de business class van

merken als Moooi, B&B Italia, Polyform, Alessi, en Puma.

KLM in 2011 en lampen voor Flos, schuwt Wanders ook het goedkopere en commerciële segment niet. Op de website

Marcel Wanders, afgestudeerd in Arnhem aan de

bij Marks & Spencers zijn sinds kort woonaccessoires te

kunstacademie, is actief over de hele wereld en één van

vinden, die door zijn team zijn ontworpen.

zijn nieuwste creaties is het Mira Moon hotel in Hong Kong. Sinds september 2013 is het hotel geopend en nu al een

Wanders' eigen meubelmerk heet Moooi en hij heeft een

aanwinst voor het hippe Wan Chai. Bij de officiële opening in

interieurwinkel in de Jordaan. In Lane Crawford zijn enkele

november was hij even in town. Ondanks zijn grijze haren en

items van Wanders te koop en de Flos winkel is met zijn

50 jaren, heeft hij een jonge, dynamische uitstraling, als een

lampen te vinden in Wynham street. Voor het inrichten

rockstar. Recentelijk heeft hij besloten niet meer te drinken

van privéhuizen en hotels in Hong Kong, werkt hij samen

en vegetarisch te eten en dat doet hem duidelijk goed. The

met Yoo.com, een architectenbureau dat onder andere

New York Times noemt Wanders niet voor niets 'Lady Gaga

samenwerkt met Philip Starck. Het Mira Moon hotel komt

of the design world'!

uit deze koker.

Hij was een van de eerste ontwerpers voor Droog, een

Tien vragen aan Marcel Wanders:

Nederlandse samenwerking tussen designers sinds de

Wat is een totaal verkeerde opvatting over Design?

jaren 90. Zijn stoel van hout en epoxy maakt nu deel uit

Te denken dat het om functionaliteit gaat. Als iets

van de collectie van The New York Museum of Modern Art.

functioneels is, denk je niet meer aan design. Ik hou van

Op het eerste gezicht lijkt zijn werk simpel en gewoontjes,

dingen die er toe doen.

Winter 2013 - 2014

22


Wat verzamel je?

te laten voelen als ze iets weggooien. We zouden dingen

Ik verzamel videokunst van mensen als Erwin Olaf en

moeten maken, die je überhaupt niet wilt weggooien.

Ryan Gander. Ik laat mensen er ook van genieten en show mijn collectie in het door mij ontworpen Andaz Hotel

Wat is je favoriete tijdsperiode?

in Amsterdam.

De middeleeuwen. Het is een stoere periode met een primitieve, eerlijke kwaliteit waar we iets van kunnen leren.

Wat is jouw obsessie?

Tegenwoordig zijn we teveel bezig met een te gladde,

Cadeautjes geven. Een goed cadeau viert de relatie

perfecte uitstraling. Ik denk persoonlijk dat de waarde van

tussen de gever en ontvanger. Wanneer je de doos opent,

dingen in de oorsprong zit.

voel je; “Wow, je kent me echt”! Wat is je favoriete kleur? Als je genoeg geld had, waar zou je het aan besteden?

Vuur - oranje-geel-rood. Het is niet statisch en beweegt! Maar

Kunst van Wim Delvoye. Tien jaar geleden wist ik al dat hij

dingen zijn niet mooi op zichzelf, maar in samenwerking met

geniaal was, maar toen had ik geen geld om een van zijn

elkaar. Eigenlijk vind ik geel de mooiste kleur. Aan de andere

werken te kopen.

kant, kan het ook vreselijk zijn.

Wat is het mooiste hotel van de wereld?

Wat is het moeilijkste van ontwerpen?

Het Hudson Hotel in New York, nog steeds een icoon op

Het concept. Het waarom. Waarom heb je een nieuw hotel

het gebied van design. Het Oberoi in Agra, India, is ook een

nodig? Waarom moet je een nieuwe theelepel ontwerpen?

meesterwerk.

Dat is het echte proces; iets maken dat het recht heeft om te bestaan. Als je dat kan doen met een theelepel, dan kan je

Wat was je eerste ontwerp ervaring?

het zeker met een hotel.

Het afbreken en opbouwen van dingen. Mijn ouders hadden een winkel en soms brachten mensen kapotte spullen terug.

Wanders' hele oeuvre van meubels, sieraden, electronica

Op mijn zestiende, begreep ik uiteindelijk wat ontwerpen

tot verpakkingen zijn vanaf 1 februari 2014 te zien in het

inhield.

Stedelijk Museum in Amsterdam. De expositie heet “Marcel Wanders: Pinned Up at the Stedelijk”.

Waarom haat je de recycling trend? Het lijkt een manier voor mensen om zich minder schuldig 3293 ING Half Page Ad HR.pdf

1

10/17/12

3:23 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Winter 2013 - 2014

23


DE KUNST VAN HET GEVEN d o o r : Yv o n n e K i m m a n

Na

kleine

Er is een fair trade winkeltje en café op het terrein waar

vrijwilligersorganisatie mijn tijd te hebben besteed aan

drieënhalf

jaar

in

Shanghai

bij

een

naast koffie en thee ook leuke kunstige sieraden, sjaals,

het koppelen van sponsoren aan armlastige kinderen in

kaarten, schalen e.d. verkocht worden. Allemaal afkomstig

de middelbare schoolleeftijd en verder, wilde ik hier ook

van kleine sociale ondernemingen in armlastige landen

betrokken raken bij een non-profit organisatie om een nuttige

waar de werknemers een eerlijke prijs voor krijgen.

invulling te geven aan mijn verblijf. Via twee kennissen werd

Sommige

ik op de Crossroads Foundation attent gemaakt. En na een

naast goederen ook expertise of financiële steun nodig.

rondleiding ben ik er sinds de zomer twee dagen per week

Aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld bedrijven die aan

als vrijwilliger werkzaam. Het uitgangspunt bij Crossroads

maatschappelijk verantwoord ondernemen (willen) doen en

is dat we alles moeten doen wat we kunnen om de mensen

op zoek zijn naar een goed doel of iets kunnen aanbieden.

die in nood zijn te koppelen aan degenen die hulp kunnen

Hiervoor heeft Crossroads Global Hand opgericht: een

bieden. Er worden dus echte ‘kruispunten’ aangeboden.

‘matching’ website waar vraag en aanbod op te vinden zijn.

Het is een bijzondere organisatie waar zo’n 70 vrijwilligers

Zelf ben ik op deze afdeling werkzaam en bekijk en redigeer

fulltime werken. De meesten wonen op het complex zelf, een

de verzoeken om hulp die binnenkomen alvorens ze te

oud militair terrein met barakken tegenover het Gold Coast

publiceren.

non-gouvernementele

organisaties

hebben

hotel. Daarnaast zijn er iedere week zeker 150 anderen die komen helpen. Het is een smeltkroes van nationaliteiten.

Verder

Dit maakt het voor mij een bijzonder leuke en interessante

men in de voetstappen kan treden van iemand die

worden

er

simulaties

aangeboden

waarbij

werkplek.

bijvoorbeeld honger lijdt, blind is, oneerlijk bejegend wordt in het handelsproces. Deelnemers aan deze

De organisatie is begonnen met de distributie van goederen

belevingsprogramma’s

aan mensen in nood. Ik noem het een kringloopwinkel in het

business teams, gemeenschapsgroepen en families. Zo’n

zijn

bijvoorbeeld

studenten,

groot. Veel goederen die de Hongkongse gemeenschap niet

simulatie heeft een grotere impact op je, dan erover lezen

meer nodig heeft, komen hier terecht. Denk aan huisraad,

of een video zien. Voor de zoveelste keer op rij gaat een

kleding, computers – alles in goede staat. Vijftig procent

team naar Davos om tijdens het World Economic Forum

hiervan gaat via maatschappelijk werk naar de armlastige

een simulatie aan te bieden. De kunst van het geven!

Hongkonger, de andere helft wordt verscheept naar mensen in nood over de hele wereld. Onlangs nog naar de Filippijnen

Tijd over? Verhuizen? Niet alles nodig? Kledingkast te

waar de tyfoon Hayan zo veel schade heeft berokkend.

vol? Sinterklaas? Kerst? Lekkere koffie? Expertise delen?

Vele vrijwilligers zijn dagelijks bezig om pakketten voor

Projecten steunen met CSR-geld? Betrokkenheid voelen?

de diverse bestemmingen klaar te maken. Bijna wekelijks

Teambuilding? Denk aan Crossroads!

wordt een container internationaal verscheept en dezelfde

www.crossroads.org.hk

hoeveelheid komt bij de Hongkonger terecht.

Winter 2013 - 2014

24


HIPPE WOORDKUNST d o o r : A n n e m a r e l l e v a n S c h ayik

In Nederland worden elk jaar nieuwe woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd. De Kantonese taal verandert ook dagelijks. Verras je collega eens met een van onderstaande hippe Kantonese termen.

Kantonees

Traditionele Karakters

(Nederlandse uitspraak)

(voor het geval je het liever laat zien)

Streek

Dzong fok

中伏

Jaloers

Po To

葡萄

Censureren

Ho hai

河蟹

Bijnaam C.Y. Leung

Lo(k) baa(t) kau

689 (het aantal stemmen dat hij kreeg)

Jij bent zo luidruchtig!

Lee hot te-ui!

你好頹!

Nederlands

(letterlijk 'river crab')

Winter 2013 - 2014

25


EIFFELTORENS IN CHINA d o o r : B a rd bo ao r ar : M Aadrrki eonvni tes -S Sipmaoans ns

In Hong Kong woonachtige tortelduiven hoeven

product of ontwerp na kunt maken. Sommige architecten

tegenwoordig niet meer helemaal naar Parijs voor

nemen het maken van replica’s dan ook heel serieus…

een romantisch moment onder de Eiffeltoren. Als

het Chateau Zhang Laffitte in Beijing is bijvoorbeeld

inwoners van China kunnen we uit verschillende

opgebouwd uit precies dezelfde Chantilly steen als het

Eiffeltorens dichter bij huis kiezen zoals die van

origineel in Parijs.

Hangzhou, Tianducheng of Shenzen. In de suburbs van China’s razendsnel groeiende steden, bouwen

Een tweede interessante verklaring die Bosker geeft

ontwikkelaars replica’s van complete dorpen als

in haar boek, is dat Chinezen kopiëren om macht

het Oosterijkse Hallstatt of het Engelse Dorchester.

en controle te laten zien. Al sinds de Qing dynastie

Woningen van rijke pariculieren lijken sprekend op

worden tuinen of gebouwen uit overwonnen culturen

het Witte Huis of Versailles. Niemand kijkt er meer

nagemaakt,

want

kopiëren

betekent

evenaren.

van op. In het westen doen we ondertussen lacherig over deze extreme bouwsels maar volgens Bianca

nemen.

Chinezen kopieren al sinds de Qing dynastie om macht en controle te laten zien

Volgens Bosker is er helemaal geen reden om met

Het vermogen om een goede kopie te maken, wordt vanuit

minachting neer te kijken op het kopieerwerk in

de historie gezien als een teken van technologische of

China. Van oudsher worden technieken geleerd door

culturele superioriteit. Een twijfelachtige ‘eer’ dus, om

meesters te imiteren. In het oosten bestaat een meer

Eiffeltorens in China te zien verrijzen. Het getuigt van

genuanceerde kijk op originaliteit. Een kopie is niet per

groeiend zelfvertrouwen van China als economische

definitie een slap aftreksels van het origineel, je laat

krachtpatser.

Bosker, schrijver van het boek Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China, wordt het tijd om deze zogenaamde duplitectuur serieus te

iets van je vakmanschap zien, wanneer je een goed

Winter 2013 - 2014

26


Zo bezien is China’s copy-cat cultuur ook een zelfbewust

‘s werelds grote architecten, stedenbouwkundigen

antwoord op een geschiedenis van onderdrukking en

en sociologen. Een must-read voor iedereen die

dwang. De bewoners van duplitectuur hebben opties.

geinteresseerd is in China’s urbanisatie en architectuur.

Ze kiezen voor Chinees eten, een Japanse auto en een Brits huis… ze zijn als consumenten in staat het leven

Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary

grotendeels zelf in te richten. Het feit dat de Chinese

China, Bianca Bosker.

middenklasse woont in Dorchester, China, ervaren wij misschien als bizar maar is eigenlijk hetzelfde als onze liefde voor reggae muziek of voorkeur om te loungen in Deense design-meubels. Original Copies, is zelf een ontzettend origineel boek, met veel beeldmateriaal en interessante analyses van

GELEZEN HUMANS OF NEW YORK De jonge fotograaf Brandon Stanton fotograafeert sinds 2010 opvallende inwoners van New York en zet deze foto’s op zijn blog genaamd “Humans of New York”. Ook verzamelt hij quotes van deze personages, die hij bij de foto’s plaatst. Inmiddels heeft hij 1.8 miljoen likes op Facebook, trekt zijn blog meer dan een miljoen vaste volgers en heeft hij een boek uitgegeven met ‘oude en nieuwe gezichten’ uit de straten van New York. Bovendien is het concept overgewaaid naar andere steden, waaronder Hong Kong, hoewel nog niet van gelijke omvang en status als de New York editie. Als nieuwkomer in Hong Kong heb ik al vele opvallende en mooie personages gezien op straat. Genoeg input voor een levendig blog over “Humans of Hong Kong” en een mooie kans voor een (hobby) fotograaf om op in te haken? Door: Ivo Gagel, Meer info: humansofnewyork.com

DESIGN IN THE CITY ART MUSEUM (CUHK) De Chinese University is meer dan alleen een universiteit. Het huisvest een kunstmuseum dat als doel heeft verschillende objecten te bewaren, onderzoeken en tentoon te stellen aan de gemeenschap.Tot en met januari 2014 loopt een tentoonstelling van Chinese en Euro-Aziatische goudkunst / kunst van goud daterend van 1500 voor Christus tot 700 na Christus. Door: Annemarelle van Shayik

Winter 2013 - 2014

27


CEES DE BONT d o o r : E m m a R i c hel

Aan de prestigieuze School of Design, een faculteit van

De School of Design is een van de weinige opleidingen in

The Hong Kong PolyTechnic University (PolyU), wordt

Zuidoost Azië waar alle lessen in het Engels aangeboden

onder leiding van Cees de Bont de volgende generatie

worden. De helft van onze medewerkers is niet-Aziatisch

ontwerpers opgeleid om niet alleen te ontwerpen, maar

en de andere helft bestaat uit Hongkongers die vrijwel

ook te innoveren.

allemaal in het buitenland hebben gestudeerd en/of gewerkt. We trekken dan ook veel international studenten

Wie is Cees de Bont?

aan. Zodoende hebben we een enorme diversiteit en

Ik ben sinds twee jaar decaan van de School of Design.

sensitiviteit voor cultuur en dat is belangrijk voor een

Als decaan ben je eindverantwoordelijk voor de faculteit,

opleiding. Onze rol is allereerst een designer op te leiden,

zowel zakelijk als inhoudelijk. Daarnaast begeleid

maar ook een brug te slaan tussen Oost en West en

ik promovendi en doe ik mee aan onderzoek van

ontwerpers wereldwijd te verbinden.

masterstudenten. Daarvoor was ik zeven jaar decaan van de factulteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische

Wat vind je zo leuk aan de School of Design aan

Universiteit Delft en heb ik ongeveer tien jaar bij Philips

PolyU?

gewerkt.

Het is een volwaardige designschool. Wij zijn in één gebouw ondergebracht en onze organisatie is verdeeld

Hoe ben je in Hong Kong terecht gekomen?

over vier basisdisciplines:

Ik kwam voor het eerst in mijn leven in Hong Kong vlak voordat de Britten het gebied overdroegen aan China. Ik

- Product design

werkte destijds voor Philips en ik was meteen enthousiast

- Graphic design

over de stad, de mensen, het eten en het klimaat. Ik

- Interior & environmental design

landde op het voormalig Kai Tak vliegveld en dat alleen al

- Digital media

was een bijzondere ervaring. Ik vond het fantastisch om dat mee te maken. Toen ik in 2011 een telefoontje kreeg

Daarnaast hebben we nu ook opleidingen die zich richten

van PolyU om hun decaan op te volgen, was ik direct

op experience design en interaction design. Het gaat

geïnteresseerd, maar ik moest mijn gezin nog zien te

daarbij om het ontwerpen van interacties tussen mensen

overtuigen. Ik heb mijn vrouw en kinderen meegenomen

en systemen. We hebben ook strategic design, een

voor een verkennende week in Hong Kong en aan het

richting die zich toespitst op branding & design strategy

einde van de week waren ze verkocht!

en tussen design en business in staat. Voor deze nieuwe disciplines komen we iedere keer weer terug bij de vier

Wat vind je leuk aan Hong kong?

basisdisciplines die we daarvoor nodig hebben.

Hong Kong is een plaats waar design belangrijk gevonden wordt. Dat vertaalt zich onder andere naar het nieuwe

Er wordt veel gesproken over innovatie, vind je Hong

gebouw van de School of Design, dat ontworpen is door

Kong daar een goede plek voor?

Zaha Hadid; een wereldberoemde architect die ook het

Er zijn in Hong Kong een aantal innovation incubators

nieuwe voetbalstadion in Qatar heeft ontworpen.

en daar vloeit wel wat technologische innovatie uit voort,

Winter 2013 - 2014

28


maar het merendeel van de investeringen gaat toch naar

Nederland is steeds meer bekend om zijn ontwerpers.

vastgoed en de financiële sector. Men investeert hier niet

Waarom denk jij dat wij daar zo goed in zijn?

graag in een project waarbij de uitkomst nog niet duidelijk

Waar ik trots op ben in Nederland zijn de bekende schilders:

is. Dergelijke risico’s worden in Hong Kong minder snel

Rembrandt, Vermeer en Mondriaan. Vooral Mondriaan is

genomen dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

erg invloedrijk; kijk bijvoorbeeld naar Nijntje van Dick Bruna, daarin zie je duidelijk het kleurgebruik van de kunstenaar

Ik probeer hier verandering in te brengen door modellen

terug.

te ontwikkelen die human-centered zijn; waarbij de eindgebruiker centraal staat en invloed heeft op het ontwerp.

Nederland heeft al honderden jaren een sterke visuele

Als er een opdracht binnenkomt, vragen de ontwerpers

cultuur. Ook de Nederlandse overheid heeft ontwerpen altijd

eerst feedback van experts van andere scholen binnen de

belangrijk gevonden, bijvoorbeeld de PTT vond het destijds

universiteit. Deze experts geven aan of het ontwerp voor hun

belangrijk dat de postbussen op straat en de postzegels er

vakgebied interessant zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, als we

mooi uitzagen. Ook het ontwerp van de oude gulden liet

een medisch project starten, gaan de ontwerpers met hun

duidelijke zien dat de Nederlandse overheid ontwerpers

prototypes naar de professoren van de School of Nursing op

koesterde.

onze campus. Daarnaast biedt het gebouw ook ruimte om prototypes tentoon te stellen aan het publiek, dat kan helpen

Hoe lang wil je nog in Hong Kong blijven?

een idee te verfijnen.

In ieder geval voor drie jaar, want dat is de termijn van een decaan. We hebben het erg naar ons zin en wie weet blijven

Hoe ziet je werkdag eruit?

we langer. Ik raad iedereen aan om een keer langs te komen

Ik stap s’ochtend om half acht op de fiets in Tai Po naar de

bij de Innovation Tower op de PolyU campus. Momenteel

MTR. Dan ben ik om half negen op kantoor en is de hele dag

wordt de laatste hand gelegd aan het gebouw en op 18

volgepland met vergaderingen, omdat ik eindverantwoordelijk

maart 2014 is de grote opening in het bijzijn van de eerder

ben voor de hele faculteit. Bovendien krijg ik vaak bezoekers

genoemde architect Zaha Hadid.

van overal ter wereld; design professionals en hoogleraren die bij de School of Design langskomen. Ook begeleid ik promovendi en schrijf ik hoofdstukken voor boeken en artikelen. Meestal ga ik omstreeks half 7 ‘s avonds weer naar huis.

Winter 2013 - 2014

29


B E AT R I XEIGEN O P PA DESIGN P I ER d o o r : B a r b a r a Mdaor koor :v iEt sn-tS e pBaraens ed

Geïnspireerd door alle creatieve verhalen? Dan is er

The Studio

genoeg zelf te doen in Hong Kong. Hieronder een lijst

www.thestudio.hk in Stanley

met workshops voor jong en oud.

Schilderlessen

Colour my world

The Crafties

www.colour-my-world.com in Aberdeen

thecrafties.com.hk op diverse locaties

Schilderen, werken met diverse materialen, kleien en

Knutselen met alle materialen

ook drama & zanglessen Kley Studio Anastassia's Art House

Kleypotterystudio.web.com op Hollywood Road

arthouse-hk.com in Happy Valley, Repulse Bay, Stanley

Pottenbakken en sculpturen boetseren

Plaza en Sai Kung Schilderen en pottenbakken met eigen art studio’s

Snap! photography and workshops www.snapphotography-hk.com

Swiss Art Studio

Diverse digitale fotografie workshops voor beginners

www.swissartstudio.com.hk in Sai Kung, Mid Levels,

en gevorderden. Beter je camera leren kennen of willen

TST, Kowloon, Causeway Bay

weten hoe je ‘s nachts foto’s maakt? Loop mee met

Voor teken- en schilderlessen

Nina de Vries in a Day at the Park of Night Photo Walk

DESIGN IN THE CITY KING OF KOWLOON De zelfbenoemde ‘King of Kowloon’ Tsang Tsou-choi, staat bekend om zijn kalligrafie graffiti. Hij kwam naar Hong Kong vanuit Guangdong Provincie toen hij 16 jaar was en begon in de jaren 50 met graffiti in openbare plekken, terwijl hij amper geletterd was. Zijn tekeningen begonnen vaak met zijn naam, zijn titel ‘King of Kowloon’ en de leus “down with the queen of England” (in het Chinees), nadat hij ontdekte dat een deel van Kowloon aan zijn grootvader behoorde. Door: Annemarelle van Schayik

Winter 2013 - 2014

30


Cloud Hosting in Hong Kong

Autohuur tarieven all-in vanaf € 23,*- per dag

Starts at

$50

Your hosting gateway to Asia Pacific

/month

Wij spreken Nederlands! Web Hosting

Exchange Hosting

Windows/Linux

Up to 5GB or more

Exchange 2010/2013

Up to 24 Processors

Windows/Linux

Outlook Anywhere

Full Root Access

Apache, MySQL, PHP

Mailboxes up to 25GB

Remote Console

Daily Backups

Webmail

Dedicated IP Address

POP3 / IMAP e-mail

Anti-Spam/Anti-Virus

Snapshot Backup

Anti-Spam/Anti-Virus

Calendar Sharing

24 Hr Technical Support

Web Based Control Panel

ActiveSync for iPhone

Starts at

SIGN-UP NOW! By Phone or through our Website

Starts at

Starts at

$125 /month

$ 50

$ 50 /month

/month

24x7 Technical Support Infralutions operates from different timezones allowing true 24/7 support.

Pay Monthly Free up your IT budget and benefit from a low "pay-permonth-per user" model.

Contact us at:

+852-81999742

www.infralutions.com info@infralutions.com

• Laagste eigen risico • Geen extra verzekeringen bij aankomst • No nonsense voorwaarden

Tan Wee Keong iLink Technlogies

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

Cloud Servers

www.bblcarrental.nl 24 uurs

Schipho l

service

...direct

wegrijd en

!

bb&l_2010_ad_108x140_v2013.indd 1

9/11/13 1:12 PM

Winter 2013 - 2014

31


d o o r : A l e x a n d e r d e N e r ée

Kitty Cheung leert de Nederlanders in Hong Kong Mandarijn. In de Hollandse Nieuwe verklaart zij steeds enkele karakters. In deze editie: de kunst van kalligrafie. Kitty houd er wel van, kalligrafie. Al snel loopt mijn Whatsapp vol met foto's van Kalligrafie die ze mooi vindt. Maar wat is het nou eigenlijk precies, kalligrafie? In de Chinese kalligrafie wordt er gebruik gemaakt van een penseel die door een 'master' in de kalligrafie in een pot met zwarte inkt wordt gedoopt en schrijven maar. Je leert deze vaardigheid op speciale kalligrafiescholen. Kalligrafie heeft een hele lange geschiedenis die ooit begon met het snijden van tekens op het schild van een schildpad. Daarna werd het schild kapotgeslagen en werd de toekomst voorspeld aan hand van de breuklijnen op dit orakel. Later, wanneer de karakters niet meer worden gekrast, maar geschreven met een penseel, ontstaan er verhalen op bamboe stroken geschreven. Een methode die 'jin wen' genoemd werd. Weer later worden de karakters op vazen gezet ('zhuan wen') om via 'xiao zhuan' en 'li wen' uit te komen bij wat tegenwoordig wordt gedaan zodat je

kalligrafie 书 法 shū fǎ penseel 毛 笔 máo bǐ

'master' in de kalligrafie 书 法 家 lín shí wū kalligrafiescholen 书 法 学 shū fǎ xué orakel script 甲 骨 jiǎ gǔ 'kai wen' 楷 文 kǎi wén

ook kunt typen 'kai wen'. Hoe het ook heet, kalligrafie heeft zijn belangrijke plek in de Chinese cultuur weten te behouden. De reden dat op kantoren en in huizen Chinese spreuken worden opgehangen, is de overtuiging dat door wat je wilt bereiken in het leven aan de muur te hangen, het doel sneller wordt behaald. Baat het niet dan schaadt het niet, sterker nog, je houdt er aardige decoratie aan over.

Winter 2013 - 2014

32

字 zì

cultuur 文 化 wén huà

文 wén

院 yuàn


DEEP.

GAIN WISE www.hkwj-taxlaw.hk

Innovative investing Based on 80 years of looking ahead As an investment pioneer, we have been innovating since the day our company was founded in the Netherlands. Leveraging our local knowledge globally, we offer our clients investment solutions with a proven track record. Explore the opportunities at www.robeco.hk

Important Information Issued by Robeco Hong Kong Limited, licensed and regulated by Securities and Futures Commission of Hong Kong.

0073_Adv_Dutch mag Hong Kong_165x127mm.indd 1

05-09-13 15:42


BESTUUR NEDERLANDSE VERENIGING I Hong Kong 2013/2014 Voorzitter: Rinske Kuiper - vz@nedverhk.com

Penningmeester: Raymond Kwee - treasurer@nedverhk.com Secretaris: Yen Fai Chau - vraag@nedverhk.com Ledenadministratie: Margot Venhoek - ledenadmin@nedverhk.com Evenementen: Marloes Heijink en Alice Tjia - evenementen@nedverhk.com Communicatie: Marleen Kokke-Jansen - nieuws@nedverhk.com Redactie HN: Aafke van Daelen - magazine@nedverhk.com Sponsorzaken: Yukkie Ngay - sponsor@nedverhk.com Algemeen: Roald Andersen-Roed - webmaster@nedverhk.com

Winter 2013 - 2014

34


E V E N E M E N T EN

De Nederlandse Vereniging in Hong Kong heeft als doel de saamhorigheid onder de Nederlanders in Hong Kong te bevorderen. Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert uiteenlopende evenementen voor de leden en hun vrienden. Lees hier welke evenementen er de komende maanden (onder voorbehoud) zullen plaatsvinden. Voor meer actuele informatie:

Website:

www.nedverhk.com

Nieuwsbrief:

nieuws@nedverhk.com

Facebook:

facebook.com/nedverhk

HIGHLIGHTS 2014 (ONDER VOORBEHOUD) MAANDELIJKSE BORREL IN BAR LINQ

Oranjebal

maart

Kom elke eerste donderdag van de maand,

Schaatsen

maart

vanaf 19:00 uur, naar de borrel in bar Linq.

Paasfeest

april

Linq vind je op nr. 35 Pottinger Street, tussen

Vrijmarkt

mei

Lyndhurst Terrace en Hollywood Road. Voor

Leids Ontzet

mei

iedereen zijn de eerste twee drankjes op kosten

Dragon boat races

juni

van de Nederlandse Vereniging, en de hele

Algemene Ledenvergadering

oktober

avond gelden er happy hour prijzen!

Sinterklaasfeest

december

De Verenging organiseert ook regelmatig Kijk voor meer informatie op: www.nedverhk.com

koffieochtenden. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar: evenementen@nedverhk.com Kijk voor meer informatie op: www.nedverhk.com

LID WORDEN Als lid van de Nederlandse Vereniging ontvang je niet alleen de Hollandse Nieuwe, maar krijg je ook tegen een gereduceerd tarief toegang tot alle evenementen die de Vereniging organiseert. Daarnaast word je altijd op de hoogte gehouden van de Nederlandse ontwikkelingen in Hong Kong door middel van nieuwsbrieven. De kosten van het lidmaatschap voor 2013-2014 bedragen: Lidmaatschap Eenmalige inschrijfkosten

Individueel HKD 450 HKD 50

Familie (v.a. 2 pers.) HKD 900 HKD 100

Studenten HKD 250 HKD 0

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 31 juni. Stuur een e-mail als je lid wilt worden of gegevens wilt wijzigen naar: ledenadmin@nedverhk.com

Winter 2013 - 2014

35


OUTDOOR LIVINGROOMS

DOOR FLORENCE JONKERS

Sinds 2012 werk ik voor DEDON, een internationaal bedrijf

De LOUNGE collectie bestaat uit aparte units waarmee je

in buiten/tuinmeubelen. Bij DEDON werken we met erkende

verschillende zitcombinaties kunt maken tot wat wij noemen

internationale designers. Van Jean-Marie Massaud en Philippe

een ‘outdoor living room’. Bijvoorbeeld een zithoek, een nis

Starck tot aan Toan Nguyen en Nederlander Frank Ligthart.

of terras. Deze flexibiliteit komt vooral in Hong Kong goed van pas, waar mensen regelmatig verhuizen en zich daarom steeds

Frank Ligthart is als Industrieel Designer onder andere

moeten aanpassen aan nieuwe ruimtes.

verantwoordelijk voor DEDON’s LOUNGE-collectie. Deze collectie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het

Veel

Research & Development team in DEDON’s eigen fabriek in

vlechtwerkspecialisten in DEDON’s fabriek in Cebu. Na het

van

onze

de Filipijnen. Dankzij de tijdloze vormgeving is de collectie een

arbeidsintensieve weefproces worden de items verscheept

groot succes. Ik zie de Nederlandse achtergrond zeker terug in

naar showrooms en klanten, verspreid over de hele wereld.

het design; de collectie is ontdaan van overbodigheden en wat

Sommige items blijven dichtbij en vinden in Hong Kong hun

overblijft zijn strakke lijnen en een heldere vorm.

uiteindelijke thuis. Kom gerust een keer kijken in onze showroom in de Hong Kong!

Winter 2013 - 2014

36

items

zijn

handgemaakt

door


NL@HK CONSULAAT-GENERAAL DER NEDERLANDEN

Vice-voorzitter: Eva Ryelandt

www.hollandinhongkong.org

Tel. 9210 0012

Facebook: facebook/com/hollandinhongkong Twitter: @NLinHongKong Consulaire zaken: china-ca@minbuza.nl Algemene informatie:

Secretaris: Vicky Koster Tel. 9221 3035 infodbdi@gmail.com

information@netherlands-cg.org.hk

Penningmeester: Aukje Vestjens

Room 2402B, 24/F

Tel. 9858 5902

Great Eagle Centre, 23 Harbour Road

dbditreasurer@gmail.com

Wanchai, Hong Kong Tel. 2599 9200

Leerkrachtcoรถrdinator: Esther Algera Tel. 6900 2708

Consul-Generaal: Wilfred Mohr hon-cdp@minbuza.nl

De Oranje Sampan, HK Island Directeur: Froukje Kamoschinski

DUTCH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG www.dutchchamber.hk Room 2402B, 24/F

Tel. 5598 8045 directeur@oranjesampan.org Voorzitter: Bregje van Bragt

Great Eagle Centre, 23 Harbour Road

voorzitter@oranjesampan.org

Wanchai, Hong Kong

Secretaris: Louis Kuijs

Voorzitter: Robert Scholten General Manager: Jacqueline Baud Tel. 2815 2801 info@dutchchamber.hk

secretaris@oranjesampan.org Officemanager: Mildred van Beelen-Feenstra officemanager@oranjesampan.org Penningmeester: Arnout van Rijn penningmeester@oranjesampan.org

DUTCH HOCKEY CLUB

Stichting Nederlandse School Hong Kong (SNSHK),

www.dutchhockeyclub.hk

Hong Lok Yuen

Voorzitter: Franca Kurpershoek-Hekster

Voorzitter: Sebastiaan Gruijters

Tel. 9858 4558

Tel. 6112 6723

contactus@dutchhockeyclub.hk

voorzitter.snshk@hotmail.com

Penningmeester: Koene van Aalst

Penningmeester: Jan Aart van der Steen

Tel. 9810 6619

Tel. 9858 3377

members@dutchhockeyclub.hk

penningmeester.snshk@hotmail.com

DHC Hockey Stars (4-12 jaar oud)

Secretaris: Caroline Heyndrickx

kids@dutchhockeyclub.hk

secretaris.snshk@hotmail.com

NEDERLANDS ONDERWIJS IN HONG KONG www.nederlandseschoolhk.com Discovery Bay Dutch Institute (DBDI) Discovery College, 38 Siena Avenue. Voorzitter: Eduard Wehry Tel. 2914 2169 / 6053 0619

Winter 2013 - 2014

38


BEFORE AFTER

Lighting can change much more than just the light. It’s amazing how lighting can transform the whole atmosphere in a room.

To demonstrate this, Philips has done a series of Lightovers in real people’s homes, dramatically improving the ambiance using the latest LED lighting. Scan the QR code to watch this lightover and discover more at philips.com/seewhatlightcando. Philips LED Lighting. See what light can do.

Winter 2013 - 2014

39


Some results are harder to keep private

1

#

Most Financially Stable and Reputable Private Bank in Asia 2013 Best Global Private Bank in Asia 2013* Best Global Private Bank in Hong Kong 2013** Best Global Private Bank in Singapore 2013*

ABN AMRO Private Banking is inspired and grateful to be voted by our clients as the leading global Private Bank across Asia. Constantly re-inventing ourselves to serve you even better, our commitment to Asia has remained unchanged since 1826. We thank you for your confidence in us. We would be delighted to show you how our award-winning team of experienced and dedicated client service professionals can deliver bespoke wealth management solutions, highly relevant and tailored to your needs. To arrange a personal meeting, please contact us at joyceman@hk.abnamro.com www.abnamroprivatebanking.com

* As voted by High Net Worth Individuals with more than USD25 million Assets Under Management in the Asiamoney Private Banking Poll 2013 ** As voted by High Net Worth Individuals with USD1-5 million and more than 25 million Assets Under Management in the Asiamoney Private Banking Poll 2013

Profile for Hollandse Nieuwe Magazine

HN 2013-2014 Winter  

HN 2013-2014 Winter  

Advertisement