Page 1

AA_fullcolourU.eps ABN AMRO full-colour for uncoated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm


Growth and opportunities As one of the world's leading food and agribusiness banks, Rabobank has a deep understanding of clients' needs throughout the value chain. We have the world's largest dedicated food and agribusiness research team with expertise and experience to spot opportunities for growth and investment. With our extensive network and client intimacy, we are renowned experts. We have solid insights into global food and agribusiness developments before they happen. Opportunities for growth are out there. We'll help you find them.

Finding opportunities. To help you grow. Financial Experts in Food and Agribusiness

www.rabobank.com


COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Het tijdschrift de Hollandse Nieuwe

04 Voorwoord Voorzitter

wordt uitgegeven voor de leden van de Nederlandse Vereniging in Hong Kong en verschijnt vier keer per jaar. De Hollandse Nieuwe is altijd op zoek naar bijdragen. Onderwerpen die in de meest brede zin interessant zijn voor Nederlanders in Hong Kong zijn van harte welkom! Kopij en/of foto’s graag sturen

05 Voorstellen 06 Evenementenverslagen Dragon Boat races Koff ieochtend

08 Algemene Ledenvergadering Begroting 2012-2013 15 Evenementenkalender

naar: magazine@nedverhk.com.

16 Student in Hong Kong

De redactie behoudt zich het recht voor

17 Op zoek naar een boek

om artikelen die kwetsend of beledigend

19 Op de klapstoel

zijn niet te plaatsen en bijdragen te redigeren, in te korten, of naar een

21 Kunst & Design

volgend nummer door te schuiven.

23 Kids Only

De redactie bestaat uit: Annelotte Dekker, Annemarelle van Schayik, Caroline den Daas-Pennings, Ente Breed, Marleen Spreeuwenberg-Walz en Rinske Kuiper

Sponsors van de Nederlandse Vereniging Gold Sponsors ABN AMRO

Nederlandse scholen in Hong Kong Superspiegel

26 NL.org @ HK

Dutch Hockey Club Hong Kong Dutch Chamber of Commerce Kennismaken met de Consul-Generaal Nederlandse Wereldwijde Studenten

30 Overleven in Hong Kong 32 Welzijn

Hardlopen Een laatste afscheid

34 Eet smakelijk

Rabobank

Hollandse trek DiningCity Mooncakes

Silver Sponsors

37 Van Congee tot Mahjong

Philips

BB&L Car Rental ING Groep KLM the Dutch

38 Kitty verklaart 40 Wijzigingen 41 Lid Worden 42 Feitjes

Foto voorpagina door: Kees Metselaar Opening Holland Village in het centrum van Hong Kong op 1 november 2007, toen het 150 jaar geleden was dat de eerste diplomatieke betrekkingen tussen Hong Kong en Nederland werden gelegd. www.nedverhk.com


VOORWOORD VOORZITTER Dag Nederlanders in Hong Kong, Welkom thuis! Na een vakantie in Nederland, of misschien

Dus ik kocht een talencursus en was al snel lekker

na de eerste keer afscheid op weg naar Hong Kong,

op weg met mijn Kantonese woordenschat. Maar op

is het ‘gewone leven’ weer begonnen. In hoeverre we

diezelfde dag, ruim voor vertrek uit Nederland, hadden

natuurlijk van 'gewoon' kunnen spreken in deze stad. Ik

we ons al aangemeld bij de Vereniging en mijn vriend bij

heb afgelopen maanden in Hong Kong doorgebracht en

de Nederlandse hockeyclub. Dat was misschien al een

niets was zoals vorig jaar. Een jaar geleden genoot ik van

teken... Nu twee jaar later ben ik omgeven door een

elk weekend zon, zee en strand. Dit jaar stond de zomer

fantastische groep mensen, maar anders dan gedacht

in het teken van veel regen, drie tyfoons in één maand

zijn dat toch vooral Nederlanders; en ik vind het heerlijk!

en afscheid van vrienden. Voor het eerst begon ik een

Zo ver van huis wonen we in een klein Nederlands dorp,

nieuw levensjaar in het buitenland en zat ik een Algemene

waarin we praten over hoeveel kilo kaas we dit keer in

Ledenvergadering (ALV) voor.

onze koffer hadden, hoe we toch op een handige manier kroketten zouden kunnen vervoeren en hoe leuk het is dat

Ook de Vereniging heeft niet stil gezeten deze zomer:

Starbucks stroopwafels verkoopt. Wel klagen we hier maar

we hebben gegeten met een deel van onze fantastische

weinig over het weer, dat zouden we meer moeten doen!

vrijwilligers en nieuwe bestuursleden zijn geworven. De voorbereidingen van het eerstvolgende evenement, het

Ik hoop dat u net zo geniet van de Hollandse enclave als

Leidens Ontzet, zijn in volle gang, de ALV en de eerste

ik. En ach, ongemerkt pikken we toch maar veel op van

borrel zijn al achter de rug en hier heeft u de eerste

de Hongkongse cultuur, van de mensen en de taal, alleen

Hollandse Nieuwe van dit verenigingsjaar in handen.

wellicht iets minder snel dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast hebben we onze nieuwe Consul-Generaal Wilfred Mohr en zijn vrouw Ellen de Muinck Keizer

Ik wens u veel leesplezier over nog meer leuke

welkom mogen heten. Dit alles gaat natuurlijk niet

Nederlandse zaken en hoop iedereen te zien op de borrel

vanzelf, dus - zoals ik ook tijdens het etentje en de ALV al

en de andere activiteiten, te beginnen met het Leidens

heb gezegd: vrijwilligers en bestuur ontzettend bedankt

Ontzet!

voor jullie inzet! (Mocht het na het lezen van deze HN ook beginnen te kriebelen, schroom dan vooral niet om te mailen, alle hulp is meer dan welkom en het is bovendien erg leuk betrokken te zijn!)

Met veel groeten,

Rinske Kuiper

Voorzitter Nederlandse Vereniging in Hong Kong

Dit opschrijvend, vraag ik me af of wij Nederlanders in Hong Kong nou eigenlijk een beetje integeren? Of hangen we toch wel erg aan onze Hollandse 'roots'? Ik dacht na een eerdere buitenland ervaring in Frankrijk dat ik net als toen een groot netwerk van buitenlandse vrienden zou opbouwen. Ik zou, ook net als toen, me de taal van het land helemaal eigen maken.

Vrijwilligersdiner Foto's door: Rinske Kuiper

Herfst 2012

4


VOORSTELLEN Mijn naam is Ente Breed en ik draai nu meer dan twee jaar

We zitten allemaal op onze eigen wijze in hetzelfde

mee in het bestuur van de Nederlandse Vereniging. Hierbij

schuitje, of misschien beter: dezelfde junk. Hoe doen die

heb ik veel leuke, enthousiaste, inspirerende Nederlanders

gekke Hollanders het hier? Hoe vinden ze hun eigen weg?

leren kennen die er in Hong Kong het beste van proberen

Waar vinden ze hun lekkernijen? Hoe gaan ze om met de

te maken.

mooie en moeilijke dingen die op hun internationale pad komen? De pagina's die volgen staan vol met verhalen,

In mijn huidige bestuursfunctie ben ik verantwoordelijk

beschrijvingen en foto's die antwoord geven op deze

voor de communicatie van de Nederlandse Vereniging.

vragen.

Ik zal proberen de Nederlanders in Hong Kong op de hoogte

Maar dat is nog niet genoeg. Er is nog veel meer dat we

te houden van wat er zoal

onderling kunnen delen. Dus schroom niet: kom maar op

gaande is in onze gemeenschap.

met je ervaringen, vragen en plaatjes! Heb je iets leuks te

Hierbij maak ik gebruik van de

vertellen? Heb je een mooi plaatje geschoten? Weet je een

website www.nedverhk.com,

interessant evenement? Wil je reageren op een artikel?

onze Facebookpagina, digitale

Staat er iets niet (goed) op de website? Heb je tips? Wil je

nieuwsbrieven en het tijdschrift dat

iets weten? Laat het mij en de Nederlanders in Hong Kong

je nu in handen hebt: de Hollandse

weten via:

Nieuwe. Nieuwsbrief

- nieuws@nedverhk.com

In deze editie stellen de

Facebook

- www.facebook.com/NedVerHK

bestuursleden zich aan de lezers

Website

- www.nedverhk.com

voor. Daarnaast laten we je kennismaken met de nieuwe

Hollandse Nieuwe - magazine@nedverhk.com

Consul-Generaal en enkele organisaties die zich in Kong

Volgende editie

Kong op verschillende manieren bezighouden met Nederlanders.

- Thema

- De Slang

- Deadline - 4 november

Ente Breed

Communicatie Nederlandse Vereniging in Hong Kong

Ik ga altijd met veel plezier naar de maandelijkse borrels van de Nederlandse Vereniging. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten of om oude bekenden te zien. Voor de Vereniging is het ook een uitstekende manier om mensen aan te spreken of ze interesse hebben om mee te helpen. Van de huidige bestuursleden heb ik de meeste voor het eerst ontmoet tijdens een borrel. Ook de opzet van de borrels is door de jaren heen veranderd. Waar we vroeger nog elke maand van locatie wisselden hebben we nu Linq tot onze

Yen Fai Chau

Secreatis Nederlandse Vereniging in Hong Kong

“stamkroeg� gemaakt. Ook het publiek is enigszins veranderd en is net als Hong Kong dynamisch en fascinerend.

Herfst 2012

5


EVENEMENTENVERSLAGEN

Dragon Boat races zaterdag 23 juni 2012 Stanley Beach

Op zaterdag 23 juni was het weer zover: het Dragon Boat festival!! Het dames-en-heren-team van de Nederlandse Vereniging had al vanaf maart hard getraind om de Dragon Boat zo snel mogelijk over een afstand van 270 meter te roeien. Opgezweept door drums en aangemoedigd door vele Nederlanders op de supporterboot, zetten de roeiers een nog betere tijd neer dan vorig jaar.

Dragon Boat foto's door: Bas en Beatrijs Heijens

Herfst 2012

6


Mijn naam is Gouke van Voorst en ik coรถrdineer de evenementen voor de Nederlandse Vereniging. Ik woon nu bijna vijf jaar in Hong Kong met mijn man en twee kinderen en vermaak me nog steeds prima. Ik besteed behoorlijk veel van mijn tijd aan het organiseren van de evenementen, maar werk daarnaast ook als bootcamp trainer. Een andere interesse van mij is gezond eten, vandaar dat je af en toe een stukje van mij over gezondheid of sport in de 'welzijn' rubriek van de Hollandse Nieuwe zult tegenkomen. Ook heb ik een website over dit onderwerp: www.defruiteters.nl.

Gouke van Voorst

Evenementencoordinator Nederlandse Vereniging in Hong Kong

Foto door: Jouk Oosterhof

Koffieochtend dinsdag 11 september 2012 residentie Consul-Generaal, The Peak

De koffieochtend is een goede gelegenheid voor Nederlanders die nieuw zijn in Hong Kong om elkaar, maar ook reeds ingeburgerde Nederlanders, te ontmoeten. Traditiegetrouw is de eerste koffieochtend van het nieuwe verenigingsjaar gehouden op de residentie van de Consul-Generaal en zijn vrouw. En laten zij zelf nu net de nieuwste Nederlanders van die ochtend zijn! De ruim 20 aanwezigen zijn hartelijk door hen verwelkomd waarna we genoten hebben van koffie, thee, appeltaart en nog veel meer heerlijkheden. Er ontstonden geanimeerde gesprekken en er zijn de nodige contacten gelegd, precies waarvoor zo'n ochtend bedoeld is. We willen Consul-Generaal Wilfred Mohr en mevrouw Ellen de Muinck Keizer nogmaals hartelijk bedanken voor de warme ontvangst en de zeer gezellige ochtend!

Mariska Kes

Evenementencommissie

Herfst 2012

7


ALGEMENE LEDENVERGADERING Notulen van de 62e Algemene Ledenvergadering van de

doel, een traditie die de Nederlandse Vereniging graag

Nederlandse Vereniging te Hong Kong, op 04 september

voortgezet zou zien. Dit jaar is er met de veiling tijdens

2012 in Delaney’s, Hong Kong

het Oranjebal HK$100.700 opgehaald voor Child Welfare Scheme (CWS), een organisatie die Nepalese kansarme (wees)kinderen helpt hun leven op te bouwen.

1. Opening De voorzitter, Rinske Kuiper, opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) om 20.00 uur. Ze heet de

2. Notulen van de 60e Algemene Ledenvergadering d.d.

aanwezige leden welkom; in het bijzonder de oud-

27 september 2011

voorzitter Willem Jan Hoogland, de echtgenote van de

Rudolf Hollander vraagt of alle actiepunten van vorig

nieuwe Consul-Generaal; mevrouw Ellen de Muinck Keizer

jaar tot uitvoering zijn gebracht. Voor een aantal

en de toekomstige bestuursleden Yukkie Ngay en Roald

actiepunten is dit het geval, zoals het organiseren van een

Anders. Rinske heeft met veel trots en plezier haar eerste

tennistoernooi.

jaar als voorzitter van de Nederlandse Vereniging beleefd en stelt de bestuursleden voor:

3. Verslag van het bestuur over de gang van zaken

-

Pierre de Rooij, Penningmeester en vicevoorzitter

gedurende Verenigingsjaar 2011-2012

-

Yen Fai Chau, Secretaris

Algemeen: Rinske benadrukt dat ze heel blij is samen te

-

Hilde Kerstens, Evenementencoördinator

werken met een team van doorgewinterde bestuursleden.

-

Mariska Kes, Ledenadministrator

Zonder hen zou het voorzitterschap een zeer zware

-

Gouke van Voorst, Webzaken

taak zijn. Een constant bestuur is belangrijk voor een

-

Dennis Plomp, Sponsorcoördinator

vereniging waar nieuwe mensen bij het bestuur komen

-

Ente Breed, Algemeen bestuurslid

die met behulp van de meer ervaren bestuursleden een hoop kunnen leren. Zo valt er geen groot gat tussen twee

De doelstelling van de Nederlandse Vereniging in Hong

besturen en hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden.

Kong is als Nederlands sociaal centrum de saamhorigheid

Afgelopen jaar heeft Marleen Walz het bestuur verlaten,

onder de Nederlanders in Hong Kong te bevorderen.

maar is ze nog steeds betrokken bij de redactie van de HN. Ook hebben we afscheid genomen van Helen Yong;

Dit doen we doormiddel van talloze activiteiten voor groot

Mariska Kes heeft haar plaats ingenomen.

en klein, nieuwsbrieven en de Hollandse Nieuwe (HN). Elk jaar proberen we geld in te zamelen voor een goed

De evenementen in 2011-2012 zijn zeer goed bezocht. De

12 september, 2012 - Overhandiging cheque opbrengst Oranjebal aan CWS

Herfst 2012

8


Nederlandse Vereniging hecht veel waarde aan een goede

bedankt hem voor het openstellen van zijn residentie.

onderlinge band tussen de drie Nederlandse 'pilaren' in

Omdat het de dag voor de vrijmarkt flink had geregend

Hong Kong: het Consulaat-Generaal, de Dutch Chamber

werd het evenement verplaatst naar de voortuin. Ondanks

en de Nederlandse Vereniging. Door het promoten van

dat hadden de kinderen het naar hun zin.

elkaars activiteiten proberen we een zo groot mogelijke opkomst te realiseren. Ook werken we graag samen

Het Oranjebal had dit jaar als thema 'Moulin Rouge'. Net

met de Dutch Hockey Club en de Nederlandse scholen.

als vorig jaar werd het in de Verandah georganiseerd, met

De voorzitter benadrukt dat de Nederlandse Vereniging

onder andere Eight Securities en ABN Amro als sponsors.

niet zonder de inzet van de Nederlanders in Hong Kong

Ook hadden bedrijven zoals Philip prijzen gesponsord

kan. Ze bedankt de sponsors voor hun steun: zonder hen

voor het goede doel. Met dezelfde trainer voor de Dragon

zouden de vele evenementen niet gerealiseerd kunnen

Boat races als het jaar ervoor behaalden we dit jaar een

worden.

beter resultaat. Het feest kwam iets langzamer op gang. De sponsors voor dit evenement waren Matthey Hoyle en

Evenementen: Hilde neemt de gelegenheid om de

HKWJ Tax Law, waarbij Heineken het bier sponsorde.

vrijwilligers te bedanken: zonder hen kunnen we de evenementen niet organiseren.

De borrels werden afgelopen jaar goed bezocht. De locatie was net als het jaar daarvoor Linq. Deze bar was soms

Het jaar begon met het Leidens Ontzet. Het was een groot

wat klein door de betere opkomst, maar de Vereniging wil

succes was, met twee keer zoveel deelnemers als vorig

graag een vaste locatie voor de borrels. Voor aankomend

jaar. Het evenement werd, net als vorig jaar, georganiseerd

jaar wordt er gekeken of er geschikte grotere ruimtes zijn.

in de South Bay Beach Club, met ING als hoofdsponsor.

Twee grote activiteiten waren begroot maar werden niet

De pink dolphins toer verving de stadswandeling. Met

georganiseerd. Dit was het gevolg van een overvolle

een junkboot gingen we richting Lantau Island om de

evenementenagenda en de afzegging van de Nederlandse

dolfijnen te zien. Daarna keerde de boot richting Hong

schrijvers die we hadden uitgenodigd. De eerste

Kong en werd het evenement afgesloten in Red Bar.

koffieochtend van het huidige jaar vindt binnenkort plaats

Het was een evenement dat zeer gewaardeerd werd

bij de nieuwe Consul-Generaal.

door zowel groot als klein. Gwendolyn Vierstraete was hoofdverantwoordelijke voor het Sinterklaasfeest. Het was

Ledenverloop: Volgens Mariska heeft de Nederlandse

traditiegetrouw weer een goed evenement.

Vereniging nu 795 leden, bestaande uit -

482 volwassenen (waarvan 40 aspirant leden)

Een voorstel van Joop Litmaath in de ALV van 2011 was

-

313 kinderen.

het organiseren van een tennistoernooi. Joop heeft zelf

-

Verdeeld over 285 huishoudens

meegeholpen met het organiseren van het evenement in de Country Club. Twintig deelnemers streden om de door

Het ledenaantal is met 48 leden gegroeid ten opzichte van

Philips gesponsorde prijzen. Vanwege het grote succes

vorig jaar. Een aantal openstaande contributies moet nog

gaan we het evenement ook dit jaar weer organiseren.

verwerkt worden. Hieruit zal blijken of sommige leden al

De Kerstborrel werd samen met de Dutch Chamber

uit Hong Kong zijn vertrokken, of dat ze geen lid meer

georganiseerd in W52 op Wyndham Street. Het was een

willen zijn. Het gaat hierbij om 15 leden.

evenement waar deelnemers op een zeepkist kort over hun eigen bedrijf konden vertellen.

Sponsorzaken: Er zijn in de Nederlandse Vereniging op dit moment drie groepen sponsoren, te weten: Gold,

Bijna 30 kinderen deden met veel plezier mee met het

Silver en Evenementensponsoren, aldus Dennis. Voor het

schaatsfeest in februari. Dit jaar werd de film De Heineken

verenigingsjaar 2012-2013 zijn ABN Amro, Philips en de

Ontvoering vertoond in de Agnes B Zaal in Wan Chai.

Rabobank onze Gold sponsors. We zijn heel erg blij hen te

Er waren 51 aanwezigen. Kinderen vierden Pasen op

kunnen behouden.

een mooie dag in de tuin van de Consul-Generaal. Hilde

Herfst 2012

9


Voor wat betreft de Silver sponsoren blijven KLM, BB&L

Samenvattend zijn we redelijk positief over het afgelopen

Car Rental en ING onze financiële supporters. Ondanks

jaar en de commitment voor het aankomend jaar. We

de splitsing van ING in bank en verzekeraar, zullen beide

kunnen ons verheugen op de ondersteuning van een

bedrijfsonderdelen ons sponsoren in het aankomende

flink aantal bedrijven zonder wiens steun wij niet kunnen

verenigingsjaar. Links Concept en Ageas hebben echter

draaien. We moeten echter altijd op de economische

helaas besloten de sponsoring niet te continueren. Voor

omstandigheden letten en door fusies en overnames kan

Ageas, voorheen Fortis Insurance, ligt de voornaamste

een sponsor wegvallen. We moeten daar zo goed mogelijk

reden in het feit dat het bedrijf steeds minder een

op inspelen, door bijvoorbeeld het zoeken naar nieuwe

Nederlands karakter heeft. Als nieuwe Silver sponsor

financiële supporters en ook door in te zetten op de

hebben we recentelijk The Dutch Cheese and More mogen

sponsoring van specifieke evenementen. Hierbij willen we

verwelkomen. Bovenop de sponsoring willen ze al onze

nogmaals alle bedrijven bedanken die ons afgelopen jaar

leden tien procent korting aanbieden op de aanschaf

hebben gesponsord.

van kaas en wijn. In totaal verwacht de Nederlandse Vereniging HK$155,000 aan inkomsten van onze vaste

Webzaken: Gouke geeft aan dat de website toe is aan

sponsoren.

een update. We hebben afgelopen jaar besproken welke mogelijkheden we graag willen hebben, zoals

Een andere belangrijke groep zijn onze evenementen-

aanmeldingen en betalingen van evenementen via de

sponsoren: bedrijven die een specifiek event financieel

website. We zullen in het aankomend verenigingsjaar hard

ondersteunen. Voor een deel waren dat afgelopen jaar

aan de nieuwe website werken.

dezelfde bedrijven als de algemene sponsors (ABN Amro, ING en Philips). Voor een deel zijn dit ook andere

Nieuwsbrieven worden minimaal één keer per maand

bedrijven: 8 Securities, Ahlers Logistics, HKWJ Tax Law &

verstuurd. Wanneer er in die maand veel activiteiten zijn

Partners, Matthew Hoyle Financial Markets, Orangefield

worden er meerdere nieuwsbrieven uitgestuurd om een

en Robeco willen we specifiek noemen en bedanken. Bij

evenement te promoten of mensen te herinneren zich aan

met name onze grotere evenementen, zoals het Oranjebal,

te melden voor een evenement.

het Leidens Ontzet, maar ook bij het Dragonboaten, zijn we goed in staat gebleken sponsors geïnteresseerd

Naast een website, hebben we ook een Facebookpagina.

te krijgen. We hebben hiervoor in totaal HK$185,000

Daar zien we groei in, met momenteel 255 fans. Willem

ontvangen.

Hoogland vraagt of we gemeten hebben hoeveel bezoekers er zijn geweest op de website en wat er is

Willem Hoogland vraagt waarom Links Concept is gestopt

gedaan aan de nieuwe website. Voor de Nederlandse

met de sponsoring. Dennis legt uit dat de relatie met Links

Vereniging heeft een website verschillende functies,

Concept goed was, maar dat zij te weinig terugzagen van

waaronder het bijhouden van het ledenbestand. Daarom is

hun sponsoring. Het was erg moeilijk te onderbouwen hoe

een groot aantal bezoekers niet zo belangrijk. Het nut van

hun sponsoring kon worden vertaald in resultaten, daarom

een goede, up-to-date website wordt weldegelijk ingezien.

is de sponsoring voor een jaar gestopt.

De eerste stappen hiervoor zijn al gezet.

Tot de laatste groep sponsoren behoren de bedrijven

Theo Bosma vraagt wat de kosten zijn voor de website. De

die producten ter beschikking hebben gesteld voor onze

huidige site met ledenadministratie kost HK$5,000 per jaar.

evenementen. Denk hierbij aan de prijzen van Philips voor het tennistoernooi, het bier van Heineken bij de

Algemeen/Redactie: Ente was afgelopen jaar algemeen

Dragonboat, het vervoer van de filmbanden door Martinair

bestuurslid. Toen Marleen Walz stopte met de redactie

Cargo en de stickers van Permanento die zijn gebruikt

van de Hollandse Nieuwe (HN), heeft Ente deze functie

voor het Oranjebal. De overige bedrijven die prijzen ter

overgenomen.

beschikking hebben gesteld voor de veiling van de “lucky draw” bij het Oranjebal zijn te veel om op te noemen.

Herfst 2012

10

Op dit moment heeft de HN een enthousiaste redactie,


bestaande uit: Annelotte Dekker, Annemarelle van

naar het buitenland zonder zich te hebben afgemeld.

Schayik, Caroline den Daas-Pennings, Ente Breed, Marleen

De binnengekomen sponsorgelden zijn een stuk lager

Spreeuwenberg-Walz en Rinske Kuiper. Naast de artikelen

vergeleken met een jaar geleden. Dat komt doordat

verzorgd door de redactieleden hebben we terugkerende

sommige inkomsten later binnen zijn gekomen en niet

bijdragen van andere Nederlanders in Hong Kong. Er

meer in boekjaar 2011-2012 konden worden geboekt.

zijn steeds meer mensen die vanuit hun expertise iets

Een zorg van de penningmeester is het wegvallen van

aanleveren voor de HN, zoals: Robert Schuddeboom

één Silver sponsor. We worden steeds afhankelijker van

(nieuws van de Consul-Generaal), Alexander de Nerée

contributie en de prijzen van eten en drinken op de

(Kitty Verklaart), Barbara Markovits-Spaans (Nederlandse

evenementen zijn gestegen. Vooralsnog hebben we de

School), Annemiek Burger (Welzijn), Gouke Van Voorst

uitgaven redelijk onder controle.

(Welzijn), Synthia Liem (Restaurants). Over de activiteiten zegt Pierre dat het Leidens Ontzet Sinds dit jaar liggen er een aantal exemplaren van de HN

het eerste grote evenement was waar we over ons

bij de receptie van de Dutch Chamber en het Consulaat-

budget heen gingen. Aangezien we als Vereniging dit

Generaal. We doen dit niet om de leden te benadelen,

evenement sponsoren en we meer deelnemers kregen

maar we zetten de bladen in als introductie voor mensen

dan verwacht, kwamen de kosten hoger uit dan begroot.

die net in Hong Kong zijn. We weten niet hoeveel

Twee grote activiteiten die begroot waren in de begroting

exemplaren mee worden genomen.

van vorig jaar werden niet georganiseerd. Hierdoor hebben we ongeveer HK$100,000 minder uitgegeven aan

Door de welbekende verhuizingen, de af en toe haperende

evenementen.

operatie bij lokale posterijen en trage uitwisseling van

De Nederlandse Vereniging heeft meer dan HK$1,000,000

gegevens binnen de Vereniging komen de tijdschriften

in kas. Ons eigen vermogen is HK$669,000. Wederom

niet altijd bij iedereen netjes op de mat. We werken samen

voegen we HK$40,000 toe aan de voorziening voor

met de ledenadministratie steeds meer toe naar een goed

het lustrumjaar. De reservering van HK$40,000 voor de

systeem waarbij adressen snel bijgewerkt worden.

nieuwe website houden we gelijk.

Helaas krijgen we niet veel feedback op het blad. Als we

Het geld dat opgehaald is voor het goede doel tijdens het

reacties krijgen zijn die altijd positief. We willen graag meer

Oranjebal is nog niet overgedragen en staat daarom nog in

reacties ontvangen en hopen mensen ertoe te zetten om

de balans. Dit zal zo snel mogelijk gedaan worden.

af en toe eens een mailtje te schrijven naar magazine@

Theo Bosma merkt op dat kosten over het algemeen

nedverhk.com of een berichtje te zetten op onze

onder controle worden gehouden. Hij vraagt zich af

Facebookpagina.

wat de verhouding is tussen contributie en sponsoring. Momenteel ontvangen wij HK$117,000 aan contributie

4. Financieel Verslag

en krijgen we HK$114,000 aan algemene (Gold en

De Verificatiecommissie is niet aanwezig en daarom zal

Silver) sponsoring binnen. We zien een verschuiving van

Pierre ook namens hen het woord doen. Het gaat goed

algemene sponsoring naar financiële ondersteuning van

met de Vereniging. De afspraak van vorig jaar om in te

specifieke evenementen. De evenementsponsoring wordt

teren op ons eigen vermogen is nagekomen. Het was

verwerkt in de begroting van het evenement en is niet

niet zoveel als we hadden begroot en het bestuur wil

meegeteld bij het hierboven genoemde sponsorbedrag.

aankomend jaar meer opmaken aan de evenementen.

Frank van Ginkel merkt op dat we door de economische crisis waarschijnlijk minder leden en sponsoring krijgen. Het

Door de groei van het aantal leden is de contributie goed

bestuur legt uit dat we een voorzichtig beleid voeren zodat

op peil. Er is momenteel een goede procedure om leden

we niet alleen afhankelijk zijn van sponsors, maar we zien

te herinneren aan de betaling van de contributie. Een

wel dat er een toename is in de vaste kosten zoals het eten

verbeteringspunt is de herinnering eerder in het jaar te

en drinken. Bedrijven zijn afgelopen tijd gereorganiseerd

sturen. Vaak zijn mensen het vergeten, of zijn ze verhuisd

of zijn weggegaan uit Hong Kong, maar als we naar het

Herfst 2012

11


ledenaantal kijken is dat ongeveer gelijk gebleven met

dat leidinggevenden vaak een begroting maken voor

de voorgaande jaren. Om op langere termijn in rustig

een jaar. We zullen op de nieuwe website ook meer

vaarwater te blijven willen we de contributie verhogen.

teruggeven aan de sponsors.

Als reactie op de contributieverhoging zegt Frank van

Frank van Ginkel zegt dat de meeste evenementen in

Ginkel dat we meer actie moeten ondernemen tegen

de regio van Hong Kong Island zijn georganiseerd en

leden die niet betalen. Ook vraagt hij zich af of we

niet in Kowloon of de New Territories. We zouden meer

minder inkomsten krijgen als we minder evenementen

evenementen elders moeten organiseren om meer leden

organiseren. Pierre geeft aan dat we afgelopen jaar twee

te werven en zo meer contributie te kunnen innen.

grote activiteiten niet hebben georganiseerd, maar ook

De Nederlandse Vereniging zou graag iets doen voor

dat deze juist waren begroot om geld aan uit te geven. De

de achterban buiten Hong Kong Island. Een hike zou

evenementenkalender is erg vol en het is de vraag of we

een mogelijkheid kunnen zijn. Het merendeel van de

met meer evenementen meer leden hadden gekregen.

Nederlandse gemeenschap woont en werkt op Hong Kong Island. Ook de meerderheid van de organisatoren en

Willem Hoogland vraagt zich af of we actiever gaan

vrijwilligers verblijven op Hong Kong Island en daarom is

zoeken naar nieuwe sponsors. De Nederlandse Vereniging

het makkelijker iets op het eiland te organiseren.

zal haar uiterste best doen om nieuwe sponsors binnen te halen, het is zaak dat het nieuwe bestuurslid dit zo snel

Frank van Ginkel vindt het jammer dat de ledenlijst

mogelijk oppakt.

niet opgestuurd wordt naar de leden en dat ze alleen het boekje krijgen als ze aanwezig zijn op de ALV. Het

Eric Kampman vindt dat we een te hoge reserve hebben

bestuur geeft aan dat we hiermee leden over kunnen

en dat daarom een contributieverhoging ridicuul

halen om aanwezig te zijn bij de ALV. De ledenlijst is

overkomt. De Vereniging heeft meer dan HK$600,000

ook opvraagbaar via e-mail, maar zal niet op de website

over en kan gemakkelijk nog drie jaar door. Pierre zegt dat

gepubliceerd worden, vanwege privacy redenen.

er besloten is om een reserve van HK$500,000 te hebben. We proberen meer terug te geven door de activiteiten

5. Verslag verificatiecommissie en decharge van het

beter aan te kleden. Op de langere termijn moeten we

bestuur

meer zekerheid hebben in onze inkomstenstroom, anders

Beide leden van de verificatiecommissie zijn niet

houden we het niet vol.

aanwezig, omdat ze niet in Hong Kong zijn. Alleen Frank van Kempen heeft het verslag ondertekend. Zodra

Theo Bosma wil graag een actieplan zien om meer nieuwe

Erik Leenders weer terug is zal Pierre zorgen dat ook

sponsors te werven. Dit is volgens de Vereniging moeilijk

hij het verslag ondertekent. De verificatiecommissie

te realiseren omdat heel veel bedrijven geen link hebben

heeft de stukken bekeken en steekproeven genomen.

met Nederland. Ook met de evenementsponsors weten

De boekhouding komt overeen met de onderliggende

we pas vaak een aantal weken voor het evenement of de

stukken.

sponsoring rond is. Ons hoofddoel is het organiseren van evenementen voor onze leden waarbij we alle inkomsten

Volgens de verificatiecommissie geeft het afgelopen

uitgeven aan de desbetreffende evenementen. De

boekjaar een klein verlies aan. Dit is minder dan begroot

contributie is minstens 15 jaar hetzelfde gebleven, terwijl

door het uitblijven van twee grote activiteiten. Het

de kosten per evenement blijven stijgen. Frans Duwaer

kleine verlies geeft aan dat de Vereniging de inkomsten

vindt dat een aanpassing van de contributie voor inflatie

besteedt aan activiteiten. Er moet een procedure zijn om

normaal is. We moeten volgens hem wel meer doen voor

te waarborgen dat leden bij evenementendeelname een

de sponsors door bijvoorbeeld gebruik te maken van ons

voordeel hebben dat de contributie rechtvaardigt. Er is een

netwerk. Ook zouden we meerjarige contracten af kunnen

toename in bepaalde kosten, voornamelijk voor voedsel en

sluiten om meer zekerheid te hebben. De Nederlandse

drank.

Vereniging zal dit in beraad nemen, met de kanttekening

Herfst 2012

12


De commissie ondersteunt de reservering voor het

Ook Dennis zal ons verlaten, omdat hij naar Londen

lustrumfeest en het voornemen van het bestuur om verlies

gaat verhuizen. We bedanken hem voor zijn inzet in

te maken ten gunste van de leden. Ze geeft ook aan dat

het afgelopen jaar en wensen hem heel veel succes.

het hoge liquiditeitssaldo geen garantie geeft voor het

Zijn positie wordt overgedragen aan Yukkie Ngay. De

voortbestaan van de Vereniging op lange termijn.

voordracht voor het nieuwe bestuur wordt aangenomen.

De verificatiecommissie verleent decharge aan de

Dit bestuur bestaat uit:

penningmeester en verwacht dat de sluitende begroting

-

Rinske Kuiper, Voorzitter

binnen een maand na de ALV aan de commissie

-

Hilde Kerstens, Penningmeester

overlegd zal worden en gepubliceerd zal worden in de

-

Yen Fai Chau, Secretaris

eerstvolgende editie van de HN. De aanwezigen verlenen

-

Gouke van Voorst, Evenementencoรถrdinator

op basis van het verslag decharge van het bestuur.

-

Mariska Kes, Ledenadministrator

-

Gouke van Voorst, Webzaken

6. Benoeming verificatiecommissie 2012-2013

-

Yukkie Ngay, Sponsorcoรถrdinator

Erik Leenders en Frank van Kempen worden benoemd

-

Ente Breed, Communicatie* en vicevoorzitter

voor de verificatiecommissie 2012-2013 en de voorzitter

-

Roald Andersen, Algemeen bestuurslid

bedankt hen voor hun inzet.

*een nieuwe positie, waarin de website, Facebook, Nieuwsbrieven en de hoofdredactie van de HN zijn gecombineerd.

7. Voorstellen Contributieverhoging: Het voorstel om per 1 julie 2013 de

9. Rondvraag

contributie te verhogen wordt aangenomen. De jaarlijkse

Frank van Ginkel vraagt waarom het Oranjebal in juni

contributie voor gezinnen wordt van HK$800 verhoogd

werd gehouden. De Nederlandse Vereniging zegt dat er

naar HK$900. Een individuele lidmaatschap zal in plaats

maar een aantal plaatsen in Hong Kong zijn waar we met

van HK$400, HK$450 gaan kosten.

een grote partij zittend kunnen dineren. Omdat geschikte locaties waren volgeboekt rond eind april en mei, hebben

Frans Duwaer vraagt of de leden via PayPal kunnen

we daarom het Oranjebal verschoven. We zullen hier dit

betalen. De nieuwe penningmeester zal daar naar kijken,

jaar op anticiperen door eerder naar een locatie te zoeken.

maar benadrukt dat we de kosten zo laag mogelijk willen

Ons doel is om het Oranjebal dichter bij Koninginnedag

houden.

te houden. Een voorstel van Frank is Marine Heights. We zullen dit voorstel meenemen.

Erelid: Het voorstel om Willem (Jan) Hoogland tot erelid te benoemen wordt aangenomen. Willem Hoogland heeft

Frank van Ginkel zegt dat de ALV toch een van de

drie jaar lang zijn dienst bewezen voor de Nederlandse

evenementen zou moeten zijn waar de leden graag bij

Vereniging en de Nederlandse gemeenschap in Hong

willen zijn. Vorig jaar waren er veertig leden aanwezig,

Kong.

terwijl dit jaar de opkomst een stuk lager is. Dit jaar is de ALV te vroeg georganiseerd: voorgaande vergaderingen

Willem is zeer blij met de benoeming. Hij heeft genoten

werden eind september gehouden. Het bestuur zal dit

van het Oranjebal en vindt dat het bestuur volgens de

meenemen voor de ALV van volgend jaar en gaat kijken

positieve trend door moet gaan.

hoe we de opkomst kunnen verbeteren.

8.

Als antwoord op een vraag van Willem Hoogland geeft het

Benoeming bestuur 2012-2013

Pierre zal het bestuur verlaten. Hij was een enorme steun

bestuur aan dat er geen afmeldingen waren voor de ALV

en toeverlaat en harde werker. We zullen hem erg missen

van dit jaar.

en bedanken hem voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar als penningmeester. Hilde zal Pierre opvolgen.

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Herfst 2012

13


Door de vele verschuivingen binnen het bestuur, heb ik dit jaar opnieuw de eer me te mogen voorstellen. Ik ben Hilde Kerstens en werk sinds november 2010 in Hong Kong. Ik werk als Manager Treasury bij de ABN AMRO. Om toch binnen hetzelfde thema te blijven zal ik dit jaar de Treasurer (Penningmeester) van de Nederlandse Vereniging zijn. Vorig jaar heb ik me met veel plezier bezig gehouden met de Evenementen, dit zal dit jaar door Gouke overgenomen worden. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik hoop jullie 1 november bij de borrel te zien, om onder het genot van een drankje kennis te maken.

Hilde Kerstens Pennigmeester Nederlandse Vereniging in Hong Kong

Begroting 2012 - 2013 Nederlandse Vereniging in Hong Kong Inkomsten Contributie Rente Sponsorgelden (alg.) Overig

150.000 0 150.000 0

Geraamde inkomsten 2012 - 2013

300.000

Uitgaven Algemeen Hollandse Nieuwe Website Administratie en Secretariaat Diversen Bestuur

65.000 5.000 5.000 5.000 20.000 100.000

Activiteiten Lustrumbijdrage Oranjebal Leidens Ontzet Cabaret Koffieochtend Pink Dolphins oid Film Tennistoernooi Jongerenevenement Paasfeest Sinterklaas Schaatsen Vrijmarkt Dragon boat race Maandelijkse borrels Algemene ledenvergadering

40.000 75.000 40.000 50.000 2.000 15.000 5.000 2.000 5.000 12.000 25.000 5.000 10.000 25.000 30.000 12.000 353.000

Geraamde uitgaven 2012 - 2013

Budgettair resultaat boekjaar

Hongkongse appeltjes van Oranje Foto door: Rinske Kuiper Herfst 2012

14

453.000

-HK$ 153.000,00


EVENEMENTENKALENDER DONDERDAG 22 NOVEMBER

DONDERDAG 22 NOVEMBER

GOLFTOERNOOI

ALUMNIBIJEENKOMST

De Dutch Chamber of Commerce organiseert op

Op 22 november zal het Consulaat-Generaal

22 november, van 10:00 tot 19:30 uur, in Kau Sai

een Alumni Borrel van de Rijksuniversiteit

Chau, Sai Kung, New Territories, het ABN AMRO

Groningen hosten.

Golf Tournement.

DONDERDAG 1 NOVEMBER

6 DECEMBER

3 JANUARI

HELP MEE!

Wil je helpen bij de organisatie van een evenement? Of heb je zelf een leuk idee?

MAANDELIJKSE BORREL

Op de maandelijkse borrel kan je, onder het

Laat het weten door een emailtje te sturen

genot van een drankje, nieuwe Nederlanders

naar:

in Hong Kong leren kennen en bijpraten met

evenementen@nedverhk.com

iedereen reeds ontmoet bij de vorige activiteiten van de Nederlandse Vereniging. Kom elke eerste donderdag van de maand, vanaf 19:00 uur, naar de borrel in bar Linq.

OVERIGE EVENEMENTEN

Linq vind je op nr. 35 Pottinger Street, tussen

Ook in deze maanden zal de Nederlandse

Lyndhurst Terrace en Hollywood Road.

Vereniging weer leuke evenementen organiseren voor de Nederlanders in

De eerste twee drankjes ontvang je gratis van de

Hong Kong en andere belangstellenden.

Nederlandse Vereniging en de hele avond gelden

Houd de website, de nieuwsbrieven en de

er happy hour prijzen.

Facebookpagina goed in de gaten. Binnenkort wordt er weer van alles aangekondigd!

ZATERDAG 1 DECEMBER

WOENSDAG 12 DECEMBER

INTOCHT SINTERKLAAS

KERSTBORREL

De intocht van de Sint is dit jaar op 1 december

De Dutch Chamber of Commerce nodigt ons

van 15.00 – 18.00 uur op de Hong Kong Sea

uit voor hun Christmas Soap Box Event. De

School in Stanley (13-15 Tung Tau Wan Road).

locatie wordt bekendgemaakt.

Geef snel het hele gezin op!

Opgeven voor (een van) deze evenementen, of extra informatie aanvragen kan via:

evenementen@nedverhk.com Tot ziens!

Herfst 2012

15


STUDENT IN HONG KONG - Door: Annemarelle

van Schayik

Competitie Op het moment dat ik dit schrijf is de campus van de

De universiteit probeert een groene campus te promoten

Chinese University of Hong Kong nog uitgestorven,

en dus worden er geen extra bussen ingezet. Gelukkig

maar daar zal snel verandering in komen. Dit jaar is er

is mijn studentenkamer dit jaar slechts halverwege de

namelijk een dubbele intake, omdat Hong Kong haar

heuvel waar de Chinese University op ligt: zo’n tien

onderwijssysteem heeft veranderd. In plaats van zeven

minuten vanaf het MTR station. Ik zal dus veel lopen.

jaar, zitten scholieren nu zes jaar op de middelbare school

Maar voor veel Hong Kong studenten is sporten een

en vier in plaats van drie jaar op de universiteit. Dit is dus

absolute crime en lopen al helemaal. Ik las ergens dat

anders dan in Nederland, waar middelbare scholieren vier,

Nederlanders tot de meest actieve mensen in de wereld

vijf of zes jaar naar de middelbare gaan, afhankelijk van

behoren. Hong Kong zal wel ergens onderaan de lijst met

de schoolstroming. De afgelopen jaren was het al zo op de

actieve mensen bungelen als we af mogen gaan op de

Hongkongse universiteiten dat studenten die ‘slechts’ zes

studenten. Soms vraag ik me dan ook af hoe het komt

jaar op de middelbare hadden gezeten, vier jaar universiteit

dat mijn medestudenten (bijna) allemaal slank zijn: weinig

moesten volgen. Ik kwam van het VWO en viel daar

beweging, veel vlees eten en toch maatje 32.

natuurlijk ook onder en dat was af en toe best raar. Ik had klasgenoten die een jaar eerder afstuderen en die dus weg

Maar wat misschien nog wel het meest verontrustende

vielen als vrienden die je dagelijks zag. En klasgenoten die

is voor een universiteitsstudent in Hong Kong is dat veel

feitelijk een jaar onder mij zaten, studeerden wel tegelijk

net afgestuurde studenten in administratieve posities

af. Het was allemaal erg verwarrend, wat dat betreft zal dit

werken die in Nederland niet echt de mainstream banen

nieuwe systeem in Hong Kong een verbetering zijn.

zijn voor afgestudeerden. Er zijn gewoon zoveel slimme Hongkongse en Mainland Chinese studenten dat de

Anders dan in Nederland heeft de Chinese University

competitie ongenadig is. Bovendien zijn jongeren in Hong

zijn eigen campus, met alle faciliteiten die een student

Kong snel overgekwalificeerd, omdat de meeste studenten

kan wensen; een supermarkt, zo’n 25 kantines, zeven

bereid zijn om een baan onder hun kunnen aan te nemen.

bibliotheken, een bank, een zwembad, verschillende

Daarom studeren de meeste studenten niet verder na

fitnessruimtes, twee atletiekbanen en ga zo maar door.

hun bachelor. Dit is heel anders dan in Nederland waar je

Wie ooit op een Hongkongse universiteit is geweest, weet

bijna automatisch een master volgt na een universitaire

dat deze bibliotheken, kantines en studentenkamers al

opleiding. In Hong Kong studeren alleen uitzonderlijke

overvol zijn. De afgelopen drie jaar is er ontzettend druk

studenten verder. De andere proberen een zo goed

gebouwd op mijn campus. Zoals altijd ben ik verbaasd

mogelijke baan te vinden, het liefst bij de overheid voor

hoe snel in Hong Kong complete gebouwen uit de grond

stabiliteit, of bij een grote multinational voor het grote

getrokken worden. Mijn campus is dit jaar niet alleen

geld. En lange uren werken maakt ze allemaal niets uit.

honderden klaslokalen rijker, maar heeft ook meer dan

We zullen zien wat deze extra influx van studenten gaat

1500 nieuwe kamers voor bachelor studenten. Op papier

betekenen. Niet alleen voor de lokale arbeidsmarkt, maar

is mijn universiteit klaar voor de dubbele intake, maar ik

ook voor internationale bedrijven. Zullen deze studenten

ben bang dat ik voortaan rond lunchtijd iets langer in de

erin slagen door te breken tot de hoge bestuursposten of

rij moet gaan staan voor een stoel. Het zal ook lastiger

zullen het vooral de expats blijven die deze fel begeerde

worden voor de studenten zonder campusaccommodatie

posities vervullen? Hoe dan ook, voor een student

om een slaapplekje - oftewel een tafel om je hoofd op

Sinologie als ik is het natuurlijk super om midden in de

te rusten - in de bibliotheek te vinden. Het vervelendste

Chinese/Hongkongse samenleving te zitten en direct te

zullen echter de lange rijen voor de schoolbus zijn.

beleven hoe het er hier op de universiteit aan toe gaat.

Herfst 2012

16


OP ZOEK NAAR EEN BOEK - Door: Marleen

Spreeuwenberg-Walz

Marleen geeft ons vijf redenen om nu naar de (online) boekhandel te gaan. Koloniale tijden

Levenslessen

James Clavells Tai-Pan is één van mijn favoriete boeken:

In De vreugde- en gelukclub van Amy Tan kampen

een historische roman over de eerste jaren van Hong Kong

vier Chinese vrouwen met verschillende problemen uit

als Britse kolonie, omstreeks 1845, waarin een Schotse

hun jeugd, die ze op een Chinese manier oplossen. Als

handelsman en zijn gezin een belangrijke rol spelen.

de vrouwen ouder worden, verhuizen ze alle vier naar Amerika. Daar krijgt ieder van hen een dochter. En

Dick Struan is de Tai-Pan (de 'grote baas') van de Grote

deze dochters krijgen ook verschillende problemen. De

Compagnie, het invloedrijkste en meest gevreesde

problemen willen ze oplossen op de Amerikaanse manier,

handelshuis van het Verre Oosten. Twintig jaar lang zet hij

want ze willen zich afzetten van hun moeders die in

zich dag en nacht in om Hong Kong tot bloei en in hoger

hun ogen hopeloos ouderwets zijn. Maar hoe ouder de

aanzien te brengen en er zijn imperium te grondvesten.

dochters worden hoe meer

Als China na de eerste opiumoorlog Hong Kong afstaat

respect ze krijgen voor hun

aan de Engelsen, is het een oord dat getypeerd wordt door

moeders.

honger, armoede, misdaad en ellende. Niemand heeft oog voor de schoonheid van de stad en de strategische positie van de haven. Niemand ziet de belangrijke rol die Hong Kong als toegangspoort tot het mysterieuze China zou

De vreugde- en gelukclub,

kunnen spelen. Niemand behalve één man: Dirk Struan.

Amy Tan

Met onverschrokken moed, doorzettingsvermogen en visie bindt hij de meedogenloze strijd aan met Tyler Brock, zijn concurrent die hem op alle manieren dwarsboomt en geen middel schuwt om hem in het verderf te storten. Zelfs als er bloed vloeit weet Struan van geen wijken. Met de schoonheid May-May, die een verbluffende wijsheid en

Wanhoopsmoord

een uitzonderlijke lieftalligheid in zich verenigt, aan zijn zij

De wereld van de Schotse schrijfster Denise Mina is grauw

trotseert hij alle gevaren.

en grimmig, zo ook in de sterke thriller Het einde van de wespentijd. Deels vinden de gebeurtenissen plaats op een dure jongenskostschool en deels in een afgelegen villa waarin een totaal gebroken en gedesillusioneerd gezin woont. Twee jonge jongens plegen een wanhopige en onnodig wrede moord. Lange tijd tast je als lezer in het duister en intussen krijg je steeds meer

Tai-Pan, James Clavell

sympathie voor de moordenaars.

Het einde van de wespentijd, Denise Mina

Herfst 2012

17


Ze is terug!

De dood dichtbij

Ja, hij is er, de lang verwachte opvolger van het succesvolle

Liefde heeft geen hersens is een kleine, maar krachtige

Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse:

roman van ras-vertelster Mensje van Keulen. Ze schetst

En dan nog iets. Het boek heeft een blauwe kaft, om

een mooi, doorleefd portret van Romy, een jonge

verwarring te voorkomen.

weduwe, die haar buurvrouw

Cornelisse heeft ons weer

dood aantreft. Ieder ander zou

goed zitten afluisteren en

de politie waarschuwen, maar

fileert vilein ons taalgebruik.

Romy heeft zo haar redenen dit

Lekker om te lezen, maar ook

niet te doen.

om naar te luisteren. Ze sprak deze bundel zelf in.

En dan nog iets, Paulien Cornelisse

Liefde heeft geen hersens, Mensje van Keulen

Mijn naam is Roald Andersen-Röed. Ik ben werkzaam in de IT sector, en nu alweer bijna twee jaar permanent gevestigd in Hong Kong. Mijn eerste ervaring met Hong Kong kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren. Het was in 2005 en ik was hier naartoe gevlogen voor het uitvoeren van een IT project voor mijn toenmalige werkgever. Het schitterende groene berglandschap, de blauwe zee, opgevolgd door de eeuwig voortgaande rijen wolkenkrabbers, en de oude Chinese straatjes met stinkende tofu: de eerste indruk was overweldigend. “Hier zou ik wel eens willen wonen”, dacht ik toen, niet vermoedend dat dat uiteindelijk ook echt zou gebeuren. Toen ik twee jaar geleden de kans kreeg mij hier permanent te vestigen, heb ik die kans dan ook met beide handen aangepakt. Hong Kong is een dynamische stad met bijna oneindig veel mogelijkheden. Dat merkte ik in het bijzonder toen ik eind vorig jaar mijn eigen IT (Cloud Hosting) onderneming startte. De mogelijkheden om je persoonlijke netwerk uit te bereiden zijn bijna oneindig. Elke dag is er wel een bijeenkomst, seminar of happy hour waar je collega-ondernemers kunt ontmoeten. Ook de overheid wil je graag helpen via vele kanalen, zoals InvestHK of het Support and Consultation Centre for SME. En ondanks dat toch best

Roald Andersen-Röed Algemeen Bestuurslid Nederlandse Vereniging in Hong Kong

veel lokale ondernemers moeite hebben met het zakendoen met “buitenlanders” zijn er echt genoeg mogelijkheden om hier succesvol te zijn. Hong Kong staat niet voor niets bekend als de toegangspoort tot Azië. Mocht je hulp nodig hebben bij het opzetten van een bedrijf (of gerelateerde IT zaken) dan kan ik je altijd helpen. Binnen de vereniging zal ik mij naast algemene werkzaamheden bezig gaan houden met de ontwikkeling van de nieuwe website, waarbij we de focus gaan leggen op een meer interactieve portal waar veel actuele informatie is te vinden, men zich kan aanmelden voor evenementen en in contact kan treden met andere leden. Ik kijk er naar uit om te kunnen beginnen!

Herfst 2012

18


OP DE KLAPSTOEL - Door: Annemarelle

van Schayik

De Hollandse Nieuwe laat haar lezers graag kennismaken met mensen uit de Nederlandse gemeenschap die op hun eigen wijze invulling hebben gegeven aan het leven in Hong Kong. We zetten ze op de klapstoel en laten ze vertellen over hun ervaringen, inzichten en doelen. In deze aflevering: Sacha Ghuraroo, The Unlimited Towel Company. Sacha Ghuraroo kwam in mei jongstleden naar Hong

Wat inspireert je?

Kong, samen met haar vriendje. Het was tijd voor iets

Mensen: bijzondere mensen met een passie en

anders, iets nieuws, een nieuwe uitdaging. Ze wilde altijd

enthousiasme.

al naar het buitenland en onder het motto "nu kan het nog", werd het Hong Kong. Hier is ze nu bezig met het

Hoe ben je terecht gekomen in de handdoeken business?

opzetten van The Unlimited Towel Company.

Claire en ik wilden al heel lang iets voor ons zelf beginnen. We hebben allebei een marketing en branding

Vertel eens iets kort over jezelf.

achtergrond, dus het leek ons een uitdaging een nieuw

Ik ben Sacha, 28 jaar, geboren in Zeist, maar opgegroeid

merk neer te zetten rondom een product dat nog

in Leusden. Leusden werd ingeruild voor Amsterdam

niet geclaimd was. Zo kwamen we uiteindelijk uit bij

voor mijn studie Economie, met masters in Marketing en

handdoeken: een veel gebruikt product, maar met een

Business Studies. Daarna heb ik jarenlang gewerkt voor

redelijk saai imago. Er is geen merk dat zich richt op

ABN AMRO. In mei heb ik mijn baan opgezegd en ben

onderscheidende of hippe handdoeken. Dat is eigenlijk

ik naar Hong Kong verhuisd en hier ben ik nu een eigen

best gek, want handdoeken zijn vrij zichtbaar: als

bedrijfje aan het opzetten.

onderdeel van je interieur in de keuken en badkamer, op het strand, of in de sportschool. Een gat in de markt dus.

Wat wilde je vroeger worden? Alle meisjesdingen: van prinses, tot juf, tot kapster. Toen

Wie is je grote voorbeeld?

ik afstudeerde wist ik niet precies wat ik wilde, dus toen

Een groot voorbeeld voor mij en mijn bedrijfje is het merk

koos ik voor een "management traineeship" bij een grote

Fatboy. Ik vind dat Fatboy fantastisch knap een merk

organisatie. Hierbij kon ik van alles zien en ervaren, om

heeft neergezet en van een relatief saai product, namelijk

uiteindelijk uit te vinden wat ik leuk vind. En dat bleek

een zitzak, iets cools heeft gemaakt. Ieder persoon in

marketing ze zijn!

Amsterdam die een dakterras of tuin heeft en zichzelf enigszins hip noemt, heeft een Fatboy. En daar is dan ook nog substantieel voor betaald. Dat is knap.

Herfst 2012

19


Is er een verband tussen je werk en je idealen?

Veel bedrijven kiezen ervoor hun producten in China te

Ik kan moeilijk zeggen dat ik met onze design

laten produceren, waarom is jullie keuze anders?

handdoeken, de wereld een betere of mooiere plek wil

Dit was in het begin ook zeker het idee. Maar bij de

maken. Maar ik ben er wel voor om leuke, positieve

gemiddelde Chinese fabriek hoef je niet aan te komen met

dingen in het leven te doen en kansen te creëren voor

kleine aantallen en dan ook nog maatwerk. In Portugal

jezelf. Dat doen mijn zakenpartner Claire en ik nu door

kunnen we dat wel en zit er een heel design team dat met

dit bedrijfje te starten, maar willen we ook uitstralen met

ons meedenkt hoe we bepaalde designs met verschillende

ons merk. En als we later groter groeien en personeel

weef- of afwerkingstechnieken nog mooier naar voren

zouden hebben, zou dat ook zeker invloed hebben op de

kunnen laten komen. Dat is voor ons in deze startfase heel

bedrijfscultuur.

fijn, zeker omdat we zelf eigenlijk weinig verstand hebben van de stoffen, technieken en mogelijkheden.

Denk je dat Hong Kong klaar is voor ‘hippe’ handdoeken? Zeker! Helemaal als we benadrukken dat het een Europees

Wat zijn je verwachtingen van de Aziatische markt?

merk is en dat ze geproduceerd worden in Portugal,

Ik denk dat de toekomst voor consumentenproducten

waardoor kwaliteit gegarandeerd is.

in Azië ligt. Het is zo’n ontzettend grote markt, met steeds meer mensen die zich luxere producten kunnen

Wie verwacht je dat je klanten zullen zijn?

veroorloven. China bijvoorbeeld is geen goedkoop

In Nederland de wat hippere mannen en vrouwen die

productieland meer, maar een heel interessante en

graag iets meer betalen voor kwaliteit en design en zich

grote afzetmarkt. Het is echter wel een uitdaging voor

willen onderscheiden. We schatten dat zij tussen de 25

Europese bedrijven om zich echt te verdiepen in de markt

en 45 jaar zijn. In Hong Kong zullen we ons in ieder geval

en samenwerking aan te gaan met lokale partijen. De

we richten op de "expats", maar uiteindelijk ook op de

markt zit anders in elkaar, consumenten zijn gevoelig voor

Hongkongers en mainland toeristen.

andere dingen, kopen anders. Zodra onze verkopen in Nederland en Hong Kong een beetje lopen, gaan wij ons

Wat was de meest frustrerende ervaring in Hong Kong?

daar ook in verdiepen.

"Businesswise" heb ik eigenlijk nog weinig frustrerends meegemaakt. Het is voor mij als net startende ondernemer

Misschien een beetje een ‘gevoelige’ vraag, maar hoe

soms wel lastig om mijn weg te vinden. En ook moet ik

verwacht je je als vrouw staande te houden in de

eraan wennen dat ik geen grote organisatie met grote

mannenwereld die Hong Kong toch nog wel is?

naamsbekendheid en budgetten achter me heb staan.

Eerlijk gezegd heb ik dat nog nooit zo ervaren. Maar ik heb jarenlange bankervaring, ook in een echte

Wat was je leukste ervaring?

mannenwereld. Als vrouw kan je daar juist goed gebruik

Ik ontmoet hier veel mensen uit de hele wereld die

van maken: met een beetje charme, door feiten op een

enthousiast zijn over het concept en me echt verder

andere manier te bekijken en met andere oplossingen te

(willen) helpen, door me te introduceren bij een contact en

komen die verrassen maar ook meerwaarde bieden.

mee te denken. Echt heel bijzonder! Wat voor tip zou je startende ondernemers in Hong Kong Denk je dat de Hongkongse markt betere perspectieven

mee willen geven?

biedt dan de Europese, wat betreft hippe producten?

Huur een bureau of kantoor waar ook andere startende

Zeker, ik denk dat de economie in Europa niet echt

ondernemers zijn. Ik zit bijvoorbeeld bij "the Hive" in Wan

positieve perspectieven biedt voor luxeproducten. In Hong

Chai. Je leert ontzettend veel interessante mensen kennen,

Kong ziet de economie er natuurlijk veel beter uit en kom

en hebt ook echt een ruimte waar je je kan concentreren

je met de combinatie Europees, design, "high end" en

en kunt focussen. Maar vooral voor je netwerk is dit echt

natuurlijk goede marketing volgens mij best ver.

een aanrader!

Herfst 2012

20


KUNST & DESIGN - Door: Marleen

Spreeuwenberg-Walz

marleen@twig-design.com

Ost trifft West - Culturele verschillen door Yang Liu De meeste mensen die vanuit een Westerse cultuur

China

tijdelijk of voor een onbepaalde tijd naar Azië verhuizen,

My Chinese heritage plays a big role in my work and my

ervaren in meer

life, in combination

of mindere mate

with my German

een cultuurschok.

experiences. I

Toen ik het

spent 22 years

project van

in Germany,

beeldend

much longer than

kunstenaar

anywhere else; so

Yang Liu voor

this culture has been

de eerste keer

very influential.

zag in een van

I’m also inspired by

mijn vele design

contemporary art,

magazines, was

theater, music, and

ik verast hoe treffend zij de verschillen op een simpele

the other places in which I lived.

manier weergaf. In haar werk geeft ze met behulp van eenvoudige symbolen en vormen weer hoe verschillend de

Design

contrasterende culturen zijn. Haar ontwerpen zijn dan wel

I spend more time on forming ideas than on their

allemaal generalisaties van een cultuur, maar na vijf jaar in

realization. I make sketches for days, sometimes weeks,

Hong Kong gewoond te hebben vond ik het grappig ieder

until there are no more new ideas coming out me.

verschil te herkennen. Ik heb haar geinterviewd om te ontdekken hoe haar observaties tot stand zijn gekomen.

Success Success is very different for each person. For me it is

Germany

the freedom to manage my own time and to be able to

I was born in Beijing and never planned to leave the city,

do things I am really interested in. In my profession the

since I loved it a lot. When I was thirteen, my parents were

subject changes all the time. I work for big corporations,

in Germany and they wanted me to join them. To convince

state museums, and cultural projects. This diversity makes

me, they told me that I wouldn't have to go to school

the everyday work very colorful.

there. I hated school at the time, so I agreed to come to Germany. I moved to Berlin and my parents' promise, of

Teaching

course, never came true!

I enjoy teaching very much. I remember the first time I was teaching a master class at an art university. I was 27 years

Kong Fu

old and after I went into the classroom another professor

I wanted to become a Kong Fu master, like those girls in

came in and asked me why I didn't sit down like all the

the Hong Kong movies with their nice hairstyles, dresses

other students and where our professor was…

and swords, flying through the air. When I was fourteen years old I realized that this dream would probably not

Meer weten over Yang Liu? Kijk dan op haar website

come true, and I decided to become a designer.

www.yangliudesign.com.

Herfst 2012

21


Afbeeldingen ŠYang Liu Design www.yangliudesign.com

Ik ben Rinske Kuiper, tijdens de Algemene Ledenvergadering herkozen om voor het tweede jaar voorzitter van de Vereniging te mogen zijn! Dat is een grote eer en vooral erg leuk. Met een bestuur van negen leden zijn de vergaderingen altijd lang, maar vooral heel gezellig. We besluiten over met name leuke dingen: welke feestjes we wanneer eens zullen plannen en hoe we dat gaan doen. Dit jaar gaan we er ook ĂŠcht voor om een prachtige website te maken, ik kan niet wachten! In het dagelijks leven werk ik als Senior Research Assistant aan de University of Hong Kong (HKU), erg leuk, divers en de dagen vliegen om! Naast werk en de Vereniging heb ik hier ook de mogelijkheid mijn grootste hobby uit te oefenen, namelijk zingen in een groot klassiek koor: het Hong Kong Bach Choir. Ook loop ik graag met mijn camera door de stad, omdat ik na bijna twee jaar Hong Kong nog altijd niet uitgekeken raak.

Rinske Kuiper

Voorzitter Nederlandse Vereniging in Hong Kong

Herfst 2012

22


KIDS ONLY Nederlandse scholen in Hong Kong - Door: Barbara

Markovits

Directeur Oranje Sampan - directeur@oranjesampan.org

Hong Kong telt drie Nederlandse scholen: Discovery Bay Dutch Institute, Stichting Nederlands Onderwijs Hong Kong Island De Oranje Sampan en Stichting Nederlandse School Hong Kong (SNSHK) in Hong Lok Yuen, die volgens de statuten het langst bestaat, namelijk al twintig jaar. Het jaar van de draak, symbool voor veranderingen, heeft ook zijn invloed gehad op de besturen van Hong Kong Island en Discovery Bay, zie de feitjes op pagina 42 met alle nieuwe contacten! Ook in alle teams met leerkrachten en assistenten zijn nieuwe gezichten te vinden die enthousiast hun steentje willen bijdragen aan de Nederlandse taal en cultuur speciaal voor kinderen. Mocht u het leuk vinden en tijd hebben om met kinderen te werken, dan kunt u meer informatie vinden op de website: www.nederlandseschoolhk.com. Is Nederlands dan zo moeilijk om te leren of bij te houden? Lees het hiernaast geplaatste gedicht en trek zelf een conclusie!

Het Oranje Sampan team 2011-2012, niet helemaal compleet

Herfst 2012

23


Nederlands moeilijk te leren? Men spreekt van één lot, en verschillende loten, Maar ’t meervoud van pot is natuurlijk geen poten. Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, Maar zult u ook zeggen één kat en twee katen? Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog, Want woog is nog altijd afkomstig van wegen, Maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen? Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht, En zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? Welnee beste mensen, want vlocht komt van vlechten. En toch is ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten. En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’. Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen. Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen. Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ’t weet En dat u die kronkels beslist niet vergeet. Dus kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’. Nu denkt u van snoepen, dat wordt dan ‘ik sniep’?

VACATURES Nederlandse School Hong Kong Island

Alweer mis m’n beste, maar u weet beslist, Dat ried komt van raden, ik denk dat u ’t wist. Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. En toch volgt na wieden beslist niet ‘ik wood’.

De Stichting Nederlands Onderwijs Hong Kong Island, de Oranje Sampan is per direct op zoek naar (bevoegde en onbevoegde) leerkrachten, assistenten en invalkrachten in het algemeen en een Intern

‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven.

Begeleider voor de onderbouw in het bijzonder.

Dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven.

Afhankelijk van de functie gaat het hierbij om een

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.

tijdsinvestering van minimaal 4 uur per maand. De Oranje Sampan is een school die Nederlandse

’t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,

Taal- en Cultuuronderwijs biedt aan Nederlandstalige

maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?

kinderen in Hong Kong. De lessen worden op

Juist niet zult u zeggen, dat komt van vergissen.

woensdagen gegeven van 16.00-18.00 uur op de

En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: Hoort bij slaan nu ik sloeg, ik slig, of ik slond?

South Island School (Shouson Hill / Aberdeen). De school bestaat uit een enthousiast team van bestuur, directeur, intern begeleiders, docenten, assistenten,

Want bij gaan hoort ik ging, niet ik goeg of ik gond.

ICT, bibliotheek medewerkers en vrijwilligers zonder

En noemt u een mannetjesrat nu een rater?

wie de school niet zou kunnen bestaan.

Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. U ziet onze taal, beste dames en heren, Is, net als ik al zei, best moeilijk te leren!

Voor meer informatie, of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur - Bregje van Bragt via voorzitter@oranjesampan.org.

Herfst 2012

24


Superspiegel

Kinderen leren lezen, schrijven, aardrijkskunde,

- Door: Valerie

we kinderen eigenlijk niet in de lessen van het leven?

Arpeau & Janneke Nefs

info@happykidshongkong.com

geschiedenis en nog veel meer. Maar waarom onderwijzen Oude waarden die gelukkig en zelfbewust maken, zijn juist zo belangrijk. Geloven in jezelf, omgaan met kritiek,

We willen allemaal dat onze kinderen een gezonde dosis

dankbaarheid, omgaan met lastige emoties, vriendschap,

zelfvertrouwen hebben, dat ze geloven in zichzelf. We

het volgen van je hart; het zijn thema’s die heel goed op

willen dat ze mee kunnen gaan met de stroom van het

een speelse manier kunnen worden bijgebracht.

leven, dat ze durven op te komen voor zichzelf, maar misschien wel nog belangrijker: dat ze gelukkig zijn.

Kies bijvoorbeeld eens een moment om met elkaar een lijstje met complimentjes op te stellen. Laat kinderen

In deze tijden zijn drukke agenda’s van kinderen meer

nadenken over complimentjes die ze een ander willen

regel dan uitzondering. Naast het vaste schoolprogramma

geven, die ze de laatste tijd zelf hebben ontvangen en

hebben kinderen talloze activiteiten. Ze beoefenen de

die ze aan zichzelf willen geven. Maak vervolgens een

meest indrukwekkende sporten, ze doen doen cursussen

‘superspiegel’. Koop spiegelglas en laat kinderen hun eigen

waarin de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd en

spiegel versieren. Niet alleen met tierlantijnen, maar ook

ze leren zich uiten op het creatieve vlak. Het aanbod in

met de complimentjes. Hang de spiegel daarna op en laat

Hong Kong is prachtig en we maken daar dan ook graag

kinderen iedere dag even in hun spiegel kijken. Je zult zien

gebruik van.

dat dit een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld.

Maar voordat we er erg in hebben is het jaar voorbij en zijn we vergeten om op het moment zelf van al die activiteiten te genieten. Dit klinkt voor volwassenen misschien als een belerend vingertje, maar voor kinderen is het belangrijk dat ze een balans ervaren tussen presteren en het hebben van tijd en ruimte om daadwerkelijk te leren en te groeien. Zoals een sporter zijn lichaam verplicht moet laten rusten, zo is het voor een kind belangrijk om de tijd te krijgen om alle indrukken van een dag te verwerken. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het verwerken van nieuwe informatie, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Maar hoe creëer je tijd en ruimte voor een kind? Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen een gezonde dosis zelfvertrouwen ontwikkelen? De mogelijkheden liggen vaak dichterbij dan je denkt.

De praktijk Happy Kids, opgericht door de Nederlandse vrouwen Janneke Nefs (psycholoog) en Valérie Arpeau (orthopedagoog), biedt individuele begeleiding en groepstrainingen aan voor kinderen. De basis die Happy Kids wil meegeven is dat kinderen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn:

• • •

Ontdek wie je bent en waar je blij van wordt. Omarm wie je bent, met je leuke en minder leuke eigenschappen. Zorg goed voor jezelf, kom voor jezelf op en bewaak je eigen grenzen.

Kortom, met een gezonde dosis zelfvertrouwen de wereld tegemoet! Happy Kids heeft onlangs haar deuren geopend in Hong Kong en de eerste training is inmiddels van start gegaan. Nieuwe trainingen starten weer in november. Kijk voor meer informatie op www.happykidshongkong.com

Herfst 2012

25


NL.ORG @ HK Naast de Nederlandse Vereniging in Hong Kong, bestaan er nog talloze andere organisaties die zijn opgericht door en/of voor Nederlanders. In deze Hollandse Nieuwe stellen we enkele hiervan aan je voor.

Dutch Hockey Club Hong Kong - Door: Franca

Kurpershoek-Hekster

De Dutch Hockey Club, opgericht in 1949, heeft een lange historie in Hong Kong en is een van de oudste verenigingen die deelnemen aan de competities van de Hong Kong Hockey Association. Veel leden zijn Nederlands, maar we staan ook zeer open voor nietNederlandse leden met een Nederlandse hockeymentaliteit op elk niveau. De teams zijn een goede mix van jongere spelers en ervaren veteranen. Hieronder zijn een aantal sterke spelers, anderen waarvan de hockeykwaliteiten wat roestig zijn geworden en spelers die het gewoon simpelweg nog moeten leren. In het seizoen 2012-2013 nemen we met twee herenteams en één damesteam deel aan de Hong Kong

Voor de jongere hockeyers/-sters onder ons, zijn er

hockeycompetities. Deze zijn goed georganiseerd en er

de DHC Hockey Stars. Op zaterdagochtend zijn er

wordt in verscheidene divisies op een gevarieerd niveau

trainingssessies op Happy Valley 1 die om 10.30 uur

gespeeld. Nagenoeg alle wedstrijden worden op kunstgras

plaatsvinden. De training duurt 1 uur (45 minuten voor

gespeeld in Happy Valley (Hong Kong Island) en King’s

drie- tot vierjarigen) en wordt begeleid door een ervaren

Park (Kowloon).

trainer en diverse ervaren spelers en speelsters. Contributie bedraagt $1100 (omgerekend minder dan $50 per sessie)

Trainingen vinden plaats op dinsdagavond. De Dutch

voor een volledig seizoen en is inclusief een tenue.

Hockey Club heeft hiervoor een eigen trainer-coach aangetrokken. Er worden ook geregeld oefenwedstrijden en summer hockey georganiseerd. De trainingen en oefenwedstrijden zijn ook bij uitstek goede gelegenheden voor niet-leden die overwegen weer te gaan hockeyen en eerst weer eens de hockeykwaliteiten en -sfeer willen beproeven. Daarnaast zijn er uiteraard diverse sociale mogelijkheden om gezellig bij elkaar te komen. Ook is er uiteraard het jaarlijks terugkerend Zuid-Oost Azië Toernooi (ZOAT), dit jaar in Kuala Lumpur van 5 tot 7 oktober. Nieuwe leden zijn gedurende het gehele seizoen welkom: een volledig spelend lidmaatschap kost HK$2000 per jaar (inclusief tenue). Stagiaires en studenten betalen de helft van de jaarlijkse contributie. Bij bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld door starten halverwege het seizoen, omdat je dan pas in Hong Kong aankomt) zijn er speciale regelingen.

Herfst 2012

26

Zie de feitjes op pagina 42 voor meer informatie.


Dutch Chamber of Commerce - Door: Mirjam

Achthoven

Heb je je wel eens afgevraagd welke investerings­mogelijkheden Mongolië te bieden heeft? Of wil je meer weten over hoe je sociale media optimaal kunt gebruiken voor jouw bedrijf? De Dutch Chamber of Commerce kan daarbij helpen. Ze heeft als doel de Nederlandse zakengemeenschap in Hong Kong van ontwikkelingen in de regio op de hoogte te houden, bedrijven dichter bij elkaar te brengen en mensen met praktische zaken bij te staan. Dat doet de Chamber onder de leiding van de ‘DutchCham Staff’ die hieronder aan jullie wordt voorgesteld. Maar deze medewerkers van de Chamber doen dat niet alleen. De organisatie heeft een bestuur en een 'advisory board', maar belangrijker nog: een grote groep leden die zich geheel vrijwillig inzet voor de Chamber. Zij zitten in subcommissies waarin ze dingen organiseren voor de leden, dan wel in platforms zoals het ‘financial services’ platform, het ‘creative industry’ platvorm en het ‘tax’ platform, waar mensen uit dezelfde beroepsgroep elkaar ontmoeten. Samen met de leden organiseert de Chamber uiteenlopende seminars, meetings en natuurlijk borrels waar mensen elkaar in informele sfeer kunnen ontmoeten. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Mocht je vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op (zie de feitjes op pagina 42). Wij zijn: Jacqueline Baud, General Manager Werkzaam bij de Dutch Chamber sinds: 2010 Hiervoor gewoond in: Frankfurt am Main, Singapore, Hong Kong en Amsterdam Woont nu in: Stanley Favoriete bezigheid: Zeilen, varen en aan een strand eten met vrienden en kinderen Favoriete Nederlands eten: Boerenkaas en extra pure hagelslag Mooiste plek in Hong Kong: Naast Stanley - Kau Sai Chau en Tai Long Wan

Mirjam Achthoven, Marketing & Communication Manager Werkzaam bij de Dutch Chamber sinds: Augustus 2012 Hoofdtaken: Event management & publicaties Hiervoor gewoond in: Amsterdam en Singapore Woont nu in: Wanchai Favoriete bezigheid: Barbecue op Shek O Favoriete Nederlands eten: Jonge Goudse kaas Mooiste plek in Hong Kong: Tai Long Wan in Sai Kung Helen Yong, Office Manager Werkzaam bij de Dutch Chamber sinds: 2010 Hiervoor gewoond in: Maarssen, Amsterdam, Enschede, Winschoten, Vlaardingen, Penang (Maleisië) Woont nu in: Yuen Long Favoriete bezigheid: relaxen op de bank met een goede film en koken Favoriete Nederlands eten: Erwtensoep, stamppot en jonge en oude kaas Mooiste plek in Hong Kong: Tai Tong in Yuen Long

Herfst 2012

27


Kennismaken met de Consul-Generaal - Door: Ente

Breed

Hoewel ik ongeveer twee weken geleden mijn stembiljet

af tegen het interieur van het kantoor. Tien jaar geleden,

netjes had afgeleverd bij het Consulaat-Generaal,

toen meneer Mohr voor het laatst in Hong Kong was,

stapte ik op 12 september - de dag van de Tweede

bestond dit panorama uit veel meer water dan vandaag

Kamerverkiezingen in Nederland - wederom uit de lift op

de dag het geval is. Een van de eerste dingen die hem

de 57ste verdieping van het Cheung Kong Center. Ik was

opvielen aan Hong Kong was dan ook de enorme groei.

hier uiteraard niet om te stemmen; mijn missie was de HN

Er is veel bijgebouwd, de gebouwen zijn nog hoger en

lezers kennis te laten maken met nieuwe Consul-Generaal

er is veel land aangewonnen. Dit maakt deze metropool

in Hong Kong en Macao SAR China.

energiek: "Je voelt als het ware de adrenaline opkomen als je door Hong Kong Island of Kowloon loopt." Opvallend

Tien dagen

zijn ook de verschillende gezichten van Hong Kong. Bij

Slechts tien dagen eerder was de heer Wilfred Mohr

zijn eerste bezoek aan Kowloon, nam hij waar hoeveel

in Hong Kong aangekomen om zijn nieuwe functie te

Chinezer het is dan Hong Kong Island en hoe de Prada

vervullen. En in die korte periode was hij al meerdere

en Dior winkels naast kleine dim-sum-stalletjes kunnen

malen in aanraking gekomen met de Nederlandse

bestaan. En als contrast van deze stadse indrukken is onze

Vereniging alhier. Toen ik hem sprak had hij zijn eerste

nieuwkomer ook al naar een van de stranden geweest.

donderdagborrel achter de rug, zijn eerste Hollandse Nieuwe uitgelezen en voor het eerst Nederlandse

De Consul-Generaal werkt al 25 jaar voor Buitenlandse

nieuwkomers op de koffie gehad.

Zaken. Zowel in Nederland als in Noorwegen en IndonesiĂŤ heeft hij veel werk verzet voor onder andere

Het was voor de verandering een prachtige, heldere

handelsbevordering, handelspolitiek en het assisteren van

ochtend. Het uitzicht over Hong Kong stak in volle glorie

Nederlandse bedrijven in hun buitenlandse activiteiten. Mohr heeft ook tijd doorgebracht in Afghanistan. Hij was hier voor vier maanden tijdelijk zaakgelastigde om de ambassadeur te vervangen. In deze functie was de dynamiek vanzelfsprekend heel anders. Hier was economie niet de eerste prioriteit, maar stonden veiligheid en ontwikkelingsamenwerking centraal. Diversiteit In het Consulaat-Generaal in Hong Kong en Macau ziet Mohr veel overeenkomsten met zijn internationale economische ervaring. Er bestaat hier een grote, diverse Nederlandse bedrijvigheid. Naast de aanwezigheid van veel grote Nederlandse ondernemingen, wordt de Nederlandse zakelijke

Consul-Generaal Wilfred Mohr Foto door: Ente Breed Herfst 2012

28


gemeenschap gekenmerkt door ondernemers die hier hun

Dit is de eerste keer dat het echtpaar zonder kinderen

eigen bedrijf opzetten. Ze zijn hier gekomen met "een

in het buitenland woont, dus het zal nog wel een beetje

koffer en een idee" en vormen samen met de expats, de

wennen zijn. Gelukkig kan je tegenwoordig vrij makkelijk

studenten en de Nederlanders die besloten hebben hier

contact houden, via hulpmiddelen als Skype en Whatsapp.

te blijven wonen een gevarieerde afspiegeling van de

Ze zullen elkaar natuurlijk ook een aantal keer per jaar

Nederlandse maatschappij.

fysiek zien.

Vergeleken met de gemeenschap in Noorwegen en

"Use the residence"

Indonesië is de Hongkongse niet alleen meer divers, maar

Robert Schuddeboom had in zijn functie als Consul-

ook veel groter. De Consul-Generaal kijkt dan ook uit

Generaal ongeveer een jaar geleden het "use the

naar de "samenwerking met allen die het Nederlands

residence" programma opgezet en zijn opvolger wil graag

belang willen meehelpen bevorderen". Daarbij gaat het

deze opzet, waarbij zijn residentie beschikbaar is voor

niet alleen om economische belangen, maar ook om

bijvoorbeeld bedrijfspresentaties, voortzetten. En ook de

universitaire samenwerking, culturele uitwisselingen en het

Nederlandse Vereniging is wederom van harte welkom

contact met de 6,000 Nederlanders die hier wonen. Mohr

om een en ander te organiseren op de Mount Cameron

wijst op onder andere een alumnibijeenkomst die wordt

Road. Hij deelt de mening dat dit unieke pand maximaal

georganiseerd met de Universiteit van Groningen, een

gebruikt moet worden voor de Nederlandse zaak. Het is

samenwerking met de Technische Universiteit Delft met

een mooie vorm van de publieke en private samenwerking

betrekking tot industrieel ontwerp, de aanstelling van Jaap

waar hij zeer gecharmeerd van is. Hij en zijn vrouw hebben

van Zweden als dirigent van het Hongkongs filharmonisch

in de korte tijd dat ze hier wonen dan ook al veel mensen

orkest, het optreden van Wouter Hamel, het opzetten van

over de vloer gehad. Maar daar maakt Mohr zich niet druk

een Hongkongse franchise van het North Sea Jazz Festival

over:

en tentoonstellingen van Nederlandse kunstenaars. Er is, kortom, "ongelooflijk veel te doen". Let's do it Deze uitdagende baan kwam als een verassing: "Ik was nog niet aan de beurt om deze zomer overgeplaatst te worden, maar ik werd opgebeld met de vraag of ik Consul-Generaal wilde worden". Mohr was zeer vereerd en heel blij met deze kans, en zei bijna meteen ja. Er

"Dat is iets dat je bij Buitenlandse Zaken vanaf dag één ingepeperd krijgt. Als je in Nederland werkt heb je gewoon een baan en een privéleven, maar in het buitenland ben je toch eigenlijk 24 uur per dag, zeven dagen per week aanspreekbaar voor de Nederlandse zaak. Dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon mij vakantiedagen heb en af en toe op een zondag naar het strand ga; maar als er iets gedaan moet worden, moet je dat gewoon doen."

was echter een afweging die hij en zijn vrouw, Ellen de Muinck Keizer, moesten maken. Ze hebben drie kinderen,

Winter

waarvan er twee studeren en zelfstandig wonen. Hun

Al met al lijkt onze nieuwe Consul-Generaal met veel

jongste zoon woont nog thuis en doet in 2013 examen op

enthousiasme te zijn begonnen aan zijn functie. Hij hoopt

de middelbare school. Ze moesten de keuze maken of ze

daarnaast ook zijn ontspanning in Hong Kong te kunnen

hem mee zouden nemen en in Hong Kong een school voor

vinden. Als fanatiek golfer is het voor hem nog een

hem zouden zoeken, of dat hij in Nederland zijn schooljaar

uitdaging om deze hobby in Hong Kong te beoefenen: het

zou afmaken. Vrij snel kwamen ze tot de conclusie dat

beperkte aantal banen is moeilijk toegankelijk. Voor zijn

mevrouw de Muinck Keizer dit schooljaar voornamelijk in

andere favoriete vrijetijdsbestedingen: zeilen, tennissen en

Nederland zal zijn om hun zoon daar te begeleiden. Toen

reizen, zit hij hier in ieder geval goed. Hij voelt zich ook erg

deze beslissing was genomen, konden de koffers voor

fijn bij de hitte, dus het enige waar hij tegenop ziet zijn de

Hong Kong worden gepakt: "Let's do it!"

gevreesde "koude", kachelloze windermaanden.

Herfst 2012

29


Nederlandse Wereldwijde Studenten - Door: Annemarelle

van Schayik

Het is een gewone vrijdagavond voor velen, maar voor mij

niet makkelijker om in contact te komen met Nederlandse

is het speciaal, want ik ga vanavond voor de eerste keer

studenten. Zo zijn er bijvoorbeeld elk semester alleen al

iets drinken met Nederlandse medestudenten in Hong

aan de Chinese University of Hong Kong meer dan 15

Kong. Het is oktober 2011 en het best raar om na drie

Nederlandse uitwisselingsstudenten en studeren hier

jaar in Hong Kong weer eens Nederlandse te spreken.

zeker meer dan vijf Nederlandse PhD studenten. Maar er

Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle Nederlandse

is niemand die je kan helpen om je met hen in contact te

bachelor en postdoctorale voltijdstudenten hier.

brengen.

Sinds 2009 is er een NEWS (Nederlandse Wereldwijde

Sinds een paar maanden staat "studeren in Hong Kong"

Studenten) club in Hong Kong. NEWS is in 2007 opgericht

ook op de website van het Nederlandse Consulaat.

door Nederlandse studenten in Engeland om een brug te

Hopelijk betekent dit dat er meer studenten lid worden

vormen tussen Nederland en het buitenland. Inmiddels

van NEWS Hong Kong. Voor velen van ons is dit, naast

zijn er meer dan 31 clubs wereldwijd die de binding met

de Nederlandse Vereniging, een van de weinige manieren

het vaderland helpen te behouden. Helaas blijkt voor veel

om in contact te blijven met Nederland. Het was heerlijk

studenten Hong Kong een stap te ver en zijn de meeste

om weer eens onder de Nederlanders te zijn en eindelijk

Nederlandse studenten hier slechts op uitwisseling.

mijn sarcastische grap niet uit te hoeven leggen, of niet na te hoeven denken over de gespreksonderwerpen die

Dat maakt het moeilijk om de club in Hong Kong echt

wel eens gevoelig kunnen liggen. Ik kan niet wachten

op de kaart te zetten. Er is een vaste kern van slechts vier

om op de volgende borrel weer te genieten van nuchtere

studenten. De Hongkongse bureaucratie maakt het ook

Nederlandse gesprekken en humor.

OVERLEVEN IN HONG KONG Taxi

- Door: Annemarelle

van Schayik

Stel je zit in de taxi naar huis na een geslaagde borrel van de Nederlandse Vereniging. Waarschijnlijk verstaat de chauffeur op zijn minst een aantal van je Engelse aanwijzingen, maar als je pech hebt gaat hij rechtdoor waar hij eigenlijk naar links had gemoeten. Zou het niet gaaf zijn als je volgende keer aanwijzingen in het Kantonees kunt geven? Nederlands

Kantonees

Traditionele karakters

(Nederlandse uitspraak)

(voor het geval je het liever laat zien)

Links afslaan

Dzun dzoh

Rechts afslaan

Dzun jou

Rechtdoor

Dzik heu

Voorzichtig

Sieuw sam

Stop bij dit / dat gebouw

Nee dong / goh dong daihaa ting

Bonnetje graag

Sau kheu mm goi

Bedrieg me niet, ik weet de weg!

Mm ho naak ngoh, ngoh sik lo!

轉左 轉右 直去 小心 呢幢/嗰幢 大廈停 收據唔該 唔好呃我,我識路!

En voor diegenen onder ons die het verschil tussen links en rechts niet weten is dit een handige: Sorry, voor mij zijn links en rechts hetzelfde Succes!

Herfst 2012

30

Dzohjou batfan

左右不分


Nooit meer kaas in je koffer Er gaat niets boven echte Hollandse kaas. Daarom heeft The Dutch een kaaswinkel geopend in Hong Kong. Niet met molens en klompen, maar een selectie van oer-Hollandse kazen en mooie wijnen in een trendy shop op Queen’s Road. Zodat China nu ook weet wat lekkere kaas is en je niet meer zelf kaas hoeft in te voeren.

G/F, No. 232, Queen’s Road Central, Hong Kong, T. +852-3543 0081 www.the dutch.hk

Adverteren in de Hollandse Nieuwe? Vraag om de mogelijkheden via:

Yu

kk ie

Ho ng in g

S Ne pon de so rla rco nd ör se din Ve ato re r nig in

Ng

ay

Ko ng

sponsor@nedverhk.com

Ik ben geboren in Amsterdam en het grootste deel van mijn leven heb ik daar ook doorgebracht. Sinds mei 2011 woon ik in Hong Kong en ik werk als International Account Manager bij Catenon, een executive search organisatie. Voor mijn werkzame leven heb ik Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en aansluitend mijn studie afgerond met uitwisselingsjaar aan de Yonsei University in Seoul, Zuid-Korea. Mocht ik vrije tijd hebben in Hong Kong, dan besteed ik dat graag aan hiken, squashen, verdwalen in de talloze straatjes en steegjes, lezen en uiteraard ook aan het uitgaansleven.

Mijn leukste ervaring met betrekking tot de Nederlandse Vereniging was tijdens een donderdagborrel in Linq, Soho. Daar kwam ik in contact met Dennis Plomp en via hem ben ik in het bestuur gerold. We zijn sindsdien redelijk goed bevriend met elkaar geworden en het is mooi dat je in een betrekkelijk korte periode met iemand om kan gaan alsof je die al jaren kent.

Herfst 2012

31


WELZIJN Hardlopen - Door: Gouke

van Voorst

Bootcamp Trainer - gouke.terpstra@hotmail.com

Hardlopen, veel mensen willen het graag: heerlijk in de

Veel voormalig hardloophaters hebben het roer

buitenlucht als een jonge gazelle aan een ijzeren conditie

omgegooid door gebruik te maken van de Maffetone

werken, terwijl de kilo’s van het gebronsde lichaam af

methode. Meneer Maffetone heeft een fantastisch

vliegen.... Vaak worden dan ook goede voornemens

eenvoudige methode bedacht om binnen een paar weken

gemaakt die in de praktijk voor de meeste mensen

een goede hardloper te worden, zonder dat je daar al

echter ongeveer als volgt uitpakken: trek een paar

te moe van wordt. Het enige dat je nodige hebt is een

tennisschoenen en een T-shirt van de New York marathon

hartslagmeter. Daarmee moet je zorgen dat je niet harder

aan, print een schemaatje uit waarin staat dat je een

loopt dan een hartslag van 180 minus je leeftijd. Dus ben

minuut moet hardlopen en dan drie minuten moeten

je 40 jaar oud, dan is je maximale hartslag 140 slagen per

wandelen en ‘off we go’, al dan niet begeleid door een

minuut. Voor een 25-jarige geldt een maximum van 155

juffrouw op de iPod die ons aanmoedigt. Na drie minuten

slagen per minuut. Heel eenvoudig. Begin dus gewoon

zijn we rood aangelopen, volledig bezweet, hebben we

met rennen, maar zorg dat je hartslag onder die maximale

zere knieën en bedenken we dat we het eigenlijk helemaal

hartslag blijft. Is hij hoger? Ga dan langzamer, als het moet

niet leuk vinden. Bovendien kan het ook niet goed voor je

gewoon wandelen, als je maar op of onder de grens van

zijn, dat gehijg, op jouw leeftijd, in die hitte.

180 minus je leeftijd blijft. Als je hartslag weer wat zakt ga je weer hardlopen.

Als iemand beweert dat hij best zou willen hardlopen maar het niet kan of vreselijk vindt, is het negen van de

De eerste paar keer dat je dat doet zal je zien dat je meer

tien keer klip en klaar waarom dat zo is: hij wil te snel.

aan het lopen dan aan het hardlopen bent, maar dat geeft

Beginnende lopers maken meestal dezelfde fout: ze gaan

niets. Het is juist goed: je traint je hart. Probeer dit zo’n

veel te fanatiek van start. Met een ongetraind lichaam uit

30 tot 45 minuten vol te houden. Na een paar keer zal

alle macht hardlopen zorgt voor net zo’n hoge hartslag

je merken dat je steeds langere stukken aan het rennen

als Usain Bolt heeft tijdens de 100 meter sprint. En houd

bent zonder dat je moe wordt. Als je dit twee of drie keer

dat maar eens vol over een afstand van vijf kilometer.....

per week doet, loop je na een paar weken met gemak

Eigenlijk is het heel eenvoudig, want het hart is een

een uur achter elkaar, zonder al te veel moeite en zonder

spier en die spier moet je trainen. De kunst is om te

tussendoor te moeten wandelen. En voor je het weet ben

leren hardlopen zonder dat je hart (en jijzelf) daarvan

je er aan verslaafd... Zo eenvoudig is het echt.

‘overstressed’ raakt. Als je goede lopers ziet lopen, zien die er ook uit of ze het heel rustig aan doen, en dat is het doel

Goede routes in Hong Kong? Probeer als beginner de

dat je nastreeft.

boardwalk van Repulse Bay naar Deep Water Bay of Bowen Road. Lekker plat. Succes!

Foto panorama door: Rinske Kuiper

Herfst 2012

32


Een laatste afscheid - Door: Annemarelle

van Schayik

Op 24 mei kwam het zo gevreesde telefoontje voor een

En als je dan eindelijk aangekomen bent, begint het

ieder die ver van huis woont: “Er is iets ergs gebeurd, opa

emotionele proces. Plekken waar je altijd met die persoon

is overleden.” Mijn gedachten gingen meteen terug na de

kwam, roepen tranen in je ogen op. Je hoort de verhalen

laatste keer dat we elkaar hadden gesproken, gelukkig niet

van anderen waardoor je als het ware de persoon leert

lang daarvoor, toen hij vol trots vertelde over zijn andere

zien door hun ogen. En dan is er natuurlijk nog de

kleinkinderen en enthousiast was over mijn vervolgstudie.

begrafenis zelf: een laatste kus op een koude wang, zelf

Ook al was de lieve man 84 jaar, het kwam toch als een

de schroeven van de kist dichtdraaien, vervolgens de

donderslag bij heldere hemel. Mijn opa woonde nog op

kist naar de lijkwagen dragen en de begraafplaats op,

zichzelf, fietste regelmatig en hielp mijn tante elke dag

een laatste toespraak in kleine kring. Maar ook na de

met haar tuin en paarden. Op de laatste foto die van hem

begrafenis is het nog niet afgelopen, want in het geval dat

is gemaakt, staat hij met klompen aan zijn voeten en een

hij of zij alleen woonde: wie zegt de telefoon op? Wie het

riek in zijn hand de tuin om te spitten. Gelukkig is hij rustig

huurcontract? Wie erft wat? Wie wil wat hebben? En ga

ingeslapen zonder fysieke of mentale problemen en heeft

zo maar door. Velen van ons kunnen niet even een maand

hij nooit gedwongen achter de geraniums hoeven zitten.

terug naar Nederland om alles te regelen en soms moet je

Toch, als ik nu naar Nederland ga, is het raar dat ik niet

er genoegen mee nemen als dingen niet zo gaan zoals je

even naar Enschede kan rijden om opa te zien.

ze zelf wilt. De kunst is om toch met een goed gevoel over het laatste afscheid het vliegtuig in te stappen en terug te

En dat brengt me weer terug bij wat te doen als een

vliegen naar je ‘normale’ leven.

naaste in Nederland plotseling overlijdt. Er zijn veel beslissingen die je plotseling moet nemen. Pak je meteen

Naderhand komt de echte realisatie pas. Geen lange

het vliegtuig terug? Maar voor hoelang dan? En kan je

gesprekken meer op zondagavond. Geen verslagen meer

werk je wel missen? Hoe bereid je de begrafenis voor? Of

over de voetbalwedstrijden van dat weekend. Niet de

laat je dat aan anderen over, met als gevolg dat de uitvaart

vraag wanneer je weer terug komt. Maar de herinneringen

niet zo is zoals je het zelf zou willen hebben. Gaan partner

blijven. Samen met opa de hond uitlaten. Samen met

en kinderen mee? Allemaal vragen die al moeilijk zijn als je

opa een bloemstuk op oma’s graf leggen. Samen met

in Nederland woont, maar helemaal als je in het buitenland

opa Hong Kong onveilig maken. Wat heb ik veel van

woont. Want dan is het allemaal niet even makkelijk. Om

jou geleerd en wat hebben we een mooie tijden samen

te beginnen met die twaalf uur in het vliegtuig.

beleefd. En ook al wist ik wel dat elke keer wanneer ik afscheid nam het wel eens de laatste keer kon zijn; wat had ik graag gehad dat ik je nog een keer kon zien, al was het maar één keer. Gewoon om je even te vertellen dat ik van je hou!

Herfst 2012

33


EET SMAKELIJK

Hollandse trek - Door: Annelotte Dekker Mis je alle heerlijke Nederlandse lekkernijen? Niet getreurd: er zijn een aantal manieren om in Hong Kong je Hollandse trek te stillen.

• Shop B, G/F, Catic Plaza, 8 Causeway Road, Causeway Bay • Ook in Mongkok, Prince Edward, Yaumatei, Homatin, Kowloon Bay, Hung Hom, Tai Po, Tsuen Wan, Shatin,

Kaas

Sheung Shui zijn er franchise winkels te vinden.

Sinds deze zomer hoeven we onze boterham niet meer

Voor Nederlandse kaas (Gouda en Edam) kan je ook

met de niet-zo-tasty "Tasty" kaas te beleggen. In juli is

terecht bij de meeste supermarkten zoals:

namelijk in Central een echte Nederlandse kaaswinkel geopend: The Dutch Cheese and More. De winkel verkoopt in totaal negen verschillende soorten kaas: drie soorten (jong, belegen en oud) Gouda, drie zogenaamde boerderijkazen en drie speciale kazen (geit, pesto en chili). Verder kan je hier ook terecht voor kant en klare kaasplankjes, wijn, koffie en broodjes.

Taste, International, Three Sixty en City super. Stroopwafels zijn ook af en toe bij Starbucks te vinden. Webwinkels Wil je wat meer dan een gefrituurde snack of kaas dan is er gelukkig nog een andere optie. Via bepaalde webwinkels kan je veel Nederlandse producten zoals

The Dutch Cheese and More, 232 Queen’s Road

pepermunt, pindakaas, Conimex pakjes, oranjebitter,

Central, Sheung Wan, Hong Kong (www.thedutch.hk)

Unox worstjes en andere Nederlandse specialiteiten thuis laten bezorgen. Bezorgkosten zijn afhankelijk van het

Frietjes

totaalgewicht van de bestelling. Op de volgende website

Je zult nog even moeten wachten op de eerste frikandel of

worden verschillende winkels met elkaar vergeleken:

kroket, maar als het goed is opent de eerste Nederlandse snackbar/winkel zijn deuren eind 2012. We houden de ontwikkelingen in de gaten via: www.frietvanpiet.wordpress.com

sites.google.com/site/dutchfood/nederlandse_ producten_prijzen Nederlandse producten meenemen Mocht je na een bezoekje in Nederland je koffer vol willen

Supermarkten

stoppen met Nederlandse etenswaren, let dan wel even

Verder zijn er een aantal winkels in Hong Kong die

op dat je geen wild, vlees, of planten het land in mag

Nederlandse producten verkopen. De welgeliefde

brengen. Meer informatie vind je op:

stroopwafels, speculaas en Calvé mayonaise zijn te koop bij de meeste Prize Mart winkels: • G/F, 17 Li Yuen Street West, Central. • G/F, 203 Wan Chai Road, Wan Chai. • Shop 2, G/F, Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Sheung Wan

Herfst 2012

34

http://www.customs.gov.hk/en/home/index.html Weet je nog andere plekken waar je Nederlandse heerlijkheden kan kopen? Laat het ons weten via magazine@nedverhk.com


Ik ben Mariska Kes en doe sinds kort de ledenadministratie van de Nederlandse Vereniging in Hong Kong. Ik woon, met man en kinderen, nu bijna drie jaar in Hong Kong en ben niet lang na aankomst warm gemaakt om iets voor deze club te gaan doen. Ik ben begonnen met het organiseren van kinderevenementen, ben daarna de inschrijvingen voor de evenementen gaan doen en doe nu dus de ledenadministratie errbij. Verder ben ik juf op de Nederlandse school. Veel Nederlands in mijn leven dus! Ik heb mezelf daarin behoorlijk verrast, want vanaf het moment dat we hoorden van onze uitzending naar Hong Kong, wist ik zeker dat

Mariska Kes

we een brede, internationale vriendenkring zouden opbouwen met op den

Ledenadministratie Vereniging in Hong Kong

duur vakantieadresjes over de hele wereld. Ik zag het helemaal zitten. Maar na een tijdje bleek dat ik een echte Nederlandse 'muts' ben, die zich het prettigst voelt bij Nederlanders en alles wat met Nederland te maken heeft. Ik hoop dan ook nog veel Nederlanders op al onze evenementen te mogen ontmoeten!

DiningCity - Door: Synthia

Liem

DiningCity is een Nederlandse franchiseorganisatie

vele keuzemogelijkheden een luxe positie, maar voor de

en heeft haar oorsprong in Amsterdam. Door de

restaurants vaak een drama. ‘Uit eten’ gaan wordt meer

franchiseopzet delen DiningCity collega’s wereldwijd in

gezien als functionaliteit dan een sociale gelegenheid; denk

verschillende landen verschillende ervaringen. DiningCity

aan de vele televisieschermen die vaak in restaurants aan

heeft anderhalf jaar geleden haar kantoor in Hong

de muren hangen.

Kong geopend en Kaapstad is de laatste stad die erbij is gekomen. Bijna alle vestigingen worden geleid door

In Hong Kong zijn Nederlandse happen niet onbereikbaar:

Nederlanders. Dit maakt de communicatie gemakkelijk en

zo kan je bij restaurant Orange Tree altijd terecht voor een

we delen wereldwijd een gevoel dat we dingen op onze

Hollandse hap en bij de winkel the Dutch voor een stukje

eigen manier, maar wel ‘samen’ doen.

Nederlandse kaas. Er gaan zelfs geruchten dat in december de allereerste friettent zijn deuren zal openen!

Bij DiningCity Hong Kong hebben we het dagelijks over eten. Een interessant onderwerp in een stad als deze. Hong

Zijn wij Nederlanders in Hong Kong niet enorm verwend

Kong is het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld en

met zoveel restaurants en wereldwijde keukens zoals

dagelijks eten er zeven miljoen mensen in deze stad. Dat

Indiaas, Indonesisch, Kantonees, Taiwanees (Din Tai

gebeurt veelal buiten de deur. Er is enorm veel keus met

Fung!), Frans, Italiaans...? Werkelijk alles is verkrijgbaar

zoveel restaurants!

en ook vaak authentiek lekker. Wij bij DiningCity in Hong Kong houden in ieder geval nog steeds van een typisch

Het is Nederlanders in Hong Kong ongetwijfeld opgevallen

Nederlandse stamppot of AVG’tje*, zelfs als het buiten 30

dat de eetcultuur hier anders is dan we in Nederland

graden is!

gewend zijn. Hongkongers houden ervan om bij meerdere restaurants te reserveren en uiteindelijk op het laatste

* aardappelen, vlees en groenten

moment te kiezen waar ze willen eten. Vanwege de

Herfst 2012

35


Mooncakes

Bron: Marjori Chew, Lotus Paste Mooncake kuali.com/recipes/view.aspx?r=525

Ingrediënten (voor 15 ongeveer mooncakes) Voor de lotus pasta

Voor de siroop

Voor het ‘deeg’

600 gr lotuszaden

600 gr suiker

600 gr bloem

1 tl alkalinewater (loogwater)

400 ml water

600 gr siroop

600 gr suiker

3 schijfjes citroen

140 ml pindaolie

1 eetl maltose (moutsuiker)

1 tl alkalinewater (loogwater)

400 ml pindaolie Lotus pasta Doe de lotuszaden in een pan. Giet voldoende kokend water over de zaden om ze te bedekken en voeg het alkaline water toe. Dek de pan af en laat 20 minuten staan. Wrijf daarna de huid van de lotuszaden af, doe de zaden in een vergiet en was ze. Giet opnieuw water over de lotuszaden tot ze onder staan en kook ze tot ze zacht zijn. Vermaal ze in een blender of vijzel tot een pasta. Neem een koekenpan en verwarm daarin de helft van de olie met de helft van de suiker. Breng het mengsel al roerend aan de kook en blijf roeren tot het een goudkleurige siroop is geworden. Voeg nu de lotuspasta onder voortdurend roeren toe. Voeg de rest van de suiker en olie toe en blijf koken tot de pasta dik wordt en niet meer aan de wand van de pan plakt. Voeg de maltose toe en roer nog wat verder. Test of de pasta klaar is: doe een beetje pasta in je hand en druk het plat. Als de pasta niet plakkerig aanvoelt is hij klaar. Anders moet het nog wat langer gekookt worden. Laat, als hij klaar is, de pasta afkoelen.

Siroop Doe suiker, water en citroenschijfjes in een pan en kook op een zeer laag vuur tot het mengsel lichtbruin wordt. Verwijder de schijfjes citroen en laat afkoelen. Deeg Meng bloem, siroop, olie en alkalinewater door elkaar en kneed tot een elastisch deeg. Laat 3 uur rusten. Verdeel het deeg in 15 gelijke porties. Mooncakes bakken Neem één van de porties van het deeg en rol het tot een platte schijf. Neem ongeveer 150 gr van de lotuspasta, maak er een bolletje van en omhul het bolletje met het deeg. Bestrooi een mooncake vormpje met bloem. Leg hier het deeg met de pasta in en druk lichtjes aan. Klop de het gevormde deeg uit het vormpje en plaats op een beboterde bakplaat. Bak de mooncakes 20 tot 30 minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden °C. Neem de mooncakes uit de oven en besmeer ze met wat geklopte eierdooier. Bak ze vervolgens nog ongeveer 5 minuten tot ze goudbruin zijn.

Herfst 2012

36


VAN CONGEE TOT MAHJONG OPMERKELIJK HONG KONG - Door: Annelotte

Dekker

Annelotte is PhD studente aan de Hong Kong University. Voor de Hollandse Nieuwe schrijft zij elke aflevering een column over iets opmerkelijks, grappigs, of leuks dat ze hier in Hong Kong ziet, hoort, ruikt of leest. Dit keer schrijft ze over Mooncakes en het Mid-Autumn Festival. Tegen de tijd dat deze Hollandse Nieuwe uitkomt, is het

Het Mid-Autumn festival duurt drie dagen en naast het

Mid-Autumn festival waarschijnlijk net voorbij en zijn

eten van mooncakes en andere lekkernijen kan je tijdens

jullie nog aan het bijkomen van alle festiviteiten en een

deze dagen de vele lampionnen bewonderen (met name

overdosis aan mooncakes. Maar mocht je het allemaal een

in Victoria Park in Causeway Bay), of de 67 meter lange

beetje gemist hebben, of net aangekomen zijn, hierbij een

‘vuurdraak’ in Tai Hang bekijken. Het verhaal achter de

korte uitleg over het hoe en wat van het Mid-Autumn

vuurdraak is dat lang geleden het vissersdorpje Tai Hang

festival.

een paar dagen voor het Mid-Autumn festival door een tyfoon werd geteisterd en vervolgens door de pest. Terwijl

Het Mid-Autumn festival is een populair Chinees feest

de bewoners de schade van de tyfoon aan het herstellen

waarmee de oogsttijd wordt gevierd. Het festival, ook

waren, kwam er een python het dorp in die al hun vee at.

wel bekend als het Maanfestival, vindt plaats aan de

Een waarzegger verkondigde dat het opvoeren van een

vooravond van de eerste volle maan in de achtste

drie dagen en drie nachten durende vuurdans tijdens het

maand van de Chinese maankalender. Meestal is dit eind

Mid-Autumn Festival de enige manier was om de chaos

september of begin oktober. Vanwege de volle maan

te stoppen. Zodoende maakten de bewoners een enorme

lijken veel van de lekkernijen die rond het festival gegeten

draak van stro en bedekten hem met brandende wierook

worden op de maan: pomelo's, gele kaki vruchten en

stokjes. Vergezeld door trommelaars en zevenklappers,

natuurlijk de bekende mooncakes. Mooncakes zijn een

dansten ze drie dagen en nachten lang en zoals voorspeld

soort ronde of vierkante koekjes, ongeveer zo groot als

verdween de pest en de python.

de palm van je hand. De mooncakes hebben een dunne deegachtige korst en zijn meestal gevuld met lotus zaad

Als je de mooncakes, vuurdraak en lampionnen dit jaar

pasta, soms met een rond gezouten eigeel in het midden

heb gemist heb je gelukkig volgend jaar weer een kans!

(zie recept op pagina 36).

Herfst 2012

37


中秋节 KITTY VERKLAART - Door: Alexander

de Nerée

Kitty Cheung leert de Nederlanders in Hong Kong Mandarijn. In de Hollandse Nieuwe verklaart zij steeds enkele karakters. In deze editie: het 'Mid Autumn Festival'. Welk onderwerp is er passender dan het 'Mid Autumn

vertegenwoordigen. De volle maan (月圆 – yue yuan wat

Festival' (Zhong Qiu jie – 中秋节) zo midden in oktober?

letterlijk 'maan rond' betekent). De rondheid van de maan,

We vragen Kitty even uit over hoe dat nou allemaal zit.

geeft een gevoel van reünie en samenzijn. Net als aan een ronde tafel zitten.

Wanneer is dat nou precies, Mid-Autumn? Een halve of wassende maan wordt in dat kader passen­ Het is op de 15de van de 8ste maand volgens de "lunar

der­wijs 月缺 – yue que of gebrek aan maan, genoemd.

calendar". Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n lunar calendar. Is elke maand even lang? Nee, zegt Kitty. Er zijn maanden

Maar wat gebeurt er nog meer naast het eten van koekjes

van 30 dagen en minder. En van de dagen die je

met ieder 5,000 calorieën? Om dat er een beetje af te

overhoudt, hebben we af en toe een extra maand. Zo was

lopen, aldus Kitty, is er een optocht met lantarens

er, als ik het me goed herinner, dit jaar twee keer een april.

(灯笼 – deng long). Ook vinden mensen het leuk om raadseltjes (猜灯迷 – cai deng mi) op te lossen.

Maar goed, we dwalen af. Mid Autumn festival is het festival van de oogst (feng shuo – 丰硕). Net als vrijwel alle culteren is er dus een oogstfeest. Waarom ook niet?

白白的身体

baibai de shenti

wit lichaam

Kan je meteen je 15de maandsalaris in dat jaar vieren.

长长的耳朵

changchang de erduo

lange oren

红红的眼睛

honghong de yanjing

rode ogen

短短的尾巴

duanduan de weiba

ronde staart

De reden dat er mooncakes (月饼 - yue bing) worden gegeten is omdat de mooncakes, misschien niet heel verrassend als je er op terugkijkt, de maan

Rara, welk dier is dit?

BLIJF OP DE HOOGTE

Nieuwsbrief niet op het juiste e-mailadres ontvangen? Stuur een e-mail naar vraag@nedverhk.com www.nedverhk.com Zoek: Nederlandse Vereniging Hong Kong

Herfst 2012

38


Strike for your goals with a Winning Team behind you. When it comes to investments, life insurance, retirement services, or even football, the key to success is the same. It’s all about having a team of knowledgeable professionals behind you, especially one that matches ambition with skill. Their professional, in-depth knowledge and drive to provide comprehensive service ensures your every success. With over 150 years of experience, more than 100,000 employees and representatives in over 40 countries, ING has the resources and dedication to deliver tailored financial solutions to you. That means analysing your needs, providing you with well-rounded expert advice and passing this advice on in a clear, concise and understanding way. So, when there’s a clear target in mind, choose ING to achieve your goal.

WWW.ING.COM


LID WORDEN De Nederlandse Vereniging in Hong Kong is een sociaal centrum waarin we de saamhorigheid onder de Nederlanders in Hong Kong bevorderen. Als lid van de Nederlandse Vereniging ontvang je

BESTUUR NEDERLANDSE VERENIGING HONG KONG – 2012/2013

niet alleen de Hollandse Nieuwe, maar krijg je ook VOORZITTER

EVENEMENTEN

organiseert tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast

Rinske Kuiper vz@nedverhk.com

Gouke van Voorst evenementen@nedverhk.com

word je altijd op de hoogte gehouden van de

PENNINGMEESTER

COMMUNICATIE

Nederlandse ontwikkelingen in Hong Kong door

Hilde Kerstens treasurer@nedverhk.com

Ente Breed Redactie: magazine@nedverhk.com Overig: nieuws@nedverhk.com

toegang tot alle evenementen die de Vereniging

middel van nieuwsbrieven.

SECRETARIS

Yen Fai Chau vraag@nedverhk.com

De kosten van een lidmaatschap zijn: Individueel lidmaatschap per jaar

HK$ 400

Eenmalige inschrijfkosten

HK$ 50

Familie lidmaatschap (vanaf 2 personen) per jaar

HK$ 800

Eenmalige inschrijfkosten

HK$ 100

Studenten lidmaatschap per jaar

HK$ 200

Eenmalige inschrijfkosten

HK$ 0

LEDENADMINISTRATIE

Mariska Kes ledenadmin@nedverhk.com

SPONSORZAKEN

Yukkie Ngay sponsor@nedverhk.com ALGEMEEN

Roald Andersen-Roëd webmaster@nedverhk.com

Meer weten? Ga voor de laatste nieuwtjes, evenementen en updates naar www.nedverhk.com, of www.facebook.com/nedverhk.

Het Verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 31 juni Stuur een email naar ledenadmin@nedverhk.com als je lid wilt worden of gegevens wilt wijzigen.

Herfst 2012

41


FEITJES CONSULAAT-GENERAAL DER NEDERLANDEN www.hollandinhongkong.org Facebook: facebook/com/hollandinhongkong Twitter: @HollandHK Suite 5702, 57th Floor Cheung Kong Centre 2 Queens Road Central Central, Hong Kong Tel. 2522 5127

NEDERLANDS ONDERWIJS IN HONG KONG www.nederlandseschoolhk.com Discovery Bay Dutch Institute (DBDI) Voorzitter: Eduard Wehry Tel. 2914 2169 / 6053 0619

Consul-Generaal: Wilfred Mohr hon-cdp@minbuza.nl

Secretaris: Esther Algera Tel. 6900 2708 infodbdi@gmail.com

DUTCH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG www.dutchchamber.hk

Penningmeester: Bernhard Wamelink Tel. 6018 5509 dbditreasurer@gmail.com

Voorzitter: Robert Scholten

De Oranje Sampan, HK Island

General Manager: Jacqueline Baud Tel. 2815 2801 info@dutchchamber.hk

Directeur: Barbara Markovits Tel. 5190 1700 directeur@oranjesampan.org

KOFFIEOCHTENDEN

Voorzitter: Bregje van Bragt voorzitter@oranjesampan.org

Een initiatief van de Vereniging om dames en heren die pas in Hong Kong zijn komen wonen wegwijs te maken. evenementen@nedverhk.com DUTCH HOCKEY CLUB www.dutchhockeyclub.com

Secretaris: Miriam van der Burg secretaris@oranjesampan.org Penningmeester: Claudia van Meerendonk penningmeester@oranjesampan.org Stichting Nederlandse School Hong Kong (SNSHK), Hong Lok Yuen

Voorzitter: Franca Kurpershoek-Hekster Tel. 9858 4558 chairman@dutchhockeyclub.com

Voorzitter: Sebastiaan Gruijters Tel. 6112 6723 voorzitter.snshk@hotmail.com

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Louison Buijs Tel. 9035 7298 penningmeester.snshk@hotmail.com

Coach: Joe Donald Tel. 6256 7471 jadonald@gmail.com DHC Hockey Stars youthclinic@dutchhockeyclub.com

Secretaris: Way Ying Lee Tel. 6414 6217 secretaris.snshk@hotmail.com

Penningmeester: Koene van Aalst Tel. 9810 6619 treasurer@dutchhockeyclub.com

vanaf â‚Ź 23,-* per dag

Autohuur all-in tarieven

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bblcarrental.nl *28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

24 uurs

Schipho l

service

...direct

wegrijd en

!

Herfst 2012

42

bb&l_2010_ad_148x105.indd 1

12/9/09 3:52:06 PM

Diamon


Up to 100% better plaque removal.*

Experience the difference of a Sonicare clean mouth feeling. Patented sonic technology produces 31,000 brushstrokes per minute, delivering a unique dynamic fluid action that gently and effectively drives fluid deep between teeth and along the gumline. Leaving you with a clean mouth experience like never before. Find out more at www.philips.com/sonicare * Compared to a manual toothbrush.

DiamondClean ad gold sponsor 195x290.indd 1

31/8/12 12:18 PM


HN 2012 Herfst  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you