Page 18

ILL SKILL SQUAD & DOX

CONNY JANSSEN DANST Het werk van choreografe Conny Janssen is theatraal, krachtig

De tweede avondvullende voorstelling van iLL Skill Squad zal

en ontroerend. Haar dansers staan op het toneel als mensen

verder gaan waar de jongens geëindigd zijn. Ze hebben hun

van vlees en bloed: breekbaar, strijdbaar en gepassioneerd.

manier van bewegen gevonden, er zijn prijzen en volle zalen.

Hoe de nieuwe voorstelling eruitziet, blijft nog even een ver-

Maar waar moet je dan heen? De kwetsbaarheden van de indi-

rassing, maar de vaste ingrediënten van Conny Janssen Danst

viduen komen naar boven en de problemen en pijn achter de

bieden altijd genoeg moois: een groot avontuurlijk dansersen-

dans worden zichtbaar... Dit alles natuurlijk wel met een flinke

semble, bekende gezichten én nieuwe talenten, een overrom-

dosis humor en de breakdance moves, salto’s en vette choreo-

pelend toneelbeeld, daverende livemuziek en natuurlijk Jans-

grafieën die het publiek gewend is van deze groep creatieve

sens meeslepende danstaal.

gekken.

vrijdag 1 mei 2015, Zuiderstrandtheater

dinsdag 19 mei 2015, Theater aan het Spui

20.15 uur

19.30 uur

Educatief tarief: €10,00

Educatief tarief: €11,00 v.a. 10 leerlingen, €14,00 losse CKV-prijs

HET NATIONALE BALLET BACK TO BACH

VOORJAARSONTWAKEN ONTDEK ONTLUIKEND CHOREOGRAFIETALENT

Johann Sebastian Bach heeft nooit specifiek muziek voor dans

In mei viert het Korzo theater de lente met het dansprogramma

geschreven, maar in zijn suites heeft hij wel veel dansvormen

Voorjaarsontwaken. Korzo zet de deuren en ramen wagenwijd

verwerkt: sarabandes, allemandes, gavottes, menuetten en

open voor nieuw choreografietalent uit Nederland en het bui-

zelfs polonaises. En niet alleen deze, ook veel van zijn andere

tenland. Opmerkelijke, kersverse dansvoorstellingen worden

composities zijn uitermate ‘dansant’, vanwege het heldere rit-

gebundeld tot een gevarieerde avond, waarin je jouw favoriete

me, de muzikale rijkdom, emotionele gelaagdheid én de tijdlo-

talent kunt ontdekken.

ze vitaliteit. ‘Bach swingt’, weten veel choreografen. In Back to

32

Bach laten vaste gastchoreografen Hans van Manen, Krzysztof

Voorjaarsontwaken is een project van Korzo producties en het

Pastor, David Dawson en Ernst Meisner zien hoe dat in zijn werk

Nederlands Dans Theater en wordt mede mogelijk gemaakt

gaat.

door de gemeente Den Haag.

vrijdag 8 mei 2015, Zuiderstrandtheater

donderdag 28 en vrijdag 29 mei, Korzo theater

20.15 uur

19.30 uur

Educatief tarief: €10,-

Educatief tarief: €7,50

Moves

Moves

33

Moves Mix 'n Match Voortgezet onderwijs 14/15  

Dansaanbod voor het voortgezet onderwijs in het nieuwe theaterseizoen 2014-2015

Moves Mix 'n Match Voortgezet onderwijs 14/15  

Dansaanbod voor het voortgezet onderwijs in het nieuwe theaterseizoen 2014-2015

Advertisement