Page 31

Ήταν η αρχαία ελληνική ιατρική επιστημονική; Γράφει ο Κωνσταντίνος Πίσιος, παθολόγος - ομοιοπαθητικός (www.drpisios.com)

Ο

ι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ιατρική έγινε επιστημονική τον τελευταίο αιώνα. Επίσης έχει καλλιεργηθεί η άποψη ότι μόνο πρόσφατα γίνονται πειράματα και ότι οι ιατροί στην αρχαιότητα δεν έκαναν έρευνα και λειτουργούσαν μη επιστημονικά. Όλα αυτά όμως καταρρίπτονται από πλήθος ιστορικών μαρτυριών που καταδεικνύουν το εντελώς αντίθετο, κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα. Στη σύγχρονη εποχή, επιστήμονες θεωρούνται αυτοί που αποκτούν γνώση με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, δηλαδή στην παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική σκέψη. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν αρκούσαν μόνο αυτά. Χρειαζόταν να βρεθεί και μια αρχή, ένας νόμος. Αν κάποιος ανακάλυπτε μια “αρχή”, έναν “νόμο” είχε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου. Η ιατρική της αρχαίας Ελλάδας βασιζόταν σε αρχή. Ο Ιπποκράτης είχε γράψει στα βιβλία του ότι από καιρό οι ιατροί είχαν ανακαλύψει την αρχή με την οποία γινόταν η θεραπεία των ασθενειών. Όταν κάτι βασίζεται σε αρχή πάντα έχει επιστημονική βάση. Στην αρχαία ιατρική η βασική αρχή που ανακαλύφθηκε ήταν ο ‘Νόμος των Ομοίων”. Βασίστηκε σε εκατοντάδες χρόνια παρατηρήσεων των αρχαίων Ελλήνων θεραπευτών που με επιστημονικό τρόπο διαπίστωναν ότι «Δια τα όμοια νούσος γίγνεται και δια τα όμοια προσφερόμενα εκ νοσούντων υγιαίνονται», δηλαδή: «Με τα όμοια ασθένεια γίνεται και με τα όμοια πάλι οι άρρωστοι γίνονται υγιείς», Βέβαια ο Ιπποκράτης μετέφερε όλη αυτή την αρχαία γνώση και επιστημονικοποίησε την Ομοιοπαθητική μέθοδο παρουσιάζοντας τον Νόμο των Ομοίων μαζί με παραδείγματα: «Τις πιο πολλές αρρώστιες τις γιατρεύει εκείνο ακριβώς που τις γεννά....» (Περί ιερής Νούσου, κεφ.21, εκδ. Παρατηρητής) «Η ασθένεια προκαλείται από τα όμοια και θεραπεύεται με τη χορήγηση των ομοίων...». Αλλά δεν έφτανε όμως μόνο η παρατήρηση και η “αρχή”. Έγιναν πολλά πειράματα, πολλές δοκιμές μέχρι να καταλάβουν οι αρχαίοι ιατροί πώς μπορούν οι αδρανείς ουσίες της φύσης να δράσουν ως φάρμακα. Και όταν κατάλαβαν πώς να φτιάχνουν φάρμακα τότε μέσω πειραμάτων διαπίστωναν και στην πράξη σε ποιες περιπτώσεις μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Βρέθηκε πλήθος βιβλίων, αγγείων, πλακών στα οποία αναφέρονται φάρμακα, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν και οι ευχαριστίες των ασθενών που έγιναν καλά. Όσο για πειράματα, θα αναφέρω ένα πείραμα που έκανε ο Γαληνός για να διαπιστώσει αν ήταν αποτελεσματική η Θηριακή. “Θηριακή” ονόμαζαν ένα φάρμακο που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα ως θεραπεία στα δαγκώματα φιδιών. Η Θηριακή ήταν φάρμακο που δινόταν ως αντίδοτο στα δήγματα δηλητηριωδών ζώων, ερπετών, φιδιών, τα αποκαλούμενα «θηρία», εξ ου και η ονομασία τού φαρμάκου αυτού. Πρώτη φορά θεωρείται ότι παρασκευάστηκε για τον Έλληνα βασιλιά της Συρίας, Αντίοχο τον Γ’ (242 - 187 π.Χ.). Ο Γαληνός (2ος αι. μ.Χ.) περιγράφει στο έργό του «Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον» τον έλεγχο που χρησιμοποίησε για να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά της. Ακολούθησε την ίδια τακτική της πειραματικής απόδειξης, «το κρίναι το φάρμακον θέλοντες», για να εξακριβώσει τη θεραπευτική δράση του φαρμάκου. Μάλιστα σημειώνει ότι μέχρι τότε δεν είχε ιστορηθεί περίπτωση ανθρώπου που να έχει πιεί το αντίδοτο Θηριακή και να έχει πεθάνει από δήγματα φιδιών («ούτε γαρ τις δηχθείς ποτέ υπό των αναιρείν ειωθότων θηρίων ευθύς πιών την αντίδοτον αποθανών ιστόρηται»). Εφάρμοσε λοιπόν τη δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα της «Θηριακής» πάνω σε πειραματόζωα. Συγκεκριμένα, ο Γαληνός γράφει ότι πήρε «αλεκτρύονες», κοκόρια, και αφού σε μερικά εξ αυτών έδωσε τη Θηριακή ενώ σε άλλα όχι, τα έφερε κοντά σε φίδια. Παρατήρησε ότι εκείνα στα οποία δεν τους είχε δοθεί να πιουν τη θηριακή αμέσως απεβίωσαν, («τα μεν ευθείας αποθνήσκει τα μη πιόντα»), ενώ τα άλλα, πού είχαν πιει, άντεξαν και ήταν ισχυρά μετά το δάγκωμα των φιδιών («όσα δε πέπωκεν, ισχύει και μετά το δήγμα την ζωήν έχει»). Αυτή η απόδειξη ονομάζεται στην σημερινή εποχή κλινικό πείραμα. Κλινικό πείραμα ή κλινική δοκιμή, ονομάζεται η πειραματική διάταξη στην οποία οι συμμετέχοντες χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε δύο ή περισσότερες ομάδες, μία από αυτές είναι η ομάδα ελέγχου και η άλλη είναι η πειραματική ομάδα. Στην πειραματική ομάδα χορηγείται το υπό έλεγχο φάρμακο και στην ομάδα ελέγχου χορηγείται ένα placebo (εικονικό φάρμακο) πανομοιότυπο με το ενεργό φάρμακο ή, εάν υπάρχει, το φάρμακο εκλογής για τη νόσο. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα στις δύο ομάδες και φτάνουν σε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου. Στην περίπτωση του Γαληνού, αυτός χρησιμοποίησε τα κοκόρια για αυτή του τη κλινική μελέτη. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί έκαναν εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις, κλινική έρευνα και με βάση τη λογική σκέψη έφταναν σε συμπεράσματα τα οποία κατέγραφαν και δίδασκαν στις επόμενες γενιές, δηλαδή λειτουργούσαν επιστημονικά χιλιάδες χρόνια πριν. Holistic Life 31

Holistic Life τεύχος 79  
Holistic Life τεύχος 79  

Περιοδική έκδοση για τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας.

Advertisement