Page 4

Der blev efterlyst en bedre velkomst til nye spillere. Det blev derfor besluttet, at der udarbejdes en lille velkomstfolder, der kan udleveres til alle nye medlemmer. Der blev desuden efterlyst en ekstra træner til trænerteamet for Herre A.

7. Valg af formand Klaus Bloch valgte at trække sig som formand, hvorfor der skulle vælges en ny for en periode på 1 år. Bestyrelsen indstillede Karina Karl, der blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

8. Valg af kasserer Der skulle vælges en kasserer for en periode på 2 år. Thomas Kielberg genopstillede til posten og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

9. Valg af sekretær Der skulle vælges en sekretær for en periode på 2 år. Jan Svane genopstillede og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

10. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer Der skulle vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Jens Albagaard genopstillede til posten og blev enstemmigt valgt uden modkandidater. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Anette Studsgaard Petersen, der blev valgt i 2012 og derfor først er på valg i 2014.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jesper Christensen og Klaus Bloch blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper Enevoldsen blev valgt som revisor for en periode på 1 år. Paw Jensen blev valgt som revisorsuppleant for en periode på 1 år.

13. Valg af appeludvalg Ikke relevant at vælge et appeludvalg så længe vi ikke deltager i turnering. Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 4 af 5

Referat - Generalforsamling 2013  
Referat - Generalforsamling 2013  

Referat fra Generalforsamling 2013 i Floorballklubben Holbæk Bombers.

Advertisement