Page 3

_floorballklubben_holb_k_bombers Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, der derefter blev taget til efterretning.

4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslog følgende satser for deltagerbetaling: - Kontingent, voksne: 350,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, husstand: 600,00 kr. årligt (ny type medlemskab) - Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret) - Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) Kasper Enevoldsen spurgte, om der var lavet konsekvensberegning ved den nye medlemstype. Jens Albagaard svarede, at det var der ikke, men med den nuværende medlemssammensætning vil det nok betyde en lille mindre indtægt, men til gengæld langt flere medlemmer. Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens fremlagde et budgetforslag kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2013__floorballklubben_holb_k_bombe Klaus Bloch forklarede, at budgetforslaget mest skal ses som en rettesnor for, hvordan vi skal anvende vores økonomiske midler det kommende år. Budgetforslaget blev taget til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen ønskede en drøftelse af potentiel turneringsdeltagelse for herre senior i sæsonen 2013/2014. Oplægget til drøftelse kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/opl_g_om_turneringsdeltagelse_2013-2014 Generalforsamlingen drøftede oplægget og de muligheder og faldgruber, der er ved en turneringsdeltagelse. Efter længere tids drøftelse kom generalforsamlingen frem til følgende beslutning: - Ingen tilmelding i sæsonen 2013/2014. - Tilmelding i sæsonen 2014/2015. - Den mellemliggende tid skal bruges til at opbygge en organisation, der kan stå for holdet og turneringsafviklingen. - Klaus Bloch tager kontakt til Jyderup Farmers for at drøfte muligheden for, at vi kan deltage på deres 2. hold med en hel kæde engang imellem i den kommende sæson.

Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 3 af 5

Referat - Generalforsamling 2013  

Referat fra Generalforsamling 2013 i Floorballklubben Holbæk Bombers.

Referat - Generalforsamling 2013  

Referat fra Generalforsamling 2013 i Floorballklubben Holbæk Bombers.

Advertisement