Årsrapport 2012 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

Floorballklubben HolbĂŚk Bombers

Ă…rsrapport 2012 Sider i alt: 5


Holbæk, 26. februar 2013

Årsrapport 2012 Resultatopgørelse 2012 Note 1 2 5 6

Indtægt Kontingenter Sponsorer Tilskud Events Diverse Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift 7 Udstyr Sponsorer 3 Kurser 8 Events Turneringsdeltagelse IT Administration Diverse Udgifter i alt

Beløb

20.125,00 kr. 6.000,00 kr. 28.706,45 kr. 96.270,00 kr. 4.766,98 kr. 155.868,43 kr.

67.804,82 kr. 0,00 kr. 2.500,00 kr. 29.330,46 kr. 1.410,00 kr. 36,00 kr. 2.012,22 kr. 2.215,18 kr. 105.308,68 kr.

Resultat

1438,94

50.559,75 kr.

Balance Note Aktiver Tilgodehavender: Moms, 3. kvartal 2012

Beløb

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

5.459,00 kr.

Holbæk Bombers v/ Klaus Ibsen Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32


4

Moms, 4. kvartal 2012 Kontingenter

15.888,00 kr. 9.975,00 kr.

31.322,00 kr.

Likvide beholdninger: Kasse Bank

0,00 kr. 32.056,91 kr.

32.056,91 kr.

Aktiver i alt Note Passiver Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo

63.378,91 kr. Beløb 12.819,16 kr. 50.559,75 kr. 63.378,91 kr.

Gæld: Gæld

0,00 kr.

Passiver i alt

0,00 kr. 63.378,91 kr.

Noter Note Indtægt 1 Kontingenter: Indbetalte kontingenter Kontingenter til gode 2

3

4

5

Beløb 17.750,00 kr. 2.375,00 kr.

20.125,00 kr.

Sponsorer: SMC Biler Dalgaard Consult Skansen Cykler Kjeldsmark Retail

1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr.

6.000,00 kr.

Kurser: Trænerkursus Ledertræf

2.400,00 kr. 100,00 kr.

2.500,00 kr.

Kontingenter tilgode: Tilgodehavende, primo Samlet kontingentgrundlag 2012 Indbetalte kontingenter Tilgodehavende Tilskud: Medlemstilskud, Holbæk Kommune Summercamp, Holbæk Kommune

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

7.600,00 kr. 20.125,00 kr. -17.750,00 kr. 9.975,00 kr. 2.500,00 kr. 6.206,45 kr.

Holbæk Bombers v/ Klaus Ibsen Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32


Udstyrspuljen, Holbæk Kommune 6

7

8

20.000,00 kr.

28.706,45 kr.

Events, indtægter: Klubarrangementer Roskilde Festival 2012

3.750,00 kr. 92.520,00 kr.

96.270,00 kr.

Udstyr: Bander Andet udstyr

41.400,00 kr. 26.404,82 kr.

67.804.82 kr.

Events, udgifter: Klubarrangementer Roskilde Festival 2012 Summercamp 2012

5.132,35 kr. 18.662,51 kr. 5.535,60 kr.

29.330,46 kr.

Med venlig hilsen Holbæk Bombers Thomas Kielberg Kasserer

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

Holbæk Bombers v/ Klaus Ibsen Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32


Læs mere om Holbæk Bombers på www.holbaekbombers.dk www.facebook.com/holbaekbombers www.twitter.com/holbaekbombers

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

Holbæk Bombers v/ Klaus Ibsen Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.