Page 1

Juni/Juli 2013

Kalenderen udgives af Holbæk Baptistmenighed Kløvermarksvej 7 - 4300 Holbæk http://www.holbaek-baptistkirke.dk

Kalender & omtaler


Kalender og omtaler - Juni/Juli 2013

Juni Søndag, den 2. juni

Søndag, den 16. juni

10.00

10.00

12.00

Nadvergudstjeneste, Finn Basnov Børnekirke. Kirkekaffe og let frokost Menighedens forhandlingsmøde

Tirsdag, den 18. juni

Mandag, den 3. juni 19.00

Gudstjeneste, Inge-Lise Bornhardt Børnekirke. Kirkekaffe

14-17

Gudstjeneste teamet mødes i kirken Alle med interesse i vores gudstjenester er velkommen!

Åben kirke

Søndag, den 23. juni 10.00

Tirsdag, den 4. juni

Gudstjeneste, Finn Basnov Børnekirken holder udflugt og afslutning

14-17

i Strandparken.

Åben kirke

7. til 9. juni

Kirkekaffe med lidt frokost for alle i Strandparken efter gudstjenesten.

Besøg i Waren

Søndag, den 9. juni

Tirsdag, den 25. juni

10.00

14-17

13.30

Gudstjeneste, Bente Hansen Børnekirke. Kirkekaffe Burmesisk gudstjeneste

Søndag, den 30. juni 10.00

Tirsdag, den 11. juni 14-17

Åben kirke

Onsdag, den 12. juni 18.00

Åben kirke

UGE 42 aften med kirkens musikere

2

Gudstjeneste, Lise Jørgensen Kirkekaffe


Kalender og omtaler - Juni/Juli 2013 Juli

August

Tirsdag, den 2. juli 14-17 Åben kirke

Søndag, den 4. august 10.00

Søndag, den 7. juli 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Hansen, Kirkekaffe

Kirkekaffe

Alle søndage:

Tirsdag, den 9. juli 14-17 Åben kirke

14.30

Søndag, den 14. juli 10.00 Gudstjeneste, Inge-Lise Bornhardt Kirkekaffe Åbent sommerhus hos Jan og Mille, se omtale. 13.30

Søndag den 14. juli efter gudstjenesten hos Jan og Mille på: Koglevej 25, Ellinge Lyng, 4560 Vig

Burmesisk gudstjeneste Husk madpakke, badetøj og måske en havestol. Jan og Mille sørger for drikkevarer, kaffe og kage. Alle er velkomne! Find vej: følg rute 21 mod Sjællands Odde, drej til venstre på Lyngvejen mod Hønsinge Lyng, derefter til højre ad Koglevej. Ring til Mille på 3034 7905, hvis du har spørgsmål.

Søndag, den 21. juli Gudstjeneste, Alice Sprotte Kirkekaffe

21. til 27. juli: Sommerstævne på Lindenborg

"Tro bygger bro" Baptistkirkens Sommerstævne

Tirsdag, den 23. juli 14-17 Åben kirke

21. til 27. juli

Søndag, den 28. juli 10.00

Tamilsk gudstjeneste

Åbent sommerhus!

Tirsdag, den 16. juli 14-17 Åben kirke

10.00

Nadvergudstjeneste, Finn Basnov

Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde. Husk tilmelding. Du kan købe dagkort til enkelte dage. Aftenmøder kl. 19.30 hver aften er åbne for alle! Kom og hent inspiration fra talerne og fællesskabet. Find alle oplysninger på www.missionsstaevne.dk

Gudstjeneste, Finn Basnov Kirkekaffe

Tirsdag, den 30. juli 14-17 Åben kirke

3


Sommer i Kløvermarkskirken Det er sommer - og sommerferie. Det er sol, håber vi! Det er anderledes i Kløvermarkskirken end resten af året. Vi mødes stadig til gudstjeneste hver søndag kl. 10.00! Kom og lyt til ord om Guds kærlighed til dig. Guldbryllup Lørdag den 31. august har vi været gift i 50 år, og det vil vi gerne fejre med en lille højtidlighed kl. 10.00 i "vores andet hjem", nemlig Holbæk Baptistkirke, Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk

Børnekirken holder sommerferie efter afslutningen i Strandparken den 23. juni og til den 18. august. Alle børn er velkommen til at deltage i gudstjenesterne ved børneborde, hvor der er bøger, tegnesager og lidt legetøj.

Højtideligheden varer ca. ½ time , og herefter er der åbent hus med brunch i kirkens krypt indtil kl. 13.00

Kirkekaffen er sommerens anledning til samtale og fællesskab, så sæt tid af til kaffe og relationer efter gudstjenesten.

Alle er velkomne, men vi vil gerne vide senest 17. august, om du/I kommer. Send os en sms, mail eller skriv jer på sedlen i forhallen.

Fællesspisninger og aftenbøn begynder igen i september.

Håber vi ses, kærlig hilsen Kurt og Inge Hermod

ÅBEN KIRKE mødes hver tirsdag kl. 14-17 - hele sommeren! Kig ind og vær en del af fællesskabet. Måske kan du komme med netop det, andre har brug for!

PS Det er lettest at bruge parkeringspladsen på Tidemandsvej.

Kontakt Pastor, Finn Basnov tlf/mobil 5944 0494/5174 2275 mail: basnov@bornhardt.dk Finn træffes bedst på kirkens kontor: onsdag formiddag kl. 10-12

Kalenderblad for Juni og Juli  

Kalenderblad for Kløvermarkskiren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you