Page 1

Tweede jaargang • nummer 17 • maart 2012

ZorgFacilitair Deze maand: ‘Ziekenhuizen veel te luidruchtig’ Meer aandacht nodig voor risico’s thuiswerken ‘Zorg moet gastvrijer’

17


Richt u zich op de kern, dan regelen wij alles eromheen StarConsult Postbus 1055 4700 BB Roosendaal tel: 0165-520820 info@starconsult.nl www.StarConsult.nl


ISS heeft het aangespannen proces over de Europese aanbesteding schoonmaak van de Belastingdienst verloren. De selectiecriteria voor deze aanbesteding waren gebaseerd op prijs (30 procent) en kwaliteit 70 (procent). Twee onafhankelijke adviesbureaus waren verantwoordelijk voor de referentienormen. De normering van ISS waren niet realistisch en • Henny Brullemans

niet in overeenstemming met de gecalculeerde normeringen zoals de twee onafhankelijke adviesbureaus hadden vastgesteld. De aangeboden offerte voldeed dus volgens de dienst niet aan gedragscode schoonmaak, kortom de totaalprijs was te laag. Vol verbazing heb ik gelezen dat door de Belastingdienst externe partijen werden ingehuurd om normen vast te stellen. Zou de Belastingdienst zelf geen normen meer kunnen bepalen? Uit ervaring weet ik dat ze daar geen problemen mee hebben. Ik kijk alweer uit naar de beslissing op mijn

hoofdredactioneel

Wie kan er nu niet calculeren, ISS, de Belastingdienst of de onafhankelijke adviesbureaus?

17

belastingaangifte. Volgens mij heeft ISS hetzelfde probleem als ik. De Belastingdienst hanteert vaak heel andere normen dan dat ik had verwacht. Zouden ze • Peter van Oosten

voor mijn Belastingaangifte misschien ook een externe adviseur inhuren? Moet haast wel, mijn aangifte vinden ze ook te laag.

Uitgave HoLaPress Communicatie B.V. Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard T. 040 - 208 60 00 - F. 040 - 208 60 09 E. info@zorgfacilitair.info W. www.zorgfacilitair.info

Deze maand: Gastvrijheid Het UMC Sint Radboud werkt met een ‘chief listening officer’ die als taak heeft op elk niveau aan te sluiten bij de patiënten en zo de zorgverlening

REDACTIE Henny Brullemans (hoofdredacteur), Peter van Oosten (hoofdredacteur), Ton de Kort, Ralf Pijnenburg (eindredacteur) T. 040 - 208 60 28 - E. redactie@zorgfacilitair.info Aan dit nummer werkten verder mee: Leon van Deurzen, Cyriel Doevendans, Gerrit Dijkhuis, Jeroen van Doorn, Ans Dijkstra, Hans Sevenstern

gericht te verbeteren. Patiënten voelen zich er serieus genomen.

Abonnementen Per jaar: € 50,- (excl. BTW) opgave via website www.zorgfacilitair.info of abonnementen@zorgfacilitair.info

Lawaai Minder lawaai in zorgomgevingen is beter voor medewerkers en patiënten

Advertenties Liesbeth Habraken, Esther Geldens T. 040 - 208 60 00 E. advertentieservice@zorgfacilitair.info VORMGEVING Berbel van Duppen Auteursrechten Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan HoLaPress Communicatie B.V. c.q. de betreffende auteur

........................................................................................... Service Onduidelijkheid over wie zogenaamde servicemedewerkers moet aansturen en vanuit welk budget zij moeten worden gefinancierd, staat een succesvolle inzet van deze medewerkers in de weg.

................................................................................................

en leidt tot besparingen. Dit stelde Roger Ulrich, onderzoeker van zorgarchitectuur tijdens een internationaal seminar.

........................................................................................... Rsi Tien jaar geleden kende iedereen wel iemand die met rsi thuis zat of zijn werk verrichtte vanaf een aangepaste werkplek. Vandaag de dag hoor je nog maar weinig over deze beroepsziekte.

6 7 8 9

ZorgFacilitair | maart 2012| 3


G

v

eb akbe ou urs w

6, 7 en 8 juni 2012

Met de themapleinen: ∙ zorggebouw ∙ domotica/gebouwautomatisering ∙ licht ∙ veiligheid ∙ schoolgebouw ∙ (doelmatig) onderhoud

Vakbeurs Gebouw

∙ terrein/omgeving

www.vakbeursgebouw.nl

Jaarbeurs Utrecht


Column

Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Met een abonnement kunt u zich als facilitair verantwoordelijke 24 uur per dag, het gehele jaar door, laten informeren over de jongste stand van zaken in uw sector. En dat voor de prijs van slechts €50,- per jaar. Inclusief een beperkte toegang tot de bibliotheek, de vacaturebank, het bedrijvenregister en de nieuwsbank. En wie zich vóór 1 januari 2011 abonneert, krijgt tot 1 januari 2012 inzage!

Meer informatie

Nog geen abonnee?

Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

ZorgFacilitair | november 2011 | 5

/ZorgFacilitair_17_geen_login  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/ZorgFacilitair_17_geen_login.pdf

Advertisement