Page 1

Tweede jaargang • nummer 11 • september 2011

ZorgFacilitair Deze maand: GGzE betrekt cliënten bij fm Massa is kassa voor umc’s Zorg voor communicatie

11


gebied van ontruimingsplannen, voedingsassistentie, schoonmaaktechnieken en vele andere onderwerpen?

www.toletto.com

5 points promise

Uʈ˜˜œÛ>̈iÊEÊ`iÈ}˜ UÊÌÕÀ˜ŽiÞÊÀi>ˆÃ>̈i UÊ`ÕÕÀâ>>“ Uʅi`iÀiʎœÃÌi˜ UʅÞ}ˆl˜i

WORKSHOPS 2011

verbreden op het

facilitair management & gebouwbeheer

Wilt u uw kennis

Schrijf u dan in voor onze workshops in Rotterdam, Nieuwegein, www.fgcollege.nl Eindhoven en Zwolle.

Workshops_1_4.indd 1

6-9-2011 13:06:12


Facilitair aan het begin staat van een nieuw leesseizoen. Afgelopen jaar hebben wij zoals in het nulnummer vorig jaar was verwoord warmgedraaid. Het was voor alle partijen een jaar van ontdekken en ontwikkelen. Het was een nieuw product van HoLaPress Communi• Henny Brullemans

catie en een vingeroefening voor de hoofdredacteuren. Gezamenlijk met de redactie en de uitgever hebben we het maandblad vormgegeven. In het nieuwe seizoen hebben we de doelstelling om de maandbladen nog meer te laten aansluiten bij de doelgroep. Meer te richten op de ontwikkelingen in de markt. Als een van de producten van HoLaPress Communicatie willen wij u als lezer meer laten profiteren van de aanwezige kennis van facilitaire dienst-

hoofdredactioneel

De vakantieperiode is weer voorbij en dat betekent dat de redactie van het maandblad Zorg-

11

verlening en gebouwbeheer. Voor ons als hoofdredacteuren een uitdaging die wij graag aan gaan. Samen met u willen wij verder uitgroeien tot een digitaal in• Peter van Oosten

formatieblad gericht op uw specifieke vakgebied. Wij hopen u veel leesplezier te verschaffen maar vooral informatie te kunnen aanreiken.

Reageren? Klik hier Uitgave HoLaPress Communicatie B.V. Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard T. 040 - 208 60 00 - F. 040 - 208 60 09 E. info@zorgfacilitair.info W. www.zorgfacilitair.info REDACTIE Henny Brullemans (hoofdredacteur), Peter van Oosten (hoofdredacteur), Ton de Kort, Ralf Pijnenburg (eindredacteur), Willem-Jan Schampers T. 040 - 208 60 28 - E. redactie@zorgfacilitair.info Aan dit nummer werkten verder mee: Pieter Buis, Martin Klein, Sheryl Limburg, Arco van Noppen, Ronald Oldengarm, Anne Roseboom Abonnementen Per jaar: € 50,- (excl. BTW) opgave via website www.zorgfacilitair.info of abonnementen@zorgfacilitair.info Advertenties Liesbeth Habraken, Esther Geldens T. 040 - 208 60 00 E. advertentieservice@zorgfacilitair.info VORMGEVING Berbel van Duppen Auteursrechten Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan HoLaPress Communicatie B.V. c.q. de betreffende auteur

Deze maand: IJs Het Máxima Medisch Centrum maakte de afgelopen jaren een ommezwaai van een traditionele, eigen keuken naar volledige inkoop. Daarbij ging en gaat men niet over één nacht ijs. ........................................................................................... Veiligheid Het VieCuri Medisch Centrum en het JBZ hebben nieuwe oplossingen op het gebied van patiëntenregistratie in gebruik genomen. Een patiëntenpas en aanmeldzuilen moeten zorgen voor meer veiligheid. ......................................................................................... Samenwerking De acht universitaire medische centra in ons land werken inmiddels ruim een jaar intensief samen op het gebied van inkoop. De doelstellingen van die samenwerking gaan vérder dan kostenreductie alleen. .......................................................................................... Hoofdbrekens Het kost ziekenhuizen de nodige hoofdbrekens: hoe kunnen zij voldoen aan de regels voor brandveiligheid uit het Bouwbesluit zonder een ingrijpende, kostbare renovatie uit te moeten voeren?

12 14 17 24

ZorgFacilitair | september 2011| 3


Richt u zich op de kern, dan regelen wij alles eromheen StarConsult Postbus 1055 4700 BB Roosendaal tel: 0165-520820 info@starconsult.nl www.StarConsult.nl


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Met een abonnement kunt u zich als facilitair verantwoordelijke 24 uur per dag, het gehele jaar door, laten informeren over de jongste stand van zaken in uw sector. En dat voor de prijs van slechts €50,- per jaar. Inclusief een beperkte toegang tot de bibliotheek, de vacaturebank, het bedrijvenregister en de nieuwsbank. En wie zich vóór 1 januari 2011 abonneert, krijgt tot 1 januari 2012 inzage!

Meer informatie

Nog geen abonnee?

Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

ZorgFacilitair | september 2011 | 5

/ZorgFacilitair_11_geen_login  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/ZorgFacilitair_11_geen_login.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you