Page 1

nr. 1 • jaargang 11

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Doelmatigheid en onderzoeksbehoefte riolering: het kennisprogramma Urban Drainage van start

• Watercyclus & waterziektes • Waternetwerken aan het werk • Lekker bezig met doelmatigheid

www.wtafvalwater.net


W.RIO LE R ING.N E T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I OL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERING. N E T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. N ET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OLE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERING. N E T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. N ET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OLE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G. NET • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

W W.RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LERI NG . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

VOOR AL UW INFORMATIEBRONNEN!


ONDER REDACTIE VAN

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Onder redactie van: Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Prof. ir. Jaap van der Graaf (voorzitter Afvalwaterwetenschap) Ing. Jack Jonk Ir. Kees de Korte Ir. Michel Moens Arjen van Nieuwenhuijzen Prof. dr. ir. Ingmar Nopens Dr. ir. Hardy Temmink Dr. Chris Thoeye Dr. ir. Guido Vaes Ir. Wicher Worst (voorzitter Rioleringswetenschap)

WT-Afvalwater staat open voor bijdragen met betrekking tot wetenschappelijke, technische, bestuurlijke en uitvoeringsaspecten van de afvalwatersector. Bijdragen kunnen uitsluitend op persoonlijke titel en op basis van exclusiviteit worden geleverd en gepubliceerd. Ingezonden brieven e.d. vallen niet onder het begrip ‘bijdrage’. Bijdragen dienen te worden aangeleverd als document in Word én als PDF-bestand. De auteur levert ook een korte samenvatting in het Nederland en Engels, inclusief kop en trefwoorden. Tevens een kort profiel van de auteur(s) en e-mailadressen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar de individuele redactieleden of aan het redactiesecretariaat van WT-Afvalwater: frank.vd.ven@holapress.com. Per post kan ook: HoLaPress Communicatie, t.a.v. Frank van de Ven, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

www.WT-afvalwater.net

WT• Afvalwater

WT • Afvalwater jaargang 11, nr 1, februari 2011

jaargang 11, nr 1, februari 2011


www.afvalwaterwetenschap.net

WT • Afvalwater jaargang 11, nr 1, februari 2011

INHOUD

Pagina 3 Lekker bezig met doelmatigheid Net de laatste twee nummers van vakblad Riolering gelezen en de bijdragen voor dit nummer van WT-Afvalwater. Het aantal keren dat ik het woord doelmatigheid tegen kwam, loopt in de tientallen. Het blijft een lastig woord om te doorgronden, maar blijkbaar vinden we het in de huidige maatschappij erg belangrijk. Eerst daarom maar eens een kleine zoektocht naar de inhoud van het woord. Uit het enorme aanbod heb ik de betekenissen weergegeven die in mijn straatje passen en waarschijnlijk ook in het straatje van de auteurs in dit tijdschrift. Pagina 7 Watercyclus & waterziektes De titel van mijn oratie is ‘Watercyclus & waterziektes’. De rode draad van mijn verhaal is dat deze twee erg dicht tegen elkaar aan liggen. Een kleine ontsporing in de watercyclus en je hebt waterziektes. Hoe verspreiden ziekteverwekkers zich via de watercyclus? Wat kunnen we doen om dat te stoppen? Dat zijn de kernvragen van mijn vakgebied Water & Gezondheid. Pagina 33 Doelmatigheid en onderzoeksbehoefte riolering: het kennisprogramma Urban Drainage van start 2010 zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een keerpunt in de rioleringswereld. Met de rapportage Doelmatig beheer waterketen (Commissie Feitenonderzoek, 2010) is de opgave uit de Waterwet 2009 voor doelmatigheid concreet gemaakt in een te bereiken jaarlijkse besparing van 380 miljoen euro in de afvalwaterketen. Daarnaast geeft de positionpaper Riolering van NLIngenieurs (2010) aan dat op zijn minst vraagtekens gezet kunnen worden bij de doelmatigheid van realisatie van de basisinspanning en de aansluiting van het buitengebied op de riolering. Juist deze twee onderwerpen hebben de investeringsagenda van de rioleringszorg in de afgelopen twee decennia bepaald. Pagina 39 Waternetwerken aan het werk Hoewel samenwerking in kennisontwikkeling tussen een variëteit aan betrokkenen in de watersector al jaren de normaalste zaak van de wereld lijkt, weten we weinig van deze kennisnetwerken. Onderzoek naar de structuur van het watergerelateerde kennissysteem en bijbehorende kennisnetwerken moet leiden tot enerzijds meer inzicht in de dynamiek van kennisproductie, uitwisseling en gebruik, en anderzijds tot de identificatie van kansen en knelpunten in het functioneren van het kennissysteem. In deze bijdrage introduceren we kort het gezamenlijk onderzoeksprogramma van KWR Watercycle Research Institute, het Rathenau Instituut, de TU Delft en de VU Amsterdam. We gaan nader in op de eerste stappen binnen dit programma, waarin de wetenschappelijke context van kennisproductie, kennisuitwisseling en kennisgebruik in beeld wordt gebracht en waarin we een enquête uitvoeren naar mechanismen in samenwerkingsrelaties onder Nederlandse waterprofessionals.


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/wt_geen_2011_02  
/wt_geen_2011_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/wt_geen_2011_02.pdf

Advertisement