Page 1

nr. 2 • jaargang 10

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

W T • A f v a l w at e r j a a rga n g 1 0 , n r 2 , 2 0 1 0

Experimenten met tracer-materiaal in stromend water

• Zuiveringsslib: kostenpost, energiedrager of grondstof? • Materiaalonafhankelijke rioolrenovatiebestekken • Duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater met de NAS-technologie

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t Cover WT nr 2 jg 10.indd 1

12-04-2010 12:20:57


W WW. R IO L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOLE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RING. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. RIOLE R IN G . N E T • W WW.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T NatioNale • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET •

coNgresseN WWW. voor rioleriNg & steDelijk watermaNagemeNt

RIOLE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E - 7, 8 en 9 juni 2010 • A m e r i c a h a l , A p e l d o o r n RING. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W.

Met gevarieerde beursvloer inspirerend lezingenprogramma! RING. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOLE -

• W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOLE -

&

Voor álle bezoekers is er iedere dag volop gele-

RIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T genheid voor kennis- en informatieoverdracht. • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. Tijdens het lezingenprogramma komen onder

RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E - meer onderzoeken, noviteiten, nieuwe werkmethoRIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T den, oplossingen voor bepaalde problemen en nieuwe • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T

inzichten naar voren. Aan het woord komen onder anderen Jacco Slomp (VNG), Jeroen Kluck (TAUW), Anne Mollema (gemeente Rotterdam) en Gert Lemmen (Grontmij).

• WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. Op de uitgebreide beursvloer adviseren deelnemende bedrijven bezoekers RIOLE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E - over uiteenlopende producten en diensten. Van buizen tot pompen en van inRIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T spectie tot reiniging. • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E -

De congressen gratis bezoeken?

RIN G. NE T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I O LE RING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . N E T Na voorregistratie heeft u kosteloos toegang tot de beursvloer en alle lezingen. • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E -

V OOR AL UW INFORMATIEBRONNEN! Infobron_www Cover WT nr 2 160x240.indd jg 10.indd 2 1

09-02-2010 15:30:00

www.nationaalcongresriolering.net informatie@nationaalcongresriolering.net

natconrio 160x240 apr.indd 1

12-04-201012:20:59 12:16:17 12-04-2010


ONDER REDACTIE VAN

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Onder redactie van: Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Prof. ir. Jaap van der Graaf (voorzitter Afvalwaterwetenschap) Ing. Jack Jonk Ir. Kees de Korte Ir. Michel Moens Dr. ir. Ingmar Nopens Dr. ir. Hardy Temmink Dr. Chris Thoeye Dr. ir. Guido Vaes Ir. Wicher Worst (voorzitter Rioleringswetenschap)

WT-Afvalwater staat open voor bijdragen met betrekking tot wetenschappelijke, technische, bestuurlijke en uitvoeringsaspecten van de rioleringssector. Bijdragen kunnen uitsluitend op persoonlijke titel en op basis van exclusiviteit worden geleverd en gepubliceerd. Ingezonden brieven e.d. vallen niet onder het begrip ‘bijdrage’. Bijdragen dienen te worden aangeleverd als document in Word én als PDF-bestand. De auteur levert ook een korte samenvatting in het Nederland en Engels, inclusief kop en trefwoorden. Tevens een kort profiel van de auteur(s) en e-mailadressen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar de individuele redactieleden of aan het redactiesecretariaat van Rioleringswetenschap: frank.vd.ven@holapress.com. Per post kan ook: HoLaPress Communicatie, t.a.v. Frank van de Ven, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

WT-Binnenw_2-mei 2010.indd 1

www.WT-afvalwater.net

WT• Afvalwater

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 2, mei 2010

jaargang 10, nr 2, april 2010

12-04-2010 12:12:47


www.wtafvalwater.net

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 1, februari 2010

INHOUD Pagina 83 Redactioneel Waterkennis als exportproduct? Onlangs ben ik weer eens in Japan geweest. Ik was daar op uitnodiging van het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI). Nu is Japan een buitengewoon interessant land om te bezoeken. Alle deprimerende verhalen in de Westerse pers ten spijt blijft Japan de tweede economie van de wereld. Pagina 85 Duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater met de NAS-technologie Door de strengere regelgeving voor het lozen van stikstof (N) op oppervlaktewater neemt de aandacht voor het verregaand verwijderen van N uit zowel communaal als industrieel afvalwater en het digestaat van vergisters toe. Pagina 92 Experimenten met tracer-materiaal in stromend water Met behulp van track & trace technieken bestaat de mogelijkheid om objecten op afstand te volgen. Track & trace technieken kennen legio toepassingen, bijvoorbeeld het volgen van postpakketten, auto’s, voedingsmiddelen etc. Pagina 101 Afstudeerwerken 2008-2010 Marianne Kruger-van de Griendt Heleen de Man- van der Vliet Gerdien Sterk Jojanneke Dirksen Tonny Schuit Pagina 110 De RWZI als Energiefabriek De Unie van Waterschappen daagde de 26 waterschappen in Nederland uit om ‘fris en wild’ mee te denken over vernieuwende initiatieven binnen het project WaterWegen. De Waterschappen willen over 10 jaar een sterke netwerkorganisatie zijn, sturend in de ruimtelijke ontwikkeling en verbonden met de omgeving. Pagina 122 Verslag van het Nanoparticle and Particle Separation congres Duke University, gelegen in de buurt van Durham in de staat North Carolina, heeft een zeer hoge reputatie; in een onlangs verschenen wereldranglijst van beste universiteiten komt Duke op plaats 9. Pagina 126 Zuiveringsslib: kostenpost, energiedrager of grondstof? De huidige methoden voor slibverwerking in Nederland zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en gerealiseerd. Mede dankzij deze ontwikkeling is er op dit moment een stabiele en veilige verwerking ontstaan voor deze belangrijkste reststof uit de rioolwaterzuivering. Pagina 138 Materiaalonafhankelijke rioolrenovatiebestekken Bij rioolrenovatieprojecten worden in toenemende mate liningen aangebracht. Het besef dat die liningen aan kwaliteitseisen moeten voldoen is groeiende. Voorwaarde voor het bereiken van voldoende kwaliteit is een adequaat bestek waarin de eisen eenduidig zijn omschreven.

WT-Binnenw_2-mei 2010.indd 2

12-04-2010 12:12:47


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/wt_geen_2010_05  
/wt_geen_2010_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/wt_geen_2010_05.pdf

Advertisement