Page 1

nr. 6 • jaargang 10

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Standaard uitwisselingsformaat voor storingen is afvalwatersystemen (suf-sas) - ontwikkeling en toetsing van de systematiek • Nieuwe trends vragen om de kunst van het sensibiliseren • Verslag van het IWA World Water Congress, gehouden te Montreal van 19 - 24 september 2010 • ‘De visie van’: Ron van Vliet

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t


W.R IOLE R ING. N E T • W W W. R I O LE R I N G.N E T • W W W.R I OL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

G.N E T • W W W. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING

WW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.R IOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W

LER ING . NE T • W W W. RI O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R I NG . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. R

VOOR AL UW INFORMATIEBRONNEN!


WWW. IO LE -

ONDER REDACTIE VAN

G.N E T

WWW. IO LE-

jaargang 10, nr 6, december 2010

IO LE-

WT• Afvalwater

G.N E T Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift

W WW. IO LE -

G.N E T

W WW. IO LE -

G.N E T

W WW. IO LE -

G.N E T

W WW. IO LE -

voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Onder redactie van: Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Prof. ir. Jaap van der Graaf (voorzitter Afvalwaterwetenschap) Ing. Jack Jonk Ir. Kees de Korte Ir. Michel Moens Prof. dr. ir. Ingmar Nopens Dr. ir. Hardy Temmink Dr. Chris Thoeye Dr. ir. Guido Vaes Ir. Wicher Worst (voorzitter Rioleringswetenschap)

G.N E T

W WW. IO LE-

G.N E T

W WW. IO LE -

G.N E T

W WW. IO LE -

WT-Afvalwater staat open voor bijdragen met betrekking tot wetenschappelijke, technische, bestuurlijke en uitvoeringsaspecten van de rioleringssector. Bijdragen kunnen uitsluitend op persoonlijke titel en op basis van exclusiviteit worden geleverd en gepubliceerd. Ingezonden brieven e.d. vallen niet onder het begrip ‘bijdrage’. Bijdragen dienen te worden aangeleverd als document in Word én als PDF-bestand. De auteur levert ook een korte samenvatting in het Nederland en Engels, inclusief kop en trefwoorden. Tevens een kort profiel van de auteur(s) en e-mailadressen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar de individuele redactieleden of aan het redactiesecretariaat van Rioleringswetenschap: frank.vd.ven@holapress.com. Per post kan ook: HoLaPress Communicatie, t.a.v. Frank van de Ven, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

www.WT-afvalwater.net

W WW.

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 5, oktober 2010

G.N E T


U dient daarvoor ingelogd te zijn. Als u abonnee bent, gebruik dan uw inlogcode.

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 6, december 2010

Helaas kunnen wij u geen verdere toegang geven.

145

www.afvalwaterwetenschap.net

Bent u geen abonnee, klik dan hier.

/wt201006_geeninlog  
/wt201006_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/wt201006_geeninlog.pdf

Advertisement