Page 1

De

verantwoordelijken voor

het binnenklimaat bereiken


Het themanummer Binnen Professionals met een speciale belangstelling voor het binnenklimaat. Die wilt u, als leve-

Uw producten en diensten in het thema-

rancier van producten en diensten voor het

nummer Binnenklimaat, dat verspreid

binnenklimaat, bereiken. Met het weekblad

wordt onder professionals die specifiek

Facilitair & gebouwbeheer van HoLaPress

in dit onderwerp geïnteresseerd zijn?

Communicatie is dit mogelijk. HoLaPress

Het weekblad biedt u verschillende

Communicatie is organisator van de zeer suc-

mogelijkheden om uw boodschap on-

cesvolle vakbeurs Facilitair. Het uitgebreide

der de aandacht te brengen.

DEN TREFWOOR IMAAT BINNENKL

KLIK HIER

bezoekersbestand dat het bedrijf met deze beurs door de jaren heen opbouwde, is de basis voor de controlled circulation van het weekblad. Bezoekers van vakbeurs Facilitair die bij registratie aangaven geïnteresseerd te zijn in het binnenklimaat, ontvangen het themanummer Binnenklimaat van het weekblad.

VAKBEURS FACILITAIR KLIK HIER

Dit nummer verschijnt op 20 augustus.

Oplage Elke uitgave van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer wordt verspreid onder de abonnees en via controlled circulation (zie bovenstaande informatie). De oplage van het weekblad is 4.419 exemplaren. Dit is een gewogen gemiddelde van de totaal verspreide oplage (HOI, kwartalen 1, 2, 3 en 4 van het jaar 2011). Kijk op www.hoi-online.nl voor de meest actuele oplagegegevens. Het weekblad Facilitair & gebouwbeheer richt zich op: • directieleden en andere leidinggevenden verantwoordelijk voor bepaalde aspecten op het gebied van facilitair management of gebouwbeheer in het groot- en middenbedrijf, het middelbaar, hoger en universitair onderwijs, zorginstellingen, (semi-)overheidsinstellingen en in andere (middel)grote organisaties (vanaf minimaal 25 medewerkers); • alle overige professionals werkzaam binnen het facilitair management of het gebouwbeheer in Nederland en België; • bezoekers van de jaarlijkse vakbeurs Facilitair; • studenten die een opleiding op het gebied van facilitair management of gebouwbeheer volgen; • werknemers van bedrijven die goederen of diensten aan de facilitaire sector of de gebouwbeheersector leveren.

Klimaatbeheersing maakt onderdeel uit van het facilitair management. Evenals toegangscontrole, verlichting, catering, inrichting en nog veel meer. Ga naar de mediakaart voor een overzicht van de verschillende thema’s en de verschijningsweken.

MEDIAKAART

KLIK HIER


nklimaat biedt uitkomst! De mogelijkheden op een rij Ontzorgen

is ons

motto

de mate

bewust

in toenemen is zich belang. id en welzijn. verzorgde groter De mens en goed gevoel. steeds gezondhe van zijn h schone is daarom van kers een goed eving Een hygiënisc en medewer werkomg leef- en gasten, klanten Het geeft ensers Swisher: van toiletdisp levert verkoop keukens In dit kaderverhuur en ten en toiletruim • Service, ging van sanitair complete n. • Diepreini reinigen van en -produkte htingen • Periodiek toiletinric woven • MVO of non katoen zoals: rollen, middelen roducten Hygiënep apier en handdoek reinigings ndelijke • Hygiënep en milieuvrie iddelen • Veilige je vaatwasm igers • Chloorvri handrein • Speciale en opmatten • Afvalzakkvan schoonlo van afvoeren • Service h vetvrij houden • Biologisc tebestrijding 14 • Ongedier sher.nl op: 0228-5629 . www.swi ons bellen sher.nl website: U kunt info@swi op onze of mailen:eens even Kijk ook

nl

nl • website:

Swisher

Hygiëne

Service

• Graanmarkt

2-H • 1681

PA Zwaagdijk

• Tel: 0228-562914

• e-mail:

FOOD &

e - we tast we care

e - we serv

SERVICE

le internationaod is een ervice en non-fo en Foods food markt JOMO van op de zijn ncier . We zich richt levera bedrijf cten die en Gastronomie produ familie ng wust Cateri a dat zelfbe Care, tig en heel Europ Sinds rt. een krach ingen door actief weg timme ervice met vestig aan de Foods 1923 op het sinds als JOMO specialist cten zijn wij zijn de 2011 e produ en land. Wij hygiën ng en in Neder We hecht van reinigi igdheden. band gebied n benod een persoonlijkerelaties le en keuke e aan waard aan stabie ons heen. grote en graag wereld om nog een en bouw ers en de n, liefst met afnemwat we belove minder. We doen maar nooit je meer, schep Facilitair

eurs de de vakb ri in ons op 20 janua nbosch U vindt 19 en ‘s-Hertoge op 18, llen te Brabantha

www.swisher.

info@swisher.

en EL ERDE rvice OND GA | Nijmegdservice.nl O F O O D S E R V I C E I S Foodse JOM JOMO 6514 | 6503 mo-foo s 1 | www.jo Postbu IE e.nl 711980 NOM dservic T 024 mo-foo info@jo GAS TRO VAN

CAT ERIN

G

CAR E

Adverteren in het themakatern Binnenklimaat van 20 augustus en/of adverteren in andere uitgaven. Elke advertentieplaatsing wordt gecombineerd met gratis opname van het logo in het digitale Facilitair journaal, op de homepage en andere pa-

Vermelding van uw nawgegevens en bedrijfsprofiel in het bedrijvenregister en op www.fgbedrijvenregister.nl onder Klimaatbeheersing. advertentieservice@weekbladfacilitair.nl

gina’s van www.weekbladfacilitair.nl. advertentieservice@weekbladfacilitair.nl

MAANDPLAATSING

Gratis vermelding van uw producten en diensten in het vergelijkingsoverzicht Klimaatbeheersing in het weekblad en op www.fgvergelijking.nl. secretariaat@fgvergelijking.nl

• •

• •

Plugwise

Rome Energy Solutions

• •

• •

Van Kempen Airco-Centre

Zorginstelling

• •

• •

• •

• • •

SunFolie-Techniek

• • •

• • •

Opticlima Systems

School

Leisure

Industrie

Kantoor

Detailhandel

Ingenieursburo de Leeuw

ADVERTORI AL

Zonwering

Waterkoelmachines

Warmtewisselaars

Warmte terugwin installaties

Warmtepompen

Vloerverwarming

Ventilatoren

Topkoeling

Software

Sfeerhaarden

Rooftopunits

Reinigen luchtkanalen

Platenwisselaars

Opleiding en training

Onderzoek

Meetapparatuur

Luchtverhitters

Hamer Installatietechniek HCS Building Automation

Luchtverfrissers

Luchtreinigers

Luchtontvochtigers

Luchtgordijnen

Luchtbehandeling

• •

Koude- en warmte installaties

Besturingen.com Desso

Klimaatbeheersystemen

Kachels

Infrarood vervarming

Filters

Drogers

Bedrijf / toeleverancier

Bevochtigers

l

www.weekbladfacilitair.n

Air-TraXX

GP Technics Luchtbehandeling

advertentieservice@weekbladfacilitair.nl

Te gebruiken in

Protekt Nederland: De innovatieve aanbieder van veiligheid Facility managers dragen er onder andere zorg voor dat er binnen een organisatie veilig en gezond gewerkt wordt. Een bedrijf dat zich al meer dan tien jaar 100% voor deze zaken inzet, is Protekt. Deze dochter van Arbo Unie is sinds 2000 aanbieder van opleidingen en trainingen in bedrijfshulpverlening, risicomanagement en inzetbaarheid. Protekt heeft eigen opleidingscentra met theorieen praktijkruimtes in Enter, Drachten, Haarlem en Dordrecht en heeft dus een landelijke dekking. Wat is hun visie op veiligheid?

18

NR 299 - 2012

matrix_binnenklim_wk6_2012.indd 2-3

WEEKBLAD FACILITAIR

WEEKBLAD FACILITAIR NR 299 - 2012

www.fgvergelijking.nl/binnenklimaat

Binnenklimaat(klimaatbeheersing) Producten

actueel Het hele jaar door iets op de hoogte voor week. meer dan € 3,- per

Airconditioners

maandplaatsing: 4 advertenties voor de prijs van 2.

www.fgvergelijking.nl

Advies

tra aantrekkelijk tarief? Kies dan voor de

Accessoires

Wilt u extra aandacht tegen een ex-

19 26-1-2012 13:12:38

BHV beleid op maat

Wilt u niet opvallen door het volume maar door de inhoud? Ook dat kan! Laat een advertorial maken.

en een groter verloop Binnen een organisatie van personeel. Omdat zorgt de facility manade instructies digitaal ger voor de inkoop van zijn en nog geen half veiligheid. Zorgen uur duren, bekijkt elke werknemer dat er genoeg werknemers de instruczijn die hun tie wanneer BHVdiploma hebben het hem of haar uitkomt. is daarbij een eerste Protekt biedt op een slimme en goede stap. Maar dat toegankelijke manier een BHV-beleid verder de benodigde kennis aan. gaat dan dat, weet Protekt Zo wordt het veiligals geen ander. En heidsbewustzi daarom helpt het ook jn binnen uw organisatie met het opzetten, uitvergroot en hoeft u mogelijk voeren en optimaliseren minder BHV’ers op van een verantwoord te leiden. BHV-beleid. Maar Protekt gaat nóg een stapje verder. Want waar anderen stilstaan, vindt- Blik op BHV groeit met u mee Protekt het belangrijk om te blijven innoveren. Blik op BHV is samen Wat wil uw organisatie met klanten ontwiken hoe gaat u om met keld en is dus getoetst specifieke risico’s? Protekt aan eisen die de klant zoekt samen met u belangrijk naar creatieve oplossingen vindt. Zo is het mogelijk en verliest daarbij “look om de and feel” van de eigen de wet- en regelgeving werkomgeving niet uit het oog. Protekt toe te passen in het beeldmateriaa maakt een BHV-beleid dat past bij uw organil. Dit maakt koper worden”. Na het afronden de instructie zeer aansprekend satie, en leidt BHV-ers van de instrucen prettig om tie draait op die gemotiveerd zijn de medewerker zelf een te volgen. Na aanschaf en er plezier in hebben. van Blik op BHV kan certificaat Veiligheidinstructies een bedrijf er jarenlang Bedrijfshulpverlening onbeperkt gebruik uit. Desgewenst registreert van maken en waar nodig, Blik op BHV Protekt hoeveel aanpassen. Hélène medewerkers Munne, projectleider van het programma al gevolgd Een sterk voorbeeld van Blik op BHV, licht ben hebde innovatieve kijk toe: en hoeveel nog niet. En “Soms verandert een bedrijf van Protekt, is de introductie zo biedt Blik op van huisstijl BHV een van het multime- of unieke BHVoplossing gaan ze een andere diale instructieprogramma waar iedere veiligheidsmethode facility Blik op BHV (www. hanteren. manager tot nu toe alleen Wij passen dan de instructie blikopbhv.nl). Met dit interactieve maar van moei- kon dromen. programma teloos aan krijgen alle medewerkers en in combinatie met een onderbinnen een organi- houdscontract satie (fulltime en parttime) ook nog eens kosteloos”. Want de mogelijkheid organisaties Protekt BV om kennis te nemen vinden veiligheid belangrijk, van de instructies met maar kijken ook kritisch naar betrekking tot veiligheid. Hélène Munne, tel.: 06 de kosten. “Doordat Protekt heeft hierbij - 52501708 bedrijven met deze instructie rekening gehouden met meer medewerde trends binnen het Noordendijk 207 kers instrueren en dus bedrijfsleven, zoals meer minder BHV’ers nodig flexibele werktijden hebben, 3311 RN Dordrecht zal de gehele BHV-organisat ie goed-

info@protekt.ml • www.protek

Advertorial_Protekt_wk5.indd

t.nl

1

advertentieservice@weekbladfacilitair.nl

19-1-2012 13:00:24

Kijk voor nog een aantal mogelijkheden op de volgende pagina 


Personeelsadvertenties advertentieservice@weekbladfacilitair.nl

Grip op gebouw, kwaliteit en kosten

Vgib zoekt specialist bouw en techniek met

Inhoud m/v

Vgib zoekt een professionele en gedreven HBO-er met parate kennis van bouwkunde, installatietechniek, brandveiligheid en ervaring met AutoCad. Iemand die de klant centraal stelt en helder communiceert in woord en geschrift. Zoek je kansen en ruimte om mee te groeien in een succesvolle organisatie? Kijk dan op www.vgib.nl/vacatures.

www.vgib.nl

E-LEARNINGCURSUSSEN • Duurzaamheid op kantoor • Hoe schrijf ik een facilitair beleidsplan? • Het facilitaire dashboard met KPI’s • Leidinggeven aan een afdeling • Voeding en catering • Schoonmaaktechniek • Security management • Hoe profileer ik facilitair management? • Hoe bepaal ik het uitbestedingsbeleid? • Hoe leid ik facilitaire projecten? • (Facilitair) beheer van gebouwgebonden installaties • Externe performance • Beginnen met logistiek • Facilitaire dienstverlening

www.fgcollege.nl

• Facilitair management

elearning_wk3_1_2.indd 1

6-1-2012 11:37:53

Elke week onder de aandacht bij een goede relatie? Neem een abonnement en doe voor 50% van de prijs Gratis publicatie van uw bedrijfs- en productinfo op bpi.weekbladfacilitair.nl.

een marketingabonnement cadeau. abonnementenbeheer@weekbladfacilitair.nl

bpi@weekbladfacilitair.nl

Kosteloze opname van uw evenementen in de agenda op agenda.weekbladfacilitair.nl. agenda@weekbladfacilitair.nl


M e er in fo o v e r de c o mmer c i ĂŤl e mo g el i j k hed en? Jeanine van Gerven jeanine.van.gerven@weekbladfacilitair.nl T +31 (0)40 - 208 60 35 Frans van Alphen frans.van.alphen@weekbladfacilitair.nl T +31 (0)40 - 208 60 67

MEER INFO?

Adverteerders zijn onder meer:

Persberichten Heeft u nieuws? De redactie van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer ontvangt uw persberichten graag. redactie@weekbladfacilitair.nl

binnenklimaat  

binnenklimaat, wfg, weekblad

binnenklimaat  

binnenklimaat, wfg, weekblad

Advertisement