Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

Rioleringswetenschap en -techniek

jaargang 2, nr 8, december 2002

Driemaandelijks tijdschrift voor ge誰nteresseerden in een ingenieursbenadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van pompinstallaties in rioolgemalen Inzet van troebelheidsmeters ter bepaling van CZV en drogestof in gemengde rioolstelsels Nieuwe richtlijnen voor DWA-riolen in Vlaanderen Verslag van 9th International Conference in Urban Drainage De implementatie van de Europese Kaderrichtllijn Water in Vlaanderen


Rioleringswetenschap en -techniek Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2002


O N D E R R E D A C T I E VA N

Rioleringswetenschap jaargang 2, nr 8, december 2002

jaargang 2, nr 8, december 2002

Onder redactie van:

5

prof. dr. ir. Jean Berlamont

prof. dr. ir. Franรงois Clemens ir. Hans Geerse ir. Michel Moens ir. Dick Vat Van de Valk ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

ir. J. Van Den Bossche


I N H O U D S O P G AV E

Rioleringswetenschap jaargang 2, nr 8, december 2002

jaargang 2, nr 8, december 2002

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

6

Pagina 9 Redactioneel Wicher Worst kijkt terug op twee jaargangen Rioleringswetenschap en – techniek en zet enkele kanttekeningen bij het blad. De conclusie is dat de redactie én de uitgever geloven de toekomst van dit zeer gespecialiseerde tijdschrift in de rioleringsbranche.

Pagina 13 Inzet van troebelheidsmeters ter bepaling van CZV en drogestof in gemengde rioolstelsels De inzet van troebelheidsmeters kan in bepaalde situaties zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer ten behoeve van Real Time Control behoefte is aan een continu signaal dat is gerelateerd aan de vervuiling. Dat is één van de uitkomsten van een praktijkonderzoek in Delft, naar het vuilinsluitend effect van rioolstelsels. Rob Veldkamp en Michel Moens bespreken een aantal onderzoeksresultaten.

Pagina 31 Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van pompinstallaties in rioolgemalen Bij het verlenen van een aansluitvergunning voor een rioolgemaal wordt er impliciet van uitgegaan dat het gemaal te allen tijde beschikbaar is. In de praktijk zal een installatie als gevolg van de samenstelling van het afvalwater in storing kunnen vallen en zal een installatie van tijd tot tijd buiten bedrijf gesteld moeten worden voor geplande onderhoudswerkzaamheden. Deze afname van de beschikbaarheid blijkt volgens Rob Joosten een aanzienlijke invloed te hebben op de prestatie van de riolering als totaalsysteem.

Pagina 51 Nieuwe richtlijnen voor DWA-riolen in Vlaanderen In dit artikel geven Guido Vaes, Gert Luyckx en Jean Berlamont een overzicht van de belangrijkste nieuwe richtlijnen voor DWA-riolen en de achtergrond ervan. Waarschijnlijk zullen hybride systemen vaak de beste oplossing bieden.

Pagina 71 Verslag van 9th International Conference in Urban Drainage Van 8 tot 13 september werd in Portland (VS) de ‘9th International Conference on Urban Drainage’ gehouden. In dit verslag worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen door Gert Luyckx, Guy Henckes, Jeroen Langeveld en Guido Vaes kort toegelicht.

Pagina 83 Het ontwerp van een Aquafin-pompstation Afvalwaterzuivering staat in Vlaanderen synoniem voor Aquafin NV. Deze Publiek-Private Samenwerking bewaakt als exploitant de goede gezondheid van haar pompstations en koppelt de ervaring terug om het concept en de werking verder te verbeteren. Vandaar dat Geert Menu beweert dat alle Aquafin-pompstattion direct herkenbaar zijn.

Pagina 95 De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen De Europese Kaderrichtlijn Water verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en schetst het kader voor een integraal waterbeheer. De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet op het integraal waterbeleid dat de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt. Veronique Van Den Langenbergh en John Emery zetten alles op een rijtje.


/RIWWT_geen_2002_12  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWWT_geen_2002_12.pdf