Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor ge誰nteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

jaargang 1, nr 4, dec 2001

Rioleringswetenschap

Biogene zwavelzuuraantasting

Onderzoek stelselontwerp en zand- en slibafzettingen Correctie metingen kantelbakpluviografen Riolering en waterketenbeheer Ontwerpmethoden bergbezinkvoorzieningen


Rioleringswetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2001


O N D E R R E D A C T I E VA N

Rioleringswetenschap jaargang 1, nr 4, december 2001

jaargang 1, nr 4, december 2001

EĂŠn jaar oud is deze collector, en reeds behoorlijk beschadigd door biogene zwavelzuuraantasting (BZA). Kwam vroeger alleen voor in gebieden met een warm klimaat, maar door allerlei oorzaken inmiddels ook in gebieden met een gematigd klimaat. Zie het openingsartikel over dit onderwerp.

Onder redactie van:

5

prof. dr. ir. Jean Berlamont

prof. dr. ir. François Clemens ir. Hans Geerse ir. Michel Moens ir. Dick Vat ir. Rob van der Velde ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

ir. J. Van Den Bossche


I N H O U D S O P G AV E

Rioleringswetenschap jaargang 1, nr 4, december 2001

jaargang 1, nr 4, december 2001

Pagina 51 Vereenvoudigde methode om neerslagmetingen van kantelbakpluviografen te corrigeren Belangrijkste nadeel van kantelbakpluviografen is dat zij door de kantelbeweging de neerslagvolumes kunnen onderschatten. Daarvoor is een correctiemethode ontwikkeld. Door ir. Gert Luyckx en prof.dr.ir. Jean Berlamont

Pagina 67 De visie van… Pagina 9 Redactioneel De voorzitter van de redactieraad, ir. W.J.P. Worst, blikt onder meer terug op één jaargang Rioleringswetenschap.

6

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

Pagina 11 Biogene zwavelzuuraantasting: modellering versus realiteit Schade door biogene zwavelzuuraantasting mag niet worden onderschat. Gevarenzones worden afgebakend, modellen opgezet om de kans op schade te begroten. Door Ir. Anne Beeldens en prof.dr.ir. Dionys van Gemert

Pagina 37 Haalbaarheidsonderzoek stelselontwerp en zand- en slibafzettingen De kennis over de samenstelling en het gedrag van rioolslib neemt toe maar kan verder worden verbeterd. Wereldwijd zijn veel inspanningen nodig om verder te komen. Door ir. Michel Moens

Haalt Vlaanderen de Europese deadlines m.b.t. rioolwaterzuivering? Professor Aviel Verbruggen, tot voor kort kabinetschef van de Vlaamse Minister van leefmilieu en Landbouw, heeft er een duidelijk antwoord op: ‘Neen’ Genoteerd door Jean Berlamont en Jan Vandenbossche

Pagina 75 Symposium ‘Riolering en waterketenbeheer’ Nadruk lag op de externe maatschappelijke ontwikkelingen, verbonden aan dit onderwerp. Door jhr.ir. A.J.H. de Beaufort en ir. Dick Vat

Pagina 81 Nogmaals reactie op ‘Ontwerpmethoden bergbezinkvoorzieningen tegen het licht gehouden’ Misverstand over het Froudegetal en het Camp’s number. Door emeritus prof.ir. J.H. Kop

Pagina 84 Aanwijzingen auteurs Bijdragen aan Rioleringswetenschap zijn welkom, liefst conform enkele aanwijzingen door de redactie.


/RIWNL_geen_2001_12  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWNL_geen_2001_12.pdf

/RIWNL_geen_2001_12  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWNL_geen_2001_12.pdf

Advertisement