Page 1

oktober 2010 jaargang 17

Rioolrenovatie kan veel goedkoper met relining • ‘Gres is nooit weggeweest’ • Tweespraak: ‘Confrontatie van inzichten’ • Veilig werken in Rotterdamse rioolgemalen


hoofdredactioneel hoofdredacteur@riolering.net

Riolering: renoveren of relinen? Ons thema is ditmaal buizen en relining. Laatst vroeg iemand mij hoelang je over dat onderwerp kunt blijven schrijven en lezen. “Nou, zolang er nog steeds nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden wel,” antwoordde ik. En die zijn er nog steeds. Fabrikanten van buizen leveren betere vormen en richten zich op betere kwaliteit van verbindingen en van de buis zelf. Maar de grootste ontwikkelingen liggen op het gebied van relining. Daar zijn nieuwe technieken ontworpen. En de kosten zijn gedaald door de toegenomen aantallen. Relining deed je vroeger alleen op plekken waar je de straat echt niet wilde opbreken. Maar recent komt de vraag op of je überhaupt

nog wel wilt vervangen of dat je altijd kiest voor relinen. Dat is in eerste plaats een economische afweging. Hoeveel kost het en welke kwaliteit krijg je? Maar het gevolg van de keuze is verstrekkender. Momenteel is het gebruikelijk dat bij rioolvervanging tegelijk het wegdek wordt vernieuwd en de hele bovengrondse openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. De riolering initieert in feite een veel omvangrijker project. Bij relining treedt dat effect niet op. Aldus heeft de keuze voor vervanging of relining verstrekkende gevolgen. Lees in dit nummer de verschillende meningen op dit gebied. Daarnaast is er nog veel ander nieuws. Kijkt u zelf maar.

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 208 60 09

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. + 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

12 19 23 26 31 34 36 38 42

‘Gres is nooit weggeweest’ Tweespraak: ‘Confrontatie van inzichten’ Zorgvuldige voorbereiding relining levert kwaliteit en kostenbesparing op Relining en milieu op één lijn Veilig werken in Rotterdamse rioolgemalen Kosten delen + samenwerken = ‘Serious Gaming’? ‘Bedrijf zoekt het over de grens’ Rioolrenovatie kan veel goedkoper met relining Een nieuwe dimensie voor rioolontwerpers

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Ber ichten

korte berichten uit de sector

Hollandse hond hangt dagenlang in riool rond

Stinkende ontsnapping Soedan Een rioolbuis bood een viertal ter dood veroordeelde gevangenen de vrijheid. De Soedanese voortvluchtigen zaten hun straf uit in de Kobe-gevangenis in Khartoum, maar wisten via het riool te ontsnappen. Het stelsel kwam uit op de openbare weg.

De teckel uit Winterswijk was al een hele poos zoek toen een buurvrouw van haar baasjes ineens geblaf hoorde vanuit een rioolputje. Het voorval vond middenin de zomer plaats. De hulp van de brandweer werd ingeroepen om de natte neus uit haar benarde positie te bevrijden. De spuitgasten haalden de deksels van straatputten af en kwamen tot de conclusie dat het vermiste dier in het riool vast zat. De vuurvechters konden niks meer doen en riepen vervolgens de hulp in van de dierenambulance uit Gaanderen. Het team was bewapend met een endoscoop, maar de sonde van vier meter bleek niet lang genoeg 4 te zijn. Uiteindelijk schakelde de gemeente de rioolservice in. Met behulp van langere

Het kwartet loste na de uitbraak nog een aantal schoten met de politie bij een controlepost aan de rand van de stad. De mannen in het blauw slaagden er echter niet in om de criminelen te pakken te krijgen. De politie greep wel de bestuurder van de vluchtauto bij de kladden. Het viertal kreeg de doodstraf voor de moord op


Eigen plant eerst: exoten emigreren De Plantenziektekundige Dienst van het ministerie van LNV heeft een veldgids opgesteld. In dat boekwerk, en de bijbehorende folder, zijn alle soorten waterplanten die niet in Nederland thuishoren opgenomen. Die zogenaamde ‘invasieve exoten’ zorgen voor veel overlast voor de waterschappen. De ‘invasieve exoten’ blijken explosief te groeien en daarom wil het ministerie dat vijverbezitters op tijd doorhebben met welke soort ze te maken hebben. De planten zijn een ernstige bedreiging voor de

Log in om verder te gaan of meld u aan. BOB

• inloggen • aanmelden

5

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/riolering_oktober_2010_geen_inlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/riolering_oktober_2010_geen_inlog.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you