Page 1

nr. 4 • jaargang 11

WT• Afvalwater

vakbeurs Riolering en Stedelijk watermanagement

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

W T • A f v a l w at e r j a a rga n g 1 1 , n r 4 , 2 0 1 1

De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan

10 t/m 13 januari 2012 Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

www.vakbeursriolering.net

• Gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan water op straat • SmaRTControl bij Waternet - Simulatieresulaten van het functioneren van de riolering • Praktijkervaring met het doseren van ijzerchloride als maatregel tegen biogene zwavelzuuraantasting van rioleringen

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t


nr. 4 • jaargang 11

WT• Afvalwater

vakbeurs Riolering en Stedelijk watermanagement

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

W T • A f v a l w at e r j a a rga n g 1 1 , n r 4 , 2 0 1 1

De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan

10 t/m 13 januari 2012 Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

www.vakbeursriolering.net

• Gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan water op straat • SmaRTControl bij Waternet - Simulatieresulaten van het functioneren van de riolering • Praktijkervaring met het doseren van ijzerchloride als maatregel tegen biogene zwavelzuuraantasting van rioleringen

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t


ONDER REDACTIE VAN

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Onder redactie van: Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Prof. ir. Jaap van der Graaf Dr. ir. Stijn Van Hulle Ing. Jack Jonk Ir. Kees de Korte Ir. Michel Moens Dr. ir. Arjen van de Nieuwenhuijzen (voorzitter Afvalwaterwetenschap) Dr. ir. Hardy Temmink Dr. Chris Thoeye Dr. ir. Guido Vaes Ir. Wicher Worst (voorzitter Rioleringswetenschap)

WT-Afvalwater staat open voor bijdragen met betrekking tot wetenschappelijke, technische, bestuurlijke en uitvoeringsaspecten van de afvalwatersector. Bijdragen kunnen uitsluitend op persoonlijke titel en op basis van exclusiviteit worden geleverd en gepubliceerd. Ingezonden brieven e.d. vallen niet onder het begrip ‘bijdrage’. Bijdragen dienen te worden aangeleverd als document in Word én als PDF-bestand. De auteur levert ook een korte samenvatting in het Nederland en Engels, inclusief kop en trefwoorden. Tevens een kort profiel van de auteur(s) en e-mailadressen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar de individuele redactieleden of aan het redactiesecretariaat van WT-Afvalwater: frank.vd.ven@holapress.com. Per post kan ook: HoLaPress Communicatie, t.a.v. Frank van de Ven, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

www.WT-afvalwater.net

WT• Afvalwater

WT • Afvalwater jaargang 11, nr 4, augustus 2011

jaargang 11, nr 4, augustus 2011


www.afvalwaterwetenschap.net

WT • Afvalwater jaargang 11, nr 4, augustus 2011

INHOUD Pagina 167 Redactioneel Samenwerking Toen mij gevraagd werd om als nieuw redactielid van WT- Afvalwater het redactioneel te schrijven, heb ik gekozen voor het thema samenwerking. Ik heb inspiratie geput uit het symposium ‘Microbial resource management in biotechnology’, beter bekend als het wetenschappelijk vaarwel van prof. Willy Verstraete. Pagina 168 Gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan water op straat Stichting RIONED heeft in 2007 de frequentie van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Het doel van dit onderzoek was om een landelijk beeld te krijgen van de situatie. Pagina 174 Praktijkervaring met het doseren van ijzerchloride als maatregel tegen biogene zwavelzuuraantasting van rioleringen Aquafin NV werd opgericht in 1990 en is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de prefinanciering van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Pagina 184 Evaluatie van desinfectietechnieken voor de behandeling van recuperatie-water voor bestrijding van bacteriën en biofilms In tal van industriële en niet-industriële processen wordt water gerecirculeerd en hergebruikt. Koeltorens, beregeningsystemen, fonteinen en warmtewisselaars zijn slechts enkele voorbeelden waarbij water extensief wordt hergebruikt. Voortdurend hergebruik van water leidt echter tot een vermindering van de waterkwaliteit door een snelle toename van het aantal micro-organismen en de vorming van biofilms. Pagina 194 De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan Waterschap Veluwe heeft samen met Witteveen+Bos een strategische afvalwaterstudie voor het beheersgebied van Waterschap Veluwe uitgevoerd. De toekomstscenario’s over de inrichting van de afvalwaterketen op de Veluwe zijn in juni 2011 gepresenteerd en worden in beleidsoverwegingen meegenomen. Pagina 206 Verslag 8th IWA Leading Edge Conference and Exhibition on Water and Wastewater Technologies juni 2011 Het LET (Leading Edge Technology) IWA congres trekt vooral veel onderzoekers en innovatieve bedrijven aan. Het gaat in totaal circa 200 tot 300 mensen met de bekende kopstukken zoals Mark van Loosdrecht (TUD), Hans Rudi Siegrist (EAWAG) en veel IWA-vertegenwoordigers. Het congres werd voor het laatst 4 jaar geleden georganiseerd. Pagina 211 SmaRTControl bij Waternet – Simulatieresultaten van het functioneren van de riolering Deze bijdrage aan WT-Afvalwater is de tweede in een serie artikelen over SmaRTControl bij Waternet. Deze serie zal ingaan op een aantal onderwerpen die met het functioneren en besturen van het afvalwatersysteem te maken hebben en is o.a. bedoeld voor rioleringsdeskundigen en afvalwatertechnologen. Pagina 222 Agenda


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlwt_geen_2011_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlwt_geen_2011_08.pdf

Advertisement