a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

augustus / september 2011 jaargang 18

April is weer volgende jaargang!!!!!!!

Amfibische woningen: extreme neerslag beïnvloedt gedrag • Wateroverlast voorkomen: de nieuwe uitdaging • “We innoveren ons suf, maar evalueren niet” • Samenwerking vraagt vertrouwen, geen vergunningen • Stichting wil amfibieën veilig op pad helpen

NRTE O T RS AD OVE DE ST L O RIO ER IN WAT


hoofdredactioneel h oo f dreda c te u r @ riolerin g . net

Water in de stad Ditmaal stellen we het stedelijk waterbeheer centraal in het vakblad riolering. U weet allang dat riolering en stedelijk waterbeheer met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld foutieve aansluitingen hebt in je gescheiden rioolstelsel, dan resulteert dat in een verslechterde waterkwaliteit. En als bij regen het peil van het oppervlaktewater teveel stijgt, dan heb je problemen met de afvoer vanuit de riolering en dus wellicht wateroverlast. Het is daarom zaak dat gemeenten en waterschappen elkaar opzoeken om samen de beste keuzes te maken voor het stedelijk waterbeheer. Wellicht moeten we op sommige plekken zelfs amfibisch

gaan wonen. In elk geval moeten we onze stad checken op extreme neerslag, met een mix van berekeningen en lokale praktijkkennis. Doe uw voordeel met de artikelen van onze auteurs. Zoals u waarschijnlijk al op de cover hebt gezien beslaat deze editie twee maanden, namelijk augustus en september. Het volgende nummer van vakblad Riolering verschijnt in oktober en staat in het teken van buizen en relining. Heeft u iets te zeggen over dat onderwerp dan horen we dat graag. U kunt uw mening in de vorm van een artikel of brief naar de redactie sturen. De redactie wenst u een fijne vakantie!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 208 60 09

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aannemers rioleringswerken;

frank.vd.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. + 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementenbeheer

toegestaan na

T. + 31 (0)40 - 208 60 00

schriftelijke toestemming van de

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

09 10 12 14 17 22 24 27 28

Riooloctopus aan tentakel opgetakeld Amfibische woningen: extreme neerslag beïnvloedt gedrag “We innoveren ons suf, maar evalueren niet” ‘Geurloos en automatisch slibverladen een feit’ Wateroverlast voorkomen: de nieuwe uitdaging Gemeente wapent zich tegen wateroverlast Samenwerking vraagt vertrouwen, geen vergunningen Stichting wil amfibieën veilig op pad helpen Randvoorziening houdt vuil uit hemelwaterafvoersystemen vast

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

Profile for Kris Pattyn

/nlnl_geen_2011_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2011_08.pdf

/nlnl_geen_2011_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2011_08.pdf

Profile for holapress
Advertisement