Page 1

maart 2011 jaargang 17

Gemeente Oldenzaal versus extreme neerslag • Maak werk van sociale netwerken • Innovaties wateroverlast • Bergen of afvoeren in bebouwd gebied • Waterberging onder de weg als robuust alternatief voor oppervlaktewater


hoofdredactioneel h oo f d r e d a c t e u r @ r i o l e r i n g . n e t De waarde van water Hemelwater. Mooi woord. En niet alleen het woord is mooi. Regen is een zegen, want het maakt leven op aarde mogelijk. Minder fijn is het moment dat het met bakken tegelijk naar beneden valt. Vooral in stedelijk gebied kan dan grote overlast ontstaan. Dat is precies de focus van dit themanummer. Wat gebeurt er in uw stad als er een extreme bui valt? Kan uw stad het aan of ontstaan er problemen? Hoe kunt u dit analyseren? Welke maatregelen kunt u treffen? We hebben wederom boeiende artikelen vergaard. Als u deze doorleest dan valt op dat de ene deskundige meer fundamenteel wil rekenen en analyseren terwijl de ander kiest voor een meer pragmatische benadering. Het legt de vraag bij u neer wat in uw situatie het beste lijkt. En dat is precies de bedoeling van dit nummer. Tijdens de afgelopen

RIONEDdag legde Midas Dekkers uit waarom mannen tepels hebben. Dat was lachen! Serieuzer ging het eraan toe bij sessie 2 over wateroverlast, waarvan we verslag doen. De laatste paar jaren krijgen we steeds meer aanbod van artikelen die de moeite waard zijn. U weet ons te vinden! Maar helaas kan niet alles geplaatst worden. We willen u niet teleurstellen en overwegen een digitale bibliotheek op te zetten. Deze wordt toegankelijk voor de abonnees en bevat alle geplaatste en niet-geplaatste artikelen, benaderbaar via diverse zoekfuncties. Het volgende nummer staat in het teken van ‘Riolering en Volksgezondheid’. Heeft u iets te melden, laat het de redactie dan weten. Veel leesplezier!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 208 60 09

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. + 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

07 10 12 16 17 19 20 23 35

Maak werk van sociale netwerken Gemeente Oldenzaal versus extreme neerslag Innovaties wateroverlast Operatie Water Weg maakt korte metten met overlast Informatiestrategie stedelijk waterbeheer GroenLinks Groningen pleit voor groene tuinen Wateroverlast beter in beeld met AHN2 Bergen of afvoeren in bebouwd gebied Waterberging onder de weg als robuust alternatief voor oppervlaktewater

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2011_03  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2011_03.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you