Page 1

mei 2010 jaargang 17

Gemeenten over… Rioolbeheer • Meer resultaat, ondanks dichtgedraaide geldkraan

!

• De heilige graal van de waterketen

m

m

er

• Down the Drain: Studenten scoren stageplaatsen

Ex

tra

di

k

nu

• Weten wat je beheert in je rioleringssysteem


hoofdredactioneel hoofdredacteur@riolering.net Beheer water schappelijk? Beste lezer, het ei is gelegd en dat past mooi bij de tijd van het jaar. Ik heb het over de resultaten van de feitencommissie die onderzoek deed naar samenwerking in de waterketen. Kijk eens naar de gezamenlijke verklaring van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) en je ziet dat de lente is begonnen! In dit themanummer zoomen we hier op in. Je kunt het stuk bekijken vanuit verschillende invalshoeken en steeds is de kleur anders. Je kunt bijvoorbeeld meegaan in de optimistische toonzetting van het stuk en nadruk leggen op de besparingen die haalbaar lijken door goede samenwerking. Je kunt daarentegen ook een beetje mopperig zeggen dat het allemaal slappe hap is en alles bij het oude blijft. Of lichtelijk cynisch stellen dat er niets over is gebleven van het hautaine gepraat van de waterschappen die beweerden alles beter te kunnen en dat hun nu netjes de aftocht wordt gegund. Of

juist blij zijn dat er voor kleine gemeenten een organisatievorm wordt voorgesteld, waarmee ze vooruit kunnen. Bij de redactie zijn we positief kritisch gestemd en laten zoveel mogelijk kanten van de zaak zien. Volgend jaar weten we pas of er een mooi vogeltje uit het ei is gekropen en of hij de roofdieren en de koude winter heeft overleefd. Verder in dit nummer een vooruitblik naar het rioleringscongres op 7, 8 en 9 juni in Apeldoorn. Het is gelukt een boeiend programma samen te stellen met goede sprekers. Daarnaast zijn er diverse productpresentaties en kunt u in de hal kennismaken met een keur aan bedrijven die werkzaam zijn in onze sector. Ander nieuws is dat u mij vanaf nu kunt mailen via hoofdredacteur@ riolering.net. Tot slot: wat vindt u eigenlijk van vakblad Riolering? U bewijst ons en de lezers een dienst als u de moeite neemt de vragen te beantwoorden. Wij waarderen uw mening en er is zelfs een prijs te winnen!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 206 01 64

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. 31 (0)40 - 206 01 64

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

06 10 14 17 23 30 32 36 50

Meer resultaat, ondanks dichtgedraaide geldkraan De heilige graal van de waterketen Krijgt het groeimodel ook een kans? Gemeenten over… Rioolbeheer Gemeentelijke riolering beter voorbereiden op klimaatverandering is mogelijk Aanbestedingen van Adviesdiensten door gemeenten Weten wat je beheert in je rioleringssysteem Down the Drain: Studenten scoren stageplaatsen Beheren van waterbergende wegen is voor 50% ontwerpen

ISSN 1380-8613

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2010_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2010_05.pdf

Advertisement