Page 1

Onafhankelijk vakblad voor de rioleringssector

mei 2004 jaargang 11

Derde GRP Breda: geen confectie maar maatwerk • Vergelijking membraanpompen en lineaire pompen • Vakblad Riolering bezocht Pihlajamäki-pompstation Helsinki • Gewenst en niet gewenst gebruik van metingen aan rioolstelsels • Afkoppelen en benutten van regenwater: voor hetzelfde


www .flygt.nl

O nderw ater gebeurt m eerdan u denkt

Flygt kan zow el boven als onder w ater prim a uitde voeten.U vindtonze pom pen, install aties, m ixers en beluchtings- en telem etriesystem en dan ook e ltterlijk overal ter wereld terug. Veelzijdigheid iseen van onze sterke punten.M aar we zijn niet snel tevreden;daarom blijven we continu bezig m etde vernieuw ing van onze producten en het vinden van nieuwe , kostenefficiĂŤnte

Flygt is‘swereldsgrootste producenten leverancier van onderwaterpom pen en -m ixers, beluchtingssystem en en gem aalbeheerssystem en. M et 37 vestigingen en 135 verkoop- en servicekantoren wereldw ijd is Flygt alt ijd in de buurt.

oplossi ngen voor de vragen die onze klanten aandragen. Daarbijvinden we het belangrijk dat de voorgestelde oplossi ng lang m eegaat en dat het Life Cycle Costplaatje ergezond uitziet.U zittenslotte niet te w achten op hoge reparatie- en vervangingskosten. W aarom we dat zo belangrijk vinden? Sim pel:om datwe w ill en datu tevreden bent.Het draait om u.


Onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en beslissers in de rioleringssector Uitgave HoLaPress Communicatie bv Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 20 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 64 Verantwoordelijk uitgever: Peter J. Latjes België Heerveldstraat 4 3510 Hasselt-Kermt Tel. + 32 (0)11 - 25 69 89 Fax. + 32 (0)11 - 87 34 38 Verantwoordelijk uitgever: Kris Pattyn Redactieadviescommissie ir. Bert van Wijnbergen (voorzitter), oud-voorzitter Zuiveringschap Limburg; Ed Figee, adviseur public affairs Overijssel/Gelderland in Den Haag; Frans Jozef van der Heijden, oud-Tweede Kamerlid; mr. Erica Schruer, advocaat; ir. Dick Vat, coördinator rioleringen Ingenieursbureau Oranjewoud.

Het riool onder de Oude Vest in Breda (1885)

7

Acquisitie Esther Geldens Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 40 - 208 60 23 Fax. + 31 40 - 206 01 64 E-mail: esther.geldens@holapress.com Redactie Peter J. Latjes (hoofdredacteur a.i.), Willem-Jan Schampers, Rob van der Velde

10

Eindredactie Willem-Jan Schampers Fotografie HoLaPress Communicatie e.a.

14

Vormgeving Ceciel Biessen Drukwerk Drukkerij Paesen Redactieadres Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 30 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 65 E-mail: wj.schampers@holapress.com Abonnementen Administratie: Natascha Vlemmings Tel. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 87 euro Losse nummers 9,50 euro Lezersgroepen Wethouders en gemeenteraadsleden; gewestelijke besturen; leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten; Tweede Kamerleden; ambtenaren milieubeheer en openbare werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische diensten en besturen van zuiveringschappen; leden van overlegorganen rioolbeheer; aannemers rioleringswerken; leveranciers rioleringsprodukten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van dit blad en met bronvermelding. ISSN 1380-8613

22

28

37

46

Derde GRP Breda: geen confectie maar maatwerk In maart 2004 heeft de gemeenteraad van Breda het inmiddels derde Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Een plan gericht op de planperiode 2004-2008, passend binnen een lange termijn rioleringsvisie. Volgens dit plan wordt in 2008 voldaan aan de basisinspanning en wordt een zevental structurele wateroverlastlocaties aangepakt. Draadloos Overstort Systeem in gemeente Laarbeek De brabantse gemeente Laarbeek bestaat uit de drie voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout met haar kerkdorp Mariahout. In het kader van het integraal rioleringsplan, werd er onlangs een ‘Draadloos Overstort Systeem’ in bedrijf genomen. Het werkt op basis van SMS-berichten. Vergelijking tussen membraanpompen en lineaire pompen In dit artikel wordt een onderzoek beschreven waarbij een vergelijking is gemaakt naar de storingsgevoeligheid van zowel membraanpompen als lineaire pompen, voor beluchters bij toepassing in iba-systemen. De conclusie van het onderzoek is dat membraanpompen met name in de warme zomermaanden een sterk verhoogde kans op uitval hebben. Vakblad Riolering bezocht Pihlajamäki-pompstation Helsinki Onlangs reisde eindredacteur Willem-Jan Schampers af naar Denemarken en Finland. In Helsinki bezocht hij onder meer het Pihlajamäki-pompstation, één van de grootste in zijn soort in Scandinavië. Het afvalwater, zo’n 38.000 kubieke meter per dag, wordt over een afstand van 45 kilometer naar de dichtstbijzijnde rwzi gepompt. Gewenst en niet gewenst gebruik van metingen aan rioolstelsels Door de ontwikkeling van relatief goedkope meetapparatuur voor overstortlozingen, ontstaat de mogelijkheid om beslissingen ten aanzien van de aanleg en het beheer van riolering met metingen te onderbouwen. Gemeenten maken hiervan meer en meer gebruik. Echter niet alle beslissingen kunnen worden onderbouwd met metingen, zoals bijvoorbeeld de omvang van maatregelen ten bate van de basisinspanning. Afkoppelen en benutten van regenwater: voor hetzelfde geld? Al vele malen is de laatste jaren geschreven over hoe af te koppelen en met welke problemen we in de praktijk te maken hebben. Over een ding zijn we het behoorlijk eens: afkoppelen van regenwater is als maatregel niet meer weg te denken. Waar echter nog over gesproken wordt, in termen van idealisme, is het effectief benutten van datzelfde regenwater en daaraan gekoppeld de wijze van afkoppelen. Straat zonder kolken geeft vertrouwen bij bewoners De medewerking van de bewoners is van doorslaggevende betekenis voor het goed functioneren van een afvoersysteem van regen- en vuilwater. De bewoners van de Parallelweg in de Zeilberg waren de eerste mensen binnen de gemeente Deurne die te maken kregen met het afkoppelen van

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2004_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2004_05.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you