Page 1

Onafhankelijk vakblad voor de rioleringssector

feb 2004 jaargang 10

Breda gaat haven heropenen • Roelof Kruize (DWR): ‘Voor u zit een trotse directeur’ • Ombouw bestaand riool tot bergbezinkriool in Borssele • Speciale apparatuur in Zaanstad om lozingen op te sporen • Rijssen kiest voor berging van 50 mm regenwater


Het water in het centrum van Breda

Uitgave HoLaPress Communicatie bv Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. +31 (0)40 - 208 60 20 Fax +31 (0)40 - 206 01 64 Verantwoordelijk uitgever: Peter J. Latjes

loopt nu tot hier,

Foto: Willem Laros

Onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en beslissers in de rioleringssector

gezien vanaf het (horeca)schip dat tegen de dam aanligt. Dit schip, vanouds een oud vrachtschip,

België Heerveldstraat 4, 3510 Hasselt-Kermt Tel. +32 (0)11 - 25 69 89 Fax +32 (0)11 - 87 34 38 Verantwoordelijk uitgever: Kris Pattyn

ligt hier al meer dan dertig jaar: bekeken wordt of en hoe de boot gehandhaafd kan worden.

Redactieadviescommissie ir. Bert van Wijnbergen (voorzitter), oud-voorzitter Zuiveringschap Limburg; Ed Figee, adviseur public affairs Overijssel/Gelderland in Den Haag; Frans Jozef van der Heijden, oud-Tweede Kamerlid; mr. Erica Schruer, advocaat; ir. Dick Vat, coördinator rioleringen Ingenieursbureau Oranjewoud.

8

Acquisitie Esther Sengers Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. +31 40 - 208 60 23 Fax +31 40 - 206 01 64 E-mail: esther.sengers@holapress.com Redactie Peter J. Latjes (hoofdredacteur a.i.), Willem-Jan Schampers, Rob van der Velde

11

Eindredactie Willem-Jan Schampers Fotografie HoLaPress Communicatie e.a. Vormgeving Olav van Woerkum

18

Drukwerk Drukkerij Paesen Redactieadres Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. +31 (0)40 - 208 60 30 Fax +31 (0)40 - 206 01 65 E-mail: wj.schampers@holapress.com

23

Abonnementen Administratie: Natascha Vlemmings Tel. +31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 87 euro Losse nummers 9,50 euro Lezersgroepen Wethouders en gemeenteraadsleden; gewestelijke besturen; leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten; Tweede Kamerleden; ambtenaren milieubeheer en openbare werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische diensten en besturen van zuiveringschappen; leden van overlegorganen rioolbeheer; aannemers rioleringswerken; leveranciers rioleringsprodukten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van dit blad en met bronvermelding. ISSN 1380-8613

28

31

Roelof Kruize (DWR): ‘Voor u zit een trotse directeur’ Roelof Kruize, directeur van Dienst Waterbeheer en Riolering in Amsterdam, werd onlangs gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar 2003. Hij legt een tomeloze energie aan de dag, dat kan hij mede volhouden door minimaal vijf keer in de week vijf kilometer hard te lopen. Op de vraag of hij geen grotere afstanden wil gaan lopen, zegt hij altijd: ‘De hond kan niet meer kilometers aan’. Een portret. Ombouw bestaand riool tot bergbezinkriool in Borssele De gemeente Borssele bestaat uit vijftien kernen. In 2002 heeft de gemeente Borssele het BasisRioleringsPlan op laten stellen door Witteveen+Bos voor het rioolstelsel van de hele gemeente. In dit plan is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het rioolstelsel te laten voldoen aan de basisinspanning. Veenendaal helpt bij oplossen praktijkproblemen Een verzamelput en een centrifugaalpomp om rioolwater onder druk in de persleiding te pompen. Het lijkt dé manier om rioolwater te verplaatsen. Toch wordt aan die vertrouwde pompinstallatie geknaagd. Door luchtpersriolering bijvoorbeeld. De gemeente Veenendaal hielp bij het oplossen van praktijkproblemen en vaart nu wel bij het LPR-systeem. Breda gaat haven heropenen Ruim drie jaar geleden besloot de gemeenteraad van Breda over te gaan tot het heropenen van de haven. ‘Het water als totaal biedt de mogelijkheid om deze schrale en achtergebleven kant van de binnenstad een ontwikkelingsimpuls te geven, die niet alleen in economisch en toeristische zin een positieve uitwerking zal krijgen, maar ook een grote verbetering van het verblijf- en woonklimaat tot gevolg zal hebben’. Speciale apparatuur in Zaanstad om lozingen op te sporen Als het aan de gemeente Zaanstad ligt, zijn bedrijfsafvalwater, vetten en illegale lozingen van afvalchemicaliën van xtc-laboratoria straks verleden tijd in de gemeentelijke riolering. Als eerste gemeente in Nederland heeft Zaanstad namelijk speciale apparatuur ontwikkeld om het riool op lozingen van gevaarlijke stoffen te controleren. Het gaat opvallend genoeg om een analoog systeem, met separate printer. Rijssen kiest voor berging van 50 mm regenwater Het gemeentelijke rioolstelsel van Rijssen kan binnenkort het regenwater van hevige regenbuien tot zo’n vijftig millimeter verwerken. Het mag dan niet meer voorkomen dat grote delen van Rijssen blank komen te staan, zoals vorig jaar augustus. In samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel is gekozen voor een duurzame aanpak. Het zolang mogelijk vasthouden van het water in stedelijk gebied.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2004_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2004_02.pdf

/nlnl_geen_2004_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2004_02.pdf

Advertisement