Page 1

Onafhankelijk vakblad voor de rioleringssector

jan 2004 jaargang 10

Invoering van de Europese Norm EN 13508-2 in Nederland • • • •

Doorbraak in bestrijding wortelgroei in riolering? Ibatisering in gang gezet K-waarden van persleidingen voor afvalwater Meerdere partijen geïnteresseerd in beheer Vlaams rioleringsnet


Foto: HoLaPress Communicatie bv

Onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en beslissers in de rioleringssector Uitgave HoLaPress Communicatie bv Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 20 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 64 Verantwoordelijk uitgever: Peter J. Latjes België Heerveldstraat 4, 3510 Hasselt-Kermt Tel. + 32 (0)11 - 25 69 89 Fax. + 32 (0)11 - 87 34 38 Verantwoordelijk uitgever: Kris Pattyn Redactieadviescommissie ir. Bert van Wijnbergen (voorzitter), oud-voorzitter Zuiveringschap Limburg; Ed Figee, adviseur public affairs Overijssel/Gelderland in Den Haag; Frans Jozef van der Heijden, oud-Tweede Kamerlid; mr. Erica Schruer, advocaat; ir. Dick Vat, coördinator rioleringen Ingenieursbureau Oranjewoud.

Met de invoering van de nieuwe Europese norm EN 13508, deel 2 moet de overeenkomstige huidige Nederlandse norm worden ingetrokken.

8

Riolering buitengebied St. Michielsgestel in eigen hand De gemeente Sint Michielsgestel is klaar met de aanleg van riolering in het buitengebied. Er is in totaal voor driehonderd percelen drukriolering aangelegd en voor zeventien percelen een iba. Daarbij heeft de gemeente de complete regie in eigen hand gehouden: van inventarisatie, voorbereiding, contact met burgers en het opstellen van het bestek tot en met de uitvoeringsbegeleiding en -planning.

9

Invoering van de Europese Norm EN 13508-2 in Nederland De nieuwe Europese norm EN 13508 deel 2 geeft voor de marktpartijen betrokken bij het beheer van de riolering in Nederland een aantal veranderingen. De overeenkomstige huidige Nederlandse norm NEN 3399 ‘Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen’ moet worden ingetrokken en de markt moet leren omgaan met de nieuwe norm. Deze nieuwe norm biedt dus nieuwe mogelijkheden, maar vergt ook investeringen.

14

Doorbraak in bestrijding wortelgroei in riolering? De ambtenaren van de Stad Antwerpen zijn overtuigd en ook in Gent en Peer, en inmiddels ook in Nederland, is men onder de indruk van de kracht en de kwaliteit van de uitvinding van Rafaël van Bogaert. Hij ontwierp een wortelfrees, die in staat is volledig dichtgegroeide riolen te doorboren, wortels van tachtig millimeter en meer te verwijderen en verzakkingen, kieren en vernauwingen te overbruggen.

Acquisitie Esther Sengers Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 40 - 208 60 23 Fax. + 31 40 - 206 01 64 E-mail: esther.sengers@holapress.com Redactie Jan Zuidervliet,(hoofdredacteur), Willem-Jan Schampers, Peter J. Latjes, Rob van der Velde Eindredactie Willem-Jan Schampers Fotografie HoLaPress Communicatie e.a. Vormgeving Ceciel Biessen Drukwerk Drukkerij Paesen Redactieadres Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 30 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 65 E-mail: wj.schampers@holapress.com Abonnementen Administratie: Natascha Vlemmings Tel. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 87 euro Losse nummers 9,50 euro

19

Lezersgroepen Wethouders en gemeenteraadsleden; gewestelijke besturen; leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten; Tweede Kamerleden; ambtenaren milieubeheer en openbare werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische diensten en besturen van zuiveringschappen; leden van overlegorganen rioolbeheer; aannemers rioleringswerken; leveranciers rioleringsprodukten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

25

Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van dit blad en met bronvermelding.

30

ISSN 1380-8613

K-waarden van persleidingen voor afvalwater Bij het ontwerpen van afvalwaterpersleidingen ontstaan van tijd tot tijd discussies over de ‘k-waarde’ van het buismateriaal. De gladheid van het oppervlak van buismateriaal zou dan van invloed zijn op de weerstand van de leiding en soms wordt verwezen naar metingen van k-waarden in praktijksituaties. Dit is de aanleiding om eens enkele algemeen gebruikte tabellen van k-waarden onder de loep te nemen. Ibatisering in gang gezet Zullen er over een jaar tachtigduizend iba’s in de grond liggen? Nee, dat is wel zeker. Feit is dat de ibatisering van het buitengebied op gang begint te komen. Maar niets doen is ook sterk in opmars, klonk het tijdens de vakbeurs Riolering & Afvalwater, afgelopen najaar in Den Bosch. Een mooie gelegenheid om de balans op te maken. Meerdere partijen geïnteresseerd in beheer Vlaams rioleringsnet De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening , de Limburgse intercommunale Interelectra en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling zijn alledrie geïnteresseerd in het beheren van (een deel) van het Vlaamse rioleringsnet. Waarom is de riolering plotseling zo aantrekkelijk en wat zijn de voordelen voor gemeenten?

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2004_01  
/nlnl_geen_2004_01  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2004_01.pdf

Advertisement