Page 1

nr. 4 • jaargang 10

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

W T • A f v a l w at e r j a a rga n g 1 0 , n r 4 , 2 0 1 0

Modelgebaseerde energieoptimalisatie van een kleinschalige membraanbioreactor voor afvalwaterhergebruik • Toepassingsmogelijkheden voor elektrodialyse • Langetermijnvisie Riolering in de praktijk • Toepassing van de performantie-indicatoren voor de gemeentelijke rioolinfrastructuur in Vlaanderen

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t Cover WT nr 4 jg 10.indd 1

07-09-10 09:39


WWW. R IO L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERI N G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RI N G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET

Uw klantenbestand uitbreiden?

De juiste professional vinden voor uw vacature?

• W WW. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RI N G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T • W WW. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW.

Adverteer in:

RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NE T • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WW W. RI O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RI OL E R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E RIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W WW. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERIN G. NE T • W W W. R I O L E R I N G.N E T • W W W.R I O LE R ING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • W WW. R I O L E R I N G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIO LE R IN G . N E T • W W W.R I O LE R I N G.N E T • W W W.RIOL ERING . NET • WWW. RIOL ERING . NET • WWW. RIOL E-

VOOR AL UW INFORMATIEBRONNEN! Advert_VR/WTA.indd 1

Infobron_www Cover WT nr 4 160x240.indd jg 10.indd 2 1

09-02-2010 15:30:00

www.wtafvalwater.net www.vakbladriolering.nl 08-06-2010 16:13:03 07-09-10 09:39


ONDER REDACTIE VAN

Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

Onder redactie van: Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Prof. ir. Jaap van der Graaf (voorzitter Afvalwaterwetenschap) Ing. Jack Jonk Ir. Kees de Korte Ir. Michel Moens Prof. dr. ir. Ingmar Nopens Dr. ir. Hardy Temmink Dr. Chris Thoeye Dr. ir. Guido Vaes Ir. Wicher Worst (voorzitter Rioleringswetenschap)

WT-Afvalwater staat open voor bijdragen met betrekking tot wetenschappelijke, technische, bestuurlijke en uitvoeringsaspecten van de rioleringssector. Bijdragen kunnen uitsluitend op persoonlijke titel en op basis van exclusiviteit worden geleverd en gepubliceerd. Ingezonden brieven e.d. vallen niet onder het begrip ‘bijdrage’. Bijdragen dienen te worden aangeleverd als document in Word én als PDF-bestand. De auteur levert ook een korte samenvatting in het Nederland en Engels, inclusief kop en trefwoorden. Tevens een kort profiel van de auteur(s) en e-mailadressen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar de individuele redactieleden of aan het redactiesecretariaat van WT-Afvalwater: frank.vd.ven@holapress.com. Per post kan ook: HoLaPress Communicatie, t.a.v. Frank van de Ven, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

WTA_Aug 2010_Nr 4..indd 1

www.WT-afvalwater.net

WT• Afvalwater

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 4, augustus 2010

jaargang 10, nr 4, augustus 2010

07-09-10 09:34


INHOUD

www.afvalwaterwetenschap.net

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 4, augustus 2010

Pagina 251 Aan de slag! Met deze woorden sloot ik mijn redactionele bijdrage ‘Business as usual?’ in Afvalwaterwetenschap van februari 2009 af. Het ging daarbij om een geheel andere procesopzet van de afvalwaterzuivering die wellicht kan leiden tot betere prestaties een lager energieverbruik en lagere kosten.

Pagina 253 Verslag van de 5th IWA Specialised Membrane Technology Conference for Water and Wastewater Treatment, gehouden te Peking op 1-3 September 2009 Na Seoul (2004) en Harrogate (2007) is de conferentie in Beijing alweer de 5de bijeenkomst, georganiseerd door de IWA Membraan Technologie Groep. Binnen het grote aanbod van membraanconferenties is dit toch wel de belangrijkste voor het waterveld.

Pagina 257 Toepassingsmogelijkheden voor elektrodialyse Elektrodialyse is een veelbelovende techniek voor het verwijderen van ionen uit afval- en processtromen. Het is een niet-drukgedreven membraantechnologie, waarbij een elektrisch veld gebruikt wordt om een scheiding te induceren. Het scheidend vermogen wordt verwezenlijkt door het plaatsen van membranen die afwisselend anion- en kationselectief zijn.

Pagina 271 NOVATECH 2010 Van 28 juni tot 30 juni 2010 werd in Lyon, Frankrijk de driejaarlijkse NOVATECH conferentie gehouden. NOVATECH biedt een interessante mix van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek rond het thema ‘Duurzame technieken en strategieën in stedelijk waterbeheer’. Hoewel de tweetalige NOVATECH conferentie voornamelijk een Frans feestje is, was de organisatie er toch in geslaagd om sprekers uit meer dan 30 landen te interesseren. Ook Nederland (9) en België (3) waren breed vertegenwoordigd.

Pagina 276 Toepassing van de performantie-indicatoren voor de gemeentelijke rioolinfrastructuur in Vlaanderen In Vlaanderen is Aquafin verantwoordelijk voor het transport van afvalwater (vanaf het ‘overnamepunt’) en de zuivering ervan (bovengemeentelijk niveau), terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het afvalwater en het transport tot aan het ‘overnamepunt’.

Pagina 286 Langetermijnvisie Riolering in de praktijk Bij het maken van beleid is de verleiding groot om in droombeelden over een verre toekomst te blijven hangen. Alles moet dan duurzamer zijn, de klimaatverandering aankunnen en liefst ook nog betaalbaar zijn. Daarmee heeft de rioleringsbeheerder echter nog geen goed handvat om voor de problemen die ‘morgen’ moeten worden opgelost de juiste maatregelen te kiezen. Maatregelen, waar we over 20 jaar geen spijt van krijgen.

Pagina 290 Modelgebaseerde energieoptimalisatie van een kleinschalige membraanbioreactor voor afvalwaterhergebruik Het energieverbruik van een kleinschalige membraanbioreactor, die huishoudelijk afvalwater van hoge sterkte behandelt voor stedelijk hergebruik, is geoptimaliseerd met behulp van een dynamisch model van de zuivering. ASM2d werd gekozen als biologisch model om de aanwezigheid van fosfaat accumulerende organismen in rekening te brengen.

WTA_Aug 2010_Nr 4..indd 2

07-09-10 09:34


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2010_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2010_08.pdf

/geen_2010_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2010_08.pdf

Advertisement