Page 1

2 maandelijkse uitgave januari/februari 2009 jaargang 11

België - Belgique P.B - P.P 2400 Mol Mail BC 30048 P608546

Jaarrapport Water 2007 gepresenteerd • Rivierherstel Kleine Nete • Iba’s: een stand van zaken • VMW-symposium stelt Water Safety Plans central • De kunst van het ratten bestrijden


257 jaar ervaring, aan u gewijd Overtuigen en harten winnen Wat betekent de 257 jaar gebundelde ervaring voor u? Een enorme schat aan kennis over watertransport en waterbehandeling, die wij graag met u delen en waarmee u ďŹ nancieel uw voordeel kunt doen. Het staat voor ruim twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, wat ons innovatief op het scherpst van de snede houdt. En in die 257 jaar leerden we uit eigen ervaring de vaardigheden waarmee we vandaag en morgen iedere uitdaging aankunnen. Maar vooral - die 257 jaar maakt ons wie we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van vier uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. Hun integrale oplossingen leveren tastbare zakelijke, operationele en milieuvriendelijke resultaten die de tand des tijds kunnen doorstaan. De 6000 deskundigen van ITT W&WW werken onafgebroken, om u te overtuigen en uw hart te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be


Inhoud 8 Start openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Nog tot en met 15 juni 2009 loopt het openbaar onderzoek van de Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Stroomgebiedbeheerplannen worden in heel Europa volgens de Europese kaderrichtlijn Water uitgewerkt. Het hoofddoel van die richtlijn is de toekomst van de Europese watersystemen veilig te stellen.

10 De kunst van het ratten bestrijden De waterbodem van de Kleine Nete in Grobbendonk behoort tot de minst verontreinigde waterbodems in Vlaanderen.

12 Iba’s: een stand van zaken

colofon Onafhankelijk maandblad voor

Acquisitie

beleidsmakers en beslissers in de

Esther Geldens-Sengers

rioleringssector

Postbus 130 5550 AC VALKENSWAARD

Uitgave

Tel. + 31 40 - 208 60 23

HoLaPress Communicatie bvba

Fax. + 31 40 - 206 01 64

Heerveldstraat 4

esther.geldens@holapress.com

3510 HASSELT-KERMT Tel. 011 - 25 69 89

Abonnementen Administratie

Fax. 011 - 87 34 38

Natascha Vlemmings

Verantwoordelijk uitgever:

Tel. + 31 40 - 208 60 21

Kris Pattyn

Fax. +31 40 - 206 01 64 Prijs voor een hele jaargang

Redactie

59 euro exclusief btw

Jozef De Borger

Losse nummers 9 euro

(hoofdredacteur), Willem-Jan Schampers (eindredactie)

Muskusratten brengen enorme schade toe aan gewassen en dijken. De gangen die ze graven voor hun nesten kunnen verzakkingen en zelfs dijkbreuken veroorzaken. De rattenbestrijders van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) trekken met succes ten strijde tegen de beesten.

Vormgeving Ceciel Biessen

Redactieadres

Drukwerk

Heerveldstraat 4

Drukkerij Paesen

3510 HASSELT-KERMT Tel. 011 - 25 69 89

Lezersgroepen

Fax. 011 - 87 34 38

Schepenen en gemeentraadsle-

wj.schampers@holapress.com

den; betrokken ambtenaren van

Redactieadviescommissie

Vlaamse gemeenschap; leden

diverse administraties van de Jozef De Borger (voorzitter),

van het Vlaamse Parlement;

burgemeester Londerzeel;

senatoren en volksvertegenwoor-

ir. Godfried Van Hertum,

digers; ambtenaren milieubeheer

diensthoofd Projectbeheer

en openbare werken op

gemeentebestuur Overpelt;

gemeentelijk, provinciaal en

ir. André Matyn,

gewestelijk niveau; leden van de

projectleider hydraulische

waterbekkens; leden van overleg-

modelleringen Grontmij Clerckx;

organen rioolbeheer; aannemers

ir. dr. Guido Vaes,

rioleringswerken; leveranciers

project­­­­­­­­manager HydroScan nv;

rioleringsproducten; bibliotheken;

prof. ir. Christiaan Vlerick, docent

wetenschappelijke instellingen;

micro­biologie en milieutechniek

mediavertegenwoordigers

Hogeschool Gent Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van dit blad en met bronvermelding. ISSN 1566-0028

Voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied bestaan verschillende technieken. Eén van die technieken is het aanleggen van een iba. De deelwerkgroep rond iba’s van de Vlario-werkgroep 4 heeft een bestek opgesteld voor de aanleg van een iba.

14 VMW-symposium stelt Water Safety Plans centraal

Om het vijftigjarige jubileum van haar laboratorium in de kijker te plaatsen, hield de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) op woensdag 26 november 2008 een symposium waarbij een gevarieerd sprekerspanel het thema ‘risicomanagement in de drinkwatersector’ vanuit verschillende invalshoeken belichtte.

16 Rivierherstel Kleine Nete

De laatste jaren kampt Vlaanderen meer en meer met overstromingen. Ook de vallei van de Kleine Nete is gevoelig voor wateroverlast. Om de kans op wateroverlast te beperken, wil de Vlaamse Milieumaatschappij de vallei van de Kleine Nete tussen Grobbendonk en Kasterlee herinrichten.

19 Jaarrapport Water 2007 gepresenteerd

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de decretale opdracht meetnetten te exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren, de waterbodems en voor het meten en inventariseren van geloosde vuilvrachten. Het Jaarrapport Water 2007 beschrijft de globale resultaten van deze meetnetten en licht een aantal opmerkelijke vaststellingen toe.

22 Open telemetrie met verstand van riolering

Verstand van riolering is de allereerste vereiste voor het maken van een telemetriesysteem op riolering. Iedere professionele programmeur kan daar vervolgens wel ‘de nulletjes en eentjes’ bij verzinnen. ITT Water & Wastewaster beschikt internationaal over ervaren rioleringsexperts en doorgewinterde informatietechnologen. 3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2009_01  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2009_01.pdf