Page 1

vakblad AFVALWATERWETENSCHAP: Achterzijde Cover Buiten; 160 x 240 mm

vakblad AFVALWATERWETENSCHAP: Voorzijde Cover Buiten; 160 x 240 mm

ACTUELE ONDERZOEKSRESULTATEN Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

Afvalwaterwetenschap

www.afvalwaterwetenschap.net

jaargang 8, nr. 2, mei 2009

Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr.2 mei 2009

257 jaar ervaring, aan u gewijd Overtuigen en harten winnen Wat betekent de 257 jaar gebundelde ervaring voor u? Een enorme schat aan kennis over watertransport en waterbehandeling, die wij graag met u delen en waarmee u financieel uw voordeel kunt doen. Het staat voor ruim twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, wat ons innovatief op het scherpst van de snede houdt. En in die 257 jaar leerden we uit eigen ervaring de vaardigheden waarmee we vandaag en morgen iedere uitdaging aankunnen. Maar vooral - die 257 jaar maakt ons wie we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van vier uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. Hun integrale oplossingen leveren tastbare zakelijke, operationele en milieuvriendelijke resultaten die de tand des tijds kunnen doorstaan. De 6000 deskundigen van ITT W&WW werken onafgebroken, om u te overtuigen en uw hart te winnen.

Meten van ‘Duurzaamheid’ in het ‘Web of Water’ • Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR)

ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be

• MBR Pilotonderzoek naar de behandeling van productiewater uit offshore oliereservoirs in Azerbeidzjan • Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent • OC-metingen in omloopsystemen; een theoretische analyse

ITT_257 jaar_160x240_NL_BE.indd 1 AWW_Cover_mei09.indd 1

08-08-2008 10:27:06

17-06-2009 10:43:15


ONDER REDACTIE VAN

Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr 2, mei 2009

jaargang 8, nr 2, mei 2009

Onder redactie van:

prof. dr. ir. B. Van Der Bruggen ing. J.J. Jonk ir. K. de Korte dr. ir. I. Nopens dr. ir. H. Temmink

www.afvalwaterwetenschap.net

prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter)

dr. C. Thoeye

AWW_ Binnenwerk_BASIS-mei09.indd 1

17-06-2009 12:34:15


Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr 2, mei 2009

INHOUD Pagina 75 Meten van ‘Duurzaamheid’ in het ‘Web of Water’ De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, waarin kan worden bepaald welke actoren nadere aandacht vereisen, en welke (zuiverings-) technologie dient te worden ontwikkeld om te garanderen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan deze richtlijn. Pagina 108 Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR) Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpen en het controlleren van membraanvervuiling. Pagina 122 MBR Pilotonderzoek naar de behandeling van productiewater uit offshore oliereservoirs in Azerbeidzjan Voor het zuiveren van productiewater zoals dat vrijkomt uit offshore olie reservoirs in Azerbeidzjan is een pilotonderzoek (0,75 m3/d) gestart op basis van een concept waarbij Anti Bulking Sludge technologie met de Membraan Bioreactor technologie is gecombineerd.

www.afvalwaterwetenschap.net

Pagina 135 Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. ‘Discfilter’ filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen van problematische uitspoeling van zwevende stoffen. Pagina 145 Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, bezocht de zuiveringen Farm Frites, BrusselNoord, Aachen-Soers, Nord-Kanal en Bavaria. In dit artikel zijn de belangrijkste toegepaste zuiveringstechnieken beschreven. Pagina 151 OC-metingen in omloopsystemen; een theoretische analyse De meting van de zuurstofinbreng in een niet volledig gemengde beluchtingstank leidt vaak tot discussies, met name in het buitenland. In Nederland kennen we de STORA-richtlijn uit 1980, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen volledig gemengde tanks, propstromers en tussenvormen hiervan, zoals omloopsystemen. Pagina 165 Kort verslag studiereis Singapore/Australië november 2008 In november 2008 heeft een delegatie uit de Nederlandse watersector een studiereis gemaakt naar Singapore en Australië. Doel van de reis was kennis te nemen van nieuwe, innovatieve ontwikkelingen in de watercyclus, in het bijzonder op het gebied van respons op klimaatverandering. In dit korte verslag worden de in beleidsmatig opzicht meest interessante bevindingen beschreven ten behoeve van bestuurlijke terugkoppeling en verdere discussie binnen de sector.

AWW_ Binnenwerk_BASIS-mei09.indd 2

17-06-2009 12:34:15


/AFVWT_geen_2009_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2009_05.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you