Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschriftvoor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 5 , n r. 2 , m e i 2 0 0 6

Afvalwaterwetenschap

De Microbiële Vennootschappen van professor Willy Verstraete • Bioaugmentatie van waterzuiveringssystemen • Bacteriën onder st(r)oom • MELiSSA, OLAND, PRECIPUR-proces, DRANCO-proces • Interactie van darmbacteriën met milieuverontreiniging


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 5, nr 2, mei 2006

j a a r g a n g 5 , n r. 2 , m e i 2 0 0 6

Prof. Willy Verstraete, die onlangs de prijs voor Toegepaste Wetenschappen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ontving.

Onder redactie van:

prof. dr. ir. B. Van der Bruggen ir. E. Eggers ir. K. de Korte prof. dr. ir. M. van Loosdrecht dr. ir. I. Nopens dr. ir. H. Temmink

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

prof. ir. J. van der Graaf (voorzitter)


INHOUD

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Afvalwaterwetenschap jaargang 5, nr 2, mei 2006

Pagina 71 Redactioneel WV’s MV’s Door Peter Vanrolleghem In dit speciaal nummer wordt eer betuigd aan professor Willy Verstraete, een van de bekendste milieutechnologen in België en onlangs onderscheiden met de prestigieuze prijs voor Toegepaste Wetenschappen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Een aantal medewerkers en ex-medewerkers van Verstraete presenteert de resultaten van zijn creativiteit.

Pagina 73 Bioaugmentatie van waterzuiveringssystemen Door Nico Boon Heden ten dage is waterzuivering niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Bioaugmentatie is een relatief nieuwe biotechnologische toepassing , die pas een eeuw bestaat. Gedurende de laatste honderd jaar zijn de doelstellingen van de rwzi’s langzaam veranderd. De meest recente uitdaging voor de waterzuiveringtechnologie is de verwijdering van specifieke individuele moleculen.

Pagina 79 Bacteriën onder st(r)oom: van afvalwater tot elektriciteit in één stap Door Korneel Rabaey Dit artikel bespreekt de huidige status van Microbiële brandstofcellen, de bestaande knelpunten en de mogelijke toepassingsvelden. De kern applicatie, het behandelen van afvalwater met gelijktijdige elektriciteit generatie, wordt besproken vanuit een economisch standpunt.

Pagina 87 MELiSSA: Een kringloopcentrum in de ruimte Door Dries Demey, Veronik Hermans, Kurt Sys, Henk Vanhooren, Geert Lissens en Willy Voor langere ruimteverblijven bieden de nieuwe generatie levensondersteunende technologieën een oplossing. Zo’n zeventien jaar geleden startte ESA het MELiSSA-project, de studie naar een gecontroleerd aquatisch ecosysteem, waaraan ook verscheidene Vlaamse en Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen meewerken.

Pagina 92 OLAND Door Kim Windey en Siegfried Vlaeminck OLAND is het acroniem voor Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification/Denitrification en is een nieuwe technologie, waarbij ammonium volledig autotroof uit stikstofrijk afvalwater wordt verwijderd. Bij dit proces moet er 63 procent minder zuurstof en honderd procent minder organische koolstof worden toegediend, zodat de kosten sterk worden gedrukt.

Pagina 96 Het PRECIPUR-proces Door Mariane Van Wambeke Het PRECIPUR-proces is een ureolytisch gedreven, deels biologisch, deels chemisch precipitatie proces, dat toelaat om hetzij calcium (PRECIPUR-Ca) hetzij fosfaten (PRECIPUR-P) uit proces- en/of afvalwater te verwijderen. Het proces werd door LabMET (UGent) ontwikkeld.

Pagina 99 Het DRANCO-proces Door Luc De Baere, Bert Dierick, Winfried Six Binnen het laboratorium van Professor Verstraete werd in de jaren 1980 tot 1985 het concept van de droge anaerobe vergisting, door middel van het DRANCO-proces, ontwikkeld. Het geproduceerde biogas wordt aangewend om elektriciteit en warmte of stoom op te wekken of kan voor andere energetische doeleinden gebruikt worden.

Pagina 105 Interactie van darmbacteriën met milieuverontreiniging Door Tom Van de Wiele Om het belang van de darmmicrobiota voor de gezondheid van de mens beter te begrijpen, werd vijftien jaar geleden de Simulator van het Humaan Intestinaal Microbieel Ecosysteem. Deze reactor simuleert de verschillende stappen van het menselijke spijsverteringsproces. In vitro reactortechnologie kan de SHIME een belangrijke bijdrage leveren aan projecten voor onder meer de voedingsindustrie.


/AFVWT_geen_2006_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2006_05.pdf