Page 1

vakblad AFVALWATERWETENSCHAP: Achterzijde Cover Buiten; 160 x 240 mm

vakblad AFVALWATERWETENSCHAP: Voorzijde Cover Buiten; 160 x 240 mm

ACTUELE ONDERZOEKSRESULTATEN Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

Afvalwaterwetenschap

www.afvalwaterwetenschap.net

jaargang 8, nr. 1, februari 2009

Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr.1 februari 2009

6000 deskundigen in 140 landen, aan het werk op 5 continenten Overtuigen en harten winnen Leer ons kennen en u voelt het verschil. Misschien ontdekt u dat we nooit, maar dan ook nóóit opgeven - voor welke uitdaging we ook staan. Of u ziet hoe wij onophoudelijk streven naar het hoogst haalbare; dat we werken voor een groter, universeel doel. Welk verschil u ook opvalt: wij zijn 6000 mensen in 140 landen op 5 continenten die zich met hart en ziel inzetten om u de beste, meest effectieve, geïntegreerde oplossingen te bieden. De toewijding maakt ons die we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optel som van onze uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. En overal ter wereld staan onze ondersteunende organisaties paraat om nauw met u samen te werken, waar u ook bent. Wij werken op 140 innovatieve manieren om u te overtuigen van onze kwaliteit en uw hart voor ons te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

Grenzen verleggen op het toilet • Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels • Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde

www.ittwww.nl en www.ittwww.be

en compressiebezinking voor actief slib • Hybride Membraan Bioreactor Heenvliet, de eerste ervaringen • Duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop

ITT_6000 exp_160x240_NL_BE.indd 1 AWW_Cover feb 09.indd 1

08-08-2008 10:38:58 05-02-2009 09:36:46


ONDER REDACTIE VAN

Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr 1, februari 2009

jaargang 8, nr 1, februari 2009

Onder redactie van:

prof. dr. ir. B. Van Der Bruggen ing. J.J. Jonk ir. K. de Korte dr. ir. I. Nopens dr. ir. H. Temmink

www.afvalwaterwetenschap.net

prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter)

dr. C. Thoeye

AWW_ Binnenwerk_feb 09.indd 1

05-02-2009 09:22:20


www.afvalwaterwetenschap.net

Afvalwaterwetenschap jaargang 8, nr 1, februari 2009

INHOUD Pagina 3 Redactioneel: Business as usual? Kees de Korte De vraag dringt zich op: raakt de afvalwaterzuivering in 2009 ook in een diepe crisis? Ik heb er nog niets over gelezen in de krant. Het enige nieuws is dat het waterschap Roer en Overmaas vijf miljoen euro op het verkeerde moment had uitstaan bij Icesave, nog geen zeven euro per inwoner. Vervelend dus, maar niet dramatisch. Waar hebben we het over? Business als usual! Pagina 5 Grenzen verleggen op het toilet Erwin Koetse, Jelle Roorda, Paul Roeleveld, Bjartur Swart In de afgelopen 150 jaar heeft zich in Nederland een centrale vorm van afvalwaterverwerking ontwikkeld. Afvalwater wordt via een infrastructuur van rioleringsbuizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en daar centraal gezuiverd. Het gezuiverde water (effluent) wordt veelal geloosd op het oppervlaktewater. Deze centrale afvalwaterverwerking kent enkele belangrijke nadelen. Pagina 17 Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels Decostere Bjorge, Nele Daels, Sander De Vrieze, Pascal Dejans, Tamara Van Camp, Wim Audenaert, Joël Hogie, Philippe Westbroek, Karen De Clerck en Stijn W.H. Van Hulle Het doel van deze studie is de evaluatie van het gebruik van nanovezelmembranen voor waterfiltratie. Deze membranen werden gesponnen met een innovatieve electrospinning techniek. Als dusdanig, slaat deze studie de brug tussen de ontwikkeling van de electrospinning techniek voor de productie van flat sheet membranen en de toepassing van deze membranen in waterfiltratie. Pagina 29 Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten Jeriffa De Clercq, Ingmar Nopens, Jacques Defrancq, Peter A. Vanrolleghem Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft. Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partikels, wordt uitgebreid en toegepast in deze bijdrage. Het model beschrijft zeer goed batchbezinkingsexperimenten voor slib van twee verschillende rwzi’s. Pagina 41 Hybride Membraan Bioreactor Heenvliet, de eerste ervaringen Jan Willem Mulder In navolging op pilotonderzoeken op diverse locaties zijn in Nederland drie praktijkinstallaties met MBR voor huishoudelijk afvalwater gerealiseerd. In dit artikel worden de eerste resultaten beschreven met de MBR Heenvliet. Het betreft een hybride MBR, waarbij conventionele technologie met MBR zijn gecombineerd. Bij DWA wordt het gehele debiet via membranen afgevoerd. Pagina 55 Duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop Jaap van der Graaf In 1993/1994 is in het kader van het DTO (Duurzame Technologische Ontwikkeling)-programma een verkennende studie uitgevoerd naar de duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop. Via de analyse van de huidige onduurzaamheid en het ontwikkelen van toekomstscenario’s is getracht een beeld te schetsen van de mogelijkheden van de waterkringloop.

AWW_ Binnenwerk_feb 09.indd 2

05-02-2009 09:22:21


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/AFVNL_geen_2009_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVNL_geen_2009_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you