Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor ge誰nteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

augustus 2001, nr 1, jaargang 1

Afvalwaterwetenschap

Monetarisering kosten en baten afvalwaterzuivering Ontwerpregels mengen en verwarmen gistingtank Hoe membraamvervuiling effluent te bepalen? Tijdsreeksmodellering bij functioneren waterketen Modelmatige evaluatie zuiveringssystemen


Afvalwaterwetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2001

HOLAPRESS C O M M U N I CATI E


O N D E R R E D A C T I E VA N

afvalwaterwetenschap jaargang 1, nr 1, augustus 2001

jaargang 1, nr 1, augustus 2001

Onder redactie van:

3

ir. E. Eggers

dr. ir. A. Klapwijk ir. R.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht ir. P. Roeleveld WJ. Schampers (eindredacteur)

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter)


I N H O U D S O P G AV E

Door prof. ir. J.H.J.M. de Graaf, redactievoorzitter Begeleidende inleiding bij verschijnen van het eerste nummer. Met hierin onder meer de doelstellingen van dit nieuwe tijdschrift, het reglement van de redactie, de verhouding tot de uitgever, de status van de redactieleden et cetera.

pagina 13 Nieuwe ontwerpregels voor mengen en verwarmen van een gistingtank Door J.A. Geerdink en ing. R. Teeuwisse Er is in Nederland veel ervaring met het ontwerpen en bouwen van slibvergistingsinstallaties. In dit artikel wordt beschreven hoe verzwaring van proceseisen tot een eenvoudiger, robuuster en veiliger concept voor mengen en verwarmen heeft geleid.

pagina 29 Monetarisering van kosten en baten van afvalwaterzuiverg Door Jarl Kind en ir. Erik Eggers Internationaal, maar ook in Nederland en Vlaanderen, komt meer belangstelling voor de economische waardering van milieueffecten bij beleidsformulering en projectbeoordeling. Enkele Amerikaans en Engelse case studies worden besproken.

pagina 43 Membraanvervuiling tijdens dead-end ultrafiltratie van rwzi-effluent Door ir. J.H. Roorda Rwzi-effluent zal in de toekomst steeds vaker worden gebruikt als bron voor de watervoorziening. In het hier gepresenteerde onderzoek worden verschillende methoden om membraanvervuiling te bepalen op lab- en pilotschaal gepresenteerd.

pagina 65 Modelmatige identificatie en evaluatie van zuiveringssystemen gebaseerd op fysisch-chemische voorzuivering Door ir. Arjen F. van Nieuwenhuijzen en ir. Adriaan R. Mels Uit een STOWA-onderzoek, naar de toepassingmogelijkheden van fysisch-chemische voorzuiveringstechnieken bij de behandeling van stedelijk afvalwater, is onder meer gebleken dat zuiveringssystemen gebaseerd op vergaande deeltjesverwijdering in de voorzuivering energetisch zeer efficiënt en compact uitgevoerd kunnen worden.

pagina 93 Een tijdreeksmodel als basis voor de gegevensverwerking en interpretatie (deel 1: een regenwaterstelsel met randvoorziening) Door T.A.H.M. Janse en E.J. Baars In dit eerste deel is ‘een regenwaterstelsel met randvoorziening’ het onderwerp. Binnen de Dienst Waterbeheer en Riolering in Amsterdam zijn grote databestanden opgebouwd, met hoogfrequente meetgegevens over de afvalwaterketen. Voor een nadere bestudering en analyse van het functioneren van deze waterketen is gebruik gemaakt van een eenvoudige tijdreeksmodellering.

5

w w w. a f v a l w a t e r s w e t e n s c h a p . n e t

pagina 7 Redactioneel

afvalwaterwetenschap jaargang 1, nr 1, augustus 2001

jaargang 1, nr 1, augustus 2001


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/AFVNL_geen_2001_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVNL_geen_2001_08.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you