Page 1

Foto: SPFN

januari 2010 jaargang 16

Grondwaterbeheer in verbreed rioolplan • Gemeenten over…Grondwater • Het grondwaterplan: wat moeten wij ermee? • Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust • ‘Lekke’ riolering: Gemeente tel je zegeningen


Michiel Geise, directeur van ITT Flygt Benelux, gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Op donderdag 6 maart a.s. zal hij u officieel voorstellen aan zijn opvolger. U kunt dan direct van de gelegenheid gebruikmaken om Michiel ‘vaar - wel’ te wensen. De receptie vindt plaats op donderdag 6 maart 2008, van 16.00 tot 18.00 uur in Restaurant Theater café Sybold, Willem Kesplantsoen 5 in Dordrecht. Telefoon +31 (0)78 6145999. Om ons goed op uw komst voor te bereiden, vragen wij u bijgaande antwoordkaart voor 28 februari 2008 in te vullen en op te sturen. U kunt ook mailen naar Marijke Boeter (marijke.boeter@flygt.com). Zij is voor eventuele vragen bereikbaar via +31 (0)78 6548522.

Wij hebben hart voor pompen Passie en deskundigheid gaan hand in hand Wat drijft ons tot vernieuwing? Wat maakt dat wij de normen rond afvalwater en slib verpompen steeds hoger stellen? Het antwoord is: passie. Daarom rusten we niet voor we een nog betere oplossing gevonden hebben. Daardoor hebben we diepgaande kennis en ervaring opgedaan op alle terreinen van afvalwater- en slibtransport. Onze passie vertalen we in toonaangevende producten voor de (afval)waterbranche. We ontwerpen zelf ieder onderdeel van iedere pomp, om zeker te zijn van perfecte werking. We hanteren strikt wetenschappelijke methodieken om de geheimen van vloeistoffen, verontreinigingen en viscositeit te doorgronden. De resultaten voor u? Optimale pompprestaties met de laagst mogelijke levensduurkosten. En een gerust hart... www.ITTtreatment.com


hoofdredactioneel Rob@watermaat.nl

Beste lezer, hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Niemand weet nog wat 2010 ons gaat brengen. Wel is er een grote kans dat u te maken krijgt met grondwater. Onderlast of overlast, beide vragen uw aandacht. In dit themanummer richten we de lamp op de gemeentelijke zorgplicht voor de juiste grondwaterstand in stedelijk gebied. Jarenlang was onduidelijk wie wat moest doen. De Wet gemeentelijke watertaken en inmiddels de Waterwet heeft de rol van de gemeente op hoofdlijnen neergezet. Maar nu nog de in-

vulling in de praktijk. Lees de artikelen die wij ontvingen van onze gewaardeerde auteurs en doe er uw voordeel mee. Pak ook even uw agenda en noteer dat u op 16, 17 en 18 maart welkom bent op het rioleringscongres in Apeldoorn. We gaan een paar informatieve dagen verzorgen. Ik heb gelezen dat de reclame “even Apeldoorn bellen” weer terug komt. Maar u moet niet bellen, maar zelf komen! Om een lezing te verzorgen of om één of meer dagen de lezingen te volgen en de bedrijvenstands te bezoeken. Samen gaan we er een boeiend congres van maken!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 206 01 64

aannemers rioleringswerken; leveranciers riolerings­

frank.van.de.ven@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenAcquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. 31 (0)40 - 206 01 64

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* ISSN 1380-8613

Losse nummers 10 euro

09 13 15 19 23 27 29 31 33

Tot slot…Paalrot Eerherstel voor de regenwaterputten in Wijk aan Zee Gemeenten over…Grondwater Grondwaterbeheer in verbreed rioolplan Duidelijkheid over rioolvreemd water in Amersfoort Vogelwijk Den Haag: duurzaam afkoppelen en infiltreren Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust ‘Lekke’ riolering: Gemeente tel je zegeningen Invloed van riolering op grondwaterstanden in stedelijk gebied van Delft

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland

maar

ook:

Rioleringswetenschap,

Afvalwaterwetenschap, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Ber ichten

korte berichten uit de sector

4


Helaas kunnen wij u geen verdere toegang geven. U dient daarvoor ingelogd te zijn. Als u abonnee bent, gebruik dan uw inlogcode. Bent u geen abonnee, klik dan hier.

5 5

/201001_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/201001_geeninlog.pdf