Page 1

Viking Skrin & ĂŚsker af Harris Knudsen


Vikingeskrin

Vi ved at vikingerne havde kister, skrin, spånæsker og flettede kurve til opbevaring. Kister og skrin kendes fra få fund af kister og en del beslag samt låse. Jernbeslåede kister med låseanordninger har givet været til opbevaring af kostbare ting, våben eller værktøj. Ting som skulle beskyttes enten hjemme eller på rejser. Den type vi i dag forbinder med et vikingeskrin er den med de lodretstående gavlstykker der hæver selve kassen op over underlaget, udført i svær eg og med hængsler og beslag i jern. Spånæskerne og de flette kurve har mest været brugt til opbevaring af fødevare og andet forråd. Spånæskerne har sikkert lignet dem vi kender fra de madtejne der har været i brug helt op til vores tid, runde eller ovale i mange forskellige størrelser og med et låg der fastholdes af et par klempinde. Der har sikkert været andre æsker og kasser til opbevaring eller transport som vi ikke kender da de har været lavet af mere let forgængeligt træ og uden de dyre jernbeslag. I dette lille hæfte er der nogle bud på sådanne andre former for skrin og kasser uden brug af jern. De er lavet af materiale som var let tilgængelig og kan fremstilles med, hvad der var almindelig håndværktøj i vikingetiden. Min tanke er at når man har lave kister, har man også helt naturligt også prøvet at lave nogle der var finere og andre mere simple. Der må nødvendigvis også have været nogen der har eksperimenteret med at blande kendte teknikker. De skrin/æsker jeg her har leget med er alle baseret på den kendte konstruktion i det vi i dag forbinder med et vikingeskrin men hvor jeg har undgået brugen af det dyre jern. Der er hentet lidt fra andre teknikker og noget er fri fantasi men de havde værktøjet og materialerne, så der er sikkert en eller andet der har lavet noget lignende. De her viste skrin er lavet af forhåndenværende materialer og der er ikke lagt vægt på den håndværksmæssige udførelse, resultatet har kun skullet tjene som illustration af en ide.


Dette er ikke en byggevejledning men blot en billedserie til inspiration.


Det traditionelle skrin


Her er et skrin der er lavet på den traditionelle måde med lodrette gavlstykker, vandrette sider og et låg der er fastgjort til kassen med hængsler samt mulighed for at fastholde låget lukket. Skrinet og hængslerne er lavet i fyrretræ, samlet med trænagler i eg. Lukketøjet er en lædersnor fastholdt i en gennemboring med små kiler. Hængsler og lukke fungerer udmærket og vil sikkert kunne bruges i mange år som opbevarings skrin i hjemmet. Hængsler og klodsen til lukkesnoren kunne også have været anbragt på lågets underside, en fordel hvis skrinet også skal fungerer som siddemøbel. Bunden er fastholdt i riller i gavlstykkerne, ved større længder bør der også bruges trænagler gennem sidestykkerne for at undgå at bunden kommer til at hænge.


Skrin med løst låg


Et helt almindelig skrin fremstillet i eg men uden hængsler og lukkebeslag, sådan forestiller jeg mig at der har været lavet mange kister og skrin i forskellige størrelser til brug hjemme på gården hvor de har tjent til opbevaring af mindre værdifulde ting og sikkert også som siddemøbler. Har man på et senere tidspunk haft jern eller beslag i overskud kunne man bruge det her og derved ændre et skrin med løst låg til et værdiskrin med hængsler og låsebeslag. Bunden fastholdt i riller i gavlstykkerne, samlet med trænagler, ved længere kister kan bunder også fastgøres med nagler i sidestykkerne. Det løse låg er forsynet med to styrepinde.


Skrin med klempinde


Her er det hele lavet i fyrretræ og samlet med trænagler. På skrinets gavlstykker er der anbragt to ”klempinde” fastgjort med trænagler, den ene i hele gavlens længde og den anden halvvejs op hvilket gør at der kan trykkes ud så det løse låg kan lægges i spænd mellem de to pinde (samme metode som kendes fra spånæsker og senere tejne) Klempindene kunne også være lavet i lange ben stykker eller gevir. Jeg har lavet huller i pindene som jeg forestiller mig kunne være til en bæresnor/rem. Bunden er lagt løst op og fastholdes med trænagler i alle fire sider.


Skrin med en klempind


Skrin hvor det løse låg fastholdes med tappe i bagsiden og en enkelt klemholder, monteret med lædersnøre på skrinets forside. De tappe der fastholder låger i borede huller på bagsider er her laver at træ men det havde været langt bedre at lave dem af ben eller tak, det vil jeg prøve i et skrin i en bedre træsort. Systemet fungerer ganske udmærket. Lukkepinden er velegnet til dekoration og kunne også være lavet i ben eller andet materiale. Skrinets bund fastholdes i en notrille på alle fire sider, det gør den velegnet til tunge ting.


Æske med skydelåg


En lille simpel æske med skydelåg. Det er en traditionel konstruktion med lodrette gavle, vandrette sider og en bund der fastholdes i to riller i gavlstykkerne. Sider og gavle er samlet med træpinde og en selvlåsende sammenføjning nederst på siderne. Låget fastholdes i riller i sidestykkerne. Notlignende riller kendes fra skibsbygning og værktøjet er en ret simpel konstruktion som derfor sandsynligvis har været udbredt og også brugt i almindeligt husflidsarbejde. Æsken er velegnet til dekoration, enten maling, udskæringer eller montering af træ og ben arbejder. Det ville også være naturligt at forsyne låget med en knop.


Der var så et bud på nogle af de skrin, kister, æsker og kasser der aldrig er blevet fundet og måske aldrig har eksisteret men personlig tror jeg der blev lavet lang flere forskellige modeller end man umiddelbart forestiller sig. Nogen blev lavet fordi det var hvad man kunne med det forhåndenværende værktøj og materialer, andre fordi en eller anden fik lyst til at eksperimenterer og noget blev en succes og vandt udbredelse i hele norden.


Se dem her


www.harrisknudsen.dk


www.harrisknudsen.dk


www.harrisknudsen.dk


책 s g o e

S www.harrisknudsen.dk


Viking – skrin og æsker  
Viking – skrin og æsker  

Vikingernes kister, skrin og æsker. Billeder fra forsøg med nogle af de mere simple opbevaringskasser der må have været til daglig brug i vi...

Advertisement