Page 14

Sankt Hans på Lumby Mølle

G

ennem de seneste år, er der opbygget en tradition omkring Sankt Hans aften, d. 23. juni på Lumby Mølle. Det er borgerforeningen, som står for dette arrangement, og ”låner” møllen, og dens smukke omgivelser til at fejre denne gamle tradition. Vi starter med fællesspisning af medbragt mad i

MØLLE BLADET

MØLLEBLADET udgives af LUMBY MØLLEGAARD REDAKTION: ANNONCER: Povl Edvard Hansen (ansv.) Anderupvej 64 5270 Odense n Tlf. 66 18 80 22 Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

SATS: UgeAvisen Nordfyn 63 45 25 00 TRYK: Fynske Medier, Trykkeri OPLAG: 6,500 eks. ISSN 0904-9568

E - BLADET: Layout Harris Knudsen Tlf. 66 18 27 94

www.lumbymolle.dk

Bestyrelsen Lumby Møllegaard Jørgen Hansen Tlf. 65 95 50 27

Helga Pedersen Tlf. 65 95 59 47

Jesper Olsen Tlf. 65 95 54 03

Anne Holm Tlf. 65 95 50 95

Stig Olsen Tlf. 23 44 50 78

Lene Mortensen Tlf. 60 82 97 31

Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

14

Møllebladet - 2012 - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugtsm...

Møllebladet - 2012 - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugtsm...

Advertisement