Page 1

Mølle Bladet

nr. 26 . 2012

Renovering af stuehuset - status

P

rojektet med renovering af bindingsværksfacader, vinduer og taget på stuehuset, er nu rykket lidt tættere på en igangsætning. Vi har nu fået tilsagn fra 3 fonde om donationer på tilsammen 1,2 mio kr. Det er rigtig mange penge og svarer til ca. 1/3 af det samlede projekt, som er budgetteret til knap 3,7 mio kr. Vi søger forsat om støtte til vores projekt og vi har i skrivende stund 2 ansøgninger, hvor vi endnu ikke har fået svar. Fortsættes næste side


Bestyrelsen arbejder således fortsat på at fremskaffe den samlede finansiering, så vi kan få stuehuset sat i stand. Stuehuset er jo et centralt omdrejningspunkt for foreningens arbejde, ligeså vel som selve møllen. Stuehuset er nemlig rammen og grundlaget for rigtig mange aktiviteter på møllen. I 2011 har der været folk på møllen og i stuehuset over 90 gange, hvilket er særdeles positivt og dette tal er stadig stigende, så der er absolut behov for den projekterede renovering. Jørgen Hansen

Maj Marked - også for børn!

M

aj Marked er sæsonens første arrangement på Lumby Mølle. Efter en lang vinter skal vi nyde de første sommerdage i møllehaven, hvor den nyklippede Lindealle knapt har fået blade på. Der er planlagt en lang række aktiviteter denne dag, men det vigtigste er nok Børnekræmmermarkedet. Her er det børn og unge som har muligheden for at leje et bord og sælge det gamle legetøj, eller hvad man nu kan finde frem fra gemmerne. Ønsker man at deltage kan man udfylde tilmeldingsblanketten her på siden, og sende/aflevere den på den nævnte adresse sammen med kr. 50,-. Hvis man ikke hører noget de første uger efter man har afleveret tilmeldingen, er man sikret en plads, og der vil være reserveret et bord på selve dagen, hvorfra man kan drive sin egen lille kræmmerbod. Der vil stadig være børneudstilling i møllen, og musik på scenen på Maj Markedet. Og så sælges årets første kræmmerpølser fra grillen. Masser af aktivitet på børnekræmmermarkedet 2


Hvad er der dog galt med møllen?

G

ennem det meste af 2011 stod møllen i ”kors” uden klapper på de to vinger. Grunden til dette var at klapperne desværre var angrebet af råd. De blev demonteret i februar for at gennemgå en ”kærlig” behandling, samt en gang maling. Men kan det være rigtigt efter ”kun” 7 år? Det mener vi ikke! Derfor har vi forsøgt at finde en forklaring på problemet, og er kommet frem til at det er malingen den er gal med. Der blev i 2004 brugt Hempels skibsmaling til at male klapper og vinger. Det er en meget stærk og vejrstabil maling, hvilket man jo vil mene passer perfekt til dette formål. Men malingen er også meget tæt og meget lidt flexibel. Klapperne blev malet meget grundigt dengang i 2004 – de fik 4 gange maling! Men en mølleklap er samlet af mange dele - og dermed er der en masse samlinger. Disse samlinger bevæger sig i vind og vejr, hvilket betyder at malingen revner ved samlingerne. Det resulterer i at der trænger vand ind i træet – men p.g.a. den tætte maling, kan vandet ikke komme ud igen. Og så har vi problemet! Træet rådner! Nu da skaden er sket er der ikke så meget at gøre. Vi kan jo ikke tage malingen af igen! Vi har derfor repareret de klapper der var slemt angrebet af råd, og givet dem nok et par gange maling, og håber så på de kan holde tæt endnu en periode. Vi må så reparere efterhånden som klapperne går i stykker. Hvis vi skal lave en eller flere nye klapper helt fra bunden, vil vi i fremtiden bruge linoliemaling, der er meget mere flexibel, og giver mulighed for træet at ånde. Det er planen at vi i sensommeren vil tage klapperne af de sidste to vinger og reparere og male dem i løbet af vinteren 2012/13. Hele dette projekt foregår indendørs i magasinbygningen, hvor vi laver plads til at kunne håndtere klapperne, der jo er temmelig uhåndterlige – og store. Men for alle dem der forgæves har efterspurgt mel i 2011, er der håb forude. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at der er mel at købe ved årets første arrangement ved Maj Marked, d. 20. maj. Vingerne skulle i hvert fald være i orden. Et andet projekt vi gerne skulle have styr på i 2012, er overfladebehandlingen af møllekroppen. Det har været

planen gennem de sidste mange år – nu skal det være. Skulle der være nogen der har lyst til at hjælpe til med disse spændende projekter, kan man kontakte Søren på tlf. 30275847, eller møde op på møllen om onsdagen kl. 19. Vi hygger os med arbejdet J. Søren Hørslev Hansen

ALLESØ - 5270 ODENSE N TLF. 65 97 80 80 - www.allese.dk

3


Et nyt Vestermølle for 34 millioner kroner søbredden og fredet af Kulturarvsstyrelsen. Her foregår Skanderborg Kommunes borgerlige vielser i sommerhalvåret. Omgivelserne er så romantiske, at vi giver estermølle ved Skanderborg Sø er en mere end 500 år garanti for lykkelige ægteskaber – så længe det varer. gammel møllegård, hvis marker fra 1950 til 1980 blev til by. Tilbage stod nogle bygninger i forfald og et lille Mange brugere og flere besøgende sønært jord- og skovtilliggende. Siden 2008 er her investeret Møllehuset havde i 2011 6.000 besøgende – men i alt lagde 30 millioner kroner i Kultur-, Aktivitets- og flere end 75.000 vejen forbi Vestermølle, som i de gamle Formidlingscenter Vestermølle. Til marts iværksættes det landbrugsbygninger udover Møllelauget også rummer afsluttende arbejde, renovering og nyindretning af en 300 værksteder og klublokaler for Jagtforeningen, kvm. lade opført i klassicistisk stil i 1841. Det bringer den Lystfiskerforeningen, Haandværkerlauget, Livslang Idræt, Juniorsejlklubben, Stenhuggerskolen, De Blå Spejdere, samlede investering op på 34 millioner kroner. Møllehuset har været pillet helt ned og er genopført efter de Aktiv Fritid, Kompetencecentret, Rotary, Lions, Round gamle tegninger på ny sokkel. Den gamle stenkværn maler Table og Soroptimisterne med ialt 1.500 medlemmer. atter mel, og jævnstrømsgeneratoren laver igen vand om til lys. Turbinen er istandsat og kan formedelst 400 liter vand 25-årige lejemål til 0 kroner i sekundet også trække møllegårdens båndsav og en endnu Den gamle møllegårds foreninger har dannet Foreningen Vestermølle, som har centrets kontakt til gårdens ejer ikke-istandsat valse. Kværnrummet er udover at rumme de nævnte maskiner også Skanderborg Kommune og omverdenen i øvrigt. De enkelte nyindrettet til udstillinger af værktøj og redskaber. I marts foreninger har 25-årige uopsigelige lejemål til en fast leje 2012 åbnes her i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum på 0 kroner. Kommunen forestår udvendigt på Gl. Estrup en tostrenget udstilling om korn: 1) bygningsvedligehold og holder husene forsikret, Udviklingen gennem 10.000 år fra vilde græsser til vore foreningerne klarer drift og indvendigt vedligehold. dages højtydende hvede-, byg-, havre- og triticalesorter samt Af de 34 millioner kroner, som centret kommer til at koste, 2) det danske køkkens anvendelse af korn gennem de seneste har kommunen betalt godt ni millioner, mens Foreningen Vestermølle ved Møllelauget har forestået fundraising for 500 år til grød, brød, øl og snaps. Over kværnrummet og med direkte udgang til mølledammen 25 millioner kroner. Mere, også om sponsorerne, på er kornmagasinet indrettet til et Virtuelt Museum. Her kan www.vestermollelaug.dk den besøgende ved museklik gå ind på skærme og besøge udstillinger om 1) 500 års danmarkshistorie set fra Vestermølle, 2) Landbrugets og andelsbevægelsens udvikling fra 1860’erne til i dag og 3) Fremtidens globale udfordring, når det gælder produktion af mad og energi basis biomasse til en befolkning, der siden 1950 er vokset med flere end 200.000 i døgnet – en udvikling, der fortsætter.

Af Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle Møllelaug

V

Restaurant Vestermølle og Riddersalen Vestermølles gamle gæstgiveri er genopstået som Restaurant Vestermølle med plads til 50 a la carte-gæster og selskaber på op til 80 personer – 150, når laden står færdigrenoveret til efteråret. Via restauranten kan der laves møder og fester i Riddersalen, en nyistandsat pavillon direkte ved Vestermølle, et fantastisk sted der er et besøg værd. 4


Mølledammen med møllehuset og Vestermølles stuehus.

LUMBYGAARD ENTREPRNØRFORRETNING ApS Aut. Kloakmester

- Etablering/renovering af kloak og dræn. - Anlægs- og gravearbejde udføres. - Beton- og støbeopgaver.

TLF. 65955403 H.C. LUMBYESVEJ 58 - LUMBY 5


Husflids- og Kunsthåndværkerdagen 2011

D

en 19. juni 2011 var Lumby Mølle centrum for en stor forsamling af husflidsskoler og kunsthåndværkere. De var samlet for at vise deres arbejde frem for de mere end 3000 besøgende der lagde turen forbi Lumby Mølle denne flotte søndag, på Danmarks nationale mølledag. Det var Allesø- Næsbyhovedbroby husflidsforening, der sammen med Lumby Møllegaard havde inviteret kunsthåndværkere og husflidsskoler til samling i de smukke omgivelser ved Lumby Mølle. Og det var en stor succes. Mere end 40 skoler og kunsthåndværkere havde tilmeldt sig, hvilket var mange flere end vi havde turdet håbe på. Med så mange deltagere, giver det også mange udfordringer – ikke mindst opstillingen om morgenen, hvor også 25 kræmmere skulle stille deres boder op i møllehaven. Det giver et virvar af biler og trailere, der alle gerne skulle ind og ud gennem de få indgang der er til området omkring Lumby Mølle. Men det hele gik som smurt, og kl. 10 var alle på plads, og dagen kunne starte. Det blev en rigtig god dag, hvor både kunsthåndværkere og husflidsskoler fik en masse kontakter, og havde en hyggelig dag, hvor de mange besøgende summede rundt mellem de mange udstillinger og sugede inspiration. De mange besøgende kunne se et bredt spektrum af stort set alt inden for håndarbejde og kunsthåndværk. Det er nok også første gang at udstilling af håndarbejde og kunsthåndværk er ledsaget af spillemandsmusik. Men det var faktisk tilfældet denne søndag, da møllens faste ”husorkester” Nordfyns Spillemandslaug, havde spillemandstræf på scenen i møllehaven. Her var der også folkedans, og mange andre spændende aktiviteter i løbet af dagen. En forudsætning for at dagen kunne gennemføres, var et stort opstillet telt, så de mange deltagere kunne stå i tørvejr

i tilfælde af regn. Dette var kun muligt fordi dagen blev støttet økonomisk af NETOP (Netværk For Oplysning). Ved det efterfølgende evalueringsmøde for alle deltagerne, blev alle enige om at det var værd at gentage dagen i 2012. Efter at have søgt NETOP om endnu et bidrag, og også fået tilsagn om støtte, blev det besluttet at gentage dagen d. 17. juni på Dansk Mølledag. Vi håber så på endnu en smuk dag med masser af besøgende, der interesserer sig for husflidsarbejde og kunsthåndværk. Omgivelserne er i hvert fald til stede! Søren Hørslev Hansen

Husflids- og Kunsthåndværkerdagen d. 19. Juni 2011, var et af største enkeltdagsarrangementer på Lumby Mølle nogensinde. Og der var masser af aktivitet! 6


2 Fonde donerer pavilloner.

V

ed alle vore åbent hus arrangementer som foregår udendørs, er vi underlagt vejrets luner på godt og ondt. Ofte er vi heldige at solen skinner, men kendsgerningen er jo at regn og rusk også er en del af det danske vejr. Vi stiller derfor altid vore pavilloner op for at beskytte både personale og varer m.m. mod vejrliget. Disse pavilloner har været samlet og adskilt utallige gange og er efterhånden meget slidte, ligesom et par storme har sat sit præg på dem. Vi har derfor søgt om tilskud til nye stand-up-tele som er betydeligt nemmere at opstille og nedtage. Fynbo Fonden og Tuborgfondet har været så venlige at betænke foreningen med 2 nye stand-up-telte på henholdsvis 4 x 4 mtr og 3 x 6 mtr. Disse skal bruges til ly for kniplepigerne og møllens informationsstand samt til blomstertombolaen på gårdspladsen. Det er begge 2 vigtige

elementer dels til formidling af kendskab til knipling og gammeldags håndgerning samt information til vore gæster om Møllen og foreningens aktiviteter, formål og opbakning i lokalsamfundet og dels til læ og tørvejr for blomsterne som vi får doneret til blomstertombolaen. Tombolaen giver et solidt overskud som en kærkommen indtægt til drift og vedligeholdelse af bygningerne. Der skal lyde en stor tak til både Fynbo Fonden og Tuborgfondet for deres donation til foreningen Lumby Møllegaard.

Pavilloner er uundværlige ved arrangementerne. Nu har vi nogle der også er lette at opstille.

7


Renovering af omgangen

O

mgangen, den platform der sider ca. 1/3 oppe på eventuel igangsætning i foråret vil være for møllens egne møllekroppen, hvorfra man kan nyde udsigten og midler. betjene vingerne, er efterhånden i så ringe stand, at der skal Jesper Olsen en større renovering til. Renoveringen kommer til at omfatte plankerne og en del af de bærende bjælker, bl.a. alle hjørnebjælkerne. Bjælkerne er simpelthen angrebet af råd. Hvor slemt det står til med bjælkerne kan først konstateres når de enkelte bjælker er fritlagt, og der saves i dem. Udefra ser det måske ikke så slemt ud, men vi ved ikke hvordan kernen i træet ser ud. Det er vores håb at det ikke er mere slemt end at bjælkerne blot skal ”lappes” sammen. Vi mener dog at dette projekt skal prioteres højt, da det ellers i løbet af få år, ikke vil være forsvarligt at have folk gående på omgangen. Vi har indtil videre haft kontakt med 2 lokale tømrere omkring renoveringen – men det er svært at kunne beregne hvor meget tid der går, da vi jo ikke kender omfanget af opgaven før renoveringen er startet! Vi forventer dog at løse en mindre del af arbejdet selv, bl.a. nedtagning af planker og maling / færdigbehandling. Der er derfor ikke noget overblik over hvad det vil komme til at koste, men formegentlig et sted mellem 150.000 kr. og 400.000 kr. Vi har endnu ikke søgt/fået nogle tilskud til renoveringen, så en Omgangen sidder ca. 6 m. oppe på møllekroppen

Fritids-Stilladsarbejder søges! Vi står foran flere større projekter hvor vi skal opstille stillads. Derfor kunne vi godt bruge en M/K der har de fornødne stilladskurser. Så har man lyst til nogle hyggelige timer sammen med en flok mølletosser, så kontakt Jørgen på tlf. 65955115. 8


Spar penge – og hjælp møllen!

V

ed du hvor du køber din el? Hvis ikke, er du en del af de 95% af de danske husstande der blot får leveret el fra et fælles forsyningsselskab. EnergiFyn har oprettet noget der hedder FynskSupportEl, hvor man kan tilmelde sig, og samtidigt spare penge på sin el-regning. Herudover g i v e r EnergiFyn 2 øre pr. Kwh man bruger, til den forening DU har valgt at støtte. Det er IKKE et beløb der trækkes på din el-regning – det er et beløb som EnergiFyn giver til foreningen, for at få lov til at sælge el til dig. Simpelthen et markedsføringsbidrag. Ideen går ud på at du køber din el til markedsprisen, som ALTID vil være lavere end prisen fra det fælles forsyningsselskab. I 2011 var den 7 øre billigere pr. Kwh. I praksis sker der ingen ændringer, udover at din el-regning bliver lidt billigere. Vi vil derfor opfordre alle der gerne vil spare på elregningen, og samtidigt støtte Lumby Mølle, til at tilmelde

sig FynskSupportEl på deres hjemmeside på www.fynsksupportel.dk, eller ved at udfylde en af de blanketter, der ligger på møllen. Man kan også på hjemmesiden læse mere om ideen med FynskSupportEl. Man kan også som virksomhed støtte møllen med sit el-køb. Man vil som bonus få sit navn med på m ø l l e n s sponsorside på www.fynsksupp ortel.dk Man er ikke bundet af aftalen på nogen måde - man kan stadig skifte el-selskab med 30 dages varsel. Ønsker man at skifte forening man støtter, kan dette dog kun gøres ved årsskiftet. En gennemsnitlig familie bruger 5000 kwh årligt, hvilket vil kaste et tilskud på kr. 100-. af til Lumby Mølle. Vi håber at mange vil støtte Lumby Mølle gennem deres el-køb, ved at tilmelde sig ordningen. Vi vil ved årets arrangementer informere om ordningen.

FynskSupportEl - ny energi til din klub

Vognmandsforretning

Chr. Jensen & Søn www.phlumby.dk

www.jackpot-danmark.dk sømarksvej 45 5471 søndersø

Bestil online: Træpiller, staldstrøelse, topdressing, brænde, grus, sten, bigbags, m.m. Trailersalg: Afhent hver lørdag kl. 10-13.

TLF. 64 89 32 32 - FAX. 64 89 35 35 E-mail: mail@jackpot-danmark.dk www.jackpot-danmark.dk

Nu også mulighed for at betale med Dankort.

Tlf. 30 69 08 72 9


Hvor er møller Rasmus Pedersens efterkommere ????

M

øller Rasmus Pedersen, der i 1820 byggede Lumby Disse mange efterkommere er jeg for tiden ved at finde Mølle, var gift 2 gange og blev far til i alt 14 børn - frem til, men det er ingen nem opgave, og det er heller slet 11 sønner og 3 døtre. ikke alle, der kan findes frem til, men jo flere, jo sjovere Døtrene fik ingen efterkommere, og kun 5 af sønnerne fik for Lumby Mølle. børn. Den ene af disse 5 sønner rejste med kone og 9 børn til Amerika, hvor hans efterkommere formentlig stadig befinder sig og derfor svære at finde frem til. De andre 4 sønner forblev i Danmark , og de fik tilsammen 13 børn, hvoraf dog ikke alle blev voksne.

Hvis der er nogle, som ved, at de nedstammmer fra den gamle møller, eller kender nogle, som gør det, ville møllens bestyrelse ved Jørgen Hansen tlf. 65 95 51 15 eller undertegnede blive glad for en henvendelse.

Det var trods alt ikke så mange børnebørn, som den gamle møller havde til at videreføre slægten her i Danmark, men i løbet af ca. 200 år er det blevet til rigtigt, rigtigt mange efterkommere, som er spredt vidt omkring i verden med forskellige efternavne.

Tove Johansen Columbinevej 30, 5270 Odense N Tlf. 65 95 54 43 e-mail: toveviola@gmail.com

Dette billede er taget omkring år 1900. Som man kan se er lindealleen ikke ret gammel på dette tidspunkt. 10


www.lumbymolle.dk

Odense Bueskytte Klub Inviterer til prøveskydning Vi træner tirsdag og torsdag kl. 19-21, i kælderen under StigeHallen.

Kontakt Carsten Kaltoft, Tlf.27591170 for nærmere information

11


LUMBY-TÅRUP VEJ 66 - 5270 ODENSE N

Tlf. 65 95 40 82 Tømrer- og Snedkerarbejde. Vinduer og døre efter mål.

Bliv guide på Lumby Mølle Vi har i 2011 haft så mange opgaver ved arrangementerne, at vi har haft svært ved at bemande møllen med mandskab der kan fortælle historien. Det er ærgerligt, da det er møllen vi alle gerne vil fortælle om. Tingene er simpelthen vendt på hovedet. Arrangementerne er blevet så store at der ikke er folk nok til at tage sig af det der startede det hele! Derfor søger vi personer der kunne tænke sig at være guide i møllen. Det skal være personer der er åbne, og som har lyst til at tale med mange mennesker. Det er en utrolig spændende opgave for de rette personer, da møllen får besøg af folk fra hele landet, og fra hele verden. Man behøver ikke at kunne hele møllens historie, eller kende teknikken i møllen – det har vi personer der nok skal oplære dig/jer i. Man skal blot have interessen for at fortælle en utrolig spændende historie om et stykke af den Danske bygningskultur. Kunne du tænke dig at blive en del af Lumby Mølles guideteam? Så kontakt Søren på tlf. 30 27 58 47.

12


Nye aktiviteter - Fotobesøg

F

ormålet med foreningen Lumby Møllegaard er at forståelse og respekt for de værdier, og den ånd som udbrede og formidle kendskab til Lumby Mølle mest foreningen arbejder efter. muligt, samt at finde passende anvendelse af bygningerne. Bestyrelsen arbejder derfor løbende på at skabe nye Jørgen Hansen aktiviteter der passer ind i rammerne og ånden på møllen. Knipling og maleraktivitet er eksempler på vellykkede initiativer og i 2011 har vi haft besøg af en hel skare af amatørfotografer som brugte en lørdag på møllen. De lavede et stort antal fotooptagelser af mange forskellige motiver inden- og udendørs, ligesom de havde modeller med som blev ivrigt fotograferet. Én af pigerne blev i øvrigt fotograferet i den gamle kjole i Mølleboden, foran komfuret. Et udsnit af fotooptagelserne kan ses på www. danishland.dk under menuen ”Blog”. Man kan også Google Lumby Mølle, hvor man så både kan finde flotte videooptagelser og billedserier. Vi har haft forskellige henvendelser om tilbagevendende aktiviteter på Lumby Mølle og vi arbejder videre med alle tanker og ideer med håbet om at Lumby Mølle kan blive rammen om flere gruppers klubarrangementer og lignende. Det er selvfølgelig helt nødvendigt at der er

Veludført arbejde og god service til fornuftige priser. Alt i elarbejde udføres.

Tlf. 65 95 57 95 Aut. el-installatør - Henrik Hjortebjerg - H.C. Lumbyesvej 185 13


Sankt Hans på Lumby Mølle

G

ennem de seneste år, er der opbygget en tradition omkring Sankt Hans aften, d. 23. juni på Lumby Mølle. Det er borgerforeningen, som står for dette arrangement, og ”låner” møllen, og dens smukke omgivelser til at fejre denne gamle tradition. Vi starter med fællesspisning af medbragt mad i

MØLLE BLADET

MØLLEBLADET udgives af LUMBY MØLLEGAARD REDAKTION: ANNONCER: Povl Edvard Hansen (ansv.) Anderupvej 64 5270 Odense n Tlf. 66 18 80 22 Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

SATS: UgeAvisen Nordfyn 63 45 25 00 TRYK: Fynske Medier, Trykkeri OPLAG: 6,500 eks. ISSN 0904-9568

E - BLADET: Layout Harris Knudsen Tlf. 66 18 27 94

www.lumbymolle.dk

Bestyrelsen Lumby Møllegaard Jørgen Hansen Tlf. 65 95 50 27

Helga Pedersen Tlf. 65 95 59 47

Jesper Olsen Tlf. 65 95 54 03

Anne Holm Tlf. 65 95 50 95

Stig Olsen Tlf. 23 44 50 78

Lene Mortensen Tlf. 60 82 97 31

Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

14


møllehaven, hvor der er opstillet telt, så det er muligt at sidde i skygge og tørvejr. Der er tændt op i 2 store grill, som frit kan benyttes af alle. Drikkevarer købes på stedet, der sælges øl, sodavand, rød- og hvidvin. Kl. 20 er der båltale, hvorefter bålet, med heksen i toppen tændes, og der synges de traditionelle sange. Når bålet er ved at være brændt ud, tændes der op i store bålfade, så børnene har mulighed for at bage snobrød. Det hele er meget hyggeligt og uformeldt. I år er vi heldige at Skt. Hans falder på en lørdag, så mød op og deltag i et arrangement i omgivelser man ikke finder mange steder. Hanne Sørensen Borgerforeningen

Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Lumby Møllegaard

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 19.30 på Lumby Mølle Dagsorden er som følger : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse : På valg er : Søren Hansen Jesper Olsen Helga Pedersen Valg af suppleant: På valg er : Jørgen Jepsen Skt. Hans på Lumby Mølle er noget helt specielt. Der hygges i smukke omgivelser.

Valg af revisorer : På valg er : Ejner Pedersen Erik Johansen Valg af revisorsuppleant : På valg er : Keld Refsgård 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen

15


”Lumby Møllegaard” ”Kom og vær med”

E

Bliv medlem af ”Lumby Møllegaard”

Slettensvej 294, 5270 Odense N MØLLE

BLADET

Lille historisk beretning om Lumby Mølle

Kontigent er kr. 100,- pr. År. Indbetales i pengeinstitut Betalings ID: +73<+81 09 77 63

n køretur i det danske landskab er en god øjenåbner for alle. Undervejs ser man kirker, slotte og herregårde . Gamle vindmøller ser man højt placeret på en bakke. I flere byer er der måske et gammelt mejeri eller en skole. Alt dette og meget andet fortæller historie, danner grundlag for vores kulturarv. Her i Lumby er vi heldige at have en af de ældste vindmøller i landet, som stadig kan male korn. Til glæde for rigtig mange er Lumby Mølle blevet et samlingssted med forskellige arrangementer i løbet af året. Opbakningen til disse arrangementer er stor og danner økonomisk grundlag for hjælp til vedligehold af mølleanlægget. Møllen er fredet og skal bevares for eftertiden. Dette arbejde skal fortsætte og må ikke gå i stå. Ildsjæle skal der til. Løbende søges fonde, og vi har gennem årene fået tildelt midler / hjælp. Vi har renoveret møllehatten, vinduer i Jennys hus, pavilloner / telte og magasinhus med toiletfacilitet. Alle disse bidrag, store som små, er en anerkendelse for det frivillige arbejde, som ydes på møllen af mange. Tilbage til ”Kom og vær med”. Magasinhuset med toiletterne er et godt eksempel på det frivillige arbejde. Med hjælp fra fonde og egne midler, fik vi denne bygning opført

på et år. Nu kan vi slet ikke undvære magasinhuset i dagligdagen. Men hver gang, vi udvider med nye aktiviteter, kræver det flere hænder. Det er vigtigt med flere hænder så ingen kører”trætte”. Der er opgaver til alle. Man kan hjælpe et par timer / hele dagen. Hjælpen er med til at sikre denne kulturperle for næste generation, og ikke mindst man får selv en god oplevelse. Så – ”kom og vær med”.

Der arbejdes hårdt på Lumby Mølle! Her høstes korn, der efterfølgende skal tærskes. 16

Stig Olsen.


Aktiviteter på Lumby Mølle 2012 Majmarked, søndag d. 20. maj, kl. 10-17: Børnekræmmermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m.

Vingesus, onsdag d. 25. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Vingesus, onsdag d. 1. august, kl. 19-21: Dansk Mølledag, søndag d. 17. juni, kl. 10-17: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Spillemandstræf, Kunsthåndværkerdag, demonstration af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m. Møllemarked, søndag d. 19. august, kl. 10-17: Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, Sct. Hans, mandag d. 23. juni, kl. 18-22: grill, udstillinger, demonstration af Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. gammelt håndværk og m.m. Bål og båltale i parken bag møllen. Børnedyrskue, lørdag d. 8. september, Vingesus, onsdag d. 4. juli, kl. 19-21: kl. 13-16: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. fine præmier Vingesus, onsdag d. 11. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Mølle-nisse jul, søndag, d. 25. november kl. 10-16: Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting.

Vingesus, onsdag d. 18. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet Vel mødt på Lumby Mølle Bestyrelsen


www.lumbymolle.dk

Møllebladet - 2012 - Lumby Mølle  
Møllebladet - 2012 - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugtsm...

Advertisement