Page 1

Mølle Bladet

nr. 26 . 2011

Maj Marked afløser Mors Dag

G

ennem mange år har Mors Dag været lig med sæsonåbning og arrangement på Lumby Mølle. Her har man kunnet høre spillemandsmusik, købe eller vinde udplantningsblomster, handle på Børnekræmmermarkedet, se arbejdende håndværkere og meget mere…. Da vejret ikke var helt optimalt ved Mors Dag 2010, har vi i år flyttet hele arrangementet to uger længere hen i maj måned til d. 22.maj. Nu kalder vi det Maj Marked, men indholdet bliver stort set det samme som ved Mors Dag.

Flytningen er sket med det ene formål, at vejret forhåbentligt bliver væsentligt bedre, end det var ved Mors Dag i 2010. Vi håber stadig at de mange lokale gartnere vil sponsere blomster, så der kan blive både blomstermarked og blomstertombola. Og så vil der selvfølgelig være masser af spillemandsmusik, samt rundvisning i møllen, kunstudstilling, arbejdende håndværkere, grill, fadøl og Kaffestue. Mølleboden Fortsættes næste side


vil også være åben med salg af souvenirs, og andre spændende ting fra møllens tid. Og så er der selvfølgelig også et Børnekræmmermarked, som der har været i de sidste 6 år. Ønsker man at have en stand, kan man udfylde tilmeldingsblanketten som findes her i Møllebladet, og sende eller aflevere den, sammen med kr. 50,-, på den nævnte adresse. Med tilmeldingen hører der også leje af et bord. Man kan også finde tilmeldingsblanketten på Lumby under Mølles hjemmeside, www.lumbymolle.dk, ”Kræmmermarkeder”. Bemærk! Der er kun 25 pladser, og der kan kun sælges brugte ting, eller hjemmelavede ting, på Børnekræmmermarkedet. Der må IKKE sælges slik eller andet, der har med fødevarer at gøre. Når man har tilmeldt sig Børnekræmmermarkedet har man automatisk plads, hvis man ikke er blevet kontaktet senest én uge efter tilmeldingen er sendt/afleveret. Fra kl. 8.00 d. 22.maj, vil der være opstillet et bord med navn til hver af de tilmeldte børnekræmmere. Børnekræmmermarkedet foregår i den smukke møllehave, tæt ved scene og cafe-område. Søren Hørslev Hansen

Traktor søges! Vi mangler en gammel traktor til bl.a. at trække vores teltvogn. Så hvis der er en landmand eller gartner, der har en gammel traktor stående og fylde, vil møllen meget gerne afhente den. Udseende, og stand er underordnet, da vi har folk der kan lidt med mekanik! Traktoren skal helst ikke være for høj, da den skal kunne stå i vores nye magasinhus. Henvendelse til bestyrelsen.

2


Nye flagstænger om de fleste sikkert har bemærket har vi fået sat nye ”Vi er et ægtepar i Lumby, som gerne vil give Lumby flagstænger op på græsmarken nord for møllen. Der er Møllegaard 30.000,00 kr. til indkøb af flagstænger, flag opsat 1 par flagstænger ud mod Slettensvej for at markere m.v. til opsætning omkring Møllen. Vi skænker pengene i og synliggøre indkørslen til parkeringspladsen, da vi meget beundring for det store og frivillige arbejde, alle I trofaste gerne vil have endnu flere til at benytte P-pladsen frem for og nidkære hjælpere yder”. at parkere hen ad Slettensvej. Jeg skal på foreningens vegne udtrykke en stor tak for denne Det 2. par flagstænger er placeret lige ved trappen for at betænksomhed. Vi er stolte over at møllen, og foreningens markere indgangen fra P-pladsen lige direkte ind mod arbejde, på denne måde er blevet værdsat i en sådan grad. møllen, og samtidig er det et flot syn når man skal ind til Det giver et ekstra incitament til at komme videre, med møllen, med flag på hver sin side af trappen og møllen lige nogle af de utallige opgaver der ligger foran os. midt for. Det 3. par flagstænger er først blevet opstillet her i vinter for at være klar til næste sæson. De er placeret ved den lille Jørgen Hansen vej der går fra marken og ind til pladsen bag ved møllen og Jennys hus, altså der hvor der brændes Skt. Hans bål. Vi forventer at vi kommer til at bruge dette areal i større udstrækning end tidligere, og flagstængerne skal medvirke til, at publikum også bliver opmærksom på at der også foregår noget på dette areal. Foreningen havde søgt en fond om penge til flagstænger sidste år, men vi fik afslag på ansøgningen. Dette blev omtalt, om end i en lidt fordrejet form, i forbindelse med al festivitasen omkring H.C. Lumbyes 200 års dag, som jo blev fejret med en herlig H.C. Lumbye koncert med Tivolis Promenadeorkester i kirken. Denne omtale var der flere borgere der havde bemærket, og umiddelbart efter H.C. Lumbye koncerten blev jeg kontaktet angående disse flagstænger, eller rettere afslag på opsætning af en flagallé, som det var blevet omskrevet til – hvordan det egentlig hang sammen. Stor var overraskelsen derfor for mig, da det resulterede i at foreningen Lumby Møllegaard har modtaget en gave, og giverne har medsendt følgende tekst: De nye flagstænger byder velkommen til Lumby Mølle.

S

3


Lumby Mølle og fremtiden

I

bestyrelsen har vi nogle gange snakket om hvordan man fonden, firmaer og private, eller ved at overføre penge fra sikre det forsatte aktivitetsniveau, og især foreningen til fonden. vedligeholdelsen og den forsatte restaureringen af møllen og området. I den forbindelse mener vi at der er 2 afgørende ting som skal være på plads for at det kan lade sig gøre fremover. For det første skal vi bruge medlemmer og frivillige, som gerne vil give en hånd med de forskellige gøremål, og gerne flere end vi har i dag. For det andet skal der penge til, da det ikke er nok at have en som vil given en hånd med, der skal også være et bræt til at sætte op, og det koster som regel penge, og når det er fredede bygninger koster det tit flere penge, end man normalt ville bruge på tingene. Vi har tidligere haft held til at skaffe større pengebeløb fra flere fonde til bl.a. magasinhuset, men det er blevet svære at skaffe den slags penge, hvilket vi selv har oplevet i forbindelse med den forstående renovering af tag og facade på stuehuset hvor vi pt. ikke har fået nogle positive tilkendegivelser om økonomisk hjælp, på trods af flere ansøgninger. Et alternativ til at søge penge vil fremover være at etablere en fond, som er til knyttet Lumby Mølle. Fonden skal så sikre renoveringsarbejder på møllen. Det er tanken at arven efter Erna Christoffersen (enken efter den sidste møller på Lumby Mølle), skal danne grundlag for denne fond. Arven er med rentes rente på ca. 250.000 kr, men selv om det lyder af mange penge rækker det ikke langt i de her sammenhænge. Der vil være flere måder at styrke etableringen af fonden på, enten ved donationer til Lumby Mølle vinteren 2010.

LUMBYGAARD ENTREPRNØRFORRETNING ApS Aut. Kloakmester

- Etablering/renovering af kloak og dræn. - Anlægs- og gravearbejde udføres. - Beton- og støbeopgaver.

TLF. 65955403 H.C. LUMBYESVEJ 58 - LUMBY 4


Møllens tilstand

D

et er nu snart 30 år siden de første restaureringer blev gennemført på Lumby Mølle. Og da det meste er lavet af træ, er det naturligt at man til stadighed holder øje med tilstanden af de dele der er i kontakt med vind og vejr. Det første der blev restaureret var selve møllekroppen, der fik udskiftet de dårlige bjælker og blev beklædt med spån. Spånbeklædning blev repareret midt i 1990’erne, men er stadig i god stand. Der har dog de sidste år, været planer om en overfladebehandling med efterfølgende oliebehandling. Dette har der dog ikke været tid og mandskab til at gennemføre. Det kan godt ende med at vi må have et firma til at udføre denne opgave. Få år efter møllekroppen blev restaureret, blev omgangen (også kaldet galleriet) genopbygget – det var midt i 1980’erne. Her er det lidt mere kritisk. Der er begyndende råd i enkelte stivere og i enkelte vandrette bjælker. Det er dog ikke kritisk endnu, men de dårlige bjælker skal skiftes ud inden råddet breder sig ind under afdækningen ved omgangen. Det er planen at denne udskiftning allerede påbegyndes i år. Det er en opgave som kan udføres af en lokal tømre. Lofter og maskineri i møllen blev monteret og renoveret i midten af 1990’erne og fungerer uden store problemer. Den kværn der bruges til at male korn i, skal nok have et eftersyn i løbet af de kommende år, men den fungerer stadig uden problemer. Hejseværket har ikke virket sidste år p.g.a. nogle løse kiler – de er blevet fastgjort i vinterens løb, og er klar til årets arbejde! I 2002 blev den nye hat monteret, og den fungerer som den skal, dog med det lille problem at nogle af de store bjælker har rykket sig lidt gennem årene. Dette er sket fordi træet tørrer ud og svinder ind – og da hatten hele tiden er i bevægelse efter vindretningen, og er kilet sammen, gør det at bjælkerne og det store hattehjul har forrykket sig lidt. Det er et mindre problem som møllebyggeren skal kikke på næste gang han skal på besøg. I 2004 blev vingerne monteret med nye klapper. Her har vi faktisk den største udfordring! Klapperne sidder meget

Murværket trænger til en behandling. udsat, og er konstant udsat for meget hårde betingelser. Selvom klapperne fik 4 gange med skibsmaling, inden de blev monteret, er der alligevel gået råd i enkelte klapper. Det er dog ikke mere end vi mener at de stadig kan repareres. Problemet er bare at det er temmelig besværligt at demontere og montere klapperne, da der mellem 7 og 17 meter op til dem. Så vi skal bruge lift for at komme op og arbejde med dem. Vi håber at kunne få gennemgået alle klapper i løbet af 2011, selvom det er en stor opgave. Vi håber også at murværket kan få en behandling i løbet af den kommende sommer. Har man lyst til at deltage i disse spændende projekter, kan man skrive sig på listen af de mange hjælpere, ved at henvende sig til en af dem fra bestyrelsen. Søren Hørslev Hansen

En af klapperne har taget skade af vind og vejr. 5


Vindeby Mølle Vindeby Mølle fungerede overvejende med vindkraft indtil 1940-erne. I 1909 blev der installeret hjælpemotor ( 20 Hk International Petroleumsmotor) til brug i vindstille perioder. Motorhuset stod vest for møllesoklen tæt ved det sydvestlige højben. Drivremmen gik gennem møllekroppen op til langakslen som stadig ligger på broloftet. Siden blev det elkraft som trak Kværnene. Indtjeningen ved mølleri faldt drastisk efter 2. Verdenskrig, hvor mange gårde selv fik kværne. Der var ikke penge til den kostbare vedligeholdelse og møllen forfaldt langsomt. I foråret 1959 løftede en skypumpe vingerne af og de faldt ned på gårdspladsen. Mirakuløst landede vingerne med vingespidserne i hvert hjørne af gårdspladsen, og der skete intet med de øvrige bygninger. Møllen blev fredet 1959, men der blev ikke frigivet penge til bare nødtørftig reparation. Møller Gren forsøgte at hindre forfaldet ved at afdække møllen, men i midten af 80-erne var møllen en ruin.

Et historisk Rids

Bestyrelsen var i september måned sidste år på studietur på Lolland og på Sydsjælland, hvor vi bl.a. besøgte flere spændende møller. Vindeby Mølle på Lolland, var et af de steder vi besøgte, og som inspirerede os meget. Der var også et aktivt møllelaug bag Vindeby Mølle, der fortalte os om hvordan de klarede de udfordringer, der er med en gammel vindmølle. Vi har modtaget nedenstående historie fra Vindeby mølle.

1988 dannedes Vindeby Møllelaug og et kæmpe restaureringsarbejde påbegyndtes. Det varede 10 år og i rene kontanter er udbetalt 1.3 Mio. Dertil kommer værdien af de mandetimer som Ravnsborg Kommune og Storstrøms Amt har bevilget som led i beskæftigelsesarbejder og aktivering. Et forsigtigt skøn er 2 mio. kr. Alt i alt er der dermed brugt ca. 3,3 Mio kr. på restaureringen af Vindeby Mølle. Vinde by Møllelaug har lejet Møllen af familien Gren for 1 kr. Lejemål og forpligtelser er nedfældet i en Kontrakt som er tinglyst. Midlerne til vedligeholdelse skaffes via Kontingenter, frivillige bidrag og fremvisning. Det praktiske arbejde laves af en møllepassergruppe som efter et praktisk møllepasserkursus kan køre med møllen og male Korn.

V

indebys nuværende Mølle står på det sted uden for byen, hvor der i umindelige tider har stået Møller. Årstallet for opførelsen af den første mølle kendes ikke, men er ganske sikkert meget længe siden. Møllestedet ligger frit og på det højeste sted i området. For andre end Lollændere lyder det som en vittighed, men der er nu altid vind nok alligevel. Vi har indtil videre kun spredte oplysninger om historien omkring møllestedet og Vindeby møller før 1800. Der var ikke egentlige bygninger på Møllestedet før ca. 1887, men at selve møllerhuset lå lige i nærheden. De første møller var stubmøller, og lå syd for vejen. I 1810 nævnes det, at den var i slet tilstand og var sunket noget i jorden og blev repareret og hævet et par alen. I 1817 brændte bygningerne i nærheden af møllen, og der var mistanke om ildspåsættelse, men det blev aldrig bevist. I 1823 brændte den gamle stubmølle, og med den udbetalte forsikringssum ( Møllen var meget overforsikret !!) byggede Clausen en stor hollandsk mølle med stampeværk og flere kværne. Stampeværket krævede en solid møllekonstruktion og det forklarer, hvorfor højbenene er lavet af svært egetømmer. Møllebyggeren hed Carl Heinrich Schnor (1764-1851), Holstener og boede på Langeland. Enkeltdelene blev lavet på værkstedet og siden transporteret til Vindeby og samlet her. En Dendrochronologisk aldersbestemmelse foretoges 2006, og den viste entydigt, at tømmeret stammer fra 1824. Vindeby Mølle er således den originale fra 1824. Stampeværket var kun i brug kort tid. I en brandtaksation fra ca. 1840 er værket allerede nedtaget. I 1872 gennemgår møllen en gennemgribende renovering.

LRM Februar 2008.

6


Vindeby Mølle en flot septemberdag. 7


Odense Bueskytte Klub Inviterer til prøveskydning Vi træner tirsdag og torsdag kl. 19-21, i kælderen under StigeHallen.

Kontakt Carsten Kaltoft, Tlf.27591170 for nærmere information

www.lumbymolle.dk

LUMBY-TÅRUP VEJ 66 - 5270 ODENSE N

Tlf. 65 95 40 82 Tømrer- og Snedkerarbejde. Vinduer og døre efter mål. 8


Møllenissejul 2010

S

å blev det atter jul på Lumby Mølle. Man kan ikke undgå Det betyder jo, at vores indsats bliver påskønnet. Uden den at komme i julestemning, når man ser den flotte mølle opbakning fra de besøgende, var det hele jo forgæves. pyntet med kravlenisser og lys, og de boder som er rundt Vi har heldigvis mange frivillige hjælpere, som gerne giver om møllen og inde i kornmagasinet. en hånd med, når sådan et stort arrangement skal løbe af Mellem stuehuset og møllen var det store opvarmede telt stablen. De bakker op om det store arbejde det er, at skaffe sat op. Her solgte vores flittige medhjælpere kaffe, gløgg penge til at vedligeholde og drive Lumby Mølle. og æbleskiver. Der var også salg af æble- og ribsgele, græskar og rødbeder, samt gran og dekorationsmaterialer. Julemarkedet blev igen i år et velbesøgt og veltilrettelagt Det var også her der om formiddagen, var overdragelse af arrangement på Lumby Mølle den gamle bibel fra 1550, som på et tidspunkt har tilhørt Anne Holm møller Rasmus Pedersen. Samtidig blev der også afsløret et gammelt billede af Lumby Mølle. Højtideligheden sluttede med, at vores sognepræst, Karen Nedergaard, læste juleevangeliet fra den gamle bibel. Senere på dagen kom Korup koret og sang julesange, og underholdningen sluttede med at politiorkestrets seniorer kom og s p i l l e d e julemelodier og H.C.Lumbye kompositioner. På kværneloftet holdt børnene og nisserne til. Her hjalp nissemor og nissedrengen "Pjuske" de små med at lave konfekt, og nissefar fortalte historier om Mølle- Mange børn var oppe i møllen og hilse på Nissefar. nisserne. Børnene kunne også dekorere og skrive brev til julemanden. Imens sad alle "Møllenisserne" og kiggede på. På 1.etage kunne man som sædvanlig købe flotte dekorationer, adventskranse, dørkranse og gravpynt. Der var travlhed hele dagen, og alle fik lige netop den dekoration eller krans de ønskede. Også i Mølleboden var der travlt. Der blev solgt en masse hjemmelavede nisser, mus hjerter og gammeldags legetøj.

www.jackpot-danmark.dk sømarksvej 45 5471 søndersø

Der var rigtig mange mennesker som havde fundet vej til lumby Mølles Julemarked, og det er vi jo meget glade for.

TLF. 64 89 32 32 - FAX. 64 89 35 35 E-mail: mail@jackpot-danmark.dk www.jackpot-danmark.dk 9


Kunsthåndværkere og husflidsfolk mødes på Lumby Mølle Nyt kæmpearrangement ser dagens lys på Lumby Mølle

I

2010 blev der som et forsøg afholdt en kunsthåndværkerdag på Lumby mølle. Det var på Dansk Mølledag, hvor Nordfyns Spillemandslaug også afholdte spillemandstræf, og hvor vi har et af de to kræmmermarkeder der er på Lumby Mølle. Ideen kom fra vores gode samarbejdspartner Allesø- Næsbyhovedbroby Husflidsforening. Og vi var meget glade for, at 14 kunsthåndværkere fandt det interessant at komme til Lumby Mølle, og vise det kunsthåndværk frem som de arbejdede med. Der blev efterfølgende afholdt et evalueringsmøde med kunsthåndværkerne, der alle mente at der på Lumby Mølle skulle være Kunsthåndværkerdag igen i 2011. I samarbejde med Allesø- Næsbyhovedbroby Husflidsforening, har vi derfor planlagt endnu en Kunsthåndværkerdag, hvor husflidsfolk også inviteres. Mere end 80 Kunsthåndværkere og mere end 30 husflidskoler fra hele landet er inviteret til at deltage i Husflid- og Kunsthåndværkerdag på Lumby Mølle d. 19. juni 2011, kl. 10-17. Vi håber dermed at skabe en fremtidig tradition, hvor kunsthåndværk bliver en fast bestanddel i aktiviteterne på Lumby Mølle. Vi har været så heldige at få tildelt kr. 20.000,- som hjælp til at starte arrangementet op. Det er NETOP (Netværk for Oplysning), der har bevilliget pengene, som vil blive brugt på markedsføring og leje af et ekstra telt.

Husflidsarbejde er en naturlig del af aktiviteterne på Lumby Mølle. Vi håber at mange kunsthåndværkere og husflidsskoler vil støtte op om arrangementet, som godt kunne gå hen og blive en MEGET stor begivenhed på Lumby Mølle. Der vil stadig være et væld af andre aktiviteter på Lumby Mølle denne dag. Ikke mindst spillemandstræffet er en aktivitet man ikke bør gå glip af. Herudover er der stadig rundvisning i møllen, kræmmermarked og der vil også være gang i grillen med de gode kræmmerpølser.

10

Søren Hørslev Hansen


Samarbejdet med Lumby Mølle

N

år man tager bestik af udviklingen i de sidste 3o år i Allesø Broby Husflid, må man indrømme at det er en oplagt god ide, at Husflidsforeningen sammen med Lumby Møllegaard, arrangere en kunsthåndværkerdag d. 19 juni 2011 på Lumby Mølle.

drejer sig om at lave møbler i størrelsen 1:12. Det er på holdet efterhånden bragt til en sådan perfektion, at det vækker stor beundring på vore udstillinger. Ikke blot møbler, men faktisk, alt hvad der findes i et hjem, bliver lavet i 1/12 størrelse. Nogle af ”minidamerne ” Har op til ½ snes fuldt møblerede dukkehuse.

Allesø Broby Husflid har nemlig et mangeårigt frugtbart og velfungerende samarbejde med Lumby Møllegård. Samarbejdet med Lumby Møllegaard har i særlig grad synliggjort husflidsforeningen i og omkring Odense, og Det er mest bloksaven det drejer sig om, når vi taler om bidraget til vækst og øget aktivitet i Husflidsskolen, som nu samarbejdet mellem Lumby Møllegaard og Allesø Broby indleder året 2011 med 6 hold i trædrejning/træarbejde og Husflid. Vor aftale med Lumby Møllegaard har eksisteret 1 hold i miniaturemøbler. Desuden er der torsdag i ca. 15 år, og i den tid har vi renoveret, vedligeholdt, eftermiddag åbent værksted for deltagerne på kurserne. Der fremskaffet nye klinger, så saven til enhver tid er kommer ca. 100 mennesker hver uge i Husflidsskolen. funktionsdygtig. Foråret 2011 forsøges opstartet et hold med billedskæring, Driften af bloksaven (savværket) fungerer på følgende desuden vil der blive forsøgt oprettet en interessegruppe for måde: Hver torsdag formiddag arbejder et hold folk fra erfarne trædrejere. husflidsforeningen, med vedligehold af bloksaven, opskæring af materialer til husflidsskolen, vedligehold af Med Husflid- og kunsthåndværkerdagen på Lumby Mølle området vi arbejder på. den 19. juni. vil vi gerne bidrage til at gøre husflidsforeningerne på Fyn synlige, og det er hensigten at Ved arrangementer på Lumby Møllegård bemandes gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed. bloksaven altid med 3-4 mand fra Husflidsforeningen. Desuden oprettes udstilling af elevarbejder samt arbejdende Poul Windt værksted i Kornmagasinet, hvor kursister og instruktører fra husflidsskolen demonstrerer drejning, billedskæring, fremstilling af miniaturemøbler m.m. Der er i hele åbningstiden bemandet med 6-7 m/k. Miniaturemøbler. Det er et kapitel for sig! For Allesø Broby Husflids vedkommende startedes denne disciplin i år 2000. Fra en famlende begyndelse har instruktøren og hendes kursister ført det frem til et stade, hvor man med god ret kan kalde det kunsthåndværk. Det appellerer hovedsageligt til kvinder, skønt der har været nogle få mænd på holdene i de ti år, der er gået efter starten. Det Træarbejde, der laves på Husflidskolen iNæsbyhovedbroby. 11


VI GL TI ÆD L A ER DI T S OS G! E

Åbningstider: Mandag - lørdag : kl. 7.00-19.00 Søndag : kl. 7.00-14.00

- Friskt bagerbrød hver dag! - Online Tips/Lotto.

H.C. Lumbyes Vej 15, 5270 Odense N Tlf. 65 95 50 34

STEDET HVOR KVALITET, SERVICE OG PRIS ER I FOCUS. ALT I ELARBEJDE INDEN FOR: BOLIG, INDUSTRI & ERHVERV. HENNRIK HJORTEBJERG, H.C. LUMBYESVEJ 185 TLF. 65 95 57 95

PLADSMAND SØGES! Arbejdsopgaver: Forefaldende arbejde og tilsyn på møllens

Arbejdstid: Fra 1 til ? timer om ugen. (flextid)

bygninger, og arealerne omkring møllen. Kvalifikationer: God fysik og håndværksmæssig snilde, og som har lyst og interesse i at arbejde med fredede bygninger.

Løn: Frivilligt arbejde, samt glæden ved at være med til at bevare et stykke Dansk kulturhistorie .

Vi tilbyder: Frie arbejdsforhold, hvor man selv tilrettelægger sin dag. Man vil få medindflydelse på hvilke opgaver der prioriteres i forhold til arbejdsdage på møllen.

Henvendelse: Er dette noget for dig? Så kontakt en af nedenstående personer. Yderligere oplysninger kan fås hos: Jørgen Hansen, tlf. 65955115, eller Søren H. Hansen, tlf. 30275847.

12


Lumby Mølles bibel detalje er, at Niels Rasmussens datter, Anne Marie Nielsdatter, som jo er Rasmus Pedersens barnebarn, bliver gift med Væver Ole Jørgensen, og han driver forretning i Otterup og væver meget forskelligt stof til alverdens formål. Det er viskestykker, lagenlærred, dækkeservietter, linned og meget andet, som er beskrevet i 2 ordrebøger som vi også er kommet i besiddelse af. Han lavede også duge og enne Bibel har en utrolig lang historie bag sig, og ind vi har modtaget et pragtstykke af en dug, som han har lavet til videre kender vi kun en mindre del af den. Den er til sit barnebarn Marie Nielsen, dugen er 100 år gammel, trykt og udgivet i 1550, altså for 460 år siden. Det første men den fremstår fuldstændig som ny og med et fantastisk flot mønster. holdepunkt herefter er, at skipper i Stige, Peter Kiertinge I forbindelse med vore åbent hus arrangekøber Bibelen i Stockholm i 1776, og han skriver i et indlæg i Bibelen: ”1776 den 1. august kjøbte jeg denne bog i Stockholm og gav for den 30 dalers køb, var den tid 7 sk. Dansk pr. dalers kjøb. Og den var den tid 226 år gammel, og den blev af Peter Kjertinge kjøbt og tilhørende”. Derudover er der nogle få s p a r s o m m e oplysninger med nogle navne , som formentlig er en del af skipperfamilien i Stige. Næste holdepunkt er da Rasmus Pedersen skriver et indlæg i Bibelen med nogenlunde følgende tekst: ”Møller R. Pedersen, *** Lumbye Mølle den 21. juni (?) m e n t e r , har der jævn1832”. Det må antages at skipperfamilien har ejet Bibelen i 56 år, ligt været gæster, der kommer hen og siger, at de er i familie med Rasmus Pedersen. Der er ingen grund til at betvivle altså fra 1776 og frem til 1832. Efter Rasmus Pedersen befinder Bibelen sig stadig på dette, for der er en stor familie med rigtig mange møllen hos Christiane frem til 1909 hvor den bliver solgt efterkommere efter Rasmus Pedersen. Vi arbejder derfor på auktion tillige med alt andet indbo. Køberen er Rasmus på at lave en oversigt over Rasmus Pedersens slægt og hvis Nielsen, Særslev Højskole, og han har formentlig Bibelen nogen har oplysninger om familieforhold der relaterer til i sin besiddelse frem til 1956 hvor Lærer Ingemann Rasmus Pedersen på den ene eller anden måde, vil vi meget gerne modtage disse oplysninger. Vi vil derfor opfordre Rasmussen køber Bibelen. Ingemann Rasmussen er gift med Marie Rasmussen, født alle som har oplysninger om familie eller eventuelt om Nielsen, som er tipoldebarn efter Rasmus Pedersen. Deres noget af det gamle indbo fra møllen som blev solgt på Søn og barnebarn er henholdsvis Hans Kieldorph og Lars auktion i 1909, til at videregive oplysningerne til Kildorph. Lars Kildorph er således 3. tipoldebarn efter Bestyrelsen. Rasmus Pedersen, og de har imidlertid valgt at åbne Jørgen Hansen. muligheden for at Bibelen kunne komme tilbage til møllen efter 100 års ”udstationering”. Vi har tillige fået en slægtstavle der beskriver en enkelt gren af efterkommere efter Rasmus Pedersen, nemlig efter Rasmus Pedersens søn, Niels Rasmussen. En interessant

Nu er Rasmus Pedersens Bibel tilbage i Lumby, som tidligere, hvor den har været på møllen fra 1832 og frem til 1909.

D

13


Kaffestue hygge

D

er er mange ting at gøre ved vores arrangementer på møllen i Lumby – ikke mindst i Kaffestuen. Vi starter sæsonen med at bage kringler og boller i skolekøkkenet på Lumby skole, så har du en lille bager gemt i dig, så har vi også plads til dig.

MØLLE BLADET

MØLLEBLADET udgives af LUMBY MØLLEGAARD REDAKTION: ANNONCER: Povl Edvard Hansen (ansv.) Anderupvej 64 5270 Odense n Tlf. 66 18 80 22 Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

SATS: UgeAvisen Nordfyn 63 45 25 00 TRYK: Fynske Medier, Trykkeri OPLAG: 6,500 eks. ISSN 0904-9568

E - BLADET: Layout Harris Knudsen Tlf. 66 18 27 94

www.lumbymolle.dk

Bestyrelsen Lumby Møllegaard Jørgen Hansen Tlf. 65 95 50 27

Helga Pedersen Tlf. 65 95 59 47

Jesper Olsen Tlf. 65 95 54 03

Anne Holm Tlf. 65 95 50 95

Stig Olsen Tlf. 23 44 50 78

Lene Mortensen Tlf. 60 82 97 31

Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

14


Generalforsamling

Ved arrangementerne skal salgsboden gøres klar, madbrød skal smøres, kaffen skal brygges og kringle skal varmes, samt meget meget mere skal være klar ved start. Under arrangementerne skal der hentes brugt service i haven, hvor vi kommer snak med mange spændende mennesker, mens musikken nydes. Vi kan have dage hvor vi har rygende travlt, det er sjovt, for så går det godt for møllen, men vi har heldigvis også perioder, hvor der er mindre at se til. Så er der tid til at gå en tur ude i haven og se de mange stande med handlende, samt høre noget dejlig musik. Vi er alle frivillige, der har nogle ledige stunder, som vi med glæde giver til møllen. Har du også ekstra energi og har lyst til at møde glade, positive mennesker, så kom over på Lumby mølle, her mødes glade mennesker i alle aldre. Har du lyst at deltage i Kaffestuen, kan du ringe til Lene Mortensen på tlf. 65955199

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Lumby Møllegaard

Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19.30 på Lumby Mølle Dagsorden er som følger : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse : På valg er : Jørgen Hansen Anne Holm Lene Mortensen Stig Olsen Valg af suppleant: På valg er : Jørgen Jepsen

Et maleri vender tilbage

Valg af revisorer : På valg er : Poul Johansen Otto Rasmussen

T

ilbage i sommeren 2010 fik vi kontakt med en af slægtningene efter Lumby Mølles grundlægger Rasmus Pedersen. Det var Ulla Pedersen, Otterup, der kunne fortælle, at en kusine havde et maleri af Lumby Mølle som hun gerne ville forære møllen. Ulla havde selv Lumby Mølles gamle Bornholmer ur stående, og kunne fortælle en masse om Rasmus Pedersens efterkommere. Så i oktober måned tog vi turen over til kusinen Birgit Weiss, Charlottenlund, der også kunne fortælle en masse spændende historier fra Rasmus Pedersens efterkommere. Hun havde ud over billedet flere andre effekter, der tidligere havde været på Lumby mølle.

Valg af revisorsuppleant : På valg er : Keld Refsgård 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen Maleriet, der er malet få år efter møllen blev bygget, er ikke noget stort kunstværk, men er selvfølgelig af stor betydning for møllen, da det fortæller en historie som vi ikke tidligere har fået. Vi kan bl.a. se at møllen tidligere har været gul, og ikke rød som den er nu. Maleriet har taget skade af de mange år, men vi vil prøve at få en konservator til at give et bud på hvad der kan gøres for sikre det. Vi er selvfølgelig utroligt glade for at billedet er tilbage på Lumby Mølle, og det var en speciel oplevelse at hænge billedet op i storstuen, ca. 190 år efter det første gang blev hængt op i selvsamme stue. Søren Hørslev Hansen

Maleriet af Lumby Mølle er malet i starten af 1820’erne. 15


”Lumby Møllegaard” Mølleboden med ny indretning

M M

Bliv medlem af ”Lumby Møllegaard”

Slettensvej 294, 5270 Odense N MØLLE

BLADET

Lille historisk beretning om Lumby Mølle

Kontigent er kr. 100,- pr. År. Indbetales i pengeinstitut Betalings ID: +73<+81 09 77 63

ølleboden har ændret udseende. Anledningen hertil startede for et par år siden, hvor vi blev tilbudt det gamle inventar fra den tidligere Tatol butik på Kvardrillevej i Lumby. Mølleboden er af stor betydning for møllen – ikke kun p.g.a. de penge der tjenes, men også som et led i at skabe den stemning fra en tid, hvor møllen havde en central placering i samfundet. Inventaret fik vi hentet en sen aften, og det har nu, efter en rengøring, fået en ny plads i Mølleboden på Lumby Mølle.

Lige pludselig har man et stykke lokalhistorie, der kan genbruges, til glæde for møllen, og til glæde for de mange besøgende vi har til vores arrangementer. Det hele startede hen over vinteren 2010, hvor Mølleboden blev tømt. Væggene blev kalket, og den gamle købmandsdisk med de mange skuffer, blev placeret. Skabet med hylder og glasskyddelåger fik en vægplads, og præsenterer nu alle Møllebodens specielle varer flot. Den gamle kaffemølle fik en rengøringstur og står igen flot. Det gamle spisebord med klapper fik en plads ved siden af et gammelt støbejernskomfur, som vi havde fået ved en tidligere lejlighed. Indretningen tog fart, og en gine med en hundrede år gammel kjole fik plads. Æblekasser er blevet brugt til reoler på væggen. Meterstokken kom op og hænge på væggen. Sådan kan man blive ved med at indrette. Med alle disse gamle ting, fik vi igen sjæl og tid til eftertanke i vores Møllebod. Stig Olsen. Vognmandsforretning

Chr. Jensen & Søn www.phlumby.dk Bestil online: Træpiller, staldstrøelse, topdressing, brænde, grus, sten, bigbags, m.m. Trailersalg: Afhent hver lørdag kl. 10-13. Nu også mulighed for at betale med Dankort.

Tlf. 30 69 08 72

ALLESØ - 5270 ODENSE N TLF. 65 97 80 80 - www.allese.dk 16


Aktiviteter på Lumby Mølle 2011 Majmarked, søndag d. 22. maj, kl. 10-17: Børnekræmmermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m.

Vingesus, onsdag d. 27. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Vingesus, onsdag d. 3. august, kl. 19-21: Dansk Mølledag, søndag d. 19. juni, kl. 10-17: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Spillemandstræf, Kunsthåndværkerdag, demonstration af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m. Møllemarked, søndag d. 21. august, kl. 10-17: Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, Sct. Hans, mandag d. 23. juni, kl. 18-22: grill, udstillinger, demonstration af Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. gammelt håndværk og m.m. Bål og båltale i parken bag møllen. Børnedyrskue, lørdag d. 10. september, Vingesus, onsdag d. 6. juli, kl. 19-21: kl. 13-16: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. fine præmier Vingesus, onsdag d. 13. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Mølle-nisse jul, søndag, d. 20. november kl. 10-16: Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting.

Vingesus, onsdag d. 20. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet Vel mødt på Lumby Mølle Bestyrelsen


www.lumbymolle.dk

Møllebladet - 2011 - Lumby Mølle  
Møllebladet - 2011 - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugtsm...

Advertisement