Page 1

Kirkebogsopslag


Kirkebogsopslag Når man henter opslag i kirkebøgerne her http://www.sa.dk/ao/default.aspx har man også mulighed for at gemme opslaget som et billede og det gør det ganske enkelt at samle en bog med opslagene som billedsider sammen med tekstsider, med en tydning af det skrevne. Start med at indsamle kirkebogsopslagene og gem dem i en mappe. Det er nemmest hvis de ligger i den rækkefølge de skal have i bogen, navngiv dem evt. opslag-1, opslag-2 .. For at lave billederne om til pdf sider skal du bruge et lille gratis program der hedder jpegtopdf det finder du her http://compulsivecode.com/jpegtopdf.html Et lille program der er enkelt at bruge men som løser opgaven fint. Da jeg hentede programmet blev det lagt i mappen hentede filer under bruger (mit navn), det var lidt overraskende (man plejer at få valgmuligheder) men det er muligvis anderledes under andre styresystemer. Når man åbner programmet har man i venstre side "Add Files" her henter man det billede der skal laves om til en pdf side. I højre side kan man indstille side størrelse, margen og placering af billede, ikke meget men nok til at man kan lave siden præcis som man vil have den. Man kan lave en side eller flere sider ad gangen, har man f.eks. 12 biller der skal laves til sider med sammen sideformat og margen sætter man bare alle 12 billeder ind i feltet over Add files og markerer i feltet Multiple PDF files. Så har man på få sekunder lavet 12 pdf sider klar til brug. Det er nemt lave sider hvor billedet fylder hele siden eller holder sig pænt indenfor margen, det er også muligt ved hjælp af bred margen i den ene side og ingen margen i den anden side at styre placeringen helt præcist. Man kan kun arbejde på hvid baggrund så enten skal billedet fylde hele siden eller også bliver det et billede på en hvid side. Sideformatet i denne bog er B 35 x H 23 cm. og med en margen på 1,27 cm. Når alle billedsiderne er klar laver man forside, bagside og tekstsiderne. Her skal du bruge programmet Primo http://www.primopdf.com/index.aspx Hvordan du bruger Primo Da du hentede programmet Primo lagde det sig som en printer nummer 2. Det er det samme program man bruger hvis man sender noget der skal trykkes til et trykkeri. Når du har udfyld tekstsiden skal du trykke på print og her vælge din "nye printer PrimoPdf". Klik på egenskaber oppe ved siden af "vælg printer", find knappen "Avanceret", på den nye side er der en rullemenu hvor du finder "Størrelse på brugerdefineret PostScript side" vælg den og skriv side mål i millimeter, bemærk at der bruges "." i stedet for "," før decimalerne. Her er formatet 350 x 230 mm. www.harrisknudsen.dk


Kirkebogsopslag

Samlet af Harris Knudsen


Overskrift

Her er plads til overskrifterne fra kirkebogssiderne.

Her skriver du hvad der er indført i kirkebogen.

Her kan tilføjes Kommentarer

www.harrisknudsen.dk


Svendborg, Sct Nicolai 1943 1948 No

160

År og dato

1946 18. nov.

Barnets fulde navn

Harris Oluf Knudsen

Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Dåbs- og Vielses attest eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebo gen; deres Stilling, Bopæl, Fød selsår og -dag samt sted og Dato for deres Vielse. (Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen.

Ugift, husassistent Anna Magdalena Knudsen f 19 - 4 - 1925 Frederiksgade 15,Vor Frue Sogn pt hos Arbejdsmand Peder Knudsen Øster Aaby. Paa Daabstiden, Ødter Aaby, Skaarup Sogn.

Af hvem og hvor Daabshandlin gen er foretaget. Er den foreta get i Kirken, anfø res Kirkens navn, ved Hjemme daab anføres tillige Aar og Dag for Fremstil ling i Kirken samt dennes navn.

1947 19de januar

Anmærkninger. Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedsret, Dato for Tilmelding til Folkere gistret og for eventuel Tilmel ding af Daaben (Navngivelse) til Fødestedets Kirkebog

Husassistent Rosie Vinnifred Knudsen fru Dagmar Nielsen Skovbrynet 4 Svendborg Tekstilarbejder Ole Kjær Nielsen Tekstilarbejder Svend Nyfjord Skaarup.

Sognepræst Johns. I Hansen I Skaarup Kirke

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 18 1 1947 Daab xxxxxxxxxxx 20 2 47 Xxxxxxxxxxxxx F 5 12 46 xxxxxxxxx 5 12 - 46 -/6 3 47 xxxxxxxxx 30 1 47

www.harrisknudsen.dk

Her kan man skrive en bemærkning og sætte en pil

>


www.harrisknudsen.dk

Kirkebogsopslag  
Kirkebogsopslag  

Opslag og tydning i kirkebøger.

Advertisement