Højskolebladet #7 2015

Page 33

DEBAT

DET TALER VI OM

@DEBAT ”Min tese er, at folkehøjskolen simpelthen er landets indre. Det er det inderste i vores samfund. Det, som i rumlig forstand kommer før alt andet, og som vi er skabt af og i som borgere og mennesker i Danmark. Det er historien, striden, forankringen, musikken og handlingerne. Det er en skabende skæbne, det er historisk-poetisk, ja, det er kundskab i den dybeste forstand.”

TIDSÅNDEN KORT

Morsomt

Forbyd

Lagengymnastik. I stedet for at bruge tid på hjerte- og hovedløs underholdning til at holde ensomheden på afstand, så lad os komme hinanden mere ved uden alt for meget tøj på. Det er sjovt!

Dumhed. Selvhøjtidelig selvfordummelse er livets værste fjende. Dødsstraf til stædig fastholdelse og missionering af ekskluderende verdensbilleder, der afskærer os fra samhørigheden.

Lektor Thomas Aastrup Rømer på sin blog

”Jeg ved, at når man sparer ved at køre med grønthøsteren, er alle lige. Men vi har det problem, at vores marker allerede er høstet.” Lisbeth Trinskjær i Kristeligt Dagblad

Træls

Genialt

Politisk manipulation. Vedvarende gentagelse af politiske fortællinger, der med tiden forvandles til uomgængelige og underforståede sandheder, som vi ikke engang kan diskutere. Pisse træls!

Begravelser. Klarsyn og perspektiv vokser eksplosivt med dødens dårlige ånde i nakken. Og har man ikke lige nogle døde i farvandet, er bålaftner under stjernerne et glimrende alternativ..

IFØLGE SIMON LÆGSGAARD, FORSTANDER PÅ BRANDBJERG HØJSKOLE

3 FOREDRAGSHOLDERE ENHVER HØJSKOLE BØR BOOKE 1. HISTORIEFORTÆLLINGER Aske Ebbesen Vi havde vi historiefortæller Aske Ebbesen på besøg, og jeg vil meget gerne anbefale ham til andre højskoler. Han fortæller på den mest levende måde, og en fyldt foredragssal var fuldstændig optaget af hans både sjove og rørende historier. Han er VIRKELIG dygtig. Læs mere på askeebbesen.dk. Anbefalet af Pia Beltoft, Vallekilde Højskole

2. NAKKESKUDET Peter Øvig Knudsen, forfatter og journalist. Han reflekterer med udgangspunkt i sin seneste bog "Nakkeskuddet" over sit arbejde som dokumentarist. Hvor tæt skal man gå på? Kan man bringe et billede af en mand, der er blevet skudt ned bagfra, hvis det kan støde de efterladte? Hvad vejer tungest: professionalisme eller personlig etik? Han giver desuden en rundtur i sit nuværende projekt, der handler om bz-bevægelsen.

3. COP21 Jesper Theilgaard, meteorolog f ra D a n m a r k s Radio. Theilgaard fortæller om klimaforandringerne i verden og det store COP21topmøde i Paris i november 2015. Hvad der egentlig kan ske, når temperaturen stiger. Bliver Danmark oversvømmet? Får vi nogensinde en hvid jul igen? Kan vi forvente flere storme, som den vi så i 1999? Hvad sker der udenfor Danmark, når temperaturen stiger?

33