Page 1


Velkommen til Højmeskolens fritidsordning. Højmeskolens SFO er opdelt i 2 afdelinger, Pluto for 0-1 klasse & Jupiter for 2-3 klasse. Der er et fast team omkring 0. årgang. Ved overgang til 1 klasse bliver det tilknyttet et fast pædagog-team der følger børnene frem til 3 klasse. Pædagogerne deltager i skoledagen og har et tæt samarbejde med lærerne, hvilket er medvirkende til at børnene får en tryg og glidende overgang mellem skole og SFO. Vi har samlet de praktiske oplysninger bl.a. SFO åbningstider, Morgen SFO, personale, telefonnummer m.m. på den sidste side. Den nye struktur i Odense kommune er medvirkende til at Højmeskolen er delt i et Børne – og unge miljø. Børnemiljø er for 0-5 klasse og unge miljø er fra 6-9 klasse. Nogle af Højmeskolens fokuspunkter i den nye skolestruktur er: • • • •

Kreativitet Kærlighed Kultur Kaos

Yderligere informationer vedr. den nye skolestruktur ”ny virkelighed” i Odense Kommune kan fås på www.odense.dk ”Ny virkelighed” omhandler bl.a. at børnene i børnemiljø, kommer til at få en lidt længere skoledag – til kl. 14.00 hver dag – hvorefter der er en glidende overgang til SFO, for de børn der er tilmeldt her. Der vil dermed være mulighed for at videreføre aktiviteter og fordybelse.


I SFO vil vi have fokus på: Eftermiddagsmad – Cafe hygge • Børnene kan nyde deres egen medbragte mad i rart samvær i et indbydende miljø • Lære børnene sunde kostvaner i form af gode eksempler som frugtsnack mm., som børnene også vil have mulighed for at selv at lave. • Bevidstgøre børnene om sunde spisevaner gennem et godt socialt samvær • Give børnene mulighed for at få vækket og skærpet deres sanser • Give børnene et lille supplement til deres madpakke • Fastlagte og spontane aktiviteter Pluto • FKS. Mandag kl. 14.30 – 15.30 • Gymnastiksal • Svømning mandag for 1.klasse på skift Jupiter • • • •

FKS. Onsdag kl. 14.30 – 15.30 Gymnastiksal Svømning torsdag for 2 -3 klasse på skift Bordtennisturnering i samarbejde med B.B.B.


Traditioner Pluto • • • • • •

Forældrekaffe (2 gange årligt, sommer/vinter) Fælles fødselsdag (hver 2 måned) Børnemøder (efter behov) Pas på Pluto dag (Giver børnene ejerskab af tingene) Grillfest i september Legetøjsdag om fredagen

Jupiter • • • • • • •

Forældrekaffe (2 gange årligt, sommer/vinter) Pas på Jupiter dag (Giver børnene ejerskab af tingene) Loppemarked (i juni) Grillfest i september Legetøjs og spilledag om fredagen Samarbejde med klub for 3. klasserne Afslutning for 3.klasserne

Plads til den frie leg Udvikler børns sociale kompetencer Danner personligheden Udvikler kreativitet Børn øver konflikthåndtering i legen Skaber nye relationer og tættere relationer Lærer at kende og erkende egne og andres følelser og kompetencer ”Vi stopper ikke med at lege, fordi vi bliver gamle. Vi bliver gamle, fordi vi stopper med at lege.” • Citat: George Bernard Shaw, irsk manuskriptforfatter, 1856-1950. • • • • • • •


Skabe gode sociale relationer • • • • • •

Støtte børnene i forhold til at omgås hinanden Lærer at respektere hinanden/udvise empati Støtte legeaftaler Lærer børnene at bidrage til et positivt socialt miljø Lærer børnene at mærke efter hvad de selv føler og sætte ord på det Hjælpe børnene til at kunne tackle de konflikter der opstår i hverdagen


Morgenpasning: Morgenpasning er i afdeling ” Pluto” mandag til fredag fra 6.30-8.00. Der serveres morgenmad i form af brød, havregryn, cornflakes samt frugt, i tidsrummet kl. 6.30 til 7.30. Børene går i egne klasser kl. 7.50. Det er Dorthe samt 0. klasselederne, Jette, Karina & Elmera der er i morgenSFO. Feriefritter: Foregår i afd. Pluto, åbningstid mandag til fredag fra 6.30-16.45 Emneuger: Ved emneuger i skolen er der SFO fra kl. 12.45 – 16.45 Overgang fra skole til SFO: Hver dag bliver jeres barn ”krydset” ind i SFO. Inden jeres barn går hjem er det vigtigt at I hjælper med at ”krydse” ud og husker at sige farvel til en voksen. Hvis jeres barn har fri eller f.eks. holder fødselsdag for hele klassen, er det vigtigt at I giver SFO’en besked herom. Hjemsendelse af jeres barn: Vi vil forsat gerne sende jeres barn hjem til en fast aftalt tid eller til fritidsaktiviteter. Dog sender vi kun børnene hjem kl. ”hel og halv”. 0. klasserne skal hentes, da vi ser, at fundamentet for et godt forældresamarbejde, bliver skabt i den daglige forældrekontakt. Vi byder jer velkommen til højmeskolen og glæder os til et godt og spændende samarbejde med jer omkring jeres børn! Med ønsket om et godt skoleår. Personalet i Højmeskolens børnemiljøet.


Personale i SFO’en Pluto       

Maria – Pædagog og kontaktperson på 0. årgang Mette - Pædagog og kontaktperson på 0. årgang Lone - Pædagog og kontaktperson på 1.årgang Michella - Pædagog og kontaktperson på 1.årgang Malene - Pædagog og kontaktperson på 1.årgang Marianne - Pædagogmedhjælper Børnehaveklasselederne – Karina, Elmera og Jette

Jupiter      

Marianne - Pædagog og kontaktperson på 2.årgang Jakob - Pædagog og kontaktperson på 2.årgang Grethe - Pædagog og kontaktperson på 3.årgang Jan - Pædagog og kontaktperson på 3.årgang Steffen Hoffmann - Studerende fra pædagogseminariet Ole - (lønstilskud)

 Jacky Pépin - Pædagog og Afd. leder, Højmeskolens SFO  Nanna Lohman – Souschef, Børnemiljø Telefonnummer: Pluto: Jupiter. Kontor ( Jacky)

51167447 51167115 63753407

Åbningstid: Mandag til fredag til kl. 16.45 Der lukkes i hver afdeling

Velkomstfolder SFO  

Velkommen til Højmeskolens SFO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you