__MAIN_TEXT__

Page 14

Personer Jesus mødte 9

| Tolderen og tiggeren i Jeriko, Luk 18,35-19,10

Morbærfigentræ i Jeriko. © BiblePlaces.com.

Jesus og tolderen JESUS OG DEN UNDERTRYKTE

Af pastor em. Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder, medlem af TELs redaktion

Uden for byporten sad en blind mand og tiggede (Luk 18,35-43). Det var en ærlig sag at være tigger, og det var skik, at man gav almisse. Men tiggeren skulle holde sig i baggrunden. Han var marginaliseret, undertrykt af samfundet. Jesus blev ledsaget af en stor skare, hvoraf en del nok var kommet inde fra byen for at modtage den berømte rabbiner og undergører. Da tiggeren råbte på Jesus, søgte folk i skaren at bringe ham til tavshed. Men Jesus gav dem tværtimod besked på at lede ham frem til sig. Efter at Jesus havde helbredt den blinde, deltog skaren dog i hans hyldest til Gud. Det var i orden, at Jesus viste den undertrykte en særlig nåde. Men hvordan ville han møde undertrykkeren? Det viser sig i det næste møde, som til skarens overraskelse ikke var, at han tog ind som gæst hos en af Jerikos prominente borgere, men hos undertrykkeren, byens overtolder Zakæus (Luk 19,1-10).

Det er ofte fremhævet, at Jesus tog sig af de svage og undertrykte. Det er en sag, der står stærkt i evangeliernes beretninger. Da Jesus passerede Jeriko på vejen til påsken i Jerusalem, standsede han ved en

undertrykt og en undertrykker. I begge tilfælde var

TEL 2015/1 | Selskab for Bibelsk Arkæologi

det til byspidsernes utilfredshed.

Hvorfor fremkaldte det så stærke reaktioner, da Jesus ville besøge overtolderen Zakæus i Jeriko? Den amerikanske forsker Kenneth E. Bailey giver i sin bog Jesus set med mellemøstlige øjne (Lohse 2009) et bud, der gengives i denne artikel.

ZAKÆUS Zakæus, der var lille af vækst, ønskede at se Jesus. Men byen hadede med god grund sin overtolder, og kollaboratøren vovede ikke at bede nogen om at gøre plads. For at få sit intense ønske opfyldt gjorde Zakæus to usædvanlige ting: Han løb, og han klatrede op i et træ. Ingen voksen mand ville gøre sådan i Mellemøsten.

14

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2015-1  

Tel2015-1  

Profile for hojer88
Advertisement