__MAIN_TEXT__

Page 20

Herodion kaster nye hemmeligheder af sig – og mere lys over julens evangelium Af Hartvig Wagner, pastor emeritus og medlem af TELs redaktion Siden 2002 har TEL flere gange beskrevet udforskningen af Herodes den Stores imponerende paladsfæstning Herodion ca. 7 km sydøst for Betlehem. Her blev Herodes stedt til hvile ifølge historieskriveren Josefus. I 1972 begyndte professor Ehud Netzer sine udgravninger på stedet i håb om at finde graven. Det lykkedes først ved et tilfælde i 2007. Senere dukkede også et lille teater op i nærheden af graven. Under sit videre arbejde styrtede Netzer i 2010 ned fra en afspærring og døde få dage efter (se TEL 2010/4).

Herodion set fra nord 2014. Teateret og ”Den kongelige hal” under tag ses omtrent midt på højen. Lidt højre oppe tv. ses rækværket omkring Herodes’ mausoleum. Øverst under blå sejldug arbejdes der på at finde den oprindelige adgang til paladsfæstningen. Foto: Hartvig Wagner.

Under ledelse af en af Netzers medarbejdere, Yakov Kalman, fortsætter arbejdet med at udforske Herodions historie. Denne sommer tog han mig med til Herodion for at vise mig, hvad man nu var i gang med at udgrave og for samtidig nærmere at forklare de seneste års fund.

vejret med et endnu højere tårn mod øst. Kort før sin død år 4 f.Kr. omgav Herodes det runde fæstningsværk med en kunstig, regelmæssig kegletop oven på den naturlige bjergtop. Dertil er der brugt 10.000 m³ jord, som antagelig møjsommeligt er hentet fra en nabohøj. Josefus omtaler udtrykkeligt denne proces og siger, at Herodion dermed fik form af et kvindebryst. Den dag i dag kan man tydeligt se skellet mellem den naturlige bjergtop og den kunstige kegletop.

EN KUNSTIG KEGLETOP

ET LILLE TEATER

For at forstå, hvad arkæologerne har haft gang i, må vi gøre os klart, hvordan Herodion har fået sit karakteristiske udseende. På en naturlig bakketop rejste Herodes et rundt fæstningsværk omkring et overdådigt kongeligt palads, hvis ruiner den dag i dag er et besøg værd på toppen. Komplekset har oprindeligt raget ca. 30 m i

Kegletoppen har skjult mangt og meget, som sammen med paladsfæstningen har stået på den naturlige bakketop. Det gjaldt også et lille teater med 300-400 tilskuerpladser, som Ehud Netzer og hans stab overraskende fandt frem til i nærheden af mausoleet. Lige over øverste tilskuerrække fandt man et spændende udsmykket lokale på 8 x 7 m og 5,5 m i højden. Lokalet, der var åbent ud mod teateret, har man kaldt ”Den kongelige hal”. Hallen huses nu i et træskur og er endnu ikke åbnet for besøgende. Men Yakov Kalman låste op og viste mig rundt. Hvilken oplevelse!

GENSYN MED HERODION

Skitsetegning af Herodion, som viser, hvorledes den kunstige kegletop kom til at omslutte selve paladsfæstningen, der var bygget på den naturlige bakketop. Med tilladelse fra Ehud Netzer, Die Paläste der Hasmonäer und Herodes’ des Großen.

der forestiller et åbent vindue med udsigt til landskaber med dyr og planter fra fjerne egne. Et vidnesbyrd om, at Herodes har haft kontakt til den vide verden. Vi ved fra Josefus, at kejser Augustus’ betroede ven og rådgiver, svigersønnen Markus Agrippa, der var kejsernes stedfortræder i landene mod øst, gæstede Jerusalem og Herodion i år 15 f.Kr. Det har muligvis givet anledning til en hurtig renovering i den kongelige hal. Man kan i alt fald et bestemt sted på væggen se, at den oprindelige freskomaling er overmalet med en hurtig anvendelig og lettere type maling. Teateret og hallen viser, at Herodes har ønsket, at Herodion også skulle Fortsættes side 18

Den øverste del af teateret og skuret, som huser ”Den kongelige hal”. Teateret er ca. 30 m i diameter med 12 rækker sæder og plads til 300-400 tilskuere. Foto: Hartvig Wagner.

FORNEMT BESØG Man antager, at hallen har tjent som opholdsrum og spisesal for Herodes og hans gæster i forbindelse med teaterbesøg. Højt oppe på væggene ser man flere malerier,

”Den kongelige hal”. Øverst ses et af malerierne, der forestiller et åbent vindue med udsigt til et fremmed landskab. Foto: Hartvig Wagner.

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2014-4_issuu  

Tel2014-4_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement