__MAIN_TEXT__

Page 2

BOGANMELDELSE Jerusalem Redigeret af Michael Bach Henriksen og Kasper Bro Larsen Aarhus Universitetsforlag Pris: 249,95 kr. Aarhus Universitetsforlag har lanceret en rejsebogsserie, Vide Verden, hvor forskellige personer bidrager ved at skrive om præcis den side af bogens rejsemål, de har et specielt kendskab til. Der er altså ikke tale om en traditionel rejsebog, der giver bustider, valutainformationer osv. Derimod får man en række pointerede og kvalificerede essays, der tager læseren et skridt videre end i gængse rejsebøger. F.eks. tager Kasper Bro-Larsen os med ned ad Oliebjergets pilgrimsvej til Gravkirken i et velskrevet essay med mange fine, små notitser om ting, man ikke vil få at vide i en traditionel guidebog. Heidi Laura gennemgår ortodokse jøders hovedbeklædning, der måske ved første øjesyn ser nogenlunde ens ud, men hvor detaljerne afslører forskellene. Steffen Jensen gennemgår Jerusalems forskellige kvarterer. Søren Holst skriver om Jerusalems arkæologi. Naser Khader om den grønne linje og livet bag sikkerhedsmuren. Martin Krasnik om sit livslange forhold til Jerusalem som sin anden hjemby. Allan Sørensen om Jerusalems ungdom og Herbert Pundik om Jerusalems dybe delthed. Selvom jeg ikke er enig i alle detaljer, fik jeg meget ud af at læse denne bog, der anbefales til den erfarne Israelsrejsende, der gerne vil udfordres og vide mere, end man kan få i en traditionel guidebog.

Morten Hørning Jensen

Magasintilbud Køb et sæt af tidligere numre af TEL (ca. 50 numre) Kun

250 kr.

+ forsendelse

Skriv til: hh@bibelskarkaeologi.dk

Selskab for Bibelsk Arkæologi Buen 27, 1.tv., Brejning, 7080 Børkop Tlf.:7586 1748 E-mail:info@bibelskarkaeologi.dk Internet:www.bibelskarkaeologi.dk Bank:Sydbank konto 7920-1014 846 Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Jørgen Bækgaard Thomsen (red. sekr.), Carsten Vang. Forsidefoto: Klippen i Cæsarea Filippi med Pans grotte. I forgrunden en af Jordanflodens kilder. Foto: Hartvig Wagner.

Hvad betyder TEL? Bladet TEL har sit navn efter de ruinhøje fra oldtiden, der rummer lag på lag af bebyggelse. ”TEL” er den arkæologiske betegnelse for ”ruinhøj”. Links i TEL: Links til artiklerne er samlet på www.bibelskarkaeologi.dk under ”Kvartalsmagasinet TEL”. Layout: Freehand.dk, Herning Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. Abonnementspris: Årsabonnement koster kr. 185 (for unge under 26 år kr. 135), som opkræves via PBS først på året. Abonnement tegnes via www.bibelskarkaeologi.dk.

Selskabets bestyrelse: Lektor, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør og formand), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Overlæge Vagn Juul Jensen (næstformand), tlf.: 7512 9021 · vjj@bibelskarkaeologi.dk Grafisk designer Ben Haman Jensen (webmaster), tlf.: 2263 0321 · bhj@bibelskarkaeologi.dk Stud.theol. Michael Agerbo Mørch, tlf.: 2825 3219 · mam@bibelskarkaeologi.dk Ekstern kasserer: Hans Hansen, tlf.: 7586 1748 · hh@bibelskarkaeologi.dk Støt SBA’s arbejde økonomisk Du kan støtte SBA’s arbejde økonomisk ved at indbetale en gave på bankkonto: 7920-1014 846. Tak!

Adresseændring meldes til info@bibelskarkaeologi.dk. ISSN 0905 - 5827

2 TEL 2014/3

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2014-3_issuu  

Tel2014-3_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement