__MAIN_TEXT__

Page 16

Kong Davids palads fundet! Af lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet

sensationelle overskrift gemte sig,

”Paladset” ligger øverst i byen og dominerer hele byen alene ved sin størrelse. Det har dækket et areal på 900 m2, og en lang mur på 30 meters længde er afdækket. På indersiden af muren befandt sig lagerrum og værksteder, bl.a. et værksted for tilvirkningen af kobber og rum med rester af importerede alabastkrukker fra Egypten. Desværre har en langt senere tids installation ødelagt det meste af den store bygning.

at omridset af en bemærkelsesvær-

SENSATIONSMAGERI

Sådan lød overskriften i en pressemeddelelse i juli måned fra de to arkæologer, som har styret udgravningerne af Khirbet Qeiyafa. Bag den

dig stor bygning er kommet for dagens lys i byen.

EN MEGET VIGTIG BY Qeiyafa er et af de vigtigste arkæologiske steder for tiden til forståelsen af Davids kongedømme. Mens mange forskere har udtrykt stor skepsis over for Bibelens skildring af Davids rige, kan Qeiyafa bidrage til at ændre på denne opfattelse. Byen ligger på randen af Terebintedalen sydvest for Jerusalem og overvåger en af de vigtigste ruter fra kysten op i Bjerglandet. Den dannede en judæisk forpost mod de store filisterbyer mod vest. Fundene peger på, at den befæstede by kun eksisterede i en meget afgrænset periode omkring år 1000 f.Kr. Qeiyafa giver tydelige tegn på, at der var en stærk central myndighed i Judas område på kong Davids tid. Sådanne klare spor efter en central magt har manglet indtil nu; men Qeiyafa ændrer på en række områder forståelsen af Davids kongedømme og dets udstrækning.

Den fundne bygning er ganske enestående ved sin størrelse, og vi har næppe noget tilsvarende fra det 10. århundrede i Juda. Den føjer afgørende ny viden til vores forståelse af store kongelige bygninger fra begyndelsen af Kongetiden. Alligevel nærmer overskriftens ordlyd sig smagløst plattenslageri. For der er intet i den store bygning, som direkte forbinder den med kong David. At han undertiden skulle have overnattet i bygningen, som udgraverne påstår, ved vi intet om.

Det eneste, vi kan sige med rimelighed, er, at den imponerende bygning formentlig har været den lokale befalingsmands bolig. Den vidner om, at Qeiyafa har været en betydningsfuld by for kongen, hvor mange mænd har boet i en periode, og hvor betydelige ressourcer er blevet samlet. I forrådsbygningen er der fundet store mængder af forrådskar, som havde særlige fingeraftryk presset ind på hankene. Det har sikkert været krukker til opbevaring af skattebetalinger. Men at kalde bygningen for ”Davids palads” er vildledende og giver indtryk af, at man har fundet mere, end der er tilfældet. Denne overskrift tjener alene til at skabe sensation. Det burde en seriøs arkæolog holde sig for god til. ENDNU ÆLDRE? Dertil kommer, at Qeiyafa måske er endnu ældre end kong Davids tid. Andre forskere har peget på Sauls tid som den mest sandsynlige periode for byen. Men Saul har selvfølgelig ikke en så god presse som David.

ET PALADS? Denne sommers udgravninger er efter planen de sidste. Nøje planlagt til den allersidste dag på udgravningen kom meddelelsen om, at man nu havde fundet Davids palads og en stor lagerbygning i Qeiyafa.

Udgravningerne af Khirbet Qeiyafa i 2012 og 2013 har afdækket omridset af en meget stor bygning på toppen i byen. Murene i midten (omkring træet) stammer fra en byzantinsk installation (4.-6. årh. e.Kr.). © Sky View, Hebrew University og IAA.

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2013-3_issuu  

Tel2013-3_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement