__MAIN_TEXT__

Page 2

Spændende foredrag

BOGANMELDELSE Satellite Bible Atlas: Historical Geography of the Bible William Schlegel, 2012. Pris: 30 USD (ca. 180 kr.) + forsendelse Bestilling via: www.bibleplaces.com

BIBELENS TIDLIGE HISTORIE TIL DEBAT

Hvordan skulle man nogensinde kunne lære at huske Biblens mange historier? Det er der uden tvivl flere veje til. Her kommer en, der er sjovere end endeløs terperi: Man bruger et historisk-geografisk Bibelatlas! Et sådant atlas tager os skridt for skridt igennem Biblens bøger og placerer hændelserne geografisk på et kort. Samtidig giver det en mængde vigtige historiske oplysninger. Det, sammen med bibelteksten, hjælper enormt til at levendegøre Biblens beretninger for os. Det bedste ”Bibelatlas” er naturligvis det i 1:1, dvs. et besøg på stederne selv i Israel. Prisen for det næstbedste kunne meget vel gå til ”Satellite Bible Atlas”, der netop er udgivet af William Schlegel, som til daglig underviser på en teologisk skole i Israel. Schlegels atlas udmærker sig ved at være bygget op over satellitfotos. Man får en rigtig god fornemmelse for landskabets udformning. Dertil kommer så en række virkelig fine historiske oplysninger ud fra et højt syn på Biblens historiske troværdighed. Endelig – og det er ikke så lidt – så får alle, der køber atlasset lov til gratis at downloade alle kort som filer, der kan bruges til f.eks. undervisning. Schlegels atlas er hermed varmt anbefalet til fornøjelsen med at læse Biblens beretninger igennem – og huske dem! Morten Hørning Jensen

Se mere på www.bibelskarkaeologi.dk

Selskab for Bibelsk Arkæologi Buen 27, 1.tv., Brejning, 7080 Børkop Tlf.: E-mail: Internet: Bank: Norge:

7586 1748 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Jørgen Bækgaard Thomsen (red. sekr.), Carsten Vang. Forsidefoto: Motiv fra Nazaret Village, hvor besøgende møder personer iklædt tøj i stilen fra Jesu tid. Kvinden her kunne være Maria, Jesu mor, i dybe tanker og måske i tvivl om sin søns ord og handlinger. Foto: Morten Hørning Jensen.

2 TEL 2013/2

Kom til to foredragslørdage om bibelsk arkæologi, den 26. okt. i Aarhus og den 2. nov. i København Tre foredrag hver gang: Hvordan man finder det gamle Israel, om Israels udvandring fra Egypten og om kong David og tiden før ham.

Magasintilbud Køb et sæt af tidligere numre af TEL (ca. 50 numre) Kun

250 kr.

+ forsendelse

Skriv til: hh@bibelskarkaeologi.dk

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: Freehand.dk, Herning Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 185,- / norske kr. 205,(For unge under 26 år: kr. 135,- / norske kr. 150,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Selskabets bestyrelse: Bibelunderviser Jan Højland (formand), tlf.: 2396 8383 · jh@bibelskarkaeologi.dk Lektor, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Overlæge Vagn Juul Jensen (næstformand), tlf.: 7512 9021 · vjj@bibelskarkaeologi.dk Grafisk designer Ben Haman Jensen (webmaster), tlf.: 2263 0321 · bhj@bibelskarkaeologi.dk Ekstern kasserer: Hans Hansen, tlf.: 7586 1748 · hh@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2013-2_issuu  

Tel2013-2_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement